Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !

Co grozi dzieciom wychowanym przez homoseksualistów? Miażdżący raport amerykańskiego socjologa

Co grozi dzieciom wychowanym przez homoseksualistów? Miażdżący raport amerykańskiego socjologa
Amerykański naukowiec prof. Mark Regnerus, który niedawno wykazał w swoich badaniach, że dzieci z tradycyjnych rodzin są znacznie szczęśliwsze i zdrowsze niż te wychowane przez pary jednopłciowe, stał się obiektem ataków ze strony środowisk homoseksualnych.
More
Co grozi dzieciom wychowanym przez homoseksualistów? Miażdżący raport amerykańskiego socjologa

Amerykański naukowiec prof. Mark Regnerus, który niedawno wykazał w swoich badaniach, że dzieci z tradycyjnych rodzin są znacznie szczęśliwsze i zdrowsze niż te wychowane przez pary jednopłciowe, stał się obiektem ataków ze strony środowisk homoseksualnych.
Króluj nam Chryste !

Dojrzałość duchowa

Dojrzałość człowieka można też rozpatrywać w dziedzinie duchowej, która polega przede wszystkim na szukaniu prawdy i konsekwentnym dążeniu do niej.
Króluj nam Chryste !

Najbiedniejszy prezydent świata - 90 proc. pensji oddaje potrzebującym

Prezydent Urugwaju Jose Mujica zyskał miano najbiedniejszego prezydenta na świecie. Większość swojej pensji oddaje potrzebującym. - Po prostu mało potrzebuję do szczęścia. Są ludzie, którym żyje się gorzej niż mnie - tłumaczy - podaje gazeta.pl
77-letni Mujica, nazywany przez rodaków Pepe, zarabia miesięcznie równowartość 9300 euro. 90 proc. pensji oddaje organizacji zajmującej się pomocą …More
Prezydent Urugwaju Jose Mujica zyskał miano najbiedniejszego prezydenta na świecie. Większość swojej pensji oddaje potrzebującym. - Po prostu mało potrzebuję do szczęścia. Są ludzie, którym żyje się gorzej niż mnie - tłumaczy - podaje gazeta.pl

77-letni Mujica, nazywany przez rodaków Pepe, zarabia miesięcznie równowartość 9300 euro. 90 proc. pensji oddaje organizacji zajmującej się pomocą mieszkaniową dla biednych. "Na życie" zostaje mu więc około 900 euro. - Tyle mi wystarcza, nie mam wielkich potrzeb. Są ludzie, którym znacznie gorzej się żyje - mówi prezydent.
Króluj nam Chryste !

Nowe badanie GMO: Szczury karmione przez całe życie kukurydzą GMO rozwijają w sobie guzy, 70% …

Jedzenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz konsumowanie śladowych ilości nawozu chemicznego Monsanto Roundup wywołało u szczurów rozwój przerażających nowotworów, rozległych szkód w narządach wewnętrznych i przedwczesną śmierć.
Jest to konkluzja nowego szokującego badania, które badało długoterminowe skutki spożywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Monsanto.More
Jedzenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz konsumowanie śladowych ilości nawozu chemicznego Monsanto Roundup wywołało u szczurów rozwój przerażających nowotworów, rozległych szkód w narządach wewnętrznych i przedwczesną śmierć.

Jest to konkluzja nowego szokującego badania, które badało długoterminowe skutki spożywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Monsanto.
Króluj nam Chryste !

„Czysty Internet”– wyciek ujawnia plany arbitralnego cenzurowania sieci

Projekt „Czysty Internet” zakłada, że dostawcy usług internetowych „dobrowolnie” zobowiążą się do aktywnego nadzorowania swoich klientów, blokowania i filtrowania treści.
Na tej bazie ma powstać sieć składająca się z zaufanych informatorów online. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, twórcy projektu rekomendują również zaostrzenie prawa w poszczególnych państwach członkowskich.
Wreszcie, wykraczając …
More
Projekt „Czysty Internet” zakłada, że dostawcy usług internetowych „dobrowolnie” zobowiążą się do aktywnego nadzorowania swoich klientów, blokowania i filtrowania treści.

Na tej bazie ma powstać sieć składająca się z zaufanych informatorów online. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, twórcy projektu rekomendują również zaostrzenie prawa w poszczególnych państwach członkowskich.

Wreszcie, wykraczając daleko poza obowiązujące ramy prawne, „Czysty Internet” promuje wykorzystywanie ogólnych warunków umów do usuwania „w pełni legalnych” treści, pozostawiając decyzję co do priorytetów “etyce biznesu”, jaką wyznaje dana firma.

