Radomír
Radomír

Kontroverzné vyjadrenie pp.Františka k 5 Dogme o Spoluvykupiteľke

POSLEDNÝ KONCIL A PANNA MÁRIA.

Pápež František pokračuje v duchu antimariánskej tendencie Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965). Progresívni teológovia (najmä K. Rahner, Y. Congar, R. Laurentin, a ďalší) dosiahli vtedy presadenie minimalistických tvrdení o význame Panny Márie do koncilových dokumentov, a presadili aj to, že text o Panne Márii nebol v samostatnom dokumente, ale len ako …More
POSLEDNÝ KONCIL A PANNA MÁRIA.

Pápež František pokračuje v duchu antimariánskej tendencie Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965). Progresívni teológovia (najmä K. Rahner, Y. Congar, R. Laurentin, a ďalší) dosiahli vtedy presadenie minimalistických tvrdení o význame Panny Márie do koncilových dokumentov, a presadili aj to, že text o Panne Márii nebol v samostatnom dokumente, ale len ako súčasť dokumentu venujúceho sa Cirkvi. Najmä K. Rahner a Y. Congar boli veľkými odporcami katolíckej mariánskej úcty, a odôvodňovali to ústupkami voči nekatolíkom. Mariánske hnutie, ktoré prispelo k vyhláseniu dogmy o Nanebovzatí Panny Márie, a túžiace po zavŕšení svojich snáh o vyhlásenie dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke na koncile, bolo porazené. Tieto tragické veci sa stali na poslednom koncile, a koncilových zástancov katolíckej Tradície zastihli nepripravených. Antikatolícke sily a vtedajšie médiá dávali priestor a popularitu všetkým ničiteľom katolíckej viery.
Radomír

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje - Svetlo Sveta

VYZNANIE PRÁVD.

Môžeme podporiť podpisom vyznanie právd vzťahujúcich sa k najčastejším omylom v živote Cirkvi našej doby, a pridať sa k statočným kardinálom a biskupom.

ZDROJ:

pokani.cz/vyznani-pravd/
Radomír

Biskupi zakázali Otcovi národa Vdp. M. Kuffovi kázať a ohlasovať Božie slovo. Je za tým progresívna…

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA TRAGÉDIA.

Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) priniesol postupné otváranie dverí pre šírenie bludov, ktoré v dnešných satanských dňoch temnoty tolerujú aj mnohí biskupi. Jedným z týchto odsúdených satanských bludov je blud o odluke Cirkvi od štátu. Príkladom zastierania skutočného katolíckeho prístupu je zastieranie učenia pápeža Pia IX., vyjadrené v jeho encyklike …More
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA TRAGÉDIA.

Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) priniesol postupné otváranie dverí pre šírenie bludov, ktoré v dnešných satanských dňoch temnoty tolerujú aj mnohí biskupi. Jedným z týchto odsúdených satanských bludov je blud o odluke Cirkvi od štátu. Príkladom zastierania skutočného katolíckeho prístupu je zastieranie učenia pápeža Pia IX., vyjadrené v jeho encyklike Quanta cura, z roku 1864, a jej prílohy Syllabus errorum, t. j. zhrnutie zoznamu bludov. Blud č. 55. „Cirkev má byť odlúčená od štátu, a štát má byť odlúčený od Cirkvi.“.

Dnešné Satanovo víťazstvo spočíva nie len v súhlase biskupov s realizáciou bludu o odluke Cirkvi od štátu, ale aj v rezignácii na Spoločenskú vládu Spasiteľa so všetkými dôsledkami, vrátane politiky. História ponúka mnohé príklady vynikajúcich kňazov, ktorí pôsobili nie len v parlamentoch, ale aj v najvyšších vládnych postoch. Veď aj člen našej mojmírovskej dynastie Slavomír bol kňaz, a v čase starých Slovákov, keď Rastislav a Svätopluk boli v zajatí Frankov, v roku 871, tento kňaz vykonával vodcovstvo, teda bol akoby prezidentom. Mons. Dr. Jozef Tiso, bol kňaz, a taktiež slovenský prezident. Najvyšší predstavitelia slovenskej Cirkvi, pápež Pius XII., a mnohí Slováci po celom svete, a nie len Slováci, sa postavili proti pripravovanej justičnej vražde Mons. Dr. Jozefa Tisa. Dr. Edvard Beneš, prezident, slobodomurár, napriek tomu odmietol žiadosť o milosť pre odsúdeného slovenského prezidenta, a ten bol popravený po zmanipulovanom procese v roku 1947.

Mnohí dnešní predstavitelia Cirkvi na Slovensku už nemajú potrebu a ani odvahu zastať sa svojich vlastných minulých a súčasných prenasledovaných bratov v službe. Hroby a pozostatky týchto vzorov katolíckej viery musia byť skryté už nie len pred Satanovými sluhami, ale aj pred žijúcimi kolaborantmi zrádzajúcimi skutočnú Cirkev, národ a katolícku vieru. Žijúci bojovníci proti satanskému moru slobodomurárskych projektov (EU, NATO, OSN, a pod..), pripravujúcich aj náš slovenský národ na postupný príchod Antikristovej svetovlády, sú stále viac trestaní od vlastných „nadriadených“. Je potrebné postaviť sa na konkrétnu stranu barikády, pretože zbabelá vlažnosť a „stredná cesta“ je Bohom odsúdená.
Radomír

List otca Petara z Medžugoria k oslavám 28. výročia “Skutočného života v Bohu”

JEDINÁ POMOC.

