RKL25.
RKL25.
17
35:36
fartuszniak leszek
Komentarz do kazania Księdza Natanka, bo Ahael wyłączył możliwość komentowania, pewnie były zbyt obraźliwe komentarze krytyków Księdza Natanka. => More
Komentarz do kazania Księdza Natanka, bo Ahael wyłączył możliwość komentowania, pewnie były zbyt obraźliwe komentarze krytyków Księdza Natanka.
=> ks. Piotr Natanek - 13.06.2021r
Mocne słowa Księdza Natanka:
,,Bóg to musi wszystko przeszuflować.
Jak ty możesz Bogu wierzyć, jak ty siejesz lęk ?
Jak Bóg nam daje nowennę przeciwko lękowi i mówi o ufności.
No to czemu ty przekazujesz katakombowe wiadomości ?
Cały czas złe wiadomości, choćby była to prawda ale to jest gnój, gnój tylko gnój przekazuje, rozumiecie. Z obfitości serca mówią usta. Nie ma tu żadnego przy mnie usprawiedliwienia, bo ja myślałem, nie, prawda jest jedna, gnój zawsze o gnoju mówi... Wy tylko pragnijcie, wy tylko wołajcie do Mnie (do Boga) i ufajcie, a ochronię was przed waszymi nieprzyjaciółmi. Siedzisz w internecie, w związku z tym nie ufasz, słuchasz tamtych proroków i przekazujesz, co będzie jutro, siedzisz i wsłuchujesz się w ich głos, więc do Boga nie wołasz bo nie masz wiary, jak nie masz ufności to nie …
More
RKL25.
4
31:29
RKL25.
6
25:19
RKL25.
102
43:58
RKL25.
29
Ks. Natanek - Przyjmij Mnie cz.5
31:53
RKL25.
272
Ks. Natanek - Szczęście wielu narodów leży na ziemi polskiej
06:27
RKL25.
177
Ks. Natanek - Dlaczego jest teraz taki atak dziennikarski na Księży?
02:02
RKL25.
167
36:04
Wieczne Odpoczywanie Amen
Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów – John Vennari Ks. Fahey rozpoczyna swą książkę od omówienia sześciu punktów programu Chrystusa Króla. Owe …More
Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów – John Vennari
Ks. Fahey rozpoczyna swą książkę od omówienia sześciu punktów programu Chrystusa Króla. Owe sześć punktów stanowi fundament katolickiego porządku społecznego, oparty na tradycyjnym nauczaniu papieskim. W innej swej książce ks. Fahey napisał:
1. Wszystkie państwa muszą uznać za jedyną drogę, ustanowioną przez Jezusa Chrystusa dla naszego powrotu do Niego, Mistyczne Ciało Zbawiciela, Kościół katolicki, nadprzyrodzony i ponadnarodowy.
2. Państwa i rządy muszą uznać Kościół katolicki za jedynego ustanowionego przez Boga strażnika całego prawa moralnego, tak naturalnego jak i objawionego.
3. Zagwarantowane muszą być jedność i nierozerwalność małżeństwa.
4. Dzieci wychowywane być muszą jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa.
5. Konieczna jest dekoncentracja i powszechność własności prywatnej.
6. System ekonomiczny powinien ułatwiać kredytowanie i produkcję dóbr oraz umożliwiać dostatnie życie chrześcijańskich rodzin4.
RKL25.
135
37:20
Wieczne Odpoczywanie Amen
Dariusz Ratajczak ,,Współczesny Kościół rzymsko-katolicki musi zmagać się nie tylko z jawną antykościelną propagandą właściwą środowiskom lewicowym, …More
Dariusz Ratajczak
,,Współczesny Kościół rzymsko-katolicki musi zmagać się nie tylko z jawną antykościelną propagandą właściwą środowiskom lewicowym, laickim, pozostającym w orbicie wpływów soc-liberalnego śmietnika ideologicznego, granice którego wyznacza polityczna poprawność. Prawda,to jest trudna walka, ale przejrzysta : przeciwnik dosyć jasno określa własne stanowisko,nawet nie stara się ukryć niechęci do Wiecznej Instytucji.

Problem o wiele poważniejszy polega na tym,że istnieje także drugi, wewnętrzny front walki. W tym wypadku przeciwnik Kościoła jest jeszcze bardziej niebezpieczny, działa jako ksiądz, znany teolog, prominentny dygnitarz w szatach duchownych...
Czasami tych szacownych dywersantów, ukrytych stronników lewicy, masonerii i herezji tytułuje się mianem katolewicy, inni mówią o kościelnych postmodernistach, czy progresistach. Mniejsza o terminy-ważne jest to, że u progu XXI wieku to mieszane towarzystwo świeckich i duchownych "katolików" opanowało wiele strategiczny…More
RKL25.
4494
06:31
Wieczne Odpoczywanie Amen
Sunita Masih, 14-letnia chrześcijańska dziewczynka zbiorowo zgwałcona w Pakistanie - Czas Męczennik…
Redaktor Misyjny Lesław Baran :
Gwałty na chrześcijankach przez muzułman są bardzo częstymi przypadkami. Ofiarami tych gwałtów są zarówno kobiety, ale również dzieci. Wynika to z nauki zawartej w Koranie, która nie tylko na to pozwala, ale nawet i zachęca muzułmanów.
W wielu przypadkach ofiary tych gwałtów są uznawane przez sądy za winne tych czynów i skazywane na kilka lub kilkanaście lat nawet więzienia.
To z tego powodu ofiary tych gwałtów, nie zgłaszają tych faktów na policji w Pakistanie po to, żeby uniknąć kary więzienia.

