Марек
Марек shares from dominikguzman
1.7K
Dominik Chmielewski - Nepotrvá dlho, kým sa ľuďom zrúti celý svet
03:09
Марек shares from Victory
441
Jakého patriarchy..toho samozvaného???
Slovo otce patriarchy Eliáše na slavnost Vzkříšení Páně. Ráno anděl odvalil kámen od hrobu a řekl ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Pak se Ježíš ukázal Marii …More
Slovo otce patriarchy Eliáše na slavnost Vzkříšení Páně.
Ráno anděl odvalil kámen od hrobu a řekl ženám: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Pak se Ježíš ukázal Marii Magdaléně, ženám, apoštolu Petrovi, učedníkům, kteří šli do Emauz, apoštolům, kteří byli večer shromážděni ve večeřadle v Jeruzalémě, a později se Ježíš ukázal najednou až pěti stům bratří v Galileji.
Nyní, kdy zpíváme „Kristus vstal z mrtvých“, prožíváme i to, že Kristus také přemohl smrt: „smrtí smrt přemohl“ a svým vzkříšením dokázal, že je skutečně pravý Bůh! Tak jako Bohorodička Panna Maria, která je naše Matka, se radovala ze vzkříšení svého Syna, tak i my se radujeme teď spolu s ní a prožíváme setkání s Ježíšem – jejím Synem. Prožíváme radost nad tím, že i my máme účast na Jeho vzkříšení, že i my jsme byli spolu s Ním vzkříšeni.
Uvědom si a prožij, že Kristus je ten samý včera, dnes a navěky, že je zde přítomný: „Ježíši, Ty jsi skutečně zde, i když Tě nevidím fyzickýma očima. Ty, Ježíši, jsi …More
2 pages
Марек shares from Victory
562
Na konci časů se prý vyrojí velké množství falešných proroků... Doporučuji číst knihu od zadu :)
ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání) Kniha se skládá ze čtyř témat, která jsou mimořádně aktuální pro dnešní dobu a vedou k pokání a k uvědomění si své křesťanské identity.More
ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání)
Kniha se skládá ze čtyř témat, která jsou mimořádně aktuální pro dnešní dobu a vedou k pokání a k uvědomění si své křesťanské identity.
142 pages