Dada Miluška
Dada Miluška

Vytráca sa na Slovensku úcta k Eucharistickému Kristovi?

Keď tak čítam a počúvam ako mnohí nadávajú na kňazov a biskupov, že nechcú dávať príjimať eucharistiu na jazyk.No ja mám skúsenosť, že napr.náš kňaz oznámil na začiatku sv,omšem že došlo k uvolneniu hygienikom, a že podľa pokynov je možné príjmať Ježiša aj na jazyk a že veriaci, ktorí majú problém fyzický, duševný a duchovný nech prídu posledný v rade. Čo myslíte koľkí príjmame na jazyk. No len …More
Keď tak čítam a počúvam ako mnohí nadávajú na kňazov a biskupov, že nechcú dávať príjimať eucharistiu na jazyk.No ja mám skúsenosť, že napr.náš kňaz oznámil na začiatku sv,omšem že došlo k uvolneniu hygienikom, a že podľa pokynov je možné príjmať Ježiša aj na jazyk a že veriaci, ktorí majú problém fyzický, duševný a duchovný nech prídu posledný v rade. Čo myslíte koľkí príjmame na jazyk. No len traja.Neviem čo si mám o tom myslieť. Či sa hanbia, alebo boja? Veď rešpektujeme aj my čo príjmame na jazyk. Ak je to povolené, tak kňazovi neuškodíme. Keď to nebolo povolené prijimli sme duchovne. Myslím, že problém je v nás ľuďoch a v slabej úcte k eucharistii. Je to moja skúsenosť v posledných týždňoch na sv.omši. Je to aj premňa trapné, keď si všetci myslia, že robím zo seba neviem čo. Ale ja som šťastná a pokojná, lebo môj Ježiš prišiel ku mne a ja som ho mohla prijať s veľkou úctou a zbožnosťou. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí ešte váhajú verejne sa priznať, že Ježiša chcú príjimať,úctivo na jazyk.
Dada Miluška

Tak kto to vlastne spustil "Black lives Matter"?

Je to naozaj pravda tak ako je na vídeu?Nie je to zas nejaký blud?
Dada Miluška

Kriminalizovanie veriacich túžiacich prijímať Sviatosť do úst

Pán Peter(skala/:Zdieľam Váš názor. Aj mne sa veľmi páči podávanie eucharistie spôsobom, ako to robia Grékokatolícky kňazi.Oni si tú námahu dajú a tým zachraňujú nielen svoje duše, ale aj duše svojich veriacich. Veď každý raz budeme súdený aj za to, ako sme poslúchli, alebo neposlúchli svetské príkazy. Máme slobodnú vôľu, ako sa zachovať. Ja som skalopevne presvedčená, že príjmanie na jazyk …More
Pán Peter(skala/:Zdieľam Váš názor. Aj mne sa veľmi páči podávanie eucharistie spôsobom, ako to robia Grékokatolícky kňazi.Oni si tú námahu dajú a tým zachraňujú nielen svoje duše, ale aj duše svojich veriacich. Veď každý raz budeme súdený aj za to, ako sme poslúchli, alebo neposlúchli svetské príkazy. Máme slobodnú vôľu, ako sa zachovať. Ja som skalopevne presvedčená, že príjmanie na jazyk nemôže nakaziť človeka, ktorý naozaj verí. Veď aj Peter keď išiel po vode k Ježišovi najprv bol v pohode, ale keď začal mať strach a prestával veriť, tak sa začal topiť. A tento strach nám teraz dáva sám satan, aby sme sa báli Ježiša prijímať sviatostne, tak ako príjmali apoštolovia.
Dada Miluška

Kriminalizovanie veriacich túžiacich prijímať Sviatosť do úst

Je to všetko len a len o viere. Ak verím, že eucharistia v rukách kňaza už samotná zabráni nakazeniu a aj prijatie na jazyk zabráni nakazeniu príjmajúceho.Verím, že je to Ježiš, tak ako sa môžem nakaziť tým, ktorý uzdravuje a lieči. Ja tvrdím, že je to všetko len pevnosť našej viery a mne je vždy do plaču, keď vidím, ako veriaci poslušne naťahujú ruky. Je to veľká bolesť srdca a duše. Myslím, že …More
Je to všetko len a len o viere. Ak verím, že eucharistia v rukách kňaza už samotná zabráni nakazeniu a aj prijatie na jazyk zabráni nakazeniu príjmajúceho.Verím, že je to Ježiš, tak ako sa môžem nakaziť tým, ktorý uzdravuje a lieči. Ja tvrdím, že je to všetko len pevnosť našej viery a mne je vždy do plaču, keď vidím, ako veriaci poslušne naťahujú ruky. Je to veľká bolesť srdca a duše. Myslím, že nie som sama, čo mám problém príjmať na ruku, lebo ja s tým naozaj problém mám a ani sa tým netajím.Ak nemôžem príjmať na jazyk tak radšej príjmam Ježiša duchovne a to dúfam, že nie je hriech, alebo aj toto je hriech?
Dada Miluška

Plakal, keď nemohol prijať sväté prijímanie

Milý Rohan ! Prihováraj sa za nás úbohých hriešnikov u Ježiša.Odpočívaj v pokoji a nech Ti svetlo večné svieti. Amen.
Dada Miluška

Kniha Pravdy o neúcte k Eucharistii.

