kajtek
kajtek
834
Z Panem Jezusem u Babciyoutube.com/watch?v=oyAmgOd63DA
06:51
kajtek
908
Pieśń w wykonaniu Babciyoutube.com/watch?v=8atAveFg1yY
00:53
kajtek
246
Przybądź Duchu Święty******** ks. Arkadiusz Szczepanik**********youtube.com/watch?v=k2zSLVU6J1sMore
Przybądź Duchu Święty********
ks. Arkadiusz Szczepanik**********youtube.com/watch?v=k2zSLVU6J1s
20:02
kajtek
206
35:12
kajtek
154
Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?*********ks. Arkadiusz Szczepanik********J 21, 20-25 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom …More
Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?*********ks. Arkadiusz Szczepanik********J 21, 20-25 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?» Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?» Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby …More
09:44
kajtek
101
Dzień 19 - "Dusze zaślubione Jezusowi"youtube.com/watch?v=grVeRPjGkx0
24:07
kajtek
45
Dzień 21 - "Czystość i niewinność - ślubny strój oblubienicy Chrystusa" youtube.com/watch?v=Rou5vq3PE-EMore
Dzień 21 - "Czystość i niewinność - ślubny strój oblubienicy Chrystusa"
youtube.com/watch?v=Rou5vq3PE-E
16:23
kajtek
101
Dzień 22 - "Niepokalana Maryja - Gwiazda Zaranna Chwały Pana" youtube.com/watch?v=8wWoEE-MB5IMore
Dzień 22 - "Niepokalana Maryja - Gwiazda Zaranna Chwały Pana"
youtube.com/watch?v=8wWoEE-MB5I
16:35
kajtek
24
Dzień 20 - "Och, Jezus jest samym pięknem, dobrocią, nieskończoną czystością" youtube.com/watch?v=fsRCKfmP8IgMore
Dzień 20 - "Och, Jezus jest samym pięknem, dobrocią, nieskończoną czystością"
youtube.com/watch?v=fsRCKfmP8Ig
14:40
kajtek
312
Dzień 18 - "Dziewictwo - wielka tajemnica uduchowienia człowieka"youtube.com/watch?v=5xvWGwJpL6I
15:43
kajtek
96
Dzień 16 - "Maryja Niepokalana - Matka Miłosierdzia" youtube.com/watch?v=Ycv-9Kxr4k0More
Dzień 16 - "Maryja Niepokalana - Matka Miłosierdzia"
youtube.com/watch?v=Ycv-9Kxr4k0
15:47
kajtek
33
Dzień 17 - " Dziewictwo - pieśń nowej miłości"youtube.com/watch?v=aAQ7xvk9dBI
21:03
kajtek
60
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca*********** ks. Arkadiusz Szczepanik***********J 16, 23b-28 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do …More
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca***********
ks. Arkadiusz Szczepanik***********J 16, 23b-28 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». Oto słowo Pańskie.***********youtube.com/watch?v=_RMhH4GTB38
17:36
kajtek
39
Dzień 15 - "Odnowieni, przemienni, uniesieni przez Ducha Świętego" youtube.com/watch?v=WlDA846V9LQMore
Dzień 15 - "Odnowieni, przemienni, uniesieni przez Ducha Świętego"
youtube.com/watch?v=WlDA846V9LQ
31:38
kajtek
48
Msza Święta godz. 15.00*********ks. Arkadiusz Szczepanik********* youtube.com/watch?v=U6CpNHSmhT4More
Msza Święta godz. 15.00*********ks. Arkadiusz Szczepanik*********
youtube.com/watch?v=U6CpNHSmhT4
54:32
kajtek
47
Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość********* ks. Arkadiusz Szczepanik*************J 16, 16-20 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «…More
Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość*********
ks. Arkadiusz Szczepanik*************J 16, 16-20 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość». Oto słowo Pańskie.**********youtube.com/watch?v=GZg6S460mKo
09:41
kajtek
37
Dzień 13 - "Wyobraźnia pożerająca duchowe energie" youtube.com/watch?v=ifWU16CIVW4More
Dzień 13 - "Wyobraźnia pożerająca duchowe energie"
youtube.com/watch?v=ifWU16CIVW4
09:22
kajtek
57
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy************** ks. Arkadiusz Szczepanik*************J 16, 12-15 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele …More
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy**************
ks. Arkadiusz Szczepanik*************J 16, 12-15 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». Oto słowo Pańskie.*************youtube.com/watch?v=slHW2T0le5w
11:33
kajtek
552
Dzień 12 - "Posłuszeństwo i ofiara" youtube.com/watch?v=uKwUW3YrjWoMore
Dzień 12 - "Posłuszeństwo i ofiara"
youtube.com/watch?v=uKwUW3YrjWo
16:31
kajtek
3229
Dzień 11 - "Maryja Niepokalana - Matka cierpienia i trwogi" youtube.com/watch?v=bHFPjh7zPvYMore
Dzień 11 - "Maryja Niepokalana - Matka cierpienia i trwogi"
youtube.com/watch?v=bHFPjh7zPvY
09:55
przeciwherezjom
Jest gdzieś jakaś publikacja tekstowa tych rozważań? Proszę o link.
2 more comments