piotr_sed

O "Poemacie Boga-Człowieka" Marii Valtorty - ciekawe fakty

One page
Niesamowite Dzieło od Boga na nasze czasy
ŚW.FILOMENA likes this.

Szczegółowa chronologia do całości "Poematu Boga-Człowieka" Marii Valtorty

One page
Podział 7 Ksiąg "Poematu..." na poszczegołne okresy
ŚW.FILOMENA likes this.