Waldem
Waldem
223

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 30. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 7 Fragmenty kazania: 1. „Najchętniej obdarowuje serce pokorne, które ukazuje Mi swoje ubóstwo. Pokora jest cnotą, która podoba Mi się najbardziej. Jak trudno …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 7
Fragmenty kazania:
1. „Najchętniej obdarowuje serce pokorne, które ukazuje Mi swoje ubóstwo. Pokora jest cnotą, która podoba Mi się najbardziej. Jak trudno Mi znaleźć takie serce, które się nie chełpi. A przecież człowiek, sam, nie posiada niczego. Wszystko, co człowiek ma, jest darem. Jeśli się czegoś nauczyłeś, to Moja zasługa. Dałem zdolności, i stworzyłem nauczyciela,”
2 „Grzech pierworodny, ciąży nad całym stworzeniem, obarczając je konsekwencjami. Nie dziw się, więc, tak bardzo zawodności i nietrwałości rzeczy stworzonych, ale przyjmuj całą ich zawodność, jako konsekwencję grzechu pychy, i upokarzaj się przed stwórcą, przepraszając Mnie, za stwórcę, za pychę stworzeń. Nie doskonałość i bezbłędność, podobają Mi się w człowieku, ale cnota pokory, która upiększa, ludzkie, niedoskonałe serce. ”
3. „ Twoja ufność, niech wzrośnie do granic niemożliwego, lubię przekraczać granicę, które sobie ustanawiasz. Chcę wkroczyć w twoje niemożliwe, i …
More
31:58
Waldem
ZAWSZE I WSZĘDZIE!
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
. KRÓLUJ NAM CHRYSTE !More
.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
Waldem
111

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 30. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 6 Fragmenty kazania: 1. „Ja pragnę, serca doskonale wolnego. Ta wolność, którą chcę ci dać, nie jest uwolnieniem od Miłości, ale od wygody, lęku, lenistwa i …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 6
Fragmenty kazania:
1. „Ja pragnę, serca doskonale wolnego. Ta wolność, którą chcę ci dać, nie jest uwolnieniem od Miłości, ale od wygody, lęku, lenistwa i samozadowolenia.”
2 „Nie lękaj się, więc niczego, a w szczególności własnego niezadowolenia.
Uwierz Mi, że zadowolenie, nie jest tym samym, co szczęście. Brak zadowolenia, nie musi oznaczać, braku szczęścia. Przeciwnie, uwolnij się od zabiegania o wszystko, co ziemskie, aby osiągnąć wyżyny Nieba. Chcę uwolnić twoje serce, od tych małostkowych zachcianek. Aby dać ci siłę i otworzyć cię, na wyższe stany szczęśliwości, których Jestem, nieskończonym Źródłem. ”
3. „ Serce, którego pragnę, nie chowa w sobie żadnej urazy. Usprawiedliwia wszystkich, nikogo nie oskarża, rządne Boskiego przebaczenia, chętnie przebacza, choćby, nie zawsze przychodziło to bez trudu...Jak słodkie to serca, w których nie ma żalu i rozpamiętywania. Jak chętnie, w nich przebywam...”
4. Naśladuj Mnie w litości, wobec ludzki…
More
38:47
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Waldem
25

