Jan Joseph
Jan Joseph

Tucho: A Eucharist or a Party Trick?

Hij is blijkbaar een boeddhist, maar gelooft niet meer in God.
Jan Joseph

Propagandists Disrupt Sunday Eucharist in Turin Cathedral

Bij klimaatactivisten de natuur belangrijker dan de mens, hoe minder mensen hoe beter en het doel heiligt de middelen.
Paus Franciscus is een klimaatactivist, hij bezoekt de klimaattop .
Jan Joseph

Burke Will Leave Residence Rather Than Pay

Paus Franciscus gedraagt zich als een asociale pestkop.
Jan Joseph

Francis: The Latin American Dictator Is on the Rampage Again

Ja dat is correct, maar de leiders van deze kerk, die jij niet durft te bekritiseren, hebben de organisatie gesticht door Jezus Zelf, Zijn Mystieke Lichaam, ernstig bevuild en moeten worden afgezet. In de organisatie gesticht door Jezus Zelf, Zijn Mystieke Lichaam, moeten op zeer korte termijn zuiveringen plaatsvinden, voor het volgende Conclaaf, anders valt de organisatie in duizenden stukjes uiteen …More
Ja dat is correct, maar de leiders van deze kerk, die jij niet durft te bekritiseren, hebben de organisatie gesticht door Jezus Zelf, Zijn Mystieke Lichaam, ernstig bevuild en moeten worden afgezet. In de organisatie gesticht door Jezus Zelf, Zijn Mystieke Lichaam, moeten op zeer korte termijn zuiveringen plaatsvinden, voor het volgende Conclaaf, anders valt de organisatie in duizenden stukjes uiteen. Ik wil net als jij dat de organisatie in stand blijft, ik ben beschikbaar om de organisatie te redden.
Jan Joseph

I Know Why the Caged Bird Sings Some Older Songs. By Fr. Gordon J. MacRae

De beschuldigingen van misbruik komen uit de organisatie van de kerk zelf. Het doel daarvan is de seksuele moraal van het Rooms Katholieke geloof te veranderen. Veel homoseksuele priesters, bisschoppen, kardinalen en paus Franciscus, die niet meer in God geloven, maken zich hier schuldige aan.
Jan Joseph

Schneider: Francis' Magisterium Opposes Magisterium of the Church

Traditionis Custodes zal de vraag naar het Universele Rooms Katholieke geloof bij jonge en niet Katholiek opgevoede mensen niet kunnen stoppen. In tegendeel het zal jonge mensen alleen maar stimuleren om het Universele Tridentijnse Romeinse Rooms Katholieke geloof te belijden en afstand te nemen van de organisatie van de Rooms Katholieke kerk, ze minachten paus Franciscus.
Jan Joseph

Francis: The Latin American Dictator Is on the Rampage Again

Ik begrijp je mening Petrus, de organisatie is belangrijker dan het geloof. Veel succes.
Jan Joseph

Francis: The Latin American Dictator Is on the Rampage Again

Ik vind dit een geweldige opmerking. Blijkbaar is bij Kardinaal Burke en vele andere Kardinalen de organisatie van de Rooms Katholieke kerk belangrijker dan het Universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie dat de Heilige Marcel Lefebvre voor de mensheid heeft bewaard.
Jan Joseph

Archbishop on the Street (Video)

Kerk en Staat, geloof en politiek staan haaks op elkaar. De politiek moet zich niet met het geloof bemoeien en de kerk moet zich niet met politiek bemoeien. Dit is een ijzeren vuistregel. Omdat de Politiek, socialisten en communisten, zich met de Kerk bemoeien zit de Rooms Katholieke kerk nu in de zwaarste crisis van haar bestaan. Nadat de politici uit het Vaticaan gegooid zijn, zal het nog 100 jaar …More
Kerk en Staat, geloof en politiek staan haaks op elkaar. De politiek moet zich niet met het geloof bemoeien en de kerk moet zich niet met politiek bemoeien. Dit is een ijzeren vuistregel. Omdat de Politiek, socialisten en communisten, zich met de Kerk bemoeien zit de Rooms Katholieke kerk nu in de zwaarste crisis van haar bestaan. Nadat de politici uit het Vaticaan gegooid zijn, zal het nog 100 jaar duren voordat de Rooms Katholieke kerk uit de crisis is.
Jan Joseph

Benedict Resigned Because He Saw "No Danger For The Church"

