julianaaaa
Signalment
Keď sa umývaš, modli sa, keď si na ceste, modli sa, keď si na lôžku, modli sa. Nech si kdekoľvek, modli sa. Ty si chrám boží, preto nehľadaj miesto, hľadaj len duševné naladenie. Nech ideš kamkoľvek, vzývaj Boha, on ťa vypočuje.
sv. Efrém Sýrsky
- Ó, Spasiteľu sveta, spájam sa s Tvojím milosrdenstvom. Ježišu môj, - spájam všetky moje utrpenia s Tvojimi a ukladám do pokladnice Cirkvi na úžitok …More
Keď sa umývaš, modli sa, keď si na ceste, modli sa, keď si na lôžku, modli sa. Nech si kdekoľvek, modli sa. Ty si chrám boží, preto nehľadaj miesto, hľadaj len duševné naladenie. Nech ideš kamkoľvek, vzývaj Boha, on ťa vypočuje.
sv. Efrém Sýrsky

- Ó, Spasiteľu sveta, spájam sa s Tvojím milosrdenstvom. Ježišu môj, - spájam všetky moje utrpenia s Tvojimi a ukladám do pokladnice Cirkvi na úžitok duší.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sv. Faustina Kowalska
Dnes som bola v priepastiach pekla. Viedol ma anjel. Je to miesto veľkých múk. Jeho územie je veľké. Druhy múk, ktoré som videla:

prvé utrpenie - ktoré vytvára peklo, je strata Boha,

druhé utrpenie - ustavičné výčitky svedomia,

tretie utrpenie - tento osud sa už nikdy nezmení,

štvrtá múka - je oheň, ktorý bude prenikať dušou, ale ju nezničí. Je to strašná múka. Je to oheň čisto duchovný, zapálený Božím hnevom.

Piata múka - je ustavičná tma a strašný dusivý zápach. Hoci je tma, satani a zatratené duše sa navzájom vidia a vidia všetko zlo iných aj svoje.

Šiesta múka - je ustavičná prítomnosť satana,

siedma múka - strašné zúfalstvo, nenávisť voči Bohu, zlorečenia, kliatby, rúhanie. Sú to múky, ktoré všetci odsúdení trpia spolu. Ale to nie je koniec trápenia.
Language
Slovak
Religion
roma catholic