dodosklicko
dodosklicko

Požehnané Vianoce. Čas sa napĺňa... Náš Boh prichádza. S Bohom i naša nádej, útecha a príležitosť …

Ohromný vládca Boh Ježiš , hrozný v sile a moci vyzerá dnes takto, máš to vo svojej biblii:
Ján vidí Krista
9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a …More
Ohromný vládca Boh Ježiš , hrozný v sile a moci vyzerá dnes takto, máš to vo svojej biblii:
Ján vidí Krista
9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám. 12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov akoby
Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. 15 Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom .....

.. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva satan. 14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili. 15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov. 16 Kajaj sa teda! Inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. ......

1 Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmim anjelom: Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. 2 Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem: na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy. 3 Druhý vylial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtveho, a zahynulo všetko, čo žilo v mori. 4 Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv. 5 A počul som volať anjela vôd: Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil, 6 lebo oni prelievali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to! 7 A počul som, ako oltár volal: Áno, Pane, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy. 8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. 9 Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu. 10 Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy: jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. 13 Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. 14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia.
zjavenie jana biblia

príde ked najmenej čakáš....keby prišiel 24,dec o 16, 37 hod....našiel by ta tak že by ta vzal alebo nechal tu ako cudzieho ? poznáš ho ? počuješ jeho hlas ? ak nie vedz že to je štandrd a teda začni ho hladat celou silou , čitaj písmo kdekolvek

ako bude vyzerať ozajstný príchod pána ježiša podla katol. biblie :

www.youtube.com/watch
dodosklicko

✞ Srdce vám naplnil smútok Jn 16,5-11

www.youtube.com/watch čo pomáha ked trpíme
dodosklicko

Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

Akože čo iné. Predsa sedieť za stolom a mať spoločenstvo s veriacimi, rozprávať sa a zdieľať. To je opak diania v kostole. Čistá izolácia, ledva pozdrav...toto v biblii nieje. Ako môžu mať vzťah s bohom ktorého nevidia keď nemajú vzťah s bratom ktorého vidia. Nie sú šťastný ale stratený a nevedia čo bude s nimi. ...to je ovocie náboženstva.
dodosklicko

Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

priatelia nasiel som videjko ktore hovorí kde sa to zacalo cca od 30 minwww.youtube.com/watch
dodosklicko

Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera(už sa nikdy viac neobetuje), smrť už viac nad ním nepanuje. 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech (jediný )RAZ a (platí) to navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu.študuj sám rimanom6
priatelia,
JK neni múka, ani z neho neubúda ked pečú oplatky ani krv neubúda, ved on má oslávené telo a nemá krv aby mu dávala život …More
Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera(už sa nikdy viac neobetuje), smrť už viac nad ním nepanuje. 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech (jediný )RAZ a (platí) to navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu.študuj sám rimanom6

priatelia,

JK neni múka, ani z neho neubúda ked pečú oplatky ani krv neubúda, ved on má oslávené telo a nemá krv aby mu dávala život , ked on sám je život a dáva ho komu chce, ,ani z trónu v nebi neodchádza,

a nečítali ste v zákone ? že ked príde, zatrasie sa nebo aj zem a ludia budú chciet umriet od strachu...ostrovy zaniknú a vrchy sa znížia a jeho tron bude najvyšší atd...jeho nemožeš zavolat a obetovat každý den

či je boh oplatka ?

zidovské obrady sa skončili, ani hebreji ich nerobia od kedy boh roztrhol oponu na chráme pre ich neveru že obete skončili , lebo Otec dal syna aby v nom mali odpustenie a spasenie

konali apoštoli niekedy omšu ? alebo premienali víno? alebo JK niečím pripomínal knaza ?krstil niekto deti ? v katol. biblii nič také nenájdete, čítam ju furt a dookola roky...

a

stalo sa toto :vatikán nahradil obriezku krstom,

Dosiahnutie náboženskej dospelosti keď sa chlapec stáva bar micva (syn prikázania) nahradili píjmaním,

a obetovanie zvierat pri oltari oblečený v rúchach nahradili nekonečným obetovaním boha....ludia obetujú boha a to ešte v pečive...no koniec...

ludia aký blázon je ten kto verí v odpustenie cez tieto úkony a ozajstného pána Ježiša nehladá, k nemu sa uprimne nemodlí , nečíta bibliu...

zhováram sa s ludmi v europe, nenašiel som ani jedného čo hladá pána, ani farári, keby mali robiť čo apoštoli boli by na ulici vyhodený bez platu a úcty, v prenasledovaní a idúci na smrt pre meno ježis

ale oni radšej takto ako sú ....

rovnako náboženský človek je naučený na viditelné veci, oltár, a farebné sklíčka , radšej úkony a predpisy , zakazy a príkazy

všetko možné radšej ako vztah s otcom a synom, rozpravat sa so svetym duchom a byt s nimi tak ako adam sa prechadzal s bohom po edene....neklacal, neobetoval, nejedol ho, nemodlil sa ....rozpraval sa ako s priatelom...

alebo to nebolo tak ? pozri čo ti vadí, že mám zlú diakritiku....dnes je ti to znakom že som zlý človek, možno podobne sa ján krstitel kožuchu hnusil namysleným hebrejskym fararom v nádherných rúchach ktorý neznášali jeho sposoby....ale aj to bol zámer zhora...))

a ešte kúsok z biblie, toho božieho chleba čo dáva život každému kto ho prijme

Výstraha pred modlárstvom
1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. 7 Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a hynuli od hadov. 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu. 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 14 Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. 15 Prihováram sa vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári? 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. 21 Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. 22 Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako on?
dodosklicko

Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

Spor o prvenstvo
24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. 25 Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo …More
Spor o prvenstvo
24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. 25 Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. 28 Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. 29 A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec, 30 aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. luk 22
dodosklicko

Obrátenie v omši čelom k sebe? Slobodomurárstvo, pohanstvo a protestantizmus!

Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne(podla učenia 12apoštolov) a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som Apollov! (luterov,kalvínov, …More
Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne(podla učenia 12apoštolov) a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som Apollov! (luterov,kalvínov, pápežov,pravoslávny) Ja zas Kéfasov! Ja Kristov! 13 Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, 15 aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. 1korint 1
dodosklicko

Vatikán rozhodol! Židia spasení bez Krista, neobracajme ich na katolícku vieru

apvs mozes vysvetlit ako chces, aj eve satan vysvetloval ale slovo platí. zober si tuto obhajobu na svoj súd a uvidíš aký bude rozsudok . či podla zákona alebo podla tvojho názoru. a nie som evanielik. a keby som bol evanielik tak mam otazku, prečo chcela katol inkvizícia zabiť luthera ked on chcel zostat katolík , len chcel dat bibliu do rúk ludom. za co ten tres smrti pre husa... ved boh nechal …More
apvs mozes vysvetlit ako chces, aj eve satan vysvetloval ale slovo platí. zober si tuto obhajobu na svoj súd a uvidíš aký bude rozsudok . či podla zákona alebo podla tvojho názoru. a nie som evanielik. a keby som bol evanielik tak mam otazku, prečo chcela katol inkvizícia zabiť luthera ked on chcel zostat katolík , len chcel dat bibliu do rúk ludom. za co ten tres smrti pre husa... ved boh nechal klamára diabla žit práve aby sa ukázalo na jeho skutkoch že je klamár a my sme toho svedkami celé stáročia. ps : jeremias , mojzis, jozef maria , jakub brat pána jezisa aj jeho dalsi brati a sestry z rodiny sú v nebi ale nebudem sa k nim modlit ked pán prikázal apostolom aby sa od vtedy začali len k nemu alebo k otcovi modlit. kto robí inak je to pre to že je neposlušný alebo sa bojí boha koli svedomiu a tak ide k iným osobám ktré nie su cesta k bohu aj ked to tak moze vyzerat. jk povedal o sebe ze je jediná cesta k bohu, jediná je poslovensky císlo 1 ak by niekto zabudol a dalej osobne JK koli vám povedal : a kto ide do ovčinca cez plot a nie cez dvere je zlodej a klamár. všetko sa uvidí ked prídu kobylky a začnú trápit každého kto nemá znamenie od boha. kukni v zjavení jána. a boh zdvihne sukne tým čo sú v červenom a držia zlatý pohár , a u nich zabili prorokov...aj pavla tam zabily, kto má uši a oči nech rozumie a skontroluje si zjavenie jána. mám rád všetkých katolíkov ktorý poslúchajú pána ježiša a verím že budu spasený. fakt a test : nemilujem boha viac ako jeho slovo bibliu
dodosklicko

Vatikán rozhodol! Židia spasení bez Krista, neobracajme ich na katolícku vieru

ako možu byt židia spasený 2 korin 3 .... Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. 14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. 15 A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. 16 No keď sa …More
ako možu byt židia spasený 2 korin 3 .... Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. 14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. 15 A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. 16 No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý a potom je skupina hebrejov ktorý budu spasený na záver z milosti ale dovtedy musia sa obrátit ostatný ku kristovi lebo spasenie je len z viery v neho ale platí aj toto z písma ...kto preklína žida , je prekliaty, kto mu žehná bude požehnaný. pán ježiš je žid , má obriezku, a napísané je že spasenie je zo židov a my sme do nich len vštepený. ale skutočný hebrej je taký čo sa bojí boha , nie ten kto predáva ludí alebo je zlodej vrah násilník a pod
dodosklicko

Vatikán rozhodol! Židia spasení bez Krista, neobracajme ich na katolícku vieru

proroctvo aj o prenasledovaní katol . charizmatikov od vlastných , o rozdelení ludí na cirkev kristovu a svetovú ekuménu...od 27 minuty napr ....on napísal dýka a kríž www.youtube.com/watch
dodosklicko

Vatikán rozhodol! Židia spasení bez Krista, neobracajme ich na katolícku vieru

mike084 blúdiš lebo nepoznáš písmo ani božiu moc .toto je príkaz nad kažý výrok akéhokolvek človeka : Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. 39 Ježiš však povedal: Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! 41 Ktokoľvek …More
mike084 blúdiš lebo nepoznáš písmo ani božiu moc .toto je príkaz nad kažý výrok akéhokolvek človeka : Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. 39 Ježiš však povedal: Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! 41 Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. marek 9 a inde galatanom 1 Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám ....Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty!