Ralfi
Ralfi
4
02:13
JÉGBARÁTSÁG látásom a szemed szúrja azt gondolom versem tiszta lelkem a szamárnak kútja éltem a keresztnek útja lelkednek ez borús napja a TE szíved mi zavarja vedd fel a kereszted újra dobd a kese…More
JÉGBARÁTSÁG
látásom a szemed szúrja
azt gondolom versem tiszta
lelkem a szamárnak kútja
éltem a keresztnek útja
lelkednek ez borús napja
a TE szíved mi zavarja
vedd fel a kereszted újra dobd a keserved a jégre duzzogásnak így lesz vége kapcsolatunk kezdjük újra együtt lépjünk keresztútra tisztább lesz a lelkünk húrja versem a szemed nem szúrja versem lelkem megmozgatta jégvirágos szép hajnalban jégvirágom megöntözöm jégvirágom megszagolom Szentlélektől illatozom megolvad a jeges hited verseimmel öntözzed meg lázasodik a jégrózsád bánatot és bút boronál nézd megolvad a jégvirág újra él a szent barátság advent hív, hogy békülj ki már béke angyal noszogat lám közeledik Bölcső Király kobold a bosszúért kiált!
Ralfi
5
03:50
RORÁTE szomjas lettem reggelre szomjas lettem Istenre belenéztem szívembe majdnem beleszédültem kerestem ki teremtette langyos vizű szűk medence ilyen volt a szívem reggel nemhogy a nagy Szen…More
RORÁTE
szomjas lettem reggelre
szomjas lettem Istenre
belenéztem szívembe
majdnem beleszédültem
kerestem ki teremtette
langyos vizű szűk medence
ilyen volt a szívem reggel nemhogy a nagy Szent Isten még egy béka se volt benne egészen üres volt lelkem iszapos volt kutam alja állott büdös víz ült rajta elmentem a Szent Istenhez megkértem, hogy tisztítsa meg elküldött a kútásóhoz megkértem, hogy fúrjon újra fúrasson le olyan mélyre felfakadjon élő vizem s töltse be az üres szívem töltse be a szomjóságom adventben is Istent vágyom szomjas szívvel Jézust várom élet vizét hozza látom betölti a látomásom nem kell többé kutat ásnom bővizű lett a forrásom forrásodat szentül őrizd kereszt itat adventben is erre tanít Szent András is ma az Ő ünnepét üljük közbenjárását is kérjük ne féljünk az áldozattól jobban féljünk kárhozattól az áldozat boldoggá tesz kárhozatban mindig szenvedsz éhes leszel szeretetre nem kapsz abból falatot sem így verselt ma advent lelke a szívemben harangoztak …More
Ralfi
11
03:08
ÍGY KEZDŐDÖTT így kezdődött el minden próféta szólt adventben Isten intett az égben Bárány bújt a felhőbe fényesedett az tőle utazott az időben számolta az éveket mikor az teljesedett pontosan …More
ÍGY KEZDŐDÖTT
így kezdődött el minden
próféta szólt adventben
Isten intett az égben
Bárány bújt a felhőbe
fényesedett az tőle
utazott az időben
számolta az éveket mikor az teljesedett pontosan megérkezett megállt Betlehem felett harmatozott ház felett gyapja hullott mint a hó meleg jászol takaró Bárány jött le mennyekből kilépett a felhőből emberré lett az Isten Betlehemben született elmondták a próféták hogy a világ Őrá vár most még édes ez a szó gyermekké lett Megváltó sírni fog majd a jászol vérvörös lesz majd a hó kereszt ragyog felhőben megmenti a lelkünket átszúrja a szívünket Bárányt várunk adventben Gyermek él a szívünkben!
Ralfi
9
02:32
A CSACSI ÖRÖME poroszkál a csacsi lába dalol benne csacsi hála halkan dúdol Máriának sivatagban nincsen lárma beteljesült régi álma mindig arról álmodozott hogy majd egy áldott szép napon kiválasz…More
A CSACSI ÖRÖME
poroszkál a csacsi lába
dalol benne csacsi hála
halkan dúdol Máriának
sivatagban nincsen lárma
beteljesült régi álma
mindig arról álmodozott
hogy majd egy áldott szép napon kiválasztják a karámból s szolgálata oly csodás lesz hogy a nap is integet rongyos pokol beleremeg pici szíve nem tévedett benne álmodott a Lélek most is remeg benne szíve nagy boldogság tölti őt be kiválasztott lett a csacsi a karámot elfelejti lelke ugrál rám is kacsint Szűz Máriát ő viheti fülemülés advent éjben megérkeznek Betlehembe csendes éjben virraszt lelke csacsi vigyáz a Gyermekre!