Projekt zmierza tym samym do stworzenia prywatnych mechanizmów cenzury, które będą egzekwowane w oparciu o ogólne warunki umów i nie będą poddane żadnej kontroli sądowej.
Króluj nam Chryste !

Warto przypomnieć zasługi ks. Sowy dla Platformy Obywatelskiej

STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI-uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)
DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..
JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I …
More
STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI-uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)

DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..

JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I NIE DAM SIĘ PROWADZIĆ BŁĄDZĄCYM PASTERZOM.. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH I DBAJĄCY O SWOJE ZBAWIENIE NIE POSZEDŁBY PRZECIEŻ ZA JUDASZEM, PRAWDA ?


PO OWOCACH ICH POZNACIE..

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:


w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,

www.scribd.com/…/K%C4%85kol-rodz…


Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijną manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.

3.
Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.

4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.

5.
Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.

6. Celem masonerii w sianiu rewolucji na wszystkich obszarach globu jest ustanowienie republiki uniwersalnej, opartej na buncie przeciwko Boskiemu zwierzchnictwu, zniszczeniu wolności i przywilejów lokalnych, obalenie granic i podkopanie uczuć patriotycznych, które poza miłością do Boga inspirowały rodzaj ludzki do jego najpiękniejszych działań, najszlachetniejszych ofiar i najbardziej heroicznych wyrzeczeń.

7.
Wolnomularstwo prowadzi swoją walkę przeciwko Kościołowi wprowadzając w społeczeństwach chrześcijańskich prawodawstwo antychrześcijańskie.

8. Wolnomularstwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za nowoczesny socjalizm, ponieważ zastąpiło ideał chrześcijański szczęścia społecznego swoim własnym ideałem, a także hierarchię społeczną chrześcijańską rządzoną przez sprawiedliwość i łagodzoną przez miłosierdzie domaganiem się równości wszystkich ludzi. Każąc ludziom zapomnieć o życiu przyszłym, gdzie każdy otrzyma nagrodę według swych zasług, naucza, że szczęście polega jedynie na dobrach materialnych tutaj na ziemi, a każdy ma rygorystyczne prawo do równego udziału w takim szczęściu.

9.
Filantropia masońska przeciwna miłosierdziu chrześcijańskiemu, będąc miłością czysto naturalną jednych ludzi wobec drugich, nie może służyć jako więź ludzkości z Bogiem i ponadto ta filantropia jest praktykowana tylko wobec samych wolnomularzy i bardzo często w celu rozkładania społeczeństwa.

10. Wolnomularstwo, żeby zdeprawować stosunki rodzinne usiłuje zdeprawować kobietę i nie tylko stara się zawsze, gdy tylko może, aby kobiety wstępowały do lóż, lecz także jest inspiratorką ruchu nazywanego feminizmem albo ruchem emancypacji kobiet, ukierunkowanego na zakłócenie ładu rodzinnego przez nieokreślone pragnienie reformy całkowicie niewykonalnej.

11.
Aby przyzwyczaić ludzi obywać się bez Kościoła w życiu publicznym sekta stara się zakazać uroczystości religijnych i dni poświęconych uświęceniu duszy i odpoczynkowi ciała, zastępując je przez święta całkowicie świeckie."

Niech Pan Bóg Wszechmogący da siły Kościołowi w WALCE ze ZŁEM.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
Króluj nam Chryste !

Familiada kardynała Dziwisza

STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI-uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)
DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..
JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I …
More
STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI-uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)

DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..

JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I NIE DAM SIĘ PROWADZIĆ BŁĄDZĄCYM PASTERZOM.. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH I DBAJĄCY O SWOJE ZBAWIENIE NIE POSZEDŁBY PRZECIEŻ ZA JUDASZEM, PRAWDA ?


PO OWOCACH ICH POZNACIE..

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:


w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,

www.scribd.com/…/K%C4%85kol-rodz…


Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijną manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.

3.
Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.

4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.

5.
Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.

6. Celem masonerii w sianiu rewolucji na wszystkich obszarach globu jest ustanowienie republiki uniwersalnej, opartej na buncie przeciwko Boskiemu zwierzchnictwu, zniszczeniu wolności i przywilejów lokalnych, obalenie granic i podkopanie uczuć patriotycznych, które poza miłością do Boga inspirowały rodzaj ludzki do jego najpiękniejszych działań, najszlachetniejszych ofiar i najbardziej heroicznych wyrzeczeń.

7.
Wolnomularstwo prowadzi swoją walkę przeciwko Kościołowi wprowadzając w społeczeństwach chrześcijańskich prawodawstwo antychrześcijańskie.

8. Wolnomularstwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za nowoczesny socjalizm, ponieważ zastąpiło ideał chrześcijański szczęścia społecznego swoim własnym ideałem, a także hierarchię społeczną chrześcijańską rządzoną przez sprawiedliwość i łagodzoną przez miłosierdzie domaganiem się równości wszystkich ludzi. Każąc ludziom zapomnieć o życiu przyszłym, gdzie każdy otrzyma nagrodę według swych zasług, naucza, że szczęście polega jedynie na dobrach materialnych tutaj na ziemi, a każdy ma rygorystyczne prawo do równego udziału w takim szczęściu.

9.
Filantropia masońska przeciwna miłosierdziu chrześcijańskiemu, będąc miłością czysto naturalną jednych ludzi wobec drugich, nie może służyć jako więź ludzkości z Bogiem i ponadto ta filantropia jest praktykowana tylko wobec samych wolnomularzy i bardzo często w celu rozkładania społeczeństwa.

10. Wolnomularstwo, żeby zdeprawować stosunki rodzinne usiłuje zdeprawować kobietę i nie tylko stara się zawsze, gdy tylko może, aby kobiety wstępowały do lóż, lecz także jest inspiratorką ruchu nazywanego feminizmem albo ruchem emancypacji kobiet, ukierunkowanego na zakłócenie ładu rodzinnego przez nieokreślone pragnienie reformy całkowicie niewykonalnej.

11.
Aby przyzwyczaić ludzi obywać się bez Kościoła w życiu publicznym sekta stara się zakazać uroczystości religijnych i dni poświęconych uświęceniu duszy i odpoczynkowi ciała, zastępując je przez święta całkowicie świeckie."

Niech Pan Bóg Wszechmogący da siły Kościołowi w WALCE ze ZŁEM.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Króluj nam Chryste !

2012-09-18 pustelnia (Dzień Dziecka)

O muzyce, muzykach, słów kilka.. mała prawdy odrobinka..
nickycruz.ovh.org/ksiazki/diabelskie_bebny.pdfMore
O muzyce, muzykach, słów kilka.. mała prawdy odrobinka..

nickycruz.ovh.org/ksiazki/diabelskie_bebny.pdf
Króluj nam Chryste !

Historia prywatyzacji polskiego przemysłu

Historia wyprzedaży polskiego majątku narodowego po 1989 r. poraża skalą celowego niszczenia dobra, które mogło służyć ludziom.
Zakłady zaorano, pracownicy poszli na bruk.

Winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności.More
Historia wyprzedaży polskiego majątku narodowego po 1989 r. poraża skalą celowego niszczenia dobra, które mogło służyć ludziom.

Zakłady zaorano, pracownicy poszli na bruk.


Winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności.
Króluj nam Chryste !

Dominikáni tancujú na melúdiu Lady Gaga

Gaga as a sex slave
vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…
IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..
Osoby tańczące w dominikańskich habitach błaznują w rytm piosenki o seksulanej niewolnicy.. Zakon, to jeszcze, czy kabaret ?
WYBÓR PIOSENKI - O SEKSUALNYM NIEWOLNICTWIE - PRZEZ OSOBY MAJĄCE SŁUŻYĆ BOGU - JEST DELIKATNIE MÓWIĄC - NIEROZTROPNYM - A BIORĄC POD …
More
Gaga as a sex slave

vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…

IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..

Osoby tańczące w dominikańskich habitach błaznują w rytm piosenki o seksulanej niewolnicy.. Zakon, to jeszcze, czy kabaret ?

WYBÓR PIOSENKI - O SEKSUALNYM NIEWOLNICTWIE - PRZEZ OSOBY MAJĄCE SŁUŻYĆ BOGU - JEST DELIKATNIE MÓWIĄC - NIEROZTROPNYM - A BIORĄC POD UWAGĘ MAJESTAT BOŻY - CZYNEM BLUŹNIERCZYM.


DOMINIKANIE NIE ZNAJĄ PIEŚNI, MELODII RELIGIJNYCH ? CHCĄ BARDZIEJ PODOBAĆ SIĘ LUDZIOM, NIŻ BOGU ?

NIE MOŻNA DWOM PANOM SŁUŻYĆ !!

NIE UMNIEJSZAĆ CZCI BOGA:


Nie umniejszać czci Boga!
Króluj nam Chryste !

2012-09-18 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
Króluj nam Chryste !

2012-09-18 pustelnia (Dzień Dziecka)

«To ten, co dla nas – głupich – niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa:
jego życie mieliśmy za szaleństwo,
śmierć jego – za hańbę.
Jakże więc policzono go między synów Bożych
i ze świętymi ma udział?”

