언어
1 3.3천

Évközi 24. vasárnap - A év

18:08
Jézusom! Most megbocsájtok édesanyámnak, édesapámnak, testvéremnek, házastársamnak, tanáraimnak, szomszédomnak, papjaimnak, mindenkinek, aki megbántott… Sőt azoknak is megbocsátok, akik ezután … 더보기
댓글 쓰기…
1 2.2천

A megbocsátásnak 3 jele van: - jót teszel a másikkal - jót mondasz róla/neki - imádkozol érte

1,845 × 1,840
Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem … 더보기
댓글 쓰기…
1.3천

Évközi 23. vasárnap - A év

13:53
Irgalmas Jézusom! Köszönöm azt a testvért, felebarátot, aki vállalja a szerető figyelmeztetés kockázatát, csakhogy kimentsen a bűnből! Add, hogy a figyelmeztetéskor ne lesérüljek, hanem a jószándékot… 더보기
댓글 쓰기…

Ahol ketten vagy hárman összegyültök az én nevemben, ott vagyok :)

2,081 × 1,920
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél … 더보기
댓글 쓰기…

... a szív bőségéből szól a száj

2,001 × 1,710
A Szentírás szerint: …a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34b). A szád csak azt árulja el, ami a szívedben van. Van, akinél a durva beszéd egy haraggal teli szívről árulkodik. Ha egy olyan emberrel … 더보기
댓글 쓰기…

Évközi 22. vasárnap - A év

13:38
A kereszt amit Jézussal viszel megerősít, tartást ad, felemel, hitet ad! Amit egyedül viszel az összetör, elgyengít, önzővé tesz. Választhatsz szabadon! Jézussal vagy nélküle szenvedsz?
댓글 쓰기…

Jézus téged is meghív, hogy kövesd Őt, de a döntést rád bizza!

2,598 × 2,299
Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon … 더보기
댓글 쓰기…
1.8천

Évközi 21. vasárnap - A év

13:32
Jézusom! Te ismered minden gondolatomat, minden vágyamat, nehézségemet, örömömet. Jézusom, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy jobban meg akarlak ismerni, hogy naponta meg akarom tapasztalni … 더보기
댓글 쓰기…
2천

Testvérem! Neked ki Jézus Krisztus? Őszintén! Lehet barátod, testvéred, prófétád, megváltód, szabad…

2,598 × 2,258
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, … 더보기
댓글 쓰기…

Szent István Király - A év

16:01
Mennyei Atyánk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember volt, aki cselekedeteiben Jézust követte. Szent … 더보기
댓글 쓰기…
1.8천

Élj Jézus Szava szerint és a házad sziklára épül

2,126 × 1,916
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az … 더보기
댓글 쓰기…

Ne csak ébredj, hanem lépj is

23:53
Jézusom! Igérem, hogy nem menekülök a szolgálat elől és nem múlik el napom imádság nélkül. Kérlek áld meg a szolgálatomat és add, hogy az imáimból szolgálat fakadjon. Ámen.
댓글 쓰기…

Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket

24:34
Jézusom! Add, hogy őszinte bűnbánatom által az igaz megtérés útjára lépjek. Küld el Szentlelkedet, hogy megvilágosítsa értelmemet, hogy feltárja bűneimet, hogy a szentgyónásban meg tudjak szabadulni … 더보기
댓글 쓰기…

Évközi 19. vasárnap - A év

08:46
Jézusom! Köszönöm, hogy naponta átélhetem, hogy a hánykódó csónakomba beszállsz és bátoritasz, megnyugtatsz. Vezess Szentlelkeddel, hogy mindig tudjak időt szánni arra, hogy lábadnál megpihenjek, … 더보기
댓글 쓰기…

Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!

2,598 × 2,598
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint … 더보기
댓글 쓰기…

Urunk színeváltozása - A év

13:50
Jézusom! Köszönöm, hogy nemcsak az imádságban, az örömben vagy velem, hanem a megprobáltatásokban is. Köszönöm, hogy példát adtál, hogyan a türelmes szenvedésre. Add, hogy a veled töltött örömteli … 더보기
댓글 쓰기…

Jézus neked is meg akarja mutattni isteni dicsőségét :)

2,598 × 2,598
Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi … 더보기
댓글 쓰기…

Szent Anna búcsú

20:24
Mennyei Atyánk, te Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőle szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Közbenjárására add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi … 더보기
댓글 쓰기…

A mennyország benned van :)

2,020 × 1,689
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak … 더보기
댓글 쓰기…
ghegheluca ildiko
.....szerintem ,egy igaz gyöngy megszerzéséhez ,nem feltétlen kell elmenni máshová.Előbb magamba kell felfedezzem , azt értékessé tennem ,s utána környezetemben.

Évközi 16. vasárnap - A év

14:27
Jézusom! Köszönöm, hogy te türelmes vagy hozzám, hogy mindig adsz, időt, esélyt a megtérésre. Szentlelked által vezess, hogy felismerjem, ha a konkoly életét élem, és adj erőt a megváltozásra, hogy … 더보기
댓글 쓰기…