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 30. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 5 Fragmenty kazania: 1. „Uwolnij twoje serce, aby nie bało się żądać rzeczy wielkich i za takimi podążać. Twoje serce, stworzyłem na wzór Mojego Serca. Odkryj …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 5
Fragmenty kazania:
1. „Uwolnij twoje serce, aby nie bało się żądać rzeczy wielkich i za takimi podążać. Twoje serce, stworzyłem na wzór Mojego Serca. Odkryj tę Prawdę, że pragniesz doskonałości, bo pragniesz Prawdy, tylko Prawda jest doskonała. Dlatego, jeśli pragniesz doskonałego świata, musisz pragnąć, wraz ze Mną. Zaufaj Mi, pragnę podzielić z tobą, Moje palące pragnienie, doskonałego ludzkiego serca, o którym marzę, i którego pożądam. Nauczę cię, jak wypełnić Moją Wolę w tym, co jest dla Mnie najważniejsze, i dać Mi to, czego całym sercem Pragnę.”
2. „Im bardziej odczuwać będziesz samotność i opuszczenie, tym silniej oczyszczam twoje serce, i przygotuje je, do nadmiaru Miłości, którym Jestem dla każdej duszy. Przyjmiesz Mój nadmiar, jeśli pozwolisz Mi usunąć, twoje miary pojęcia i ograniczenia ludzkie.”
3. „ Masz zapamiętać jedno, że pierwszym warunkiem dla serca, które chce Mi się oddać na przebustwienie, to jest, upodobanie we wszystkim…
More
38:38
Waldem
114

Ks. Piotr Maria Natanek: „...Pan Jezus, jest już Królem Polski!...”

Fragment kazania: z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 4 z dnia 29. 05. 2020 r. „Mój trud, nie jest daremny, bo teraz potrafisz ufać. Słowo, które tak wiele cierpiało z Miłości, aby wypełnić …More
Fragment kazania: z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 4 z dnia 29. 05. 2020 r.
„Mój trud, nie jest daremny, bo teraz potrafisz ufać. Słowo, które tak wiele cierpiało z Miłości, aby wypełnić Obietnice, poniesie każdą Ofiarę, aby wypełnić każdą Obietnicę. Bo to, co się jeszcze nie stało: (Stało się!) ( Ks. Piotr: My, czekamy na Królestwo Boże) Obietnice, których realizacji pragniecie, są zawarte w Słowie, i nie mogą się, nie wypełnić. Bowiem wszystko, co jest w Słowie, Jest. (Ks. Piotr: Dla nas maluczkich, Bóg ma taką ofertę: chce uwolnić Swoje, Jest) To tylko czas, którego jesteście więźniami, każe wam czekać, ale we Mnie, wypełnione jest wszystko. Wierzcie, że to, co wam obiecałem, już Jest: ( Ks. Piotr: Pan Jezus, jest już Królem Polski!. To jest wszystko, w Nim!. Polska, zdąży!) Ufność w Moje Słowo, przynosi Jego ukazanie w czasie i ciele.”
Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
08:08
Waldem
63

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 29. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 4 Fragmenty kazania: 1. „Mój trud, nie jest daremny, bo teraz potrafisz ufać. Słowo, które tak wiele cierpiało z Miłości, aby wypełnić Obietnice, poniesie …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 4
Fragmenty kazania:
1. „Mój trud, nie jest daremny, bo teraz potrafisz ufać. Słowo, które tak wiele cierpiało z Miłości, aby wypełnić Obietnice, poniesie każdą Ofiarę, aby wypełnić każdą Obietnicę. Bo to, co się jeszcze nie stało: (Stało się!) ( Ks. Piotr: My, czekamy na Królestwo Boże) Obietnice, których realizacji pragniecie, są zawarte w Słowie, i nie mogą się, nie wypełnić. Bowiem wszystko, co jest w Słowie, Jest. (Ks. Piotr: Dla nas maluczkich, Bóg ma taką ofertę: chce uwolnić Swoje, Jest) To tylko czas, którego jesteście więźniami, każe wam czekać, ale we Mnie, wypełnione jest wszystko. Wierzcie, że to, co wam obiecałem, już Jest: ( Ks. Piotr: Pan Jezus jest już Królem Polski. To jest wszystko w Nim. Polska, zdąży!) Ufność w Moje Słowo, przynosi Jego ukazanie w czasie i ciele.”
2. „Krzyż jest szczytem Miłości, i szczytem cierpienia. Nie dokonałem tej Ofiary po to, aby cię teraz zgubić, zrobię wszystko, aby wypełnić Moją Wolę do końca. …
More
33:15
Waldem
36

