miloš pavel
miloš pavel
2850

farizej prymula a podvodník faltýnek

U nás někdo nafotil Prymulu což je ministr zdravotnictví s Faltýnkem který dělá pro Babiše špinavou prácI a pro sebe a syna špinavé kšefty jak cosi dohadovali v restauraci u chrámu sv petra a pavla …
Anna Krátka
V Česku môže byť na sv. omši 100 ľudí a na Slovensku 6. Čo na to hovorí Listina základných práv a slobôd? V Nemecku súdy zamedzili 60 opatrení vlády,…More
V Česku môže byť na sv. omši 100 ľudí a na Slovensku 6.
Čo na to hovorí Listina základných práv a slobôd?
V Nemecku súdy zamedzili 60 opatrení vlády,ktoré neboli v súlade so zákonmi.
Slovensko?
rcmonitor.cz/…-jsou-usnesenim-vlady-povoleny
Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny
Aktuálně platná krizová opatření nezakazují veřejné konání bohoslužeb. Omezení volného pohybu účinné od čtvrtka 22. října, kterým se nahrazují dosavadní omezení, se nedotýká možnosti konat bohoslužby a účastnit se jich. Vláda výslovně umožňuje konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím; pouze omezuje počet jejich účastníků na 100 osob. Každá bohoslužba je současně shromážděním podle zákona o právu shromažďovacím. A protože současné krizové opatření vlády nestanovuje pro bohoslužby zvláštní úpravu, je třeba použít úpravu obecnou.
Jak bohoslužbu svolat? Bohoslužba nemusí být oznámena obecnímu úřadu jako jiná shromáždění. Může být svolána stejným způsobem jako v běžné době. Vzhledem k současné …More
Kallistratos
Jj Raimund Špunda je najednou zviditelněný... Sláva diskrétní restaurace asi pomine....