MIVAS
MIVAS

Vigano: Tretie fatimské tajomstvo dodnes zostáva utajené

Pokoušel jsem se vícekrát některá videa stáhnout, bohužel bezvýsledně. Není dobré tak důležité věci neumožnit stáhnout, protože je možné je tak více šířit a informovat Boží lid. Uvědomují si to autoři?
MIVAS

POZOR POZOR POZOR -PADLÍ ANDĚLÉ ZAHÁJILI MODLITBY ZA NAVRÁCENÍ SE K BOHU!!!!

Je zjevné, že vám v principu není jasný rozdíl mezi andělem a člověkem a jejich místo v Božím stvoření. Nejste schopna vůbec jaksi pochopit, že andělé, kteří byli stvořeni v plnosti vědomí ducha jsou zásadně v jiné pozici. Jejich selhání je neomluvitelné. Člověk je v jiné pozici. Nemá plnost vědomí a poznání jako anděl a proto může u něj dojít k selhání a záleží jen na něm, jak se ke svému …More
Je zjevné, že vám v principu není jasný rozdíl mezi andělem a člověkem a jejich místo v Božím stvoření. Nejste schopna vůbec jaksi pochopit, že andělé, kteří byli stvořeni v plnosti vědomí ducha jsou zásadně v jiné pozici. Jejich selhání je neomluvitelné. Člověk je v jiné pozici. Nemá plnost vědomí a poznání jako anděl a proto může u něj dojít k selhání a záleží jen na něm, jak se ke svému životu a vztahu k Bohu postaví. Je mu proto dána na základě jeho vnitřní svobodné vůle možnost rozhodnout se pro dobro nebo zlo. Rozhodne-li se pro dobro, má povinnost hledat Pravdu, žít Pravdu a hlásat Pravdu i do prolití krve po vzoru Ježíše Krista. Na této cestě může vzhledem k prostředí, do kterého je Bohem záměrně za tím účelem postaven, sejít z cesty, ale má tu jedinečný institut milosti Boží a tou je vykupitelská smrt Božího Syna, který zemřel pro člověka jako člověk a Bůh.
To je základní rozdíl mezi člověkem a andělem. Po celou éru existence člověka je bohem stvořen čas, kterým je ve vztahu k člověku vázáno veškeré stvoření. A Bůh ví od počátku času, až do poslední sekundy do jeho skončení, jaké postavení vzhledem k principu stvoření andělů a člověka má a zda ho naplňuje tak, jak se od něj očekávalo. Padlí andělé selhali a pro svou plnost vědění a vědomí jim nebude dána milost, protože ta byla dána pouze lidem skrze Ježíše Krista. Pokud by tato milost mohla být byť někdy v budoucnu dána i andělům, nemohl by to Ježíš při ustanovení církve zamlčet, ale řekl by to, protože je Cesta, Pravda a Život. Nikdo však nic takového neřekl a proto to není a nemůže být pravda, že padlí andělé by mohli někdy dojít spásy.
Pokud to nechápete, asi nejste hodna tohoto poznání, které vychází z darů Božího Ducha. Je tedy otázka, jak jste na tom ve vztahu k Němu. Jak potom můžete dávat rady, když nevidíte, neslyšíte a jste jako slepý, který vede slepé. Nakonec všichni padnete do jámy.
MIVAS

POZOR POZOR POZOR -PADLÍ ANDĚLÉ ZAHÁJILI MODLITBY ZA NAVRÁCENÍ SE K BOHU!!!!

Z chápání 13. kapitoly o hadu je velmi dobře vidět, jak PB "hrozně dobře rozumí" Zjevení. Ne sice tak dobře jako hrozně, ale rozumí !!
Proto také konala výlety po Evropě, aby ho zaháněla. Ona, vybraná, která je schopna zahnat kdeco. Jako jediná také pochopila, že se tam hovoří o "hadu", který "někde má vylézt".
Větší pitomosti jsem nikdy nečetl ani neslyšel.
Jestli toto má být chápání Bible, konk…More
Z chápání 13. kapitoly o hadu je velmi dobře vidět, jak PB "hrozně dobře rozumí" Zjevení. Ne sice tak dobře jako hrozně, ale rozumí !!
Proto také konala výlety po Evropě, aby ho zaháněla. Ona, vybraná, která je schopna zahnat kdeco. Jako jediná také pochopila, že se tam hovoří o "hadu", který "někde má vylézt".
Větší pitomosti jsem nikdy nečetl ani neslyšel.
Jestli toto má být chápání Bible, konkrétně Zjevení, tak teda nevím, zda vůbec rozumí co čte, když Bibli otevře....
MIVAS