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 28. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 3 Fragmenty kazania: 1. „Ufność zakłada, że wszelka obawa, lęk o obranie właściwej drogi znika. Ufność zakłada ślepą wiarę w to, że stworzyłem cię po to, aby …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 3
Fragmenty kazania:
1. „Ufność zakłada, że wszelka obawa, lęk o obranie właściwej drogi znika. Ufność zakłada ślepą wiarę w to, że stworzyłem cię po to, aby doprowadzić cię do pełni szczęścia we Mnie.”
2. „Świat, w jakim będziemy żyć wiecznie, ma swój zaczątek na ziemi w twojej duszy. W niej Żyję, w doskonałym zjednoczeniu w twoim sercu. A jednak teraz, to zjednoczenie, jest najgłębiej ukrytą prawdą w twoim sercu, która drzemie, jakby nieświadoma własnej szczęśliwości. W przyszłości, nasze zjednoczenie stanie się pierwszą rzeczywistością, środowiskiem twojego życia.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
37:24
Waldem
18

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 27. 05. 2020 r.

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 2 Fragment kazania: 1. „Naśladuj Mnie, (mówi Duch Święty) nie chowając uraz. Wszystkie urazy, które zachowasz, będą kością niezgody między Nami. Twoją przeszk…More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 2
Fragment kazania:
1. „Naśladuj Mnie, (mówi Duch Święty) nie chowając uraz. Wszystkie urazy, które zachowasz, będą kością niezgody między Nami. Twoją przeszkodą, do pełnienia Mojej woli, materią życia dla grzechu.”
2. „Patrząc na siebie, na każdego człowieka, musimy uwzględniać to, co nam mówi Duch Święty o konsekwencjach grzechu pierworodnego. Pamiętając o upadku, naśladuj mnie w łaskawości, pamiętając o upadku ludzkiej natury i wrodzonej niedoskonałości, która gnębi rodzaj ludzki. Ta wrodzona niedoskonałość, jest naszym nieodzownym towarzyszem w niedoli ziemskiej wędrówki. Jestem, Jedynym Uzdrowieniem tego nieszczęścia, miej litość dla ludzi i dla ich słabości.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
27:26
Waldem
34

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 26. 05. 2020

Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 1 Fragment kazania: „Błogosławię cię na tę pracę w duszach, i na tę pracę w ziemi. Jedna praca w duszach, i druga na ziemi, będzie ci rodzić.” Przybądźcie na …More
Z cyklu: „Panie, wymień mi serce” Część 1
Fragment kazania:
„Błogosławię cię na tę pracę w duszach, i na tę pracę w ziemi. Jedna praca w duszach, i druga na ziemi, będzie ci rodzić.”
Przybądźcie na Ducha Świętego! Nie bójcie się!
Źródło: glori
24:42
Waldem
93

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 24. 05. 2020 r.

35 – lecie Kapłaństwa ks. _Piotra Marii Natanka Fragmenty kazania: 1. Rzeczywistość Świata i Kościoła „Człowiek nowoczesny, jest poddany wyłącznie samemu sobie. Jest, swoim własnym królem i panem. …More
35 – lecie Kapłaństwa ks. _Piotra Marii Natanka
Fragmenty kazania:
1. Rzeczywistość Świata i Kościoła
„Człowiek nowoczesny, jest poddany wyłącznie samemu sobie. Jest, swoim własnym królem i panem. To jest różnoznaczne z obraniem sobie za pana szatana, i budowaniu na ziemi królestwa ciemności. O czym jednak ludzie nie wiedzą i nie zdają sobie z tego sprawy, w ogromnej ignorancji duchowej.”
„Prawo Kościoła, jest teraz wymierzone przeciwko Mnie samemu. Nie chciałem tego mówić, aby oszczędzić wam cierpień, dzieci. Abyście nie musieli wszystkiego w jednym czasie znosić i potrafili wytrwać, ale dłużej milczeć nie mogę i nie chcę. Kościół Mój Święty walczy ze Mną, walczą ze Mną moi Synowie.”

