언어
1 1.5천

Évközi 33. vasárnap - A év

16:10
Istenem! Köszönöm, hogy nekem is adtál talentumokat. Kérlek segíts abban, hogy kamatoztatni tudjam azokat akaratod szerint. Segíts, hogy ne hasonlítgassam magamat másokhoz, hogy Szentlelked által … 더보기
댓글 쓰기…
1 4 2.2천

Te is vedd emberszámba a beteget :)

1,951 × 1,942
Dr Gyarmati Andrea története: Reggeli vizit. Sétálunk, főnök, beosztottak egyaránt. Olykor megállunk egy pillanatra. Társalgás a betegekkel. Hogy vagyunk? Köszönöm jól – szokásos sablonos szöveg. A … 더보기
댓글 쓰기…
charisma
kiváló példa, köszönet a közreadásért.
1.9천

Isten nem akarja, hogy hasonlítgasd magad máshoz, mert Isten egyedi és csodálatos teremtménye vagy

2,355 × 2,362
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a … 더보기
댓글 쓰기…
1.3천

Évközi 32. vasárnap - A év

15:38
Jézusom! Köszönöm, hogy ma is találkozhatok Veled. Köszönöm, hogy helyet készítettél számomra melletted! Köszönöm, hogy eljössz utánam, hogy örökre veled lehessek. Küld el Szentlelkedet, vezess … 더보기
댓글 쓰기…
1.5천

Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

2,594 × 2,598
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek … 더보기
댓글 쓰기…
1 783

Évközi 31. vasárnap - A év

13:46
Jézusom! Köszönöm, hogy Te jó vagy hozzám és azt akarod, hogy egyenes, tiszta életű legyek. Köszönöm, hogy segítesz felismerni farizeusi mivoltomat és köszönöm, hogy Veled legyőzhetem a bennem rejlő képmutatást. Ámen.
댓글 쓰기…
756

Ne csak beszélj Jézusról, hanem élj vele közösségben :)

1,781 × 2,081
Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de … 더보기
댓글 쓰기…
968

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon...

2,001 × 1,902
... a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára. Péld 29, 15
댓글 쓰기…
1.1천

Mindenszentek ünnepe - A év

07:55
Jézusom! Köszönöm hogy példát adtál szentjeinkben, hogy járható az örök dicsőségbe vezető út. Hálát adok, hogy engem is meghívtál az életszentségre. Köszönöm, hogy nem a magam törekvéseiben, hanem a te végtelen irgalmadban bízhatok. Ámen.
댓글 쓰기…
729

Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Fil 1,21

2,598 × 2,001
Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Jn 17,24
댓글 쓰기…

Évközi 30. vasárnap - A év

12:15
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy te feltétel nélkül szeretsz engem. Szentlelked által taníts meg engem szeretni, őszintén, szívből, feltétel, elvárás nélkül, odaadóan, önzetlenül, s ha kell életemet is feláldozva. Jézus nevében. Ámen.
댓글 쓰기…
Anne T.
Nagyon szeretem Laci atya prédikációit,imáit. Sajnos én még mindig csak kisiskolás vagyok a feltétel nélküli szeretet és az őszinte megbocsájtás … 더보기

Szeresd felebarátodat mint saját magadat

2,041 × 1,651
Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel … 더보기
댓글 쓰기…
Anne T.
A tegnapi napon igazi karikatúrája voltam a felebaráti szeretetnek..az én nagy őszinte”felebaráti” szeretetemnek. Egy hitetlen,több gyermekes vidéki … 더보기

Évközi 29. vasárnap - A év

11:49
Jézusom! Köszönöm, hogy közvetlen vagy hozzám. Te arra tanítasz, hogy adjam meg a világ fejedelmeinek és Istennek is azt, ami neki kijár. Szentlelked által vezess, hogy tanításod elérje a szívemet, … 더보기
댓글 쓰기…
Anne T.
Nagyon köszönöm !!
1천

Add meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené

2,343 × 2,362
Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: „Mester! … 더보기
댓글 쓰기…

Ünnepelj Jézussal :)

20:33
Jézusom, köszönöm, hogy megszenteled életem minden eseményét. Hálát adok, hogy nem csak az imában vagy velem, hanem a felüdülés a vidámság idején is velem vagy. Vezess Szentlelkeddel, hogy az életem … 더보기
댓글 쓰기…

Jézus az első csodáját mulatozás közben teszi :)

4,018 × 1,531
Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: … 더보기
댓글 쓰기…

Magyarok Nagyasszonya - A év

11:09
Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott … 더보기
댓글 쓰기…
Anne T.
Köszönöm!!

A mai nap Isten ajándéka :)

1,599 × 1,850
Hogy megértsd mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell. Hogy megértsd mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra. Hogy megértsd mennyit… 더보기
댓글 쓰기…
1.4천

Úgy szeretett Isten Téged, hogy egyszülött Fiát (Jézust) adta Érted :)

2,598 × 1,590
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) … 더보기
댓글 쓰기…