Ralfi
9
02:44
A CSILLAG és A SZAMÁR angyalok a fényben azt súgják a sz élnek hogy eltűnt egy csillag tegnap sötét éjjel indulnak keresni az útját követik akit csak elérnek mindenkit kérdeznek nem látta senki …More
A CSILLAG és A SZAMÁR
angyalok a fényben
azt súgják a sz élnek
hogy eltűnt egy csillag
tegnap sötét éjjel
indulnak keresni
az útját követik
akit csak elérnek mindenkit kérdeznek nem látta senki sem hogy hová lehetett messzire elgurult térképről elveszett mennek az Istenhez hátha Ő segíthet mosolyog az Isten lemutat a földre Ő tette csillagot Mária szívébe mécsesként világít vezeti Józsefet ott lépdel előtte szamárral beszélget a csacsi ismeri régóta szereti csodálatos fényét szénájába rejti ő viszi Máriát és viszi szénáját lámpásként világít a szamár nem ordít Betlehembe érve jászolba beteszi szépen elrendezi megáldja a szénát megágyazza jászlát lám fénylik a pajta és fénylik a széna letérdel a szamár a jászol oltárhoz imádkozva hívja hódolattal várja az ég és föld Urát csillag is letérdel hálát ad az égnek hogy lámpás lehetett Mária szívében csillag és a szamár szomjazzák az imát születésre várnak tömjént is füstölnek érkező Királynak!
Ralfi
8
03:48
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS lám indul már János a széles Jordánhoz és megérést hirdet a bűnbánó népnek és szólja az Igét mert szereti népét hát szőrruhát visel és kemény a böjtje lám ettől oly tiszta …More
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS
lám indul már János a széles Jordánhoz
és megérést hirdet a bűnbánó népnek
és szólja az Igét mert szereti népét
hát szőrruhát visel és kemény a böjtje
lám ettől oly tiszta és erős mit hirdet
mert próféta lelke szereti az Istent
lám kijön elébe a Jordán vidéke és bűnbánó szívvel jó tanácsot kérnek és Jánost eltölti a Szent Isten Lelke és tanítja őket az igaz életre nézd kilép a sorból a Megváltó Isten és főhajtva kéri a bánat keresztséget megnyílik a Jordán elmerül a Bárány és magára veszi a világnak átkát majd megnyílik a menny és dobban a szíve és fényes a hangja a Batkól Atyjának már mindenki hallja mit mond a világnak Ő az én Szent Fiam Őt küldöm hozzátok ha Szavát halljátok az IGÉT valljátok kegyes lesz hozzátok s a Szívét áldjátok , nézd mikor ezt János a népnek elmondta felgerjedt a harag sok törvénytudóban elfogták Szent Jánost majd remekelt a táncos és kérte a királyt hogy csapják le fejét ezt nézte a király majd csókolta nejét és folytatta bűnét …More
Ralfi
10
03:26
A BOLDOG JÁSZOL évezredek sóhajából pokoltornác magányából bűnös lelkek bánatából felhő készül a mennyekben angyal szédül le a földre bánatunkat összegyűjti sóhajunkat ízlelgeti vizsgálja a könn…More
A BOLDOG JÁSZOL
évezredek sóhajából
pokoltornác magányából
bűnös lelkek bánatából
felhő készül a mennyekben
angyal szédül le a földre
bánatunkat összegyűjti
sóhajunkat ízlelgeti vizsgálja a könnyeinket figyeli az életünket megérett-e már a világ hogy elhozza a Messiást előbb Jánost küldi hozzánk ő hirdeti jön a Király tartsatok hát bűnbánatot Király szeme tűzben lobog nem tűri a vaskalapost Király szíve szerelmetes a bűn neki gyűlöletes térjetek meg jó emberek a jászolba tekintsetek hozzátok jön a Szent Isten szeretettel közeledik Advent ezért fényesedik Betlehem oly régen várja megérkezzen a Királya fogadd be Őt a házadba legyen élted Megváltója karácsonyod boldogsága megérkezik jászolodba!
