walka_o_czystosc
Usłyszeć Słowo Boże / Mt 16, 13-19 Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze …More
Usłyszeć Słowo Boże / Mt 16, 13-19
Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: „Przebaczenie”, „Otworzyć serce”, „Dar sumienia”, „Milczeć, aby usłyszeć”, „Droga człowieka”, „Osiem duchów zła”, „Po owocach poznacie”. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Pełnił funkcję asystenta Fundacji Opcja Benedykta. Zmarł 28 grudnia 2020 r.
🔥 Publikacje ojca Włodzimierza Zatorskiego - Książki Włodzimierza Zatorskiego OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Fot. Robert …More
06:57

Rozmyślanie Męki Pańskiiej

Pan Jezus powiedział do św. Magdaleny de Pazzi: „Gdy rozmyślasz Mękę Pańską, więcej zasług pozyskujesz niż gdybyś w tym dniu pościła o chlebie i wodzie i do krwi się biczowała” Pan Jezus do św. Anieli …More
Pan Jezus powiedział do św. Magdaleny de Pazzi:
„Gdy rozmyślasz Mękę Pańską, więcej zasług pozyskujesz niż gdybyś w tym dniu pościła o chlebie i wodzie i do krwi się biczowała”
Pan Jezus do św. Anieli z Foligno:
"Błogosławieni jesteście, którzy tkliwym, a rzewnym uczuciem przechowujecie Pamiątkę Mojej Męki, która wszystkich wieków jest cudem, zbawieniem, życiem dusz zbłąkanych i jedyną ucieczką grzeszników. A ponieważ płakaliście ze Mną, podzielicie też Królestwo, Zmartwychwstanie i chwałę Moja, którą nabyłem ceną cierpień okrutnych i na zawsze dziedzictwem Moim cieszyć się będziecie”
Pan Jezus do św.Faustyny:
‘Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi, rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielka radość"
Zachęcam was Kochani 🥰 do odprawiania i rozmyślania Męki Pana Jezusa. Ja korzystam z książki 24 Godziny Męki Pana Jezusa – według Luizy Piccaretty. Polecam z całego serca. Ale …More
Wskazówki Ojców Pustyni (6) Wyrzeknij się swej woli Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w …More
Wskazówki Ojców Pustyni (6) Wyrzeknij się swej woli
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB …More
15:59

💞 OJCIEC PIO na dziś 🙏 😇

(22 lutego 2024 roku) ,, Zupełnie nie mogę uwierzyć w to, co mówisz, i wskutek tego zwolnić cię z medytacji tylko z tego powodu, iż wydaje ci się, że nie odnosisz z niej żadnego pożytku. Poprzez święty …More
(22 lutego 2024 roku)
,, Zupełnie nie mogę uwierzyć w to, co mówisz, i wskutek tego zwolnić cię z medytacji tylko z tego powodu, iż wydaje ci się, że nie odnosisz z niej żadnego pożytku. Poprzez święty dar modlitwy, moja dobra córko, Zbawiciel trzyma cię w prawej ręce i w takiej mierze, w jakiej będziesz niezależna wewnętrznie od siebie samej, czyli wolna od miłości do ciała i twej własnej woli, będziesz dobrze zakorzeniona w Świętej pokorze, a wówczas Bóg wejdzie do twego serca i udzieli mu tego daru modlitwy".
(Ep. III, s. 979n)

sentencje

Nie ciesz się szczęściem doczesnym, bo nie wiesz na pewno, czy zapewni ci ono życie wieczne.
walka_o_czystosc
myślę, że dlatego, że nie jest stałe.
baran katolicki
Szczęście zawsze cieszy. Nie rozumiem dlaczego człowiek nie ma się cieszyć swoim szczęściem?
Wygraj życie z Maryją
Filokalia
Janina Kowalska shares this
Wskazówki Ojców Pustyni (5) Bądź rozsądny Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium …More
Wskazówki Ojców Pustyni (5) Bądź rozsądny
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB
More
19:48

