chrystusowiec
chrystusowiec
148
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część trzecia. Nowa ewangelizacja to Chrystusa adoracja, ukrytego w Sakramencie, w Starym-Nowym Testamencie; Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też …More
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część trzecia.
Nowa ewangelizacja to Chrystusa adoracja, ukrytego w Sakramencie, w Starym-Nowym Testamencie; Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też błagamy, by za nami się wstawiała, miłosierdzie wybłagała: Boga Ojca Wszechmocnego i Jezusa, Syna Jego; Ducha świętego prosimy, aby zstąpił na niziny serc naszych spragnionych nieba i prowadził, gdzie potrzeba; byśmy dawali świadectwo, głosili Boże Królestwo, krzyżem świętym naznaczeni i pokojem obdarzeni; więc "do dzieła!", siostry, bracia - nowa ewangelizacja! Boga w Trójcy czcić będziemy, z Bogiem naszym odpoczniemy. Plus
Hymn Stowarzyszenia "TOTUS TUUS".
Totus tuus ego sum, Domine. Totus tuus ego sum, Maria.
Deus, tu es Pater noster. Virgo, tu es Mater nostra.
Vestris nos sumus in Iesu Christo per gratiam Spiritus Sancti.
Totus Tuus, totus Tuus!
Jestem, Panie, w Duchu świętym cały Twój. Totus Tuus, totus Tuus! Jestem, Maryjo, przez Chrystusa cały Twój. Boże, Tyś jest naszym Ojcem; naszą Matką,…
More
03:20:43
chrystusowiec
260
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część druga. "Na początku nowego Tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin …More
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część druga.
"Na początku nowego Tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby "wypłynął na głębię" na połów ryb: "Wypłyń na głębię"(£k 5,4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. "Skoro to uczynili, zagarnęli (....) wielkie mnóstwo ryb"(£k 5,6).Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki"(Hbr 13,8). Istotną sprawą jest "kontemplacja Chrystusa: Chrystusa, którego postrzegamy jako postać historyczną i jako tajemnicę, i którego wieloraką obecność …More
03:26:10
chrystusowiec
409
Sauver son âme et l'âme de son peuple - Fin. Il est urgent de ne pas attendre, mais de se décider à agir pour son salut éternel et pour le salut du plus grand nombre possible de personnes humaines …More
Sauver son âme et l'âme de son peuple - Fin.
Il est urgent de ne pas attendre, mais de se décider à agir pour son salut éternel et pour le salut du plus grand nombre possible de personnes humaines du monde entier! eugeni.free.fr/urgent.mp4
01:34:41
chrystusowiec
58
Promienie Miłosierdzia Bożego 130 388 Jezus słuchał moich wylewów serca 389 Nie zmieniaj rachunku szczegółowego 390 W medytacji o śmierci prosiłam Pana.c.kuczaj.free.fr/Jerzy.mp4 Poznaj i pokochaj …More
Promienie Miłosierdzia Bożego 130
388 Jezus słuchał moich wylewów serca 389 Nie zmieniaj rachunku szczegółowego 390 W medytacji o śmierci prosiłam Pana.c.kuczaj.free.fr/Jerzy.mp4 Poznaj i pokochaj Mszę Swiętą! casimir.kuczaj.free.fr/…/misja61.htm
11:51
chrystusowiec
170
Czuwanie na Jasnej Górze w intencji Polonii Zagranicznej
08:52
chrystusowiec
538
Sauver son âme et l'âme de son peuple-3 Êtes-vous surpris par un temps de silence "imposé" au début de cette video? Cherchez à savoir: Pourquoi? Contempler les mystères de la création et les …More
Sauver son âme et l'âme de son peuple-3
Êtes-vous surpris par un temps de silence "imposé" au début de cette video? Cherchez à savoir: Pourquoi? Contempler les mystères de la création et les Mystères de la Redemption demande l'esprit d'un enfant: "Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux" disait Jésus dans l'Evangile. Pourquoi? TOTUS TUUS est devenu la devise du Pape Jean-Paul II - cela nous envoie à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort! La Sainte Vierge Marie selon st.Louis-Marie Grignon de Montfort
01:38:49
chrystusowiec
147
Promienie Miłosierdzia Bożego 129 385 Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy 386 Najmiłosierniejsze Serce Jezusa 387 Skarżył mi się Jezus. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja59.htm Swięty Jan …More
Promienie Miłosierdzia Bożego 129
385 Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy 386 Najmiłosierniejsze Serce Jezusa 387 Skarżył mi się Jezus. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja59.htm
Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe.
