Hermenegild
Hermenegild

Relácia RTVS OTO Dehonestácia a výsmech Boha a Cirkvi na oficiálnej a štátnej úrovni. A naši biskup…

Tvrdia, že koncesionárske poplatky RTVS dôchodcom zrušili a je to úplná lož, lebo keď dôchodcov opatruje syn alebo dcéra a má u nich trvalé bydlisko, tak tí dôchodcovia musia koncesionárske poplatky platiť tak či tak ako aj elektrinu, plyn a vodu!
Hermenegild

Zvoní umieračik účasti na nedeľnej omši

V nedeľu dostal astmatik pod rúškom astmatický záchvat. To je ďalšia kategória veriacich, ktorí sú rúškom odpísaní z účasti na sv. omši.
Hermenegild

Súrne informácie o vakcíne proti "covidu 19"

Treba poznať Zjavenie sv. Jána. Pán to nedopustí, aby jeho stvorenie bolo zničené totálnou manipuláciou Zlého, preto príde 3- svetová vojna, aby to zastavila.
Hermenegild

Nádherné svedectvo mladých mužov o úcte k Eucharistickému Kristovi u kapucínov

Kňazi sú strašne šikanovaní. Kňazský ruženec: Verím, Otčenáš, 3x Zdravas s tajomstvom "Ježiš, milujem Ťa, zachráň duše kňazov". Na malých zrnkách: Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše kňazov a biskupov." Na veľkých zrnkách: "Večný Otče, obetujem Ti presväté Telo, Krv, Dušu a Božstvo, presvätý kríž a všetko umučenie a utrpenie Tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie všetkých …More
Kňazi sú strašne šikanovaní. Kňazský ruženec: Verím, Otčenáš, 3x Zdravas s tajomstvom "Ježiš, milujem Ťa, zachráň duše kňazov". Na malých zrnkách: Ježiš, Mária, milujem Vás, zachráňte duše kňazov a biskupov." Na veľkých zrnkách: "Večný Otče, obetujem Ti presväté Telo, Krv, Dušu a Božstvo, presvätý kríž a všetko umučenie a utrpenie Tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie všetkých urážok a nedbanlivostí, ktoré sa Ti od Tvojich kňazov a služobníkov Tvojej svätyne dostávajú."
Hermenegild

Modlitbová akcia za nepriateľov Cirkvi

"O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k Tebe utiekame, i za tých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov Cirkvi a Tebe odporúčaných." Známa modlitba rytiera Nepoškvrnenej, sv. Maximiliána Márie Kolbeho.
Hermenegild

Gestapo alebo ministerstvo školstva?

A čo astmatici? Rúško atakuje astmatický záchvat. Od 25.7. hygienici uvoľnili astmatikov z nosenia rúška v exteriéri a zatiaľ to neodvolali, alebo astmatické deti nebudú musieť chodiť do školy?
Hermenegild

Relikvie blah. Karla Habsburka od 17.8.2020 v českobudějovické biskupské katedrále

Relikvie s obrazom sú aj v Košiciach v kostole premonštrátov.
Hermenegild

Online konferencia vyzýva laikov aby sa postavili za právo prijímať Eucharistiu na jazyk

Návrh pre otcov biskupov: Keď bez indultu bolo dovolené prijímať na ruku, prečo by o. biskupi tiež bez indultu nezaviedli: prijímanie na jazyk nasledovne: 1. kľačiačky na kľačadle /prijímajúci by nebol na úrovni kňaza /
2. kňaz namiesto krátkeho "Telo Kristovo" a odpovede prijímajúceho "Amen" by nad každým prijímajúcim vyslovil: "Corpus Domini nostri + Jesu Christi custódiat ánimam team in vitam…More
Návrh pre otcov biskupov: Keď bez indultu bolo dovolené prijímať na ruku, prečo by o. biskupi tiež bez indultu nezaviedli: prijímanie na jazyk nasledovne: 1. kľačiačky na kľačadle /prijímajúci by nebol na úrovni kňaza /
2. kňaz namiesto krátkeho "Telo Kristovo" a odpovede prijímajúceho "Amen" by nad každým prijímajúcim vyslovil: "Corpus Domini nostri + Jesu Christi custódiat ánimam team in vitam aetérnam. Amen." A prijímajúci by nič neodpovedal, ale sa sústredil úplne na riadne vyplazený jazyk s miernym záklonom hlavy na prijatie Pána Ježiša. To by bola najväčšia úcta a zadosťučinenie Eucharistii. V každom chráme je kľačadlo. Pri tomto sústredenom spôsobe sa kňaz jazyka prijímajúceho len tak ľahko nedotkne.
Hermenegild

