Steve4852
Steve4852

Współodkupicielka. Maryja na drodze Krzyżowej

Drogiemu Bratu Piotrowi , Bóg zapłać za ogrom pracy apologetycznej. Niech Pan Jezus wynagrodzi, a Matka Najświętsza otuli swym Niepokalanym płaszczem.
Steve4852

Współodkupicielka. Maryja na drodze Krzyżowej

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32)!

Te słowa powinni sobie wziąć do serca ci katolicy, którzy będąc w statystycznej mniejszości, pośród ostracyzmu i niezrozumienia środowiska podejmują starania mające na celu przywracanie ortodoksyjnej katolickiej doktryny, tradycyjnego katolickiego kultu i niezmutowanej katolickiej moralności.

sacerdoshy…More
„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32)!

Te słowa powinni sobie wziąć do serca ci katolicy, którzy będąc w statystycznej mniejszości, pośród ostracyzmu i niezrozumienia środowiska podejmują starania mające na celu przywracanie ortodoksyjnej katolickiej doktryny, tradycyjnego katolickiego kultu i niezmutowanej katolickiej moralności.

sacerdoshyacinthus.com/2015/04/23/nie-boj-sie-mala-trzodko/