Ralfi
5
03:13
- Bár még csak most kezdődik Advent, versem öröme lám elszaladt előre.-JÁSZLAD MELLETT szalmakazal a pajtában gyermek dalol a jászolban szalmaágyon fekvő kisded elveszed a terheinket gyönge lelked…More
- Bár még csak most kezdődik Advent, versem öröme lám elszaladt előre.-JÁSZLAD MELLETT
szalmakazal a pajtában
gyermek dalol a jászolban
szalmaágyon fekvő kisded
elveszed a terheinket
gyönge lelked tejszagú még
benned él a föld és az ég
Mária csak teérted él József neki szent segítség angyal hozza a pelenkát térden állva adja azt át hát én is mellé térdelek Uramat én felismerem bennem sír fel halld a gyermek könnyem mossa büszkeségem illatodat belehelem fenyőszagú Betlehemben gyermekarcú lesz a lelkem kenetedet megízlelem mézédes lesz lám az élet szamárszagú Betlehemben szalmaszagú csacsi vagyok mellettem a szentek nagyok imádkoznak az angyalok glóriájuk a paplanod Gyermek ragyog Betlehemben gyermek lelked dalol bennem arcod remeg a lelkemben Betlehemért hálás vagyok jászlad mellett imádkozom mindig Hozzád kívánkozom úgy gondolom itt maradok csilingelnek az angyalok felhő lobog Parnasszuson jászlad lett az apostolom versemet is onnan hozom jászol szívvel harango…More
Ralfi
23
03:16
FIKTÍV ÚRJÖVET vártam, hogy eljön tudtam, hogy így lesz láttam, hogy köhög belépett csendben ágyam megreccsent az angyal biccentett intett a tüdőmnek a covid nevetett a kaszás integet köhögtem …More
FIKTÍV ÚRJÖVET
vártam, hogy eljön
tudtam, hogy így lesz
láttam, hogy köhög
belépett csendben
ágyam megreccsent
az angyal biccentett
intett a tüdőmnek a covid nevetett a kaszás integet köhögtem erősen doki már temetett már kékült az arcom feladtam harcom családom remegett hörgőm nem harcolt a testem feladta új gyógyszert kaptam újra harcoltam pár percig hatott gyorsan hervadtam láttam a folyosót feketén virított halottas ágyamon a kobold gurított vigyora virított örült, hogy elkapott a hideg kriptába vígan kitolhatott adventi hajnalon hallottam a hangot a próféta mondta készüljön mindenki jön advent Ura itt áll az ajtóban bármikor érkezhet mindenkit ítélhet e rongyos ruhádban nem léphetsz elébe szaggasd meg szívedet tisztítsd meg életedet a Bíró érkezik mindenki vallatik búza rostáltatik itt van az Úr közel bánd meg a bűnödet megmented életed a covid elvihet bűnbánat megmentett mehetsz a mennyekbe!
Ralfi
12
03:07
ALSZIK AZ ADVENT felébredt a próféta imádkozott hajnalban folyóhoz ment lobogva keresztel és keresztel Jordán lép a mellébe betölti a Szentlélek próféta szól belőle térjetek meg emberek maga …More
ALSZIK AZ ADVENT
felébredt a próféta
imádkozott hajnalban
folyóhoz ment lobogva
keresztel és keresztel
Jordán lép a mellébe
betölti a Szentlélek
próféta szól belőle térjetek meg emberek maga Isten közeleg tüzes kard a nyelvében szórólapát kezében nem kíméli a pelyvát szétszórja a haragját megmondta ezt előre eljön keresztelőre gyermek fekszik bölcsőben Őt a Nagy Isten küldte ujjong már a Vőlegény kereszteli a Vőfély elringatja Mária Jordán szívű jó Anya remény él a szívében advent alszik méhében!