13:15
chrystusowiec
151
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część pierwsza. Swięty Jan Paweł II jest Patronem Nowej Ewangelizacji: Prośmy w tym miesiącu Ożywienia Misji Katolickich w świecie, aby upraszał przed …More
Ewangelizacja ze świętym Janem Pawłem II - część pierwsza.
Swięty Jan Paweł II jest Patronem Nowej Ewangelizacji: Prośmy w tym miesiącu Ożywienia Misji Katolickich w świecie, aby upraszał przed Bożym Majestatem nowe powołania Kapłańskie i Zakonne oraz Dary Ducha Swiętego dla misjonarzy świeckich wykorzystujących łaski sakramentu Bierzmowania, dając innym świadectwo wiary.
03:11:47
chrystusowiec
395
Sauver son âme et l'âme de son peuple-2 Saint Alphonse Liguori nous enseigne l'essentiel du sens de notre passage terrestre, qui est un pélérinage vers l'étérnité bienheureuse ou malheureuse; selon …More
Sauver son âme et l'âme de son peuple-2
Saint Alphonse Liguori nous enseigne l'essentiel du sens de notre passage terrestre, qui est un pélérinage vers l'étérnité bienheureuse ou malheureuse; selon nos choix libres, nous répondons, ou non, aux appels de la grâce divine. Ainsi notre avenir se trouve entre nos mains. Prière et Action nous unissent à Dieu. Les péchés nous en séparent. Sans repentir et recours à la divine miséricorde nous risquons de tout perdre à jamais! Prière et Action dans l'évangélisation
01:41:59
chrystusowiec
69
Promienie Miłosierdzia Bożego 128 382 Tonie moja dusza w Panu 383 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej 384 Dziś w czasie mszy św. widzialam Pana Jezusa. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja57.htm Sw. …More
Promienie Miłosierdzia Bożego 128
382 Tonie moja dusza w Panu 383 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej 384 Dziś w czasie mszy św. widzialam Pana Jezusa. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja57.htm
Sw. Jan Paweł II
Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe.
11:43
chrystusowiec
286
Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe. Przez współpracę z Bożą łaską możemy dostąpić uczestnictwa w naturze Boskiej i życiu wiecznym dzięki Dziełu Zbawienia, które dokonało się we …More
Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe.
Przez współpracę z Bożą łaską możemy dostąpić uczestnictwa w naturze Boskiej i życiu wiecznym dzięki Dziełu Zbawienia, które dokonało się we Wcieleniu Syna Bożego i Jego Ofierze na Krzyżu, która uobecnia się w Sakramentalnej Ofierze Eucharystii, Mszy Swiętej, Nowego i Wiecznego Przymierza zgodnie z Ewangelią. c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja1.mp4
c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja2.mp4
02:26:21
chrystusowiec
266
Sauver son âme et l'âme de son peuple-1 Le Mystère de la Liturgie Catholique nous introduit dans la Communion entre le Ciel et la Terre, en particulier le Mystère de la Sainte Eucharistie: Pour conn…More
Sauver son âme et l'âme de son peuple-1
Le Mystère de la Liturgie Catholique nous introduit dans la Communion entre le Ciel et la Terre, en particulier le Mystère de la Sainte Eucharistie: Pour connaître le Mystère de la Sainte Eucharistie.
01:34:19
chrystusowiec
236
Promienie Miłosierdzia Bożego 127 379 Jezu, nie pozostawiaj mnie samej w cierpieniu 380 Przeprosiłam Pana za to, co mu się nie podobało 381 Dusza moja milczy i modli się aktem woli. casimir.kuczaj.…More
Promienie Miłosierdzia Bożego 127
379 Jezu, nie pozostawiaj mnie samej w cierpieniu 380 Przeprosiłam Pana za to, co mu się nie podobało 381 Dusza moja milczy i modli się aktem woli. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja54.htm
Adoracja Jezusa Chrystusa i Jego Krzyza w obecnosci Maryi
12:27
chrystusowiec
133
La Vie mystique de Sainte Faustine20 Voici la dernière séance sur la Vie Mystique de Sainte Faustine avec une proposition, au-dessous, d'explication personnelle de la signification de l'Icône du …More
La Vie mystique de Sainte Faustine20
Voici la dernière séance sur la Vie Mystique de Sainte Faustine avec une proposition, au-dessous, d'explication personnelle de la signification de l'Icône du Christ Miséricordieux: Le SIGNE de LA SAINTE TRINITE donné dans l'Icône de la Divine Miséricorde à Sainte FAUSTINE pour la FIN DES TEMPS! Vous pouvez revenir sur toutes les séances: casimir.kuczaj.free.fr/Eugeni/index.htm
01:42:03
chrystusowiec
98
Promienie Miłosierdzia Bożego 126 376 Ja poznaję, co doskonalsze i co Ci się lepiej podoba 377 Panie, naprzód wylewam u stóp Twoich swe serce 378 O mój Jezu, jak bardzo pragnę nawrócenia. casimir.…More
Promienie Miłosierdzia Bożego 126
376 Ja poznaję, co doskonalsze i co Ci się lepiej podoba 377 Panie, naprzód wylewam u stóp Twoich swe serce 378 O mój Jezu, jak bardzo pragnę nawrócenia. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja52.htm Gdzie Niebo i Ziemia są RAZEM??!!!
12:40
chrystusowiec
135
La Vie mystique de Sainte Faustine19 "Être crucifiée avec le Christ Jésus et mourir avec Lui pour partager sa gloire du Réssuscité", c'était pour Soeur Faustine l'idéal de la vie chrétienne: Evangé…More
La Vie mystique de Sainte Faustine19
"Être crucifiée avec le Christ Jésus et mourir avec Lui pour partager sa gloire du Réssuscité", c'était pour Soeur Faustine l'idéal de la vie chrétienne: Evangélisation du Fils de Dieu en Personne - cinquième et dernière partie. Thérese était un exemple pour elle!Sainte Thérèse de l'Amour Miséricordieux Pour une France Catholique catholique.pagesperso-orange.fr/France.pdf
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes.
Ainsi soit-il.

Mehr Infos: www.internetgebetskreis.com/fr/
01:22:21
chrystusowiec
148
Promienie Miłosierdzia Bożego 125 373 O Panie, ratuj mnie sam, bo ginę 374 Panie, tak wielkie i rozmaite są moje cierpienia 375 Dziecię moje, zrób sobie postanowienie. Swięty Ludwik-Maria Grignon …More
Promienie Miłosierdzia Bożego 125
373 O Panie, ratuj mnie sam, bo ginę 374 Panie, tak wielkie i rozmaite są moje cierpienia 375 Dziecię moje, zrób sobie postanowienie. Swięty Ludwik-Maria Grignon de Montfort o nabożeństwie do Matki Najświętszej- część druga casimir.kuczaj.free.fr/…/misja51.htm
13:06
chrystusowiec
130
La Vie mystique de Sainte Faustine18 Le Salut de l'âme est une action principale, que la grâce de Dieu suscite chez la Soeur Faustine. Elle en est préoccupée aussi bien pour elle-même que pour le …More
La Vie mystique de Sainte Faustine18
Le Salut de l'âme est une action principale, que la grâce de Dieu suscite chez la Soeur Faustine. Elle en est préoccupée aussi bien pour elle-même que pour le monde entier.
Evangélisation du Fils de Dieu en personne - quatrième partie. parafiabruay.blogspot.com/2019/10/la-voie-du-salut.html
01:19:21
chrystusowiec
124
Promienie Miłosierdzia Bożego 124 370 Dlaczego bierzesz postać takiego malutkiego, aby obcować ze mną? 371 Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie 372 Rozmowa miłosiernego Boga z duszą w …More
Promienie Miłosierdzia Bożego 124
370 Dlaczego bierzesz postać takiego malutkiego, aby obcować ze mną? 371 Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie 372 Rozmowa miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja48.htm Czcigodny Sługa Boży KARDYNAŁ AUGUST HLOND: "KOCHAJCIE i UCZCIE KOCHAC Mszę Świętą"!
11:00
chrystusowiec
283
La Vie mystique de Sainte Faustine17 La profondeur du contenu du Petit Journal de Sainte Faustine rejoint celui de l'enseignement de Jésus Christ transmis dans son Evangile: Evangélisation du Fils …More
La Vie mystique de Sainte Faustine17
La profondeur du contenu du Petit Journal de Sainte Faustine rejoint celui de l'enseignement de Jésus Christ transmis dans son Evangile: Evangélisation du Fils de Dieu en personne - troisième partie.
01:24:36