💞 OJCIEC PIO na dziś 🙏 😇

(21 lutego 2024 roku) ,, Miej cierpliwość trwać w tym świętym ćwiczeniu medytowania i niech ci jej wystarczy, aby rozpocząć je od stawiania małych kroków, byś miała kiedyś mocne nogi do biegania albo …More
(21 lutego 2024 roku)
,, Miej cierpliwość trwać w tym świętym ćwiczeniu medytowania i niech ci jej wystarczy, aby rozpocząć je od stawiania małych kroków, byś miała kiedyś mocne nogi do biegania albo jeszcze lepiej - skrzydła do latania. Niech ci wystarczy zadowolenie z bycia posłuszną, co zresztą nigdy nie jest rzeczą małą dla duszy, która wybrała Boga
,, na swoje dziedzictwo", i zgódź się na to, aby teraz być w ulu małą pszczółką, która bardzo szybko stanie się pszczołą zdolną do wytwarzania miodu.
Upokarzaj się zawsze z miłością przed Bogiem i przed ludźmi, ponieważ Bóg rzeczywiście przemawia do tego, kto wobec niego zachowuje pokorne serce".
(Epist. III, s. 980)
św. Małgorzata Maria Alacoque
Jolanta Ziolkowska shares this
Jezus do bł. Katarzyny Emmerich
Wskazówki Ojców Pustyni (4) Bądź gorliwy Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św …More
Wskazówki Ojców Pustyni (4) Bądź gorliwy
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB
Pozdrawiamy …More
19:15

💞 OJCIEC PIO na dziś 🙏 😇

( 20 lutego 2024 roku) ,, Aby naśladowanie Chrystusa było prawdziwe, konieczna jest codzienna medytacja i ustawiczne rozważanie życia Pana Jezusa. Z medytacji i refleksji rodzi się szacunek do jego …More
( 20 lutego 2024 roku)
,, Aby naśladowanie Chrystusa było prawdziwe, konieczna jest codzienna medytacja i ustawiczne rozważanie życia Pana Jezusa. Z medytacji i refleksji rodzi się szacunek do jego czynów, a z szacunku - pragnienie i radość naśladowania".
( Epist. I, s. 1000)

sentencje

Kto chce być sam bez żadnego wsparcia, bez mistrza i przewodnika będzie jak drzewo bez właściciela, które wyrosło na polu i obfituje w owoce, które nigdy nie dojrzeją, gdyż zostaną zerwane przez …More
Kto chce być sam bez żadnego wsparcia, bez mistrza i przewodnika będzie jak drzewo bez właściciela, które wyrosło na polu i obfituje w owoce, które nigdy nie dojrzeją, gdyż zostaną zerwane przez przechodniów.
Usłyszeć Słowo Boże / Mt 25, 31-46 Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze …More
Usłyszeć Słowo Boże / Mt 25, 31-46
Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: „Przebaczenie”, „Otworzyć serce”, „Dar sumienia”, „Milczeć, aby usłyszeć”, „Droga człowieka”, „Osiem duchów zła”, „Po owocach poznacie”. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Pełnił funkcję asystenta Fundacji Opcja Benedykta. Zmarł 28 grudnia 2020 r.
🔥 Publikacje ojca Włodzimierza Zatorskiego - Książki Włodzimierza Zatorskiego OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Fot. Robert …More
08:56
Wskazówki Ojców Pustyni (3) Bądź wytrwały Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium …More
Wskazówki Ojców Pustyni (3) Bądź wytrwały
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB
More
18:19

💞 OJCIEC PIO na dziś 🙏 😇

(19 lutego 2024 roku) ,, Dusza chrześcijańska niech nie dopuści do tego, by nawet jeden dzień przeminął bez rozważania męki Jezusa Chrystusa". (OP)More
(19 lutego 2024 roku)
,, Dusza chrześcijańska niech nie dopuści do tego, by nawet jeden dzień przeminął bez rozważania męki Jezusa Chrystusa".
(OP)
Wskazówki Ojców Pustyni (2) Siedź w celi Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św …More
Wskazówki Ojców Pustyni (2) Siedź w celi
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB
Pozdrawiamy …More
17:19
Wskazówki Ojców Pustyni (1) Uciekaj od ludzi Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium …More
Wskazówki Ojców Pustyni (1) Uciekaj od ludzi
Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła "Pomiędzy grzechem a myślą" oraz o praktyce modlitwy nieustannej "Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie". Redaktor naczelny projektu „Filokalia”.
🔥 Publikacje ojca Szymona Hiżyckiego OSB - Szymon Hiżycki OSB - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
📚 Publikacje źródłowe i opracowania na temat apoftegmatów Ojców Pustyni - Apoftegmaty Ojców Pustyni - Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Konferencja wygłoszona dla Sióstr Dominikanek w Radoniach.
Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB
More
21:08
Droga Filokalii