Online konferencia vyzýva laikov aby sa postavili za právo prijímať Eucharistiu na jazyk

Sú to spojené nádoby: Aká úcta k Eucharistickému Kristovi, taká úcta človeka k človeku !
Kiežby mali biskupi vieru, že Eucharistia a vírus, ktorý by ju nakazil v celom svojom slede, teda aj v ruke kňaza a na jazyku kňaza, keď vyslovuje " Telo Kristovo", je totálny nezmysel, ba až bezbožnosť. Keď sa Ježiš dotýkal človeka na zemi, ktorý človek z evanjelia sa neuzdravil, ale ochorel??? Dokonca sa …More
Sú to spojené nádoby: Aká úcta k Eucharistickému Kristovi, taká úcta človeka k človeku !
Kiežby mali biskupi vieru, že Eucharistia a vírus, ktorý by ju nakazil v celom svojom slede, teda aj v ruke kňaza a na jazyku kňaza, keď vyslovuje " Telo Kristovo", je totálny nezmysel, ba až bezbožnosť. Keď sa Ježiš dotýkal človeka na zemi, ktorý človek z evanjelia sa neuzdravil, ale ochorel??? Dokonca sa uzdravili aj tí, čo sa dotkli len obruby jeho rúcha ! A čo vzkriesení? Kde je viera zasvätených Bohu v liečivú moc Eucharistie? Ak nemajú vieru, tak platne nepremieňajú!!! A to je veľmi závažná skutočnosť!
Hermenegild

Pozostatky arcibiskupa Lefebvra budú presunutá do kostola semináru

To ešte len budeme !zírať! Všetci svätci predošlých storočí a cirkevní otcovia boli vlastne akoby 2VK exkomunikovaní! Existuje len to čo vidíme, žiadne zázraky, žiadna mystika, len kritické myslenie. Však sme tak dopadli, my sme exkomunikantmi.
Hermenegild

2.8.2020 Posolstvo Kráľovnej a Matky posledných čias: úrážky voči najsvätejšej Sviatosti oltárnej

Nech si prečíta svätých otcov cirkvi a dozvie sa, že najkratšia a najistejšia cesta k Ježišovi je skrze Máriu, Jeho Matku. "Hľa Tvoj syn, hľa tvoja matka." stojí v Božom Slove. Nech to premedituje a potom s darmi Ducha Sv. to pochopí.
Hermenegild

30.7.2020 Posolstvo Ježiša Krista (Luz de Mária) ZRUŠENIE EUCHARISTICKÉHO TAJOMSTVA

V katolíckom Bavorsku kňaz musí rozdávať Sv. prijímanie len pinzetou na ruku. Slovenka opatrovateľka dostala od biskupa odpoveď, že počas korony sa smie v kostole prijímať len pinzetou do ruky, nijako ináč, neplatia ani pápežské dokumenty, ktoré citovala !!
Hermenegild

DAR PRE NEPOŠKVRNENÚ ČISTOTU

Kto som ja , úbohý biedny hriešnik, že si sám chcem "siahnuť na Boha", hoci bolo NÍM ustanovené, že len pomazané ruky sa HO môžu dotýkať a privádzať na oltár a do sŕdc úbohých hriešnikov ???
Hermenegild

