Mario Hlas
Mario Hlas

prejav Páter Petr Piťha

Já jsem si některé pasáže přehrával několikrát a nevěřil jsem svým uším. Hluboce nesouhlasím s tím (cituji volně), že "muslimové si nás neváží a nechovají se k nám slušně proto, že my nemáme žádné náboženství, kdežto oni ano". P. Piťha by si měl rychle přečíst Korán - zjistil by, že vyvražďování či aspoň zotročování nevěřících psů je výslovným příkazem pro všechny muslimy.
Také nesouhlasím s tím,…
More
Já jsem si některé pasáže přehrával několikrát a nevěřil jsem svým uším. Hluboce nesouhlasím s tím (cituji volně), že "muslimové si nás neváží a nechovají se k nám slušně proto, že my nemáme žádné náboženství, kdežto oni ano". P. Piťha by si měl rychle přečíst Korán - zjistil by, že vyvražďování či aspoň zotročování nevěřících psů je výslovným příkazem pro všechny muslimy.
Také nesouhlasím s tím, že je možno s islámem vést dialog - oni by jej s Evropany nevedli, i kdyby byla celá Evropa křesťanská. Jestli EU rychle nepřijme účinná opatření k eliminaci islamistů (a zatím se k tomu nechystá),
není otázkou jestli, ale je to otázkou času, kdy k této katastrofě v Evropě dojde.
Ostatní mravokárná poučení je možné si přečíst v každém katechismu.
Poslouchat tento procítěný projev je ztrátou času. Já jsem si z něj odnesl jen jedno poučení : I všeobecně velmi vážení lidé si občas nevidí na špičku vlastního nosu a nemají tolik sebekritiky, aby jim zabránila veřejně se vyjadřovat k věcem, o nichž nemají dost kvalitních informací.
Mario Hlas

Pat Condell: Za neutěšenou situaci kolem migrantů si může Evropa sama

Považuji to za nejlepší shrnutí problémů s migranty v Evropě a příčin problémů s nimi, jaké jsem dosud viděl. A Condell také na příkladu Austrálie ukazuje, že imigraci lze řešit bez nebezpečí pro vlastní občany a přitom lidsky.
Vážím si objektivity gloria.tv - uveřejnila toto video přesto, že Pat Condell je známým kritikem nešvarů v katolické církvi - např. tvrdě kritizoval Benedikta XVI. za to, …More
Považuji to za nejlepší shrnutí problémů s migranty v Evropě a příčin problémů s nimi, jaké jsem dosud viděl. A Condell také na příkladu Austrálie ukazuje, že imigraci lze řešit bez nebezpečí pro vlastní občany a přitom lidsky.
Vážím si objektivity gloria.tv - uveřejnila toto video přesto, že Pat Condell je známým kritikem nešvarů v katolické církvi - např. tvrdě kritizoval Benedikta XVI. za to, že bagatelizuje pedofilii kněží a viníky se snaží vyjmout ze světské spravedlnosti nebo je před ní skrýt.