2. Rzeczywistość o stanie ks. Piotra
„Błogosławię cię na tę pracę w duszach, i na tę pracę na ziemi!”
3. Co nas czeka? (Podmianka Serca) „Przemienię, więc serca tych, którzy podążają za Moimi wskazówkami, co do tego, jakiego serca pragnę i w jakim Mam upodobanie. Człowiek musi dać Mi swoją pracę i …More
01:14:40
Waldem
75

Ks. Piotr Maria Natanek: Kult Boga Ojca

„Mały odcinek naszej pracy pozytywistycznej przez 10 lat” Fragment ogłoszeń bieżących z dnia 16.05.2020 r christusvincit-tv.pl/viewpage.phpMore
„Mały odcinek naszej pracy pozytywistycznej przez 10 lat”
Fragment ogłoszeń bieżących z dnia 16.05.2020 r

christusvincit-tv.pl/viewpage.php
05:10
Waldem
176

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 13. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 25 Dopowiedzenie!: „WYSOKI KOMITET NA RZECZ LUDZKIEGO BRATERSTWA” Fragment kazania: „Przyjdz…More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 25
Dopowiedzenie!: „WYSOKI KOMITET NA RZECZ LUDZKIEGO BRATERSTWA”
Fragment kazania:
„Przyjdzie na ciebie Kościele katolicki prześladowanie, jakiego jeszcze nie było.”: Ono się zaczęło!
Źródło: christusvincit-tv.pl/viewpage.php
20:49
Waldem
61

163. Kazanie z dnia 12. 05. 2020 r (Część 24)

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 24 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 24
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „W sercu, które Mi się sprzeciwia, nie Mam upodobania, nigdy się z nim nie połączę. Jeśli Mam władać sercem, musi Mi być poddane i pokorne wedle Mojej woli..”
2. „Sprzeciw serca, to łamanie Moich Przykazań, albo uparte sprzeciwianie się Mojej woli w powołaniu, cierpieniu i doświadczeniu..”
3. „Świadome oddanie swojej woli, to jedno, ale świadome życie z konsekwencjami tego wyboru, to niezbędny drugi etap zawierzenia.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
31:10
Waldem
92

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 10. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 23 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 23
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Mam upodobanie w sercach, które się nie trwożą z byle powodu, ale zachowują odwagę w chwilach niepokoju. Serce takie napełnia się mocą z wysoka, i walczy o własną ufność. Bez zaczerpnięcia sił w Bogu, nie jesteśmy w stanie dalej iść.”
2. „Nie przyzwyczajaj się do własnych wad, walcz z nimi bez litości, a Ja sprawie, że zwyciężysz Moją mocą, jeśli tylko zachowasz prawdziwie waleczne serce.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
18:50
Waldem
63

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 10. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 22 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 22
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Nie zajmuj się niemożliwym, bo jeśli się żąda od ciebie rzeczy ponad twoje możliwości, to znaczy, że sprawdzam twoją ufność, córko.”
2. „Nie będziesz odpowiadać za to, czego nie zdołasz wykonać z powodu ludzkich możliwości.”
3. „Nie zamartwiaj się, i nie zabijaj, tylko Mi ufaj!: Możesz żyć poza tymi wszystkimi ograniczeniami, I ludzkie żądania nie powinny cię przerażać. Staraj się tylko, nie spuszczać ze Mnie wzroku. Ja odpowiadam za ciebie, Ja biorę za ciebie pełną odpowiedzialność. Zajmę się każdą sprawą, którą się zamartwiasz, każdym pragnieniem, które Mi powierzasz. Nigdy nie trać Nadziei i nigdy się nie bój, bo Ja zawsze jestem z tobą. „

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
19:32
Waldem
54

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 09. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 21 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 21
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Naśladuj Mnie w Miłości, wobec ludzkich błędów, bo im więcej przebaczasz, tym więcej będzie ci przebaczone.”
2. „Przebaczaj, więc!. Przebaczając więc, zawsze odnosisz większą korzyść, nie tylko zyskując znacznie więcej i niewspółmiernie do swojego wysiłku, ale również, rozlewając Moje Błogosławieństwo na całe swoje życie.