Ralfi
6
02:34
ADVENT ANGYALA hideg ez a december hócsizmában lépeget kemény faggyal fenyeget advent angyal integet sóhaj hídján közeleg a tejút is melegszik fényes hajnal szikrázik Betlehemben villámlik adve…More
ADVENT ANGYALA
hideg ez a december
hócsizmában lépeget
kemény faggyal fenyeget
advent angyal integet
sóhaj hídján közeleg
a tejút is melegszik
fényes hajnal szikrázik Betlehemben villámlik advent angyal integet Máriával beszélget áldott leszel Betlehem befűtöm a tróntermed készítem a bölcsődet szalmát neked nem adok melegítem paplanod a sarkcsillag felragyog fényesednek hajnalok imádkoznak angyalok látomással nem birok feltárulnak ablakok lángba borul a titok fénybe borul éjjelem advent angyal integet három király lépeget pici baba felnevet Emmanuel közeleg készülődjünk emberek fényesedik Betlehem Emmanuel közeleg advent angyal integet otthon sír a Szent Isten vigasztalom versemmel bölcsőszagú lelkemmel!
Ralfi
8
03:44
A TRUBADÚR Készülvén ADVENTRE találtam rá erre a tavalyi versre. Már nem is emlékeztem rá, de amikor meghallgattam már ismerős volt és újra eltött azzal az ismerős finom örömmel. Ezzel az áldott …More
A TRUBADÚR
Készülvén ADVENTRE találtam rá erre a tavalyi versre. Már nem is emlékeztem rá, de amikor meghallgattam már ismerős volt és újra eltött azzal az ismerős finom örömmel.
Ezzel az áldott imaszándékkal teszem fel újra.
Legyen ez a vers a hit örömének dobbantó deszkája, hogy ezzel a vágyakozó örömmel siethessünk ADVENT anagyalai elé.
Áldással és szeretettel! T.
Ralfi
11
10:07
ISMERNI ÉS SZERETNI kerestem az Istent nem találtam sehol szívem véres folt a lelkem éhes volt kiáltva Őt hívtam de engem nem hallott és ez a némaság engem már zaklatott fejemben sok kérdés zúgott…More
ISMERNI ÉS SZERETNI
kerestem az Istent nem találtam sehol
szívem véres folt a lelkem éhes volt
kiáltva Őt hívtam de engem nem hallott
és ez a némaság engem már zaklatott
fejemben sok kérdés zúgott és zakatolt
tanultam én Róla de bennem nem lakott
végül is a hittan nézd rólam lekopott misére még mentem az ostyát is ettem Őt mégsem találtam bár mondták, hogy ott van nem tudtam még arról, hogy bennem más lakott ő elgáncsolt engem a trükkje aratott végül is egy napon egy ködös hajnalon ott álltam a téren és Vele pereltem a szívemből szóltam a szemébe vágtam elmondtam, hogy fáj az, hogy magamra hagyott nem segített akkor azon a bajomon ezért hát nem tudtam Neki szót fogadni nem tudtam szeretni nem tudtam megbízni úgy döntöttem akkor, hogy sarkon fordultam ott hagytam a sarkon és Tőle elszakadtam később már megtérten én megbántam mindezt mert lassan felfogtam, hogy milyen az Isten Ismerni kell Istent nem elég Őt tudni az tudja szeretni aki ŐT ismeri aki nem ismeri az nem …More
Ralfi
47
04:18
A HIVATÁS most ébresztett éppen még nem vagyok ébren Ő versre éhesen felkeltett az éjben a Lelke édesen zörgetett lelkemben egy kicsit habozva az ágyból felkeltem az asztalhoz ülve már frissen …More
A HIVATÁS
most ébresztett éppen még nem vagyok ébren
Ő versre éhesen felkeltett az éjben
a Lelke édesen zörgetett lelkemben
egy kicsit habozva az ágyból felkeltem
az asztalhoz ülve már frissen gépeltem
és máris imádom a fölséges Istent
