jacek2pp
jacek2pp
49

Błagajcie o Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego, a nie poskąpię tym, którzy o Miłosierdzie …

Dnia 30.03.1996 r., Tolkmicko. Córko Moja, pisz, bo czasu jest mało do nawrócenia. Tak wielkiego odkupienia dokonałem dla człowieka i dokonuję nadal, aby był zbawiony Pomagajcie Mi, drogie dzieci …More
Dnia 30.03.1996 r., Tolkmicko.
Córko Moja, pisz, bo czasu jest mało do nawrócenia. Tak wielkiego
odkupienia dokonałem dla człowieka i dokonuję nadal, aby był zbawiony
Pomagajcie Mi, drogie dzieci Mego Serca, dźwigać krzyż, bo ciężar grzechu
jest tak wielki, że glob ziemski nie wytrzyma. Drogie dzieci, nie lękajcie się
składać modlitwy i ofiary na ratunek dla świata. Wzywam was do wielkiej
pokory i znoszenia wszystkiego, co was spotka dla Imienia Mego.
Ja, Jezus, Jestem samą Miłością i wy. Moi maluczcy, bądźcie samą miłością, bo gdzie jest miłość, tam jest światło Boże. Drogie dzieci, dlaczego w was tyle niepokoju, czyż wam już nie mówiłem, że niepokój nie pochodzi ode Mnie. Dlaczego ulegacie złemu duchowi, który jest niepokojem, on pragnie was zniszczyć, unicestwić wasze dusze i jak tylko zbliża się do was, drogie dzieci, już jest niepokój w waszych sercach. Czy mogę przez was działać, jak nie potraficie stawić czoła złemu duchowi? Myślcie zawsze o Mnie, o swym Bogu, o Matce Najświęts…More
03:01
jacek2pp
100

Kiedy człowiek bez przymusu, z miłości wynagrodzi Mi i pomoże w zbawieniu świata?

Dnia 31.01.1996 r., Tolkmicko Córko Moja, pragnę zbawienia każdego człowieka, ale ludzkość powinna wrócić do Mojej Drogi Krzyżowej, iść śladami Mojej Męki i w wielkiej miłości Ją rozważać, dlaczego …More
Dnia 31.01.1996 r., Tolkmicko
Córko Moja, pragnę zbawienia każdego człowieka, ale ludzkość
powinna wrócić do Mojej Drogi Krzyżowej, iść śladami Mojej Męki i w
wielkiej miłości Ją rozważać, dlaczego złożyłem tak wielką Ofiarę Miłości.
Ja, Jezus Chrystus, jestem wciąż na tej drodze, na której dokonuje się zbawienie świata.
Wy, którzy spożywacie Moje Ciało i Krew, pomyślcie, z jaką miłością
przyjmujecie Moje Ciało i jak długo pozwolicie Mi pozostać w waszych
sercach. Droga Krzyżowa powinna wam przypominać, że nabyłem was własną Krwią, choć nie jesteście zdolni pojąć Mojej Miłości. Jak bardzo umiłowałem rodzaj ludzki, pojmie tylko ten, kto często rozważa Moją Drogę Krzyżową, zanurza się w Moich Ranach i cierpi - ten otrzyma łaskę wniknięcia w Moją Mękę i Miłość. Dla was, umiłowane stworzenia, pozwoliłem otworzyć Swoje Serce, abyście miały dostęp do swego Boga i ufność, że was kocham takimi, jacy jesteście. Świat was ogarnął swoim pragnieniem i stałem się zapomniany, miłość wygasła, …More
04:07
jacek2pp
158

Nic nie uczynisz, narodzie polski, bez Boga.

Dnia 22.01.1996 r., Tolkmicko Córko Moja. Pisz, nie lękaj się pisania i nie odkładaj. Wiele będzie ostrzeżeń i upomnień. Ludzie powinni przyjąć do swoich serc, że Bóg w Swoim Miłosierdziu daje jeszcz…More
Dnia 22.01.1996 r., Tolkmicko
Córko Moja. Pisz, nie lękaj się pisania i nie odkładaj. Wiele będzie
ostrzeżeń i upomnień. Ludzie powinni przyjąć do swoich serc, że Bóg w
Swoim Miłosierdziu daje jeszcze ratunek dla zagubionej ludzkości.
Jedynym gwarantem dla całej ludzkości jest nawrócenie się do Boga i
błaganie o przebaczenie za swoją nieprawość.
Jak wielką odpowiedzialność mają rodzice za swoje dzieci, jeśli nie
nauczyli je kochać Boga. Zatraciliście ich sens życia i nie mają oparcia, na którym by mogły wzrastać w dobrym. Matko i ojcze - coś uczynił ze swym potomstwem? Zmarnowałeś i zniekształciłeś ten piękny kwiat młodości. Jaki przykład daliście, rodzice, dorastającym dzieciom? Tak, Moje umiłowane, zagubione dzieci, życie bez Boga nie ma żadnej wartości. Świat ogarnia ciemność - co znajdziesz w takim świecie? Dusza żyjąca Bogiem, ona jest światłem ziemi. Jak bardzo potrzeba jest światu takich świateł, aby zagubiona ludzkość odnalazła drogę do Boga. Upominam i wołam - nawracajcie …More
02:57
rokodisko
jacek2pp
57

Największe kary otrzymają narody, które znieważą Mój Majestat.