W przypadku zgłoszenia takich przypadków na policję często ofiary i ich rodziny są zastraszane, i otrzymują od tych sprawców groźby pozbawienia życia.
Wieczne Odpoczywanie Amen
2 more comments
RKL25.
134
50:17
Wieczne Odpoczywanie Amen
O intronizacji Chrystusa na Króla Polski i błędach KEP - Ks. Czesław S. Bartnik Ataki na ks. Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje, …More
O intronizacji Chrystusa na Króla Polski i błędach KEP - Ks. Czesław S. Bartnik
Ataki na ks. Piotra Natanka to tak naprawdę atak na Intronizacje, tak samo był atakowany ks. Tadeusz Kiersztyn, bo on pierwszy zaczął dążyć do przeprowadzenia Intronizacji.
Pamiętajmy również co powiedział znany i ceniony kapłan ks. prof. Czesław Bartnik, cyt. fragm.
”Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich.
Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu.

Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem Wybranym.”
...
1. Ks. Abp pisze, że „w roku 1925 Ojciec Święty Pius XI wprowadził do kalendarza liturgicznego Kościoła Powszechnego uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”. Otóż jest tu chyba celowe przeinaczenie: Pius XI wprowadził kult oficjalny „Chrystus Króla”, a nie Króla Wszechświata. Dopowiedzenie „Wszechświata” nastąpiło dopiero w r. 1969, kiedy to teologowie …More
RKL25.
112
30:20
Wieczne Odpoczywanie Amen
Pisał przed laty Kardynał Ratzinger słowem trzeźwym: „By […] uniknąć nieporozumień: Wezwania do pokoju Chrystusowego nie należy mylić z wzywaniem …More
Pisał przed laty Kardynał Ratzinger słowem trzeźwym:
„By […] uniknąć nieporozumień: Wezwania do pokoju Chrystusowego nie należy mylić z wzywaniem do takiej dobrotliwości, która jest w gruncie rzeczy słabością i chce uniknąć kłopotów wynikających z otwartej i stanowczej obrony własnych przekonań.
Żądanie jedności w Kościele nie znaczy, że wszyscy mają zgodzić się na wszystko. Zwykłe przestawanie ze sobą to jeszcze nie jedność, to raczej unik przed nią.
Hasłem: «Bądźmy dla siebie uprzejmi» nie należy gardzić, ale nie sięga ono szczytów Ewangelii, ponieważ oszczędza nam wysiłku wejścia na drogę prawdy, a przez to prawdziwego, wzajemnego pojednania” (Kard. J. Ratzinger, Służyć prawdzie, 18 I).
Nie trzeba się męczyć kultywowaniem powszechnie rozpowszechnianej fałszywej i nieewangelicznej koncepcji świętości rozmytej i głupio potulnej wobec kłamstwa i wobec zdrady Prawdy i zdrady Tradycji. Pan Jezus potrzebuje ewangelicznych bojowników!
Precyzyjnie: szlachetnych rycerzy.
„Oto Ja was posyła…More
RKL25.
16
36:11
RKL25.
13
37:19
RKL25.
14
23:33
RKL25.
216
32:54
Wieczne Odpoczywanie Amen
Papież Pius XII, Summi pontificatus „...Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest More
Papież Pius XII, Summi pontificatus
„...Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa Prawa Prawdy oraz odrzucenie Prawa Miłości, które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania.

Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką On sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego Prawa Prawdy i Miłości.
(...) Praca jednak nad rozszerzeniem Królestwa Bożego, dokonywana w każdym wieku w odmienny sposób, przy użyciu różnorodnych środków, pośród zmagań i cierpień, jest obowiązkiem każdego, kto za łaską Bożą został wyzwolony z niewoli szatańskiej i przez Chrzest powołany do Królestwa Bożego (...)
W tym, tak ważn…
More
Wieczne Odpoczywanie Amen
Ks. kard. Stefan Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 r. „...Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby More
Ks. kard. Stefan Wyszyński, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 r.
„...Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (...) Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa”.
RKL25.
69
Ks. Natanek - Opactwo Benedyktynów w Melku 17.05.2019 r.
01:00:57
RKL25.
55
01:34:08
RKL25.
44
Ks. Natanek - Szlakiem rycerza Oswalda, Seefeld 19.05.2019 r.
55:39
RKL25.
120
22:08