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
37:26
Waldem
69

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 08. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 20 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 20
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Idąc przez życie, tracisz swoją pierwotną wolność, przywiązując swoje serce do rzeczy, sytuacji, osób, spraw. A Ja pragnę, serca doskonale wolnego. Ta wolność, którą chcę ci dać, nie jest uwolnieniem od Miłości, ale uwolnieniem od wygody, lęku, lenistwa, samozadowolenia.”
2. „Pełnienie woli Bożej eliminuje uczucie lęku, ponieważ wola Boża jest zawsze dobrem, które człowiek wybiera.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
22:53
Waldem
59

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 07. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 19 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 19
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Zaufaj Mi! Pragnę podzielić z tobą Moje pragnienie, doskonałego ludzkiego serca, serca, o którym marzę i którego pożądam. Nauczę cię, jak wypełnić wolę w tym, co jest dla mnie najważniejsze i dać Mi to, czego całym sercem pragnę. Stworzę sobie serce ludzkie, które upodobni się we Mnie we wszystkim.”
2. „Im bardziej odczuwać będziesz samotność i opuszczenie, tym silniej oczyszczam twoje serce i przygotowuje je do przyjęcia nadmiaru Miłości, którym Jestem dla każdej duszy.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
26:25
Waldem
169

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 06. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 18 Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły” Fragmenty z …More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 18
Omówienie wstępu do tomu 29 „Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”
Fragmenty z kazania:
1. „Bóg nie wymaga od człowieka doskonałości, ale Miłości. Nie wymaga, aby człowiek przestał być człowiekiem, by ludzie przestali być ludźmi, ale pragnie woli człowieka, która zapragnie Go ukochać. ”
2. „Pragnienie Miłości leczy grzeszną duszę, i przeobraża ją.
3. „Nie czyń sobie marzeń i wzorów ludzkich, ale ośmielaj się marzyć na skalę Boską.”
4. „Nie przyłączaj swojego serca, do westchnień małodusznej ludzkości.”

Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
32:29
Waldem
87

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 05. 05. 2020 r.

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 17 Głoszone na podstawie: wywiadu z Abp. Vincenzo Zani (Sekretarz Kongregacji Katolickiej Edukacji)…More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 17
Głoszone na podstawie: wywiadu z Abp. Vincenzo Zani (Sekretarz Kongregacji Katolickiej Edukacji), dla KAI.
Tutaj omawiany dokument: (w innym tłumaczeniu)
forumdlazycia.wordpress.com/…/abp-vincenzo-za…
Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
27:47
Waldem
10

Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie z dnia 03. 05. 2020 r

Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 16 Głoszone na podstawie: wywiadu z Abp. Vincenzo Zani (Sekretarz Kongregacji Katolickiej Edukacji)…More
Z cyklu:, „Jeśli się nie nawrócicie, to kiedy przyjdzie Jezus Chrystus Król, podrętwiejecie.” Część 16
Głoszone na podstawie: wywiadu z Abp. Vincenzo Zani (Sekretarz Kongregacji Katolickiej Edukacji), dla KAI.
Wybrane pytania:
1. Jaka jest rola innych religii monoteistycznych – na przykład buddystów – w majowym wydarzeniu? (14. 05.2020 r.)
2. Kto jest odpowiedzialny za napisanie roboczej wizji manifestacji Pakietu Globalnej Edukacji?
3. Czy może Abp powiedzieć, kto należy do tej grupy?
Tutaj omawiany dokument: (w innym tłumaczeniu) forumdlazycia.wordpress.com/…/abp-vincenzo-za…
Źródło: ks. Piotr Natanek - 23.04.2020r
23:05