(Mdr 5, 1-5)More
«To ten, co dla nas – głupich – niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa:
jego życie mieliśmy za szaleństwo,
śmierć jego – za hańbę.

Jakże więc policzono go między synów Bożych
i ze świętymi ma udział?”


(Mdr 5, 1-5)
Króluj nam Chryste !

2012-09-18 pustelnia (Dzień Dziecka)

Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia:
rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii.

Intronizacja jest odpowiedzią na detronizację Jezusa dokonaną w Europie w myśl haseł: „cuius regio eius religio …More
Intronizacja Jezusa na Króla Polski oznacza nie tylko osobiste nawrócenie, ale również uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, czyli podporządkowanie wszystkich dziedzin ludzkiego życia:

rodzinnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej zasadom zawartym w Dekalogu i Ewangelii.


Intronizacja jest odpowiedzią na detronizację Jezusa dokonaną w Europie w myśl haseł: „cuius regio eius religio” oraz „quo principia placuit iuris hebet vigorem”.

Władca narzuca swoją wiarę lub ideologię poddanym; to, co władca (indywidualny lub zbiorowy) uważa za słuszne i korzystne, ma moc prawa.

Oba te nieludzkie i bezbożne hasła prowadziły do odmowy podporządkowania kryteriom moralnym i obiektywnej prawdzie spraw publicznych, a także w jakimś stopniu prywatnych, bo tego co prywatne od tego co społeczne i publiczne oddzielić się nie da.

Czy źródłem prawdy i prawa jest człowiek czy Bóg? Oto jest kluczowe pytanie, na które odpowiedź prowadzi do zgody na intronizację Jezusa albo do sprzeciwu wobec niej.


Ojciec Św. Pius XI w encyklice „Quas primas” z roku 1925 ustanowił święto Chrystusa Króla i wyjaśnił sens, istotę intronizacji.

Przesłanie Jezusa z lat 30-tych XX wieku skierowane do sługi Bożej Rozalii Celakówny i do Polski potwierdza naukę społeczną Kościoła zawartą w encyklikach Leona XIII i Piusa XI i wskazuje formę intronizacji jako aktu obu władz w państwie: kościelnej i politycznej.

Dlatego intronizacja Jezusa na Króla państw i narodów nie jest sprzeczna ani z Pismem Świętym, ani z tradycją Kościoła.
Króluj nam Chryste !

Dominikáni tancujú na melúdiu Lady Gaga

Gaga as a sex slave
vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…
IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..
Osoby tańczące w dominikańskich habitach błaznują w rytm piosenki o seksulanej niewolnicy.. Zakon, to jeszcze, czy kabaret ?

NIE UMNIEJSZAĆ CZCI BOGA:
Nie umniejszać czci Boga!More
Gaga as a sex slave

vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…

IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..

Osoby tańczące w dominikańskich habitach błaznują w rytm piosenki o seksulanej niewolnicy.. Zakon, to jeszcze, czy kabaret ?


NIE UMNIEJSZAĆ CZCI BOGA:

Nie umniejszać czci Boga!
Króluj nam Chryste !

2012-09-17 pustelnia (Jubilaci; Suspensa)

Kult przyjemności, luzackiej swobody i bezrozumu
oparciem dla anty-cywilizacji

VENITE ADOREMUS DOMINUM
Kult przyjemności, luzackiej swobody i bezrozumu tworzy anty-kulturę, a jest oparciem dla anty-cywilizacji
Warszawska gazeta” 14 – 20 września 2012 r.
Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego
W Ewangelii niedzielnej 16 września Szymon Piotr wyznaje wiarę w Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk, 8,29),…More
Kult przyjemności, luzackiej swobody i bezrozumu
oparciem dla anty-cywilizacji


VENITE ADOREMUS DOMINUM

Kult przyjemności, luzackiej swobody i bezrozumu tworzy anty-kulturę, a jest oparciem dla anty-cywilizacji

Warszawska gazeta” 14 – 20 września 2012 r.

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego

W Ewangelii niedzielnej 16 września Szymon Piotr wyznaje wiarę w Jezusa: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk, 8,29), podczas gdy wielu uważa Jezusa za jednego z proroków.