Sprísňujú sa opäť opatrenia len pri spomienkach na Pánovu večeru v kostoloch, alebo aj pri konzumác…

Stále je to o viere Bohu zasvätených. Čím menej viery, tým menej bázne pred Bohom. Dokonca minimálne od soboty 25. júla bolo prijaté hygienikmi, že astmatici nemusia mať rúško v uzavretom priestore, lebo si koledujú o astmatický záchvat!
Hermenegild

Slovenky a Slováci, dokedy si necháme rozvracať štát? Jedna z „nepodstatných drobností“, o ktorej …

Odluka cirkvi od štátu znamená, že národ sa obráti chrbtom k Bohu, lebo nepotrebuje 10 božích prikázaní dodržiavať vo svetskom živote. A to je koniec budúcnosti národa!!!
Hermenegild

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybavilo petíciu proti 5G. Tu je výsledok!

Naša slovenská norma od 90-tych rokov je 61 V/m / predtým bola podstatne nižšia/, v Rakúsku majú 0,06 V/m. Samozrejme sa zmestia aj v najväčších zaťaženiach do tak vysokej normy. Nad 61 V/m sa uškvaríš ako v mikrovlnke. Merania robia len štátom autorizované skúšobne, je ich veľmi málo a hája záujmy... no koho?
Hermenegild

Krajčí vyučený zdravotník ako liberalny Bohoslovec, ktorý nepozná "mapu"

U nás neexistuje právo súdiť sa za poškodenie zdravia pri vakcinácii. Veď nemáme ani diagnózy o poškodení zdravia vykonávaním zdravotníckych preventívnych postupov, napr. astma z očkovania proti chrípke, radiofrekvenčná nemoc z EMP, atď.
Hermenegild

Krajčí vyučený zdravotník ako liberalny Bohoslovec, ktorý nepozná "mapu"

Po zaočkovaní sa proti chrípke po 60-tke nastali neustále sa opakujúce zápaly priedušiek a pľúc a dotyčná osoba dostala do roka astmu!!! To budú tí mučeníci, ktorí odmietnu túto genocídu, budú na tom horšie ako bezdomovci.
Hermenegild

P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství (1998)

Po varovaní to budeš vedieť. Prečítaj si históriu o portugalskom meste Fatime.
Hermenegild

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybavilo petíciu proti 5G. Tu je výsledok!

Osveta ľudí násilne žijúcich s vysielačom: Prečo majú ľudia žijúci len desiatky metrov vzdušnou čiarou na úrovni vysielača /žiaľ na Slovensku je to bežné!/ neustále zdravotné problémy s vysokým tepom aj v kľude, s premenlivým tinitusom idúcich generátorov v ušiach, trpia nespavosťou, rýchle zhoršujúci sa stav srdcových vad, kratšiu životnosť kardiostimulátorov, rýchle zhoršenie a smrť na …More
Osveta ľudí násilne žijúcich s vysielačom: Prečo majú ľudia žijúci len desiatky metrov vzdušnou čiarou na úrovni vysielača /žiaľ na Slovensku je to bežné!/ neustále zdravotné problémy s vysokým tepom aj v kľude, s premenlivým tinitusom idúcich generátorov v ušiach, trpia nespavosťou, rýchle zhoršujúci sa stav srdcových vad, kratšiu životnosť kardiostimulátorov, rýchle zhoršenie a smrť na onkologické ochorenia? To odborná verejnosť nemá o tom ani potuchu, lebo to nazažila na vlastnej koži. Nech sa ubytuje na aspoň jeden rok vo vzdialenosti 20 m na úrovni vysielača a ak to prežije, nech potom tvrdí, že EMP /to sú rázové vlny/, im pridali na zdraví a živote! Ak zabezpečia normu 0,06V/m pre Slovensko, tak len vtedy môžu robiť osvetu. Už deti trpia radiofrekvenčnou nemocou, ale o tom je sústavne ticho.