POZOR POZOR POZOR -PADLÍ ANDĚLÉ ZAHÁJILI MODLITBY ZA NAVRÁCENÍ SE K BOHU!!!!

I ďáblům, paní Bostlová?
MIVAS

POZOR POZOR POZOR -PADLÍ ANDĚLÉ ZAHÁJILI MODLITBY ZA NAVRÁCENÍ SE K BOHU!!!!

Už dlouho si Satan PB chytře vede a ona je v domnění, že mu odolává, že on na ni nemá. Bude si to myslet tak dlouho, až zjistí, že už pro ni není cesty zpět. Samozřejmě, že svedení, slepí a hluší si myslí, že jsou na nejlepší cestě do nebes. Proto také ne všechno, co hlásají jsou nesmysly, v něčem mají i pravdu, protože svět není jen lež. To by mu nedal Bůh vůbec existovat, ale nemají dar …More
Už dlouho si Satan PB chytře vede a ona je v domnění, že mu odolává, že on na ni nemá. Bude si to myslet tak dlouho, až zjistí, že už pro ni není cesty zpět. Samozřejmě, že svedení, slepí a hluší si myslí, že jsou na nejlepší cestě do nebes. Proto také ne všechno, co hlásají jsou nesmysly, v něčem mají i pravdu, protože svět není jen lež. To by mu nedal Bůh vůbec existovat, ale nemají dar chápání, rozlišování, dívají se a nevidí, poslouchají a nerozumějí. Není v nich Duch Boží. Je v nich pýcha, skrytá za pocitem vševědoucnosti.
MIVAS

POZOR POZOR POZOR -PADLÍ ANDĚLÉ ZAHÁJILI MODLITBY ZA NAVRÁCENÍ SE K BOHU!!!!

POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
Znovu a znovu se objevují ti, kteří, zřejmě ve své nevědomosti, či osobní namyšlenosti o své důležitosti, nebo snad i obojího, šíří bludy.
Tak je to i v případě paní Petry Bostlové.
Nevím a nehodlám hledat, kde vznikla ta podivná zpráva, že "padlí andělé zahájili modlitby za navrácení se k Bohu". Něčemu takovému může věřit jen ten, kdo se příliš nenamáhá hledáním …More
POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
Znovu a znovu se objevují ti, kteří, zřejmě ve své nevědomosti, či osobní namyšlenosti o své důležitosti, nebo snad i obojího, šíří bludy.
Tak je to i v případě paní Petry Bostlové.
Nevím a nehodlám hledat, kde vznikla ta podivná zpráva, že "padlí andělé zahájili modlitby za navrácení se k Bohu". Něčemu takovému může věřit jen ten, kdo se příliš nenamáhá hledáním Pravdy, protože padlí andělé velmi dobře vědí, že něco takového je naprosto vyloučené. Oni nejsou lidé, kteří se mohou ze svých pochybní kát. To si uvědomte prosím, především "teologové", kteří se k tomu tak hloupě propůjčují svými nesmyslnými výroky.
Andělům se dostalo odpovědi už dávno, když si někteří uvědomili, co provedli a že budou spravedlivě potrestáni. Píše o tom Henoch v kapitole 15. a 16., která končí končí Hospodinovým vzkazem padlým andělům skrze Henocha:
Henoch 16: 4 Proto jim řekni: "Nedojdete pokoje".
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

pro Libor Halík
Poslal jsem. Dostal jste?
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

Když už jsem u toho odhalování démonické temnoty, přidám vám ještě něco na poznávání pravdy. Jde o odpověď psanou přesně před rokem jako reakci na nějaký komentář čtenáře Aeronetu. Abyste nemuseli chodit na net, připojuji zároveň i zkompletovaný článek, o kterém se tam zmiňuji
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

