Language
1.7k
14:43

Húsvét 2. vasárnap - A év

Mennyei Atyám! Köszönjük, hogy úgy teremtettél minket, hogy egymásnak segítői, bátorítói legyünk. Add, hogy ki merjünk lépni önmagunkból és merjük megosztani magunkat másokkal. Add, hogy találjunk olyan emberekre, akik szeretnek, elfogadnak … [More]
Write a comment …
1 2 5k

Boldog vagy, ha nem látod Jézust és mégis hiszel benne :)

1,665x1,620
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, … [More]
Write a comment …
Pap Melinda
2 5.5k
12:44

Húsvéthétfő - A év

Jézusom! Te azt ígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnömre bocsánatot nyerek, megismerhetem életem célját, és egy napon a Mennországba fogadsz. Köszönöm, hogy ezért nem kell megdolgoznom, ezt nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részében … [More]
Write a comment …
4.1k
16:49

Húsvétvasárnap - A év

Jézusom! Köszönöm, hogy legyőzted a halált és feltámadásoddal elhoztad az örök életet. Köszönöm a húsvéti örömet. Jézusom, Te győztes, halhatatlan Isten vagy. Köszönöm, hogy hazavársz bennünket, mindenkit, aki benned remél, és segítségedet kéri. … [More]
Write a comment …
2 6.4k
06:47

Húsvéti vigilia - A év

Jézusom! Köszönöm, hogy életed adtad értem. Köszönöm legnagyobb ajándékodat, hogy feltámadtál és megmutattad van örök élet. Adj Uram erőt, kegyelmet, hogy neked tetsző életet éljek. Add Uram, hogy a föltámadás örömhírét minél több embertársamhoz el tudjam juttatni. Amen!
Write a comment …
4 4.6k

Örömteli, békés Húsvéti ünnepeket kivánok :)

1,840x1,243
Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadott!
Write a comment …
3 3.7k

Hogy mennyire vagy értékes?

2,671x2,160
Jézus kinyújtott karral a kereszten azt mondta: hajlandó vagyok érted meghalni, mert sokat jelentesz nekem. Mégis azt gondolod, hogy értéktelen vagy a rossz cselekedeteid miatt. Jézusnak az a válasza, hogy: felbecsülhetetlenül értékes vagy, és én … [More]
Write a comment …
1 1 4.9k
28:19

Nagypéntek - A év

Énekel a Székelyudvarhelyi Musica Sacra Kamarakórus :)
Write a comment …
ghegheluca ildiko
Hála ,hogy az igazság győzelmeskedik ,minden idöben
1 3k

Beteljesedett!

2,598x2,276
Abban az időben: Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, … [More]
Write a comment …
ghegheluca ildiko
ATYÁM---add ,hogy KERESZTEDBŐL mindig MEGVÁLTÓ ERÖTnyerjünk
1 2 5.7k

Nagycsütörtök - A év

11:54
Jézusom! Köszönöm, hogy az Oltáriszentségben nekünk adtad önmagadat! Köszönöm, hogy ma is vendégül látsz asztalodnál. Köszönöm, hogy mindig elérhető közelségben vagy hozzánk. Segíts, tartsd ébren szívemben a vágyat, hogy lehetőleg minden szentmisén … [More]
Write a comment …
Pap Melinda
2 4.6k
2,362x2,362

Jézus példát adott, hogy amit ő tett, te is azt tedd :)

Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már … [More]
Write a comment …
3 5k
46:42

Virágvasárnap - A év

Jézusom! Köszönöm mérhetetlen szeretetedet, amit megmutattál azzal, hogy értem cipelted a keresztet, értem szenvedtél, és haltál meg, majd értem támadtál fel, hogy életem legyen. Kérlek, add, hogy szenvedéseimet szentté válásom nyersanyagának … [More]
Write a comment …
4 4.6k

Jézusnak nem a saját szenvedése fáj, hanem ha érted hiába szenvedett :(

1,800x1,750
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint Abban az időben: Jézust Poncius Pilátus helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?'' Jézus ezt felelte: ,,Magad mondtad!'' S miközben a főpapok és … [More]
Write a comment …
5 6.9k

Szentebb vagy-e mint egy évvel ezelőtt? 3. rész

17:39
Jézusom! köszönöm, hogy Te azt akarod, szentek legyünk. Köszönöm, hogy minden segítséget megadtál hozzá, Jézusom most őszinte szívvel bocsánatot kérünk, hogy ha az utóbbi időben nem törekedtünk tudatosan az életszentségre. Segíts, hogy ne csak egy … [More]
Write a comment …
4 4.6k
20:09

Szentebb vagy-e mint egy évvel ezelőtt? 2. rész

Jézusom! Te látod, hogy szeretnénk szentebb leni, azért jöttünk ide is. Te látod, hogy szeretnénk, hogy megismerjenek Téged az emberek. De sokkal fontosabb, hogy én befogadjalak és sugározzalak Téged. Ezt azt kérem Tőled minden egyes hallgatónak, … [More]
Write a comment …
2 5.5k
18:31

Nagyböjt 5. vasárnap - A év

Jézusom, te tudod, hogy talán nincs itt senki, aki olyan messze volna tőled, mint én voltam, mikor megszólítottál. Tudod, Uram, hogy nehéz volt az út Feléd, tudod, hányszor nem mentem, hányszor nem szóltam, nem cselekedtem, hányszor nem szerettem … [More]
Write a comment …
2 4.2k
2,298x2,598

Jézus téged is életre kelt, és örök élettel ajándékoz meg :)

Abban az időben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” Jézus szerette … [More]
Write a comment …
6 4.5k
23:16

Szentebb vagy-e mint egy évvel ezelőtt? 1. rész

Mennyei Atyám! Arra vágyom, hogy betölts a szereteteddel. Itt vagyok Atyám, kitárom a szívem és megengedem, hogy szeress, jöjj közel, ölelj át. Atyám vágyom, hogy szeres. Ámen.
Write a comment …
2 5 7.7k

Nagyböjt 4. vasárnap - A év

20:05
Jézusom! Testi vagy lelki betegként, vakként vagy gyengén, netán rosszul látókként kiáltunk most együtt hozzád. Jöjj közénk! Szentlelked által gyógyíts meg minket! Megköszönjük a testi gyógyulást, amit tőled kapunk orvosaink által is, de kérünk, … [More]
Write a comment …
stella79
Köszönöm...
Máté Emilia
Köszönjük László atya