Sancta Ecclesia
Tridentská svätá omša bola ustanovená naveky
11:19
veritas18
Protoze nejsme zidaci. Ti nechali Krista ukrizovat a dosud ho za Mesiase neprijali. Vysmivaji se Jezisi i Marii. Katol. cirkev pro cely svet zavedla …More
Protoze nejsme zidaci. Ti nechali Krista ukrizovat a dosud ho za Mesiase neprijali. Vysmivaji se Jezisi i Marii. Katol. cirkev pro cely svet zavedla oficialni jazyk cirkve latinu. Kristus je Kral nebe a zeme, nejen zidovsky kral. Ale osobne bych byl proto, aby se promenujici formule rikala v eucharisticke modlitbe hebrejsky.
Alexis Nor
Když Pán sloužil Poslední večeri hebrejsky, proč chtějí někteří slavit Mši Svatou jen latinsky? Proč tradicionalisté neslaví Mši Svatou výhradně …More
Když Pán sloužil Poslední večeri hebrejsky, proč chtějí někteří slavit Mši Svatou jen latinsky? Proč tradicionalisté neslaví Mši Svatou výhradně hebrejsky?
54 more comments
Tridentská svätá omša (slovenské titulky) Menlivé časti sv. omše sú podľa formulára "Salve, sancta Parens" (Spoločná omša blahoslavenej Panny Márie). Celebrant: Abbé Jean-Yves Tranchet FSSPX. …More
Tridentská svätá omša (slovenské titulky)
Menlivé časti sv. omše sú podľa formulára "Salve, sancta Parens" (Spoločná omša blahoslavenej Panny Márie).
Celebrant: Abbé Jean-Yves Tranchet FSSPX.
Katolícky blog Sancta Ecclesia
sancta-ecclesia.blogspot.com
31:12
Hermenegild
V rímskom kanóne sa v Novus Ordo novým misálom objavilo namiesto "Kornélia" "Kornel". Je to skutočne sv. Kornélius, alebo poslovenčenie na Kornela?
apredsasatoci
Konečný cieľ je Antikrist. Preto sa mu pripravuje priaznivé ovzdušie - new age. Je nereálne skočiť zo dňa na deň do new age. Toto obdobie treba vyplniť …More
Konečný cieľ je Antikrist. Preto sa mu pripravuje priaznivé ovzdušie - new age.
Je nereálne skočiť zo dňa na deň do new age. Toto obdobie treba vyplniť (pomaly sa variaca zaba) - NOM. A práve pre toto NOM vzniklo. Ani ryba, ani rak.
To je presne tá istá logika ako pri 2VK.
Aby sa mohol konať 2VK, diabol konal 50 rokov. 🤔
Tomu hovorím plán!
Tomu hovorím trpezlivosť!
14 more comments
Celým srdcom a celou dušou sa držíme katolíckeho Ríma, strážcu katolíckej viery a všetkých tradícií potrebných na zachovanie viery, večného Ríma, učiteľa múdrosti a pravdy. Odmietame však a vždy …More
Celým srdcom a celou dušou sa držíme katolíckeho Ríma, strážcu katolíckej viery a všetkých tradícií potrebných na zachovanie viery, večného Ríma, učiteľa múdrosti a pravdy.
Odmietame však a vždy sme odmietali nasledovať Rím v jeho neomodernistických a neoprotestantských snahách a reformách, ktoré vzišli z Druhého vatikánskeho koncilu a jasne sa prejavili po koncile. Všetky tieto reformy smerujú k poškodeniu Cirkvi, k zruinovaniu kňazstva, k zničeniu obety svätej omše a sviatostí, k odstráneniu náboženského života, k svetskému vyučovaniu na univerzitách, v seminároch, vyučovaniu náboženstva prameniaceho z liberalizmu a protestantizmu, čo bolo už niekoľkokrát slávnostne odsúdené učiteľským úradom Cirkvi.
Žiadna autorita, ani najvyššia cirkevná hierarchia, nás nemôže nútiť, aby sme sa vzdali našej viery ako nám ju učiteľský úrad Cirkvi predkladal po devätnásť storočí. Sv. apoštol Pavol hovorí: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je …More
sancta-ecclesia.blogspot.com