Pozorováním současného dění světa by mělo být každému soudnému a myslícímu člověku jasné, že mocní tohoto světa, tzv. samozvané elity, jsou s usilovnou podporou Zlého ve finální etapě zavedení NWO - New World Order, neboli Nového Světového řádu. Protože až příliš mnohým nejsou vůbec jasné principy a postupy této ideologie, napsal jsem na toto téma loni, v roce 2019, úvahu, kde jsem se pokusil …More
Pozorováním současného dění světa by mělo být každému soudnému a myslícímu člověku jasné, že mocní tohoto světa, tzv. samozvané elity, jsou s usilovnou podporou Zlého ve finální etapě zavedení NWO - New World Order, neboli Nového Světového řádu. Protože až příliš mnohým nejsou vůbec jasné principy a postupy této ideologie, napsal jsem na toto téma loni, v roce 2019, úvahu, kde jsem se pokusil tyto principy ozřejmit. Můžete s nimi třeba i nesouhlasit, ale domnívám se, že jsou v principu naprosto pravdivé.
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

pro zaba.
zřejmě vám nedošlo, že nejde o fyzické stavy těla, ale projevy ducha
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

Je pro mne jednoduší vám dát e-m. mvsen@atlas.cz
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

V mých přihlašovacích údajích máte i moji e-mailovou adresu, nechci ji zveřejňovat. Pošlete mi tam adresu, kam vám to mám poslat. Mohu vám poslat takových informací, především z překladů, že nebudete ani stačit číst.
MIVAS

Kdo je Antikrist. Jak a kdy i kde se narodil dle křesťanských proroctví

Počátkem května 2015 jsem p. Liborovi oponoval v jeho názoru, že Obama je Antikrist. Poslal mi pár informací, které pro mě byly startovním bodem, abych se o Obamu začal v tomto ohledu zajímat. Mezi informacemi byla i ta, že šerif Arpaio u amerických soudů předložil důkazy o falzifikaci rodného listu Obamy, že tedy není američan a nemůže být prezidentem USA. Sám jsem se pokoušel k tomu něco najít,…More
Počátkem května 2015 jsem p. Liborovi oponoval v jeho názoru, že Obama je Antikrist. Poslal mi pár informací, které pro mě byly startovním bodem, abych se o Obamu začal v tomto ohledu zajímat. Mezi informacemi byla i ta, že šerif Arpaio u amerických soudů předložil důkazy o falzifikaci rodného listu Obamy, že tedy není američan a nemůže být prezidentem USA. Sám jsem se pokoušel k tomu něco najít, ale bezvýsledně.
V té době jsem spolupracoval na překladech poselství Marie Božího Milosrdenství z Irska až do jejich ukončení právě v květnu 2015. V souvislosti s tím jsem rozsáhle po internetu pátral po poselstvích souvisejících s koncem časů a tedy i s Antikristem. Objevil jsem řadu vizionářů, kteří přijímali tato Boží poselství, zejména na adrese 444prophecynews.com Sbíhají se tam poselství z celého světa. Z Austrálie, Indie, Číny, Německa, Francie .... a samozřejmě především z USA, mezi jinými Glynda Lomax, Julie Whedbee, MsSophie, Byron Searle, Jeff Byerly a řada dalších, jejichž poselství utvářejí skutečný obraz konce časů. Pro skupinu věřících přátel 3-4 roky velké množství poselství překládám a u některý (např. Julie Whedbee) sestavuji do brožurek na tisk. Překladů mám stovky.
Mohu vás naprosto bezpečně ujistit, že Obama je skutečně Antikrist.
Odpovídají na něj mj. texty Zjevení 13: 3 (viz přiložený článek, jehož jsem autorem) a Zjevení 17: 13-13.
A to, jak píšete, že nezná jazyky, je více než úsměvné, protože ve finále, až bude panovat nad světem jako plně posedlý Satanem, jehož je syn, bude znát všechny jazyky i nářečí, až na jeden - zkuste uhodnout, kterým jazykem nikdy nepromluví.