언어

Az ősellenséged vetette a konkolyt a búza közé :(

1,590×1,769
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt … [더보기]
댓글 쓰기…

Évközi 15. vasárnap - A év

16:11
Jézusom! Te folyton hinted a magokat, függetlenül a talaj minőségétől, kérlek, add meg nekem, hogy igazi jó, termő talajoddá váljak. Nem akarok útszéli, köves vagy tövises talaj lenni, mégha eddig … [더보기]
댓글 쓰기…
2.4천

A jó földbe hullott mag

2,362×2,355
Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: … [더보기]
댓글 쓰기…
2.5천

Évközi 14. vasárnap - A év

11:56
Jézusom! Add meg nekem, hogy alázatos szívű tanítványod lehessek! Szentlelked által segíts, hogy ne önmagamat helyezzem folyton előtérbe, ne csak a saját érvényesülésemet tartsam mindig szem előtt. … [더보기]
댓글 쓰기…

Jézus kinyilatkoztattja magát a kicsinyeknek

2,362×2,315
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így … [더보기]
댓글 쓰기…

Évközi 13. vasárnap -A év

15:11
Jézusom! Köszönöm, hogy lakást vettél bennem, köszönöm, hogy bennünk éled tovább az életed. Köszönöm, hogy a te nevedben építhetem országodat. Add, hogy minden testvéremben felismerjem a te … [더보기]
댓글 쓰기…

Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma :)

2,176×1,044
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja … [더보기]
댓글 쓰기…

Péter és Pál apostolok ünnepe - A év

10:30
Jézusom! Köszönöm, hogy te a sokféleségben is egységet akarsz. Köszönöm, hogy elfogadsz olyannak amilyenek vagyunk. Szent Péter és Szent Pál apostolok közbenjárására kérlek adj egységre törekvő … [더보기]
댓글 쓰기…
3.9천

Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait

1,890×1,671
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, … [더보기]
댓글 쓰기…
2.6천

Keresztelő Szent János születése - A év

22:47
Istenünk, te azért küldted Keresztelő Szent Jánost, hogy a népet a bűnbánat által előkészítse az Úr Jézusal való találkozásra. Add, hogy az őszinte bűnbánatom által az igaz megtérés útjára lépjek. … [더보기]
댓글 쓰기…

Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!

2,216×1,965
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti … [더보기]
댓글 쓰기…
2.6천

Évközi 11. vasárnap -A év

14:40
Jézusom! Köszönöm, hogy helyet készítettél nekem a Mennyországba. Köszönöm, hogy példát adtál a szolgálatra, a országod építésére. Vezess Szentlelkeddel, hogy erővel és hatalommal vezessem hozzád a … [더보기]
댓글 쓰기…
2천

Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa :)

2,598×2,598
Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló … [더보기]
댓글 쓰기…
3천

Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital

1,848×2,362
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ … [더보기]
댓글 쓰기…
2.3천

Szentháromság vasárnap - A év

12:47
Mennyei Atyám! Hálát adok jóságodért, a te végtelen szeretetedért. Tudom, hogy te akkor is szeretsz, ha képtelen vagyok megtapasztalni jelenlétedet. Atyám, kérlek ajándékozz meg azzal a lelkülettel, … [더보기]
댓글 쓰기…

Aki Jézus Krisztusban hisz, a Szentháromságban hisz: az Atyában, aki őt küldte, a Szentlélekben, …

1,689×1,788
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért … [더보기]
댓글 쓰기…
ghegheluca ildiko
JELENLÉTÉNEK KÖSZÖNHETEM 27 ÉV UTÁN
3.4천

Pünkösdvasárnap - A év

15:36
Jöjj Szentlélek, jöjj, és világosítsd meg értelmemet, hogy vele Istent szolgálhassam. Irányítsd cselekedetemet. Igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak … [더보기]
댓글 쓰기…
3.5천

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek!

2,598×2,598
Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen … [더보기]
댓글 쓰기…
2.4천

Boldog Gyermeknapot kicsinek és nagynak egyaránt! :)

1,578×1,741
Kisgyerekeket hoztak Jézushoz, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne … [더보기]
댓글 쓰기…

Atyám, dicsőítsd meg Fiadat!

2,116×1,541
Abban az időben: Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, … [더보기]
댓글 쓰기…