Deklarácia arcibiskupa Marcela Lefebvra z 21. novembra 1974

Slávna "Deklarácia arcibiskupa Lefebvra z roku 1974" bola potvrdením katolíckej viery v reakcii na modernistickú krízu, ktorá postihla …
dominikguzman
Aj mne začína byť jasné, že sa Cirkev touto synodou uberá zlým smerom. Panna Mária v Medžugori nás varovala pred modernistami.
Metod
Roma locuta, causa finita!
3 more comments
P. Lukasz Szydlowski FSSPX: Katolícka tradícia a súčasné bludy (prednáška)
39:23
warez
Ono takto, kriz je na Bohostanku. Pred knazom, kde kedysi sluzil... Len ten hlavny oltar sluzi zial uz len ako Bohostanok, nie oltar...
6 more comments
sancta-ecclesia.blogspot.com

Jediný spôsob ako prekaziť nový svetový poriadok a veľký reset (kázeň)

Napriek rôznym divadlám, ktoré sú nám servírované už vyše dvoch rokov, aby odvracali našu pozornosť od toho, čo je pravdivé a …
Zuzana Schlosserova shares this
apredsasatoci
Určite súhlasím. Budúci článok by mohol byť o tom, ako na to.
2 more comments
"Kto sa prehrešuje proti prvému Božiemu prikázaniu? Proti prvému prikázaniu Božiemu sa prehrešujú: a) proti viere v Boha: neverci, lebo sa protivia zjaveným pravdám, alebo ich prekrúcajú; pohania,…More
"Kto sa prehrešuje proti prvému Božiemu prikázaniu?
Proti prvému prikázaniu Božiemu sa prehrešujú:
a) proti viere v Boha:
neverci, lebo sa protivia zjaveným pravdám, alebo ich prekrúcajú;
pohania, lebo urážajú Pána Boha modlárstvom;
židia, lebo neuznávajú Krista a Najsvätejšiu Trojicu;
odpadlíci, lebo vystúpili z jedine pravej Cirkvi Kristovej;
rozkolníci, lebo neuznávajú pápeža za hlavu Cirkvi; katolíci, ktorí sa nemodlievajú a zanedbávajú sv. sviatosti; ktorí bez príčiny nechodia na bohoslužby; ktorí znesväcujú sv. osoby, miesta a veci; ktorým je ľahostajné, či tá a či oná viera; ktorí pochybujú, či ich viera je dobrá a pravá; ktorí sa zúčastňujú na inovereckých bohoslužbách; ktorí predplácajú, čítajú a rozširujú zlé knihy a noviny; ktorí podporujú nepriateľov Cirkvi; ktorí úmyselne počúvajú neverecké a nábožensky vlažné rádiové a televízne programy; ktorí sú členmi slobodomurárov, komunistickej strany, alebo inej, Cirkvou odsúdenej organizácie; ktorí predávajú svoje náboženské …More
sancta-ecclesia.blogspot.com

Prvé Božie prikázanie

1. Ako znie prvé Božie prikázanie? Prvé Božie prikázanie znie takto: „Ja som Pán, Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“ „Neučiníš si obrazu, ani …
sancta-ecclesia.blogspot.com

Tradičná katolícka doktrína o bratskom napomenutí (katechéza)

Bratské napomenutie je jedným zo skutkov lásky k blížnemu. Sv. Tomáš Akvinský pojednáva o bratskom napomenutí vo ôsmych otázkach, skrze …
sancta-ecclesia.blogspot.com

Zmenila katolícka Cirkev Desatoro, aby mohla legalizovať modlárstvo?