Čítala som všetky posolstva Márie Božieho Milosrdenstva a teraz sa všetko plní tak ako bolo v posolstvách predpovedané. Je mi ľúto, že tieto posolstvá boli niektorým biskupom odsúdené a mnohí stratili dôveru k týmto posolstvám.Mám ich všetky vytlačené a sledujem, ako sa proroctvá postupne plnia. Podľa mňa nemali byť odsúdené, ale nechať to na laických kresťanov. Nech sa stane Božia vôľa.
Dada Miluška

Už je to oficiálne: dokonca ani len František sa nepovažuje za skutočného pápeža

Nebude to zasa nejaký blud?Ak nie sú pravdivé dôkazy, ale len jedno médium si robí reklamu, tak je to veľmi zlé.
Dada Miluška

Nemecko: veriaci si sami "premieňajú" svoj chlieb, prinesený z domu....

Potom sa čudujeme, že čo sa to na svete deje, ale sa vôbec nečudujeme/berieme to ako zamozrejmosť/ čo dokazujú biskupi a ich kňazi.Nechápem však laic.veriacich, že takto príjmajú podľa nich Ježiša.Aká je to vlastne ich viera.Vedia vôbec čo sa robí pri premenení?Aj tak to nechápem.
Dada Miluška

Zradila konzervatívnych voličov? Záborská už nechce zákaz interrupcií: „Rešpektujem rozhodnutie …

No milá pani Záborská vo Vašom veku by som myslela na to, ako obhájim svoje farizejské konanie pred najvyšším sudcom našim stvoriteľom,lebo čas plynie, rôčky pribúdajú a svedomie čo hovorí?
Dada Miluška

7.4.2020 Kontroverzné podmienky na prijatie individuálnej spovedi a sv.prijímania

Je mne veľmi ľúto, že naša viera v Eucharistiu je taká slabá a veriaci sú ochotní prijímať telo Ježiša na ruku. Je to veľká neúcta k Ježišovi a veľká neviera k jeho uzdravujúcej milosti. Kňaz musí poslúchať vyššiu autoritu, ale mal by upozorniť veriacich, aby radšej príjmali Ježiša duchovne a nie na ruku.Súhlasím s Ľubicou. Ja odmietam prijať Ježišovo telo do svojich poškvrnených rúk a radšej …More
Je mne veľmi ľúto, že naša viera v Eucharistiu je taká slabá a veriaci sú ochotní prijímať telo Ježiša na ruku. Je to veľká neúcta k Ježišovi a veľká neviera k jeho uzdravujúcej milosti. Kňaz musí poslúchať vyššiu autoritu, ale mal by upozorniť veriacich, aby radšej príjmali Ježiša duchovne a nie na ruku.Súhlasím s Ľubicou. Ja odmietam prijať Ježišovo telo do svojich poškvrnených rúk a radšej budem prijímať len duchovne. Ľudia Boží, kde je vaša viera?
Dada Miluška

Další z prvních exkomunikovaných kněží

Zo životopisov Pápežov vieme, že na Svätom stolci sedeli aj pápeži, ktorí veľmi ublížili RKC.Preto je potrebné vedieť, že aj pápež je omylný.
Dada Miluška

František si užíva cirkusový šou (video)

A kde sa konal tento cirkus? V nejakej sále, alebo azda v kostole?
Dada Miluška

A je to tu! Podporí KDH registrované partnerstvá pre homosexuálov?

No to hádam nie p.Hlina.
Dada Miluška

Lekár, ktorý odmietol v 23 týždni potratiť dieťa mieri do väzenia

Doktor Rodríguez je pod
ochranou Panny Márie a jej syna Ježiša. Za tento Bohu milý skutok mu Nebeský Otecko všetko to strádanie, bolesť, potupu vynahradí, tak ako Jobovi.
Dada Miluška

Falošné katolícke správy "Odchod z cirkvi" - tvrdia falošné noviny

Nerozumiem tomu prečo by mali ľudia opúšťať katolícku cirkev.Máme predsa Starý a Nový zákon-Bibliu, ak ju čítame a poznáme, tak žiaden nehodný kňaz ma nemôže odviesť od mojej viery v Trojjediného Boha a ani ma to nemá čo navádzať na takéto konanie. Žial málo čítame, nevzrastáme vo viere v poznaní Sv.písma, málo sa modlíme, aby mohla Božia milosť prísť ku každému z nás a v nás pôsobiť. Skúsme to …More
Nerozumiem tomu prečo by mali ľudia opúšťať katolícku cirkev.Máme predsa Starý a Nový zákon-Bibliu, ak ju čítame a poznáme, tak žiaden nehodný kňaz ma nemôže odviesť od mojej viery v Trojjediného Boha a ani ma to nemá čo navádzať na takéto konanie. Žial málo čítame, nevzrastáme vo viere v poznaní Sv.písma, málo sa modlíme, aby mohla Božia milosť prísť ku každému z nás a v nás pôsobiť. Skúsme to spolu.
Dada Miluška

Božie zázračné uzdravenia

Ja tomu uzdravovaniu ľudí, ako na páse neverím. Samozrejme je to môj názor, ktorí mi nikto nemôže vziať.
Dada Miluška

Opäť: František odmieta žehnať

Pre Ľubicu- pozrela som si video na ktoré sa odvolávaš, že bolo nesprávne uvedené. Podľa mňa Pápež František vôbec nepožehnal prítomních. A na vídeu pápeža Benedikta je jasné že požehnal a aj vždy žehnal. Pápež františek len kýva rukou na znak,že odchádza. Treba písať len pravdu.
Dada Miluška

Chatrč

Pre človeka znalého Sv.písmo,hlboko veriaceho sa táto kniha stáva nezaujímavou no pre hľadajúceho vieru je inšpiráciou- doslova bombou. Mám s tým skúsenosť.
Dada Miluška

Tulák - pieseň

Krásna pieseň-slová,melodia.Nech Vás Pán Boh žehná.Amen.
Dada Miluška

Konečné dokument synodu "už napísaný"

Je tam aj náš Arcibiskup Zvolenský. Dozvieme sa pravdu o tejto synode mladých?