Ons mooie Rooms Katholieke geloof is al tienduizenden jaren oud, voortgekomen uit het Jodendom. Maria was een Joods meisje, een jodin. Jozef was een jood en Jezus was ook een jood. Sterker nog tot het jaar 72 konden alleen joden lid worden van de nieuwe Katholieke kerk. Joden en Katholieken zijn door de eeuwen heen altijd vervolgd en onderdrukt geweest. De eerste Katholieken werden door de Romeinse …More
Ons mooie Rooms Katholieke geloof is al tienduizenden jaren oud, voortgekomen uit het Jodendom. Maria was een Joods meisje, een jodin. Jozef was een jood en Jezus was ook een jood. Sterker nog tot het jaar 72 konden alleen joden lid worden van de nieuwe Katholieke kerk. Joden en Katholieken zijn door de eeuwen heen altijd vervolgd en onderdrukt geweest. De eerste Katholieken werden door de Romeinse overheersers letterlijk voor de leeuwen gegooid, hieruit zijn veel martelaren en Heiligen voortgekomen. In 1584 na de hervormingen werd in Nederland het Rooms Katholieke geloof door de regering, de hervormers, de protestanten, de Calvinisten verboden. De Katholieke gelovigen moesten meer 300 jaar meer dan 30 generaties lang hun geloof in schuilkerken belijden, zonder contact met het Vaticaan. De Rooms Katholieke kerk is in een grote ernstige crisis terechtgekomen. De organisatie van de Rooms Katholieke kerk, de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld met meer dan 500.000 vrijwilligers heeft al veel vaker diverse vormen van crisissen meegemaakt. Maar altijd was het niet de organisatie van de Rooms Katholieke kerk die de crisis oploste, maar de gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof trouw bleven belijden. De Romeinen en de Protestanten zorgden eerder voor een crisis in de organisatie van de Rooms Katholieke kerk, maar doordat de gelovigen het Universele Rooms Katholieke geloof trouw bleven werd de crisis overwonnen. Ook op dit moment verkeert de organisatie van de Rooms Katholieke kerk in een ernstige crisis doordat het het Europese socialisme en communisme de organisatie van de Rooms Katholieke kerk in een ernstige crisis hebben gebracht. Het begon met het Tweede Vaticaanse Concilie waar het Rooms Katholieke geloof werd overgedragen aan Protestanten, met als gevolg dat het Universele Rooms Katholieke geloof stapje voor stapje werd vernietigd. Veel gelovige priesters en gelovige leken verlieten de Rooms Katholieke kerk, op dit moment gelooft nog slechts 25% van de priesters en 1% van de gelovigen in God. Nu 60 jaar na het Tweede Vaticaanse Concilie worden veel kerken gesloten, over tien jaar zal het aantal Rooms Katholieke kerken slechts 1% zijn van het aantal Rooms Katholieke kerken van 60 jaar geleden. De laatste 1% van de kerken verdwijnt binnen 20 jaar. Maar het Universele Rooms Katholieke geloof is nog springlevend. De Sint Pius X broederschap en de Sint Petrus broederschap, beide broederschappen zijn Traditionele broederschappen die met veel succes het Universele Rooms Katholieke geloof verkondigen met haar Prachtige Tridentijnse Liturgie. Het gevolg hiervan is een snel groeiende groep gelovigen met veel zeer jonge gelovigen die zich bekeerd hebben tot het Universele Rooms Katholieke geloof. Veel van deze gelovigen hebben thuis huiskapellen waar door gelovige priesters regelmatig de Tridentijnse Heilige Mis wordt opgedragen, met als gevolg een snel stijgend aantal gelovigen en een nog sneller stijgend aantal priesterstudenten, seminaristen, en priesters. Door de Traditionis custodes worden de gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof belijden en op zondag de kerken van de Sint Pius X en Sint Petrus broederschap bezoeken door paus Fransiscus vervolgd om hun geloof en buiten de kerk gezet. Paus Franciscus is door een staatsgreep van de socialisten en communisten aan de macht gekomen en paus Franciscus wil van het mooie Rooms Katholieke geloof een natuurgeloof maken, waar heidenen in geloven, en paus Franciscus vindt dat het geloof in God is achterhaald, niet meer van deze tijd is. Omdat Paus Franciscus van mening is dat God niet bestaat en dat het Universele Rooms Katholieke geloof niet bestaat. Paus Franciscus vindt dat Gods wetten niets mogen verbieden, moraliteit moet plaats maken voor liefde en Woke. Seksuele moraal is onzin. De crisis in de Rooms Katholieke kerk verdiept en versnelt zich door deze ontwikkeling op dit moment. Het gevolg van die verdieping en versnelling is dat bij het volgende Conclaaf dat binnen enkele weken maanden realiteit kan zijn, de Rooms Katholieke kerk in duizenden stukjes uiteen zal vallen. Maar het Universele Rooms Katholieke geloof zal door de Sint Pius X en Sint Petrus broederschap blijven bestaan. De Vijanden van het Universele Rooms Katholieke geloof zullen altijd blijven bestaan.
Maar ook het Universele Rooms Katholieke geloof zal altijd blijven bestaan.
Jan Joseph

Banning the Rosary: Spanish Socialists Fail (Videos)

Ja socialisten/communisten zijn de grote vijanden van het Universele Rooms Katholieke geloof en hebben een staatsgreep gepleegd in het Vaticaan.
Jan Joseph

Burke's Enemy Denies Calling Burke "My Enemy"

Het blijft een Rooms Katholieke kerk in een ernstige crisis.
Jan Joseph

Cardinal Burke Will Remain In Rome

Kardinaal Burke moet overstappen naar de Pius X broederschap en afscheid nemen van de Rooms Katholieke.
Jan Joseph

"Acute Infectious Bronchitis" Story - Second Edition

Nee, natuurlijk niet schijn bedriegt.
Jan Joseph

Francis Is Also a Property Manager

Gedreven door haat tegen mensen, gedreven door de behoefte aan macht om mensen te vernederen en door een staatsgreep aan de macht gekomen, doet mij toch sterk denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland.
Jan Joseph

God Is In Charge Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsTkprcabdvp

Haat is het beste bewijs dat iemand niet in God gelooft.
Jan Joseph

Feminists Use Bomb (!) As Part of a March "Against Violence"

Links wordt steeds meer een terroristische organisatie.
Jan Joseph

Francis: Time for Circus - Again

Het ging natuurlijk om die halfnaakte man, homoseksueel?
Jan Joseph

More Vindictiveness From Francis

Paus Franciscus beïnvloed met het ontslaan van bisschoppen kardinalen de volgende objectieve benoeming van een nieuwe Paus. Een echte linkse zuid Amerikaanse dictator.
Jan Joseph

UPDATE: Schneider’s Mass Moved To Host More Faithful

Paus Franciscus zorgt voor een geweldige groei van de Tridentijnse Romeinse Heilige Mis,
daar ben ik paus Franciscus zeer dankbaar voor.