Niektoré moderné protestantské sekty hlásajú, že katolícka Cirkev zmenila znenie Desatora, teda že zatajila tzv. druhé prikázanie …
P. Szymon Banka FSSPX: Vlastenecká výchova je povinnosťou každého katolíckeho vychovávateľa
03:17
Metod
Poliaci sú v histórii problém....
One more comment
Sancta Ecclesia
713
sancta-ecclesia.blogspot.com

Z bázne pred Bohom nesmieme robiť žiadne kompromisy s novou omšou (kázeň)

Dôležitou vlastnosťou katolíckej nábožnosti je synovská bázeň pred Bohom. Týmto elementom sa odlišuje aj tradičná sv. omša od …
Msgr. Andrej Hlinka - Otec národa
02:55
tomik1313
12 more comments
Chorvátsky diecézny kňaz vysvetľuje, prečo sa pridal k Bratstvu sv. Pia X.
02:24
Josef Arimati
Moudrý to kněz.
U.S.C.A.E.
modlobíjec Alex bol luterán a za pätnásť minút ho dobrý farár presvedčil na tú originál Katolícku Vieru. Dobrá Voľa a Milosť keď spolupôsobia tak …More
modlobíjec Alex bol luterán a za pätnásť minút ho dobrý farár presvedčil na tú originál Katolícku Vieru. Dobrá Voľa a Milosť keď spolupôsobia tak to dokáže zázraky
má aj svoje ale skutočná Viera priťahuje v tej novojarovej umelotine sa človek kandidát na Kňaza trápi ak má dobrú vôľu
mimochodom Alex už rodičov deluteránizoval 😊
a aby som bol fér generalitu to nepríjemne ťahá ku kompromisom s modernistami a modernizmom už aj pomerne dosť zlých krokov v tomto smere vykonali snáď sa vrátia zo zlej cesty dúfam
17 more comments
Sancta Ecclesia
1K
P. Konstantyn Najmowicz FSSPX: O psoch katolíckej Tradície (kázeň)
16:11
sancta-ecclesia.blogspot.com

Chyby nábožných duší a ako ich odstrániť (1. časť)

Nábožní ľudia bývajú často plní chýb. Myslia si, pravda, že už veľmi pokročili v čnosti, zvlášť, keď majú veľkú vnútornú útechu, a ani netušia, …
apredsasatoci shares this
🤔
P. Karl Stehlin FSSPX: Tajomný majestát Najsvätejšej Trojice a medzináboženský dialóg (kázeň)
21:03
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
Tajomný majestát Najsvätejšej Trojice a medzináboženský dialóg (kázeň)
P. Krzysztof Gołębiewski FSSPX: Kristus nám nesľúbil ľahký život (kázeň)
13:51
Zuzana Schlosserova shares this
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
Kristus nám nesľúbil ľahký život (kázeň)
One more comment
P. Karl Stehlin FSSPX: Arcibiskup Lefebvre a láska k pápežstvu (kázeň)
13:57
Coburg shares this
Sancta Ecclesia
715
sancta-ecclesia.blogspot.com

Deti v kostole – radosť či starosť?

Nový vychovávateľský model Výchova detí je dnes pre katolíckych rodičov veľkou výzvou. Svet okolo nás a bezbožné názory tých, čo sú zodpovední za súčasný stav, …
Ako vyzerá kňazská formácia v seminároch Bratstva sv. Pia X.?
13:38
Zoticus shares this
veritas18
Uslechtile a pravdive
3 more comments
Čo má robiť katolík, ktorý v okolí nemá dostupnú tridentskú sv. omšu?
13:40
U.S.C.A.E.
Cirkev nemôže hynúť môže sa zmenšiť ale to čo sa týka náboženskej nevedomosti ľudí aplikujeme na ľudí nie na Cirkev ako Krista však je to zase nezmysel …More
Cirkev nemôže hynúť môže sa zmenšiť ale to čo sa týka náboženskej nevedomosti ľudí aplikujeme na ľudí nie na Cirkev ako Krista však je to zase nezmysel
HYNIEME .... a odpoveď: MALOVERNÍ !
apredsasatoci
Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem …More
Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.
Ozeáš 4:6
Ako hynie ľud, hynie aj cirkev.
Pre nedostatok poznania!
63 more comments