Božské Srdce Spasiteľa bolo zjavené Sv. Margite Marii Alacoque už v roku 1673 až 1675, spolu s 12 prisľúbeniami Spasiteľa (napríklad sväté prijímania na prvý piatok v mesiaci ako prostriedok proti smrti bez Božej milosti, teda ceste do večného ohňa). Sv. Margita Maria Alacoque píše: „Tento kult je akoby posledným pokusom Jeho lásky, ktorá túži pomôcť ľuďom v týchto posledných …More
JEDINÁ POMOC.

Božské Srdce Spasiteľa bolo zjavené Sv. Margite Marii Alacoque už v roku 1673 až 1675, spolu s 12 prisľúbeniami Spasiteľa (napríklad sväté prijímania na prvý piatok v mesiaci ako prostriedok proti smrti bez Božej milosti, teda ceste do večného ohňa). Sv. Margita Maria Alacoque píše: „Tento kult je akoby posledným pokusom Jeho lásky, ktorá túži pomôcť ľuďom v týchto posledných časoch, aby ich oslobodil spod nadvlády Satana, ktorú chce zničiť.". Bohorodička vo Fatime povedala stručne všetko potrebné, a nebola rešpektovaná. Hlavne jej správa o večnom pekle. Falošné pseudozjavenia a falošné pseudokulty zastierajú Srdce Spasiteľa, a Srdce Jeho Matky, nepožadujú Spoločenskú vládu Spasiteľa, a spolu so súčasnými modernistami v Cirkvi súhlasia s odsúdeným bludom odluky Cirkvi od štátu. Falošné kulty posledných desaťročí napokon dospeli do toho, že stúpenci týchto kultov nekriticky a slepo akceptujú aj zločiny zaslepených zradcov Spasiteľa v Cirkvi, prinášajúcich do chrámov pohanské modly. Boží trest ľudstva je pravdepodobne nevyhnutný, a my sa musíme vrátiť ku koreňom katolíckej viery.
Radomír

27.6.1950 oběšena ta, která oběsila PMarie sochu

Na to sú rôzne názory. Ak máte stanovisko historikov, bolo by vhodné to doplniť. Raz som o tom počul hovoriť jedného českého biskupa, ktorý to spochybňoval. Modlím sa tiež za znovupostavenie pražského Mariánskeho stĺpa. Boh Vám žehnaj.

Podle novinového článku z roku 1922 se svržení Mariánského sloupu měla zúčastnit Milada Králová (*25.12.1901, od roku 1927 provdaná Horáková, +27.6.1950) a měla …More
Na to sú rôzne názory. Ak máte stanovisko historikov, bolo by vhodné to doplniť. Raz som o tom počul hovoriť jedného českého biskupa, ktorý to spochybňoval. Modlím sa tiež za znovupostavenie pražského Mariánskeho stĺpa. Boh Vám žehnaj.

Podle novinového článku z roku 1922 se svržení Mariánského sloupu měla zúčastnit Milada Králová (*25.12.1901, od roku 1927 provdaná Horáková, +27.6.1950) a měla uvázat smyčku kolem krku Panny Marie. Její přítomnost na náměstí je možná, ale její aktivita je velice nepravděpodobná.

www.ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/…/mariansky-sloup….
Radomír

František o kanonizáciách, "Benedikt a ja sme na zozname čakateľov"

ZMENY V PROCESE.

Od svého započetí v roce 1983 byly nové beatifikační a kanonizační procedury Jana Pavla II. pečlivě zkoumány v různých publikacích. Nové procedury Jana Pavla II. v zásadě odstranily model trvající 400 let od doby Sixta V., papeže, který zavedl „ďáblova advokáta“, aby zajistil, že bude případ každého kandidáta důkladně prověřen. Kanonizační zákony Sixta V. se vyvinuly v období …More
ZMENY V PROCESE.

Od svého započetí v roce 1983 byly nové beatifikační a kanonizační procedury Jana Pavla II. pečlivě zkoumány v různých publikacích. Nové procedury Jana Pavla II. v zásadě odstranily model trvající 400 let od doby Sixta V., papeže, který zavedl „ďáblova advokáta“, aby zajistil, že bude případ každého kandidáta důkladně prověřen. Kanonizační zákony Sixta V. se vyvinuly v období během více než 350 let od chvíle, kdy Řehoř IX. prvně ustanovil přezkoumání života a zázraků kandidátů. Tato přezkoumání byla skutečně potřebná v důsledku mylných blahořečení, která byla pohoršlivě vyhlášena místními biskupy. Poté, co již Pavel VI. „zjednodušil“ tyto kanonické procedury v 60. letech 20. století, je Jan Pavel II. prostě jen „nerevidoval“; celkově je nahradil svou procedurou. Jan Pavel II. uváděl předešlé organické změny pravidel kanonizace v průběhu staletí, stejně jako Pavel VI. uvedl změny týkající se tradiční mše, jako záminku k provedení svých vlastních „změn“. Až na to, že místo, aby se spíše pokusily stavět na existujícím systému, zničily „změny“ Jana Pavla II. předešlý systém.

ZDROJ:

rexcz.blogspot.com/…/otevre-svaty-ja….
Radomír

Za cieľ mám pokresťančiť znovu Európu, Pán mi dáva silu. Hovorí nový poľský premiér

Ja neverím, že slobodomurársky projekt likvidácie národov a katolíckej viery možno pokresťančiť. Služobníci zla najprv museli zničiť význam Bohom stanovených mravných hraníc v Cirkvi a vo svete, aby potom mohli zakryť aj význam hraníc medzi národmi. A napokon aj vlajky suverénnych štátov zakrývajú modrou handrou za hlasu slobodomurárskej skladby.