Słowo hebrajskie „Mesjasz”, a greckie „Chrystus” oznacza: namaszczony jako Kapłan, Prorok i Król.Potrójna władza Chrystusa – kapłańska, prorocka i królewska polega na jednaniu ludzi z Bogiem przez ofiarę Krzyża, na objawieniu prawdy, kim jest Bóg i kim jest człowiek stworzony na obraz Boży oraz na poddaniu swojemu panowaniu nieba i ziemi. W tej władzy uczestniczymy jako dzieci Boże, które Chrystus chce zgromadzić w jedno na mocy chrztu, bierzmowania, wyznania wiary i dobrych czynów.
Św. Jakub powie: „wiara bez uczynków jest martwa”, a św. Paweł mówi: „martwe są uczynki bez wiary”.
Łączy nas z Chrystusem zarówno żywa wiara, jak i spełnianie dobrych czynów.

Dla wspólnoty z Chrystusem nie wystarczy sama wiara, bo i diabły wierzą (Jk. 2,19), ani sama dobroczynność. Zaraz po wyznaniu wiary Piotr upomina Jezusa wobec zapowiedzi cierpienia i śmierci: „nie przyjdzie to na Ciebie”, na co Jezus odpowiada: „zejdź mi z oczu przeciwniku, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. (Mk. 8,33).

Kto gardzi Krzyżem, ten odrzuca Chrystusa.

Współcześnie jesteśmy świadkami pogardy wobec Krzyża. Uwspółcześnionym ideałem ludzkiego życia staje się: nie cierpieć, nie uznawać obiektywnej prawdy (stąd bierze się potępienie tzw. „mowy nienawiści”, gdy ktoś ośmiela się rozróżniać dobro i zło, prawdę i kłamstwo, białe i czarne), nie szanować czyjejkolwiek władzy dla jej uprawnionego autorytetu, ale źródło władzy widzieć w sobie, w samowoli.

Dzisiejsza kultura pluralizmu i tolerancji posługuje się hasłem: „zero tolerancji dla braku tolerancji”, „nie ma wolności dla wrogów wolności”.

A któż jest wrogiem tolerancji i wolności?

Oto ten, kto ośmiela się twierdzić, że istnieje obiektywna prawda, która zobowiązuje do wierności i świadectwa, że jest dobro a ono wzywa do odpowiedzialności, jest miłość która prowadzi do wytrwania, aż po krzyż.

Kult przyjemności, luzackiej swobody i bezrozumu tworzy anty-kulturę a jest oparciem dla anty-cywilizacji
. W tych warunkach dzieli się ludzi na użytecznych i niepotrzebnych – jedni bawią się na platformie tonącego okrętu, nie dbając o przeszłość i przyszłość a inni od razu giną zabijani przez nędzę, aborcję, eutanazję, przez anty-Janosika, który zabiera ubogim aby dać bogatym dla chwilowej uciechy. Po nas choćby i potop – mówią ci, którzy liczną na łódki ratunkowe w postaci znajomości i majątku albo na ucieczkę w nicość.

Człowiek stworzony przez Boga nigdy istnieć nie przestanie i ma do wyboru – poddać się z ufnością Bożemu Miłosierdziu albo zmierzać bezmyślnie ku wyrokowi Bożej sprawiedliwości, czyli poddać się już teraz miłosiernej władzy Jezusa Chrystusa Króla albo dryfować ku tej ostatecznej chwili, gdy na imię „Jezus” zegnie się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, czy ktoś tego chce, czy nie. Dlatego dobrze jest zawczasu powiedzieć: „Króluj nam Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, rozciągnij swoje pełne miłości panowanie na wszelkie dziedziny naszego życia”.

Doświadczamy przecież czym jest polityka i ekonomia bez miłości i prawdy, czym jest kult wirtualnego zysku, czym jest dzielenie ludzi na chcianych i niechcianych, czym jest pogardliwe i błazeńskie mieszanie prawdy i kłamstwa, dobra i zła. Błazenada na tonącej platformie na razie bawi i tumani, skończy się jednak żałośnie. Lepiej zawczasu ten cyrk opuścić.

„Przyjdźcie do mnie wszyscy” – wzywa nas Jezus upragniony Król Polski.
Króluj nam Chryste !

O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości ks. Pawlukiewicz

Sacerdos Hyacinthus: Nie umniejszać czci Boga!
„Itaque, fratres, state et tenete traditiones”
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji”
(2 Tes 2, 15)

Czasy pomieszania powszechnego.
Katolicy, którzy pozostają wierni Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.
Katolicy, którzy z …More
Sacerdos Hyacinthus: Nie umniejszać czci Boga!

„Itaque, fratres, state et tenete traditiones”
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji”
(2 Tes 2, 15)


Czasy pomieszania powszechnego.

Katolicy, którzy pozostają wierni Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy z podniesioną głową stawiają klarowny, rozumny i odważny opór tendencjom protestantyzującym, talmudyzującym i masonizującym w Kościele, są określani przez niektóre wpływowe środowiska jako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy pozostają wierni katolickiej liturgii celebrowanej przez wieki ad maiorem Dei gloriam, są określani przez niektóre wpływowe środowiskajako grupa schizmatycka.