Dnia 18.01.1996 r., Tolkmicko Córko Moja. Najbliższe lata są jedynym ostrzeżeniem dla zatwardziałych serc, które nie chcą wierzyć w istnienie Boga. Bóg będzie dopuszczał wielkie kary za nieprawości. …More
Dnia 18.01.1996 r., Tolkmicko
Córko Moja. Najbliższe lata są jedynym ostrzeżeniem dla zatwardziałych
serc, które nie chcą wierzyć w istnienie Boga. Bóg będzie dopuszczał wielkie
kary za nieprawości. Największe kary otrzymają narody, które znieważają Mój
Majestat.
Całe wieki doznaję zniewagi od stworzeń. Czas obecny jest czasem gniewu
Bożego. Serca ludzkie stały się pustyniami, w których już się nic nie zrodzi,
bo brak w nich rosy Bożej, która by zraszała ludzkie serca. Boleść Moja, Boga - Człowieka jest wielka, bo widzę te biedne dusze, które giną. Opamiętaj się, biedny człowiecze, dokąd jeszcze ciebie wzywam, bo gdy przestanę wzywać do powrotu na drogę zbawienia, znajdziesz się na drodze potępienia na całą wieczność. Zmarnowaliście Moją Ofiarę Krzyża i nie chcieliście z Niej korzystać, ale większą boleścią Moją było, gdy widziałem was idących na zatracenie niż to, że cierpiałem fizycznie. Największą boleścią byłaby utrata choćby jednej duszy. Pomyślcie czy to nie jest miłość doskonał…More
02:23
jacek2pp
42

Ufajcie w Moc Bożą, abyście wytrwali do końca.

ROK 1996 Dnia 01.01.1996 r., Tolkmicko. Córko Moja. Ten nadchodzący rok ma wielkie znaczenie. Zaczną się dziać cuda dla ludzi niepojęte, po tych cudach poznacie, że Ja, Jezus Chrystus, przychodzę w …More
ROK 1996
Dnia 01.01.1996 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Ten nadchodzący rok ma wielkie znaczenie. Zaczną się
dziać cuda dla ludzi niepojęte, po tych cudach poznacie, że Ja, Jezus
Chrystus, przychodzę w Swoim Miłosierdziu. Daję czas rozpoznania Mego
przyjścia, daję czas stworzeniom, aby się nawróciły do Boga. Miejcie oczy i
uszy otwarte na działanie Boże i rozważajcie, co będzie się dziać w tym
grzesznym świecie. Niech wasze zatwardziałe serca otworzą się na Miłość Bożą. Pragnę was zbawić, ale potrzebuję waszej woli, aby was przemienić. Nie trwajcie w swym uporze, stańcie się jak dzieci, idźcie za swym Bogiem Ojcem i Matką, która jest w Niebie - tam szukajcie ratunku. Nadchodzą dla was, umiłowane dzieci, ciężkie chwile. Bądźcie silne Bogiem i niech wasza wiara w Boga, w Trójcy Jedynego da świadectwo, że miłujecie Mnie. Ufajcie w Moc Bożą, abyście wytrwali do końca. Kto nawet życie straci dla Mego Imienia, będzie żył wiecznie. Bądźcie Moje dzieci, światłością tej ziemi, strzeżcie światła …More
02:10
jacek2pp
75

