Nina Rajtíková
Nina Rajtíková shares from ľubica
2.8K
8.9.2021 Horná Štubňa - Vyháňanie diabla VAKCINZUZA. Martinské zásahová jednotka v ďaľšej akcii proti genocíde obyvateľstva.More
8.9.2021 Horná Štubňa - Vyháňanie diabla VAKCINZUZA.
Martinské zásahová jednotka v ďaľšej akcii proti genocíde obyvateľstva.
58:48