Katolicy, którzy w posłuszeństwie naszemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI pozostają wierni tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania na polskiej ziemi Komunii Świętej w postawie klęczącej, są określani przez niektóre wpływowe środowiskajako grupa schizmatycka.

„Vos igitur, dilecti, praescientes custodite, ne iniquorum errore simul abducti excidatis a propria firmitate”

„Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku” (2 P 3, 17).

Liturgia (lex orandi) jest wyrazem wiary (lex credendi), jest najszlachetniejszym jej wyrazem, jest aktem kultu, uwielbienia, czci skierowanym ku Bogu w Trójcy Jedynemu. Dlatego wymaga najwyższej troski o godne jej celebrowanie. Wymaga także przerwania egoistycznej obręczy antropocentryzmu: trzeba się sercem pokornym i ochotnym wychylić w kierunku Pana Boga – Jemu oddać cześć!

Modlitwa indywidualna jest ważna i nieodzowna, modlitwa wspólnotowa jest ważna i nieodzowna, ale najdoskonalsza i najważniejsza jest liturgia Kościoła. Modlitwa liturgiczna to głos Oblubienicy rozmawiającej z Oblubieńcem. „Modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym uwielbieniem, jakie wznieść się może z ziemi do Boga. Cokolwiek ją umniejszy jest złem społecznym, a całkowite jej zniesienie jest największą karą, jaką Bóg grozi miastom”.

Problem umniejszenia kultu, umniejszenia czci wobec Pana Boga jest dzisiaj bluźnierczą antropocentryczną deformacją realizowaną beż żenady w wielu wpływowych środowiskach, w których człowiek rozsiadł się bezczelnie w świątyni Pańskiej.

Oto tekst warty wnikliwej lektury. Niektóre sformułowania podkreślam.

Z pism Hadriana, kanonika regularnego Niepokalanego Poczęcia
(La Sainte Liturgie, præface XIII-XIV, Paris 1909)

Modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym hołdem, jaki możemy oddać Bogu

„Jakimi słowami wyrazić wzniosłość modlitwy liturgicznej? Bóg stworzył serce człowieka, aby napełnić je swoją miłością. Bóg mówi do serca człowieka i słucha jego głosu.

W obcowaniu z Bogiem są jakby trzy stopnie. Zdarza się, że człowiek jest sam, i wtedy występuje modlitwa prywatna, o której powiedziano: «Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie». Kiedy indziej kilku zbiera się na modlitwie: «Gdzie bowiem jest dwu albo trzech w imię moje, tam i ja jestem pośród nich». Nic tak nie rozpowszechniło się wśród chrześcijan jak pobożne bractwa i wspólnoty, których celem jest modlitwa.
Jeśli modlitwa jednego tylko dziecka Bożego jest tak potężna i «jeśli – jak mówi św. Ignacy z Antiochii – modlitwa dwu lub trzech i modlitwa całej wspólnoty, podejmowana tylko z jej woli i pobożności, taką posiada moc – to co powiedzieć o modlitwie całego Kościoła», to znaczy, kiedy zanosi błaganie Oblubienica samego Chrystusa.

Modlitwa liturgiczna jest taką właśnie modlitwą Kościoła;jest to głos Oblubienicy rozmawiającej z Oblubieńcem. Stąd też płynie jej ukryta siła, dzięki której jest ona już tu na ziemi początkiem tego jedynego zajęcia, jakiemu oddają się wybrani. Dlatego modlitwa liturgiczna jest najwspanialszym uwielbieniem, jakie wznieść się może z ziemi do Boga. Cokolwiek ją umniejszy jest złem społecznym, a całkowite jej zniesienie jest największą karą, jaką Bóg grozi miastom: «Usunę od nich głos Oblubieńca i głos Oblubienicy», to znaczy rozmowę pomiędzy Jezusem Chrystusem i Kościołem.