Wiele jest katastrof i powodzi, a człowiek myśli, że to przypadek

Dnia 31.12.1995 r., Tolkmicko. Córko Moja. Oto minął pełen rok niepokojów i przemocy. Wojny rozszerzają się, ginie wiele niewinnych ludzi, wiele niepojednanych z Bogiem umiera lub ginie tragicznie - …More
Dnia 31.12.1995 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Oto minął pełen rok niepokojów i przemocy. Wojny
rozszerzają się, ginie wiele niewinnych ludzi, wiele niepojednanych z Bogiem
umiera lub ginie tragicznie - módlcie się za nich. Wiele jest katastrof i powodzi, a
człowiek myśli, że to przypadek; nie ma przypadku. Dopust Boży dokonuje tego,
aż ludzie się nawrócą i zaczną pokutować.
Czym większy dopust grzechów ludzi, tym większe będą kary, aż
stworzenia zrozumieją, że Bóg jest Władcą wszechświata - zwrócą się do Mojego Miłosierdzia, upokorzą się, dadzą świadectwo nawrócenia się. Czasu mało na taką wielkość grzechów i odstępstw od Bożych przykazań. Bóg musi być uwielbiony na ziemi jako Stwórca i Odkupiciel rodzaju ludzkiego. Jestem Bogiem Miłosiernym, ale pragnę waszej miłości i pragnę wlać Miłość do waszych serc. Gdy się jednak zbliżam, widzę zaporę i chłód który Mnie odtrąca. Błogosławione serca, które są otwarte na Miłość Bożą. Raduje się Moi Serce, że mogę udzielić łaski Mej Miłości. Rozważaj…More
02:57
jacek2pp
68

Za wierność wiary w Boga wynagradzam hojnie.

Dnia 07.11.1995 r., Boras - Szwecja Wielki smutek zadał mi naród polski. Jedni Mnie ukrzyżowali, choć byli narodem wybranym.... Naród polski został tak bardzo umiłowany przez Moje zranione Serce. …More
Dnia 07.11.1995 r., Boras - Szwecja
Wielki smutek zadał mi naród polski. Jedni Mnie ukrzyżowali, choć byli
narodem wybranym.... Naród polski został tak bardzo umiłowany przez Moje
zranione Serce.
Pragnąłem okazać narodowi polskiemu Miłosierdzie - objawiając się tej
maluczkiej zakonnicy, siostrze Faustynie, która to, swoim oddaniem się Mej
miłości, wyprosiła wiele łask dla Polski, a teraz gdy najbardziej naród znękany jest
wszelką nieprawością i odchodzi ode Mnie, Jezusa - naród wybiera innego pana - szatana. Już nic was nie wzruszy opętani, zostawię was samych w waszym bycie ziemskim, cieszcie się ze swoim królem kłamstwa. Wypędziłeś Mnie - Boga ze swego serca, człowiecze, sponiewierałeś swoją wiarę i gdy składałeś swój podpis - zwątpiłeś w istnienie Boga. Zadałeś Mi wielką boleść, gniew Boży poruszyłeś, nie wiesz czy skorzystasz z wartości, które wybrałeś. Jam jest Panem wszechświata i wystawiłem ciebie na próbę: dla kogo przyszedłeś na świat i do kogo należysz? Za wierność wiary w …More
04:22
jacek2pp
55

Nawrócić się, to znaczy podjąć walkę z samym sobą.

Dnia 28.10.1995 r., Licheń. Córko Moja. Wasze modlitwy podobają Mi się i uśmierzają gniew Boży. Nie lękajcie się przeszkód i trudu z miłości do swego Boga. Gdybyście znały, jakich łask doznajecie, …More
Dnia 28.10.1995 r., Licheń.
Córko Moja. Wasze modlitwy podobają Mi się i uśmierzają gniew Boży. Nie
lękajcie się przeszkód i trudu z miłości do swego Boga. Gdybyście znały, jakich
łask doznajecie, gdy się modlicie w tak dużej wspólnocie. W dzisiejszych czasach
moc modlitwy ma wielkie znaczenie w zwalczaniu zła.
Kto wstąpi na tę drogę zbawienia, niech nie odchodzi. Dzięki potędze
modlitwy zostaniecie uratowani. Wielu się nawróci, ale czas przynagla do
opamiętania się - nawrócić się, to znaczy podjąć walkę z samym sobą. Trzeba, bo taka jest droga do zbawienia. Gdy przyjdzie czas rozliczenia się ze swego życia przed Bogiem, w twojej ostatniej chwili, człowiecze, będzie ci dane, aby spojrzeć w twoją przeszłość. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego przygotujcie się na wszystko, co was spotka. To wszystko będzie wam potrzebne do walki ze złem. To Moja Miłość i Miłosierdzie ogarnia was i przygotowuje do ratowania zagubionej ludzkości. Nic Mi nie przeszkodzi posłużyć się wami, skoro z miłości i …More
02:36
jacek2pp
88