az Urat az égben ki papnak meghívott nem érdem ez nékem Ő volt ki szólított és most e hajnalban e versre meghívott mert szivárvány hídon mentem át az este az útról a kobold a lépésem leste mert szivárvány hídon ment át az éltem a kobold a lelkem lám hiába leste mert lesi és keresi azt kezdettől fogva hol tudna ártani láb alól eltenni a bimbódzó papnak és majdnem elkaptak a gyorsszárnyú LÉLEK lám mindig segített és minden helyzetből majd három rákomból Ő megmentett engem Szent legyen a neve már Anyám méhében a kobold fogadott ott lakott az velem jól belém harapott elterjedt a mérge majd megölt engemet mérgezte a lelkem és nem is sejtettem elteltek az évek és hatott a méreg és sok rossz gyümölcsöt termett az én éltem de eljött a napja hogy …More
Ralfi
37
07:05
A FÉNYES HEGYEN Istentől van a tudomány boldog aki hitet talál a hitetlen boldogtalan mert a sorsa bizonytalan Hazátlanul él hazában kínlódik nézd a sorsával békétlen a Békességben Élet nélkül …More
A FÉNYES HEGYEN
Istentől van a tudomány
boldog aki hitet talál
a hitetlen boldogtalan
mert a sorsa bizonytalan
Hazátlanul él hazában
kínlódik nézd a sorsával
békétlen a Békességben Élet nélkül élettelen halott lelke nem zengedez Golgota áll fenn a hegyen a Megváltó nézd meztelen szeretetben légy esztelen rongyaidat dobd messzire vetkőzd le a bűneidet pőre lelked vidd a hegyre alázattal lépj Elébe súlyod érzed egyre könnyebb felzokog benned az élet te magad sem érted ezt hogy eddig ŐT mér’ kerülted Ő nem kérdez csak beszéltet meggyógyul a sebzett élted ez történik minden percben szép csendesen ott a hegyen látod én is ott térdelek fényesedik minden sebem végre megjött már az eszem elhagytam a bűneimet koptatom a térdeimet alázattal ŐT kérlelem mentse meg az életemet szentelje meg a szívemet növelje meg a hitemet mert a nagy hit olyan áldás mit keres az egész világ keresik lám de nem kérik így a megoldás is késik temetnek még a kiskésit szívják halottnak a vérit lázasságát …More
Ralfi
17
05:03
BOROS PINCE mikor lángol a bordalom bennem remeg a sóhajod Lelked itt van ebből tudom a korsódból új bort iszom tüzed itt van bennem lobog édesedik a fájdalom fényesednek a verssorok finomabb …More
BOROS PINCE
mikor lángol a bordalom
bennem remeg a sóhajod
Lelked itt van ebből tudom
a korsódból új bort iszom
tüzed itt van bennem lobog
édesedik a fájdalom
fényesednek a verssorok finomabb mint a jégborom gyengébbet már rég nem iszom aszúsodik bennem a vers ott élek a Tokaj hegyen énekelek verselgetek szüretelek ha beérett boros pince lett a szívem verseimet ott érlelem tölgyfa után bükk hordóban örökké tart a jó bordal ha a versem épp nem érted sokat ittam kérem szépen nem is hívtam a Szentlelket a szüretre megérkezett kipréselte legjobb szőlőm Ő metszötte fönn a högyön nem kellett a mustot szűrni rögtön meg lehetett inni oly tiszta volt mint telihold fütyöl benne lőn a rigó boros pince vígan ragyog kezdődik már a dáridó verset ír a Feltámadott nem lármázik csak a halott boromból még ő nem kapott viszek neki egy-két kortyot megízlelte és sóhajtott feltámadott ugrott nagyot megemelem a kalapom megáldotta Isten borom imádja Őt feltámasztott ezen a szent szép hajnalon …More
Ralfi
31
08:33
CSEH PÉTER ATYÁNAK RÖPÜLJ MADÁR lamberéjten tralatajszin az egér meg fallabdázik csupitáró lápitáre confitáró láttáránte jujj köhög a vírus lelke maszkot húz fel a fogkefe most is köhög halld …More
CSEH PÉTER ATYÁNAK
RÖPÜLJ MADÁR
lamberéjten tralatajszin
az egér meg fallabdázik
csupitáró lápitáre
confitáró láttáránte
jujj köhög a vírus lelke