Nasi przodkowie dobrze to rozumieli i radowali się wielce słysząc i widząc chóry księży i zakonników, ożywiające kościoły śpiewem psalmów we dnie i w nocy. Nie uważali ich życia za nieużyteczne dla świata!
Stare przepisy prawa nie pozwalały uroczyście konsekrować jakiegoś miejsca, jeśli nie była w nim zapewniona ustawiczna służba Boża.Gdy lud oddawał się codziennej pracy, czuł się wzmocniony i pocieszony nieprzerwaną modlitwą Kościoła, który trwał na czuwaniu i wstawiał się za swoimi dziećmi. Święta liturgia przybiera wszystkie znamiona samego Kościoła. Swą starożytnością wskazuje na czasy Apostołów; w istocie swej jest jedna i podobnie jak suknia królewska nie dopuszcza różnic, chyba że chodzi o ozdoby i – nazwijmy to tak – perły złociste hafty, dodające jej splendoru; jest też powszechna, dosięga wszystkich miejsc i czasów; i wreszcie – jest święta samą świętością Ducha Bożego, który ożywia ją wewnętrznie i – mówiąc przez święte Pisma i świętą tradycję – buduje osnowę świętych jej słów”.

Cenny i ważny tekst. Katolicki. Pouczający i mobilizujący do celebrowania katolickiej niezmutowanej liturgii ad maiorem Dei gloriam.

- - -

źródło: LINK
Króluj nam Chryste !

O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości ks. Pawlukiewicz

"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". /Łk 12, 51-53/
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla …
More
"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". /Łk 12, 51-53/

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. /Mt 5,10-12/
Króluj nam Chryste !

O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości ks. Pawlukiewicz

Komu przeszkadzał krzyż?!
Komu zatem przeszkadzało w Polsce, od wielu lat używane oznakowanie "krzyżem"?
W połowie stycznia br. niektóre media "półgębkiem" podały, że Izrael zażądał od "Czerwonego Krzyża" wprowadzenia nowego, obojętnego religijnie emblematu, gdyż dotychczas obowiązujący czerwony krzyż ma znaczenie religijne.
"Czerwony półksiężyc", to ponoć nowe logo Czerwonego Krzyża obowiązujące …More
Komu przeszkadzał krzyż?!

Komu zatem przeszkadzało w Polsce, od wielu lat używane oznakowanie "krzyżem"?

W połowie stycznia br. niektóre media "półgębkiem" podały, że Izrael zażądał od "Czerwonego Krzyża" wprowadzenia nowego, obojętnego religijnie emblematu, gdyż dotychczas obowiązujący czerwony krzyż ma znaczenie religijne.

"Czerwony półksiężyc", to ponoć nowe logo Czerwonego Krzyża obowiązujące od 14 stycznia 2007 roku?

Oficjalny komunikat Czerwonego Krzyża próbował wyjaśniać, że "dzięki temu organizacja może rozszerzyć swoją działalność i pomóc potrzebującym na całym świecie"?

Co za przedziwne i przewrotne tłumaczenie! Czyli oznakowanie "krzyżem" było przeszkodą do "niesienia pomocy na całym świecie"? Ponoć wprowadzenie nowego znaku to był warunek, dzięki któremu izraelska organizacja humanitarna "Magen David Adom" (MDA) zechce dopiero pracować pod auspicjami Czerwonego Krzyża?


Jest to bardzo smutne, przykre i dotykające nas Katolików i wierzących Polaków. Bo krzyż chrześcijański, krzyż naszego Zbawiciela to znak, który szczerze, otwarcie i zawsze bardzo realistycznie obrazuje prawdę o naszym życiu.

Co jeszcze będziemy musieli zmienić i wyrzucić z naszej polskiej codzienności w wolnej Rzeczypospolitej, aby podporządkować się kolejnym i ciągle nowym żądaniom tzw. "międzynarodowych organizacji"?

Czy w wolnej Polsce - mocno wierzymy, że taka powstanie (a tzw. III RP odejdzie?) - sami w końcu u siebie będziemy mogli decydować, jakie symbole, jakie znaki i wartości mają nam towarzyszyć w naszym życiu narodowym, religijnym i społecznym?
Króluj nam Chryste !

Dominikáni tancujú na melúdiu Lady Gaga

Gaga as a sex slave
vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…
IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..More
Gaga as a sex slave

vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gagas-bad-…

IGNORANCI BIJĄ BRAWO, WŁADCY MARIONETEK - POCIĄGAJĄ ZA SZNURKI..
Króluj nam Chryste !

O fanatyzmie religijnym i dążeniu do świętości ks. Pawlukiewicz

STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI - uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)
DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..
JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO …
More
STANISŁAW D. EKSKOMUNIKOWAŁ SIĘ Z URZĘDU - WSPÓŁPRACUJĄC Z KOŚCIOŁEM sZATANA NA ZIEMI - uwiarygadniając MASONIERIĘ - POPRZEZ PRZYJMOWANIE NAGRÓD (ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ)

DZIAŁAJĄC WBREW NAUCE PAPIEŻY - STANISŁAW D. STAŁ SIĘ ZGORSZENIEM DLA WIELU - MIAŁ ZA NIC 400 WYSTĄPIEŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO PRZECIW ZARAZIE MASONERII..