Grzech wszedł na najwyższe szczyty

Dnia 25.10.1995 r., Koło. Córko Moja. Pisz częściej, bo widzisz ile zła jest na świecie. Słowa, które piszesz są Moimi słowami i mają moc ogarnięcia ludzkiego serca Miłością Moją, Jezusa, w której …More
Dnia 25.10.1995 r., Koło.
Córko Moja. Pisz częściej, bo widzisz ile zła jest na świecie. Słowa, które
piszesz są Moimi słowami i mają moc ogarnięcia ludzkiego serca Miłością
Moją, Jezusa, w której człowiek otrzymuje światło Boże i zaczyna rozmyślać o
Bogu i wstępuje w niego bojaźń Boża i zaczyna myśleć, co uczynił dobrego, a
co złego.
Widzisz córko, działam w różny sposób, aby ratować biedne stworzenia, które już
nie rozeznają dokąd idą. Nawet nie pomyślą, że w tej drodze mogą się zagubić. Ludzie zapomnieli, że Ja, Jezus Chrystus, jestem w świątyni bardzo opuszczony i znieważany. Czyż nie dla Moich stworzeń zostałem więźniem, abyście przychodzili do tego skarbca miłości i Mnie opuszczonego pocieszali za tych, co odeszli od Mej Miłości i bez pomocy innych ludzi nie powrócą już na drogę zbawienia. Drogie dzieci, które znacie Mnie i kochacie Mnie, módlcie się za nich. Wasze modlitwy pocieszają Mnie, bo smutek Mój jest wielki. O, biedne stworzenia, gdybyście znały, co Bóg dla was przygoto…More
03:12
jacek2pp
132

W tych ostatnich czasach zło wielką siłą napiera na ludzi.

Dnia 29.09.1995 r., Tolkmicko. Córko Moja. Pisz jak najczęściej. Trzeba pisać, aby człowiek, wiedział, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i każdego człowieka kocha. Od człowieka tylko zależy …More
Dnia 29.09.1995 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Pisz jak najczęściej. Trzeba pisać, aby człowiek, wiedział, że Bóg
pragnie zbawienia wszystkich ludzi i każdego człowieka kocha. Od człowieka
tylko zależy czy odpowie na Bożą Miłość. W miłości trzeba szukać
zjednoczenia się z Bogiem. Daję ludziom tyle wskazówek i wezwań do nawróceń i
do modlitwy.
Tym, co usłuchają Moich wezwań i pójdą za Mną, udzielę błogosławieństwa
na dalsze dni życia duchowego i doczesnego. Ten czas jest dla stworzenia Mojego - czasem nawróceń. W tych ostatnich czasach zło wielką siłą napiera na ludzi. Ludzie się załamują, wpadają w choroby, depresję. A przecież macie Mnie, Jezusa w każdym kościele. Dlaczego nie przychodzicie do Mnie, gdy jesteście w ucisku i już wam nikt nie pomoże? Jam was odkupił własną Krwią i jesteście Moimi dziećmi. Nie lękaj się, człowiecze, że byłeś daleko ode Mnie. Wróć, a Ja zapomnę ci żeś zbłądził, bo Ja wciąż na ciebie czekam, duszo zagubiona. Wracajcie Moje zagubione owieczki, bo czasu macie …More
02:32
jacek2pp
77

Jam jest Zwycięzcą wszelkich potęg na ziemi i pod ziemią.

Dnia 23.08.1995 r., Warszawa. Córko Moja. Staraj się zagłębiać w życie z Bogiem. Stworzenie, które ofiaruje się Bogu, Bóg bardzo kocha i dopuszcza do wszelkich utrapień i cierpień. Czym dusza więcej …More
Dnia 23.08.1995 r., Warszawa.
Córko Moja. Staraj się zagłębiać w życie z Bogiem. Stworzenie, które
ofiaruje się Bogu, Bóg bardzo kocha i dopuszcza do wszelkich utrapień i
cierpień. Czym dusza więcej zanurza się w Bogu, tym więcej cierpi,
oczyszcza się i udoskonala.
To jest łaska Miłosierdzia Bożego dla każdej duszy. Czyście pomyśleli, że
gdy cierpicie - Ja z tobą cierpię, człowiecze, bo jestem w waszych duszach, a
gdy grzeszysz i jesteś dumny ze swych czynów, czyś pomyślał o Mnie, jak bardzo cierpię z powodu tych grzechów. Umiłowałem rodzaj ludzki. (...) Mało współczucia doznaję od ludzi. Gdybyście choć pomyśleli, z jaką miłością patrzę na was, jak pragnę waszego westchnienia do Mej Miłości. Coraz bardziej kielich goryczy przepełniony. Piję go prawie dwa tysiące lat. Nie odsunąłem go od Siebie, aby świat istniał, ale nadeszły czasy ostateczne i ten kielich przepełniony goryczą i grzechem, będziecie pić wy, drogie dzieci. Z bólem serca opuszczam kielich pełen kar z Moich Świętych Rąk. …More
04:32
jacek2pp
64

Nawracajcie się, aby powstrzymać Boży gniew

Dnia 13.08.1995 r., Ostrołęka. Córko Moja. Nie lękaj się! Bóg zna ciebie i prowadzi, aby wypełniła się Wola Boża. To, co jest przeznaczone dla dusz zagubionych, stanie się. (...) Dzieci Moje, ratujci…More
Dnia 13.08.1995