maszkot húz fel a fogkefe most is köhög halld a beste lotákári szikulejte visszajár ő minden este mint a madár szárnyal versem ne zárd be azt ketrecedbe értelmezés börtönébe elveszíti a lényegét megakasztja szabad röptét mert egy vers ha nem ésszerű attól lehet még nagyszerű csak szívünk legyen együgyű röpülj madár ha lehet vidd el ezt a versemet mondd meg a te PÉTEREDNEK ne sirassa versemet ne zárja be a lelkemet ésszerűség börtönébe repüljön az földről égbe égből újra le a földre vibráljon a nevetése ugráljon a léghárfákon szaltót írjon télen nyáron Kláris tolla mindig szabad követhetetlen a dala nem okosságával fertőz ritmusa és szépsége lesz Jézusról az igaz dublőr hállokrájszon versel az ősz szívem előtt Kláris a csősz lebundáztam a rántott húst megremegett bennem a csúz öregedem köszvény is nyúz verset írtam halld vadi …More
Ralfi
21
03:28
SÁTORFA nem szedem a sátorfámat akkor sem ha vírus támad leteszem most a pennámat felveszem a páncélomat vírus menjen el a búsba nem lehet itt maradása mert nem itt van az otthona én élek itt …More
SÁTORFA
nem szedem a sátorfámat
akkor sem ha vírus támad
leteszem most a pennámat
felveszem a páncélomat
vírus menjen el a búsba
nem lehet itt maradása
mert nem itt van az otthona én élek itt régtől fogva cégérem is nézd nem ócska három falu plébánosa Jézusnak a trubadúrja beletörik a lófogad ha engemet te megharapsz készülnek már a vakcinák elhúzzuk lám a te nótád Istentől van a tudomány mi táncolunk kobold hátán boldog aki alázatos bár tudása káprázatos tudja, hogy a szent tudomány felülről jön, mint adomány fellélegzik lám a világ vírus szedi sátorfáját hitetetlen is allelujáz!
Ralfi
10
03:37
A PALOTA palotádból Krisztus Király látod az egész világot királyságod fényesen áll megáldod ki téged átkoz palotádban él az Atya drágakő az akarata Lélek súgja Jehosuah orgona zúg a toronyban …More
A PALOTA
palotádból Krisztus Király
látod az egész világot
királyságod fényesen áll
megáldod ki téged átkoz
palotádban él az Atya
drágakő az akarata
Lélek súgja Jehosuah orgona zúg a toronyban angyalkórus himnuszt versel szeráf most is tűzdirigens száll a szeretetnek füstje mindent betölt jelenléted imádásra nyújtod szíved fogyatkozik ember hite szeretettel csalogatod kincseiddel elámítod bátorítod hogy kimondja legyen meg az akaratod palotádban sok a lakás meghívódat mind kihordták a fénypostás angyalok lassan megtelnek a szobák lidércmester vigyázva áll szeráf hozza a trónodhoz dicsőséges szent koronád összes lakó himnuszt dalol megremegett lent a pokol mind köszöntik Krisztus Királyt!
Ralfi
14
04:17
KÖSZÖNET LIDÉRC MESTERNEK lidérc áll a domboldalon belém fagyott a bordalom nem kapkodom nem csapkodom nyugalomban imádkozom látom jégbor lett belőle finomabb, mint bármely lőre eltesz…More
KÖSZÖNET LIDÉRC MESTERNEK
lidérc áll a domboldalon
belém fagyott a bordalom
nem kapkodom nem csapkodom
nyugalomban imádkozom
látom jégbor lett belőle
finomabb, mint bármely lőre
elteszem egy esztendőre koccintunk majd a jövőre jégboromat megkóstoltam jégboromat szopogattam egy cseppnek egy órát adtam kiszámoltam meddig tart majd örültem az eredménynek addig tart mint az életem utána még marad egy csepp ezt viszem majd a mennyekbe Isten előtt egy csepp jégbor gyorsan számold mert gyorsan fogy annyi mint száz borász pince megszorozva százezerrel életemben most csak egyszer megköszönöm a lidércnek milyen jót tett ő most vélem szólnék néki én máskor is meghívnám őt ijesztgetni ám a pince nem ürül ki örökké tart a sok nedű Neked küldök csak egyedül ha megittad gyere gyorsan koccintunk a maradékkal cintányér lesz a fazékból iszunk egyet a jégborból látom lidérc is szeretne ha már ő volt a szerzője adunk neki egy-két cseppet csodát látunk borpincében megválto…More