JAKO KATOLIK SŁUCHAM NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I NIE DAM SIĘ PROWADZIĆ BŁĄDZĄCYM PASTERZOM.. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH I DBAJĄCY O SWOJE ZBAWIENIE NIE POSZEDŁBY PRZECIEŻ ZA JUDASZEM, PRAWDA ?


PO OWOCACH ICH POZNACIE..

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:


w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,

www.scribd.com/…/K%C4%85kol-rodz…


Ustalenia kongresu antymasońskiego w Trydencie (1896r.)

"1. Wolnomularstwo jest sektą religijną manichejską, a ostatnim słowem ich tajemnic i ich misteriów jest kult lucyfera, czyli szatana, adorowanego w lożach jako "Bóg-Dobro", w przeciwstawieniu do Boga katolików, którego inicjujący się bluźniercy nazywają "Bóg-Zło".

2. Diabeł, inspirator sekt masońskich, wiedząc, że nigdy nie będzie adorowany przez ogół ludzi, próbuje nasycać dusze ludzkie za pośrednictwem masonerii naturalizmem, który nie jest niczym innym, jak kompletnym wyzwoleniem się człowieka od Boga.

3.
Aby zaszczepić w świecie ten bezbożny naturalizm wolnomularstwo dąży do przyzwyczajenia ludzi do stawiania wszystkich religii na jednym poziomie, zarówno jedynie prawdziwej jak i fałszywych, a także do zastąpienia atmosfery katolickiej atmosferą masońską za pomocą prasy i szkoły bez Boga.

4. Środkiem specjalnym, którym się posługuje masoneria, aby dusze gorliwe nieprzygotowane jeszcze do przyjęcia lucyferskiego manicheizmu pozbawić tego co nadprzyrodzone, jest zachęcenie ich do uprawiania przewrotnych praktyk spirytystycznych.

5.
Masoneria jest także sektą polityczną, która stara się opanować wszystkie rządy, aby uczynić z nich ślepe instrumenty swojej przewrotnej działalności i stara się także siać wszędzie rebelię.

6. Celem masonerii w sianiu rewolucji na wszystkich obszarach globu jest ustanowienie republiki uniwersalnej, opartej na buncie przeciwko Boskiemu zwierzchnictwu, zniszczeniu wolności i przywilejów lokalnych, obalenie granic i podkopanie uczuć patriotycznych, które poza miłością do Boga inspirowały rodzaj ludzki do jego najpiękniejszych działań, najszlachetniejszych ofiar i najbardziej heroicznych wyrzeczeń.

7.
Wolnomularstwo prowadzi swoją walkę przeciwko Kościołowi wprowadzając w społeczeństwach chrześcijańskich prawodawstwo antychrześcijańskie.

8. Wolnomularstwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za nowoczesny socjalizm, ponieważ zastąpiło ideał chrześcijański szczęścia społecznego swoim własnym ideałem, a także hierarchię społeczną chrześcijańską rządzoną przez sprawiedliwość i łagodzoną przez miłosierdzie domaganiem się równości wszystkich ludzi. Każąc ludziom zapomnieć o życiu przyszłym, gdzie każdy otrzyma nagrodę według swych zasług, naucza, że szczęście polega jedynie na dobrach materialnych tutaj na ziemi, a każdy ma rygorystyczne prawo do równego udziału w takim szczęściu.

9.
Filantropia masońska przeciwna miłosierdziu chrześcijańskiemu, będąc miłością czysto naturalną jednych ludzi wobec drugich, nie może służyć jako więź ludzkości z Bogiem i ponadto ta filantropia jest praktykowana tylko wobec samych wolnomularzy i bardzo często w celu rozkładania społeczeństwa.

10. Wolnomularstwo, żeby zdeprawować stosunki rodzinne usiłuje zdeprawować kobietę i nie tylko stara się zawsze, gdy tylko może, aby kobiety wstępowały do lóż, lecz także jest inspiratorką ruchu nazywanego feminizmem albo ruchem emancypacji kobiet, ukierunkowanego na zakłócenie ładu rodzinnego przez nieokreślone pragnienie reformy całkowicie niewykonalnej.

11.
Aby przyzwyczaić ludzi obywać się bez Kościoła w życiu publicznym sekta stara się zakazać uroczystości religijnych i dni poświęconych uświęceniu duszy i odpoczynkowi ciała, zastępując je przez święta całkowicie świeckie."

Niech Pan Bóg Wszechmogący da siły Kościołowi w WALCE ze ZŁEM.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE