Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
noemididio
noemididio

Panna-Mária-SPOLUVYKUPITEĽKA

Zjavenie skončilo s JK? To máš odkiaľ? To akože všetci mystické si vymýšľali? Nepoznáš napr. SR. Faustinu, ktorej sa Ježiš zbavoval, a je to uznané a rozšírené po celom svete?
noemididio

Panna-Mária-SPOLUVYKUPITEĽKA

Hlúposť. Kňazi, biskupi, hierarchia sú niekedy takí zviazaní svojím rozumom, že neprijímajú zjavenie veci alebo len ťažko a spolu dlhej dobe. Koľko si vytrpel páter Pio, Dolinský a iní svätí??? Ale po čase cirkev zjavenia uzná, no musí ich preskúmať. To, že niektorí mali probléme modlitbou s Amsterdamu, je ich problém, ale nie je to dôkaz, že tie zjavenia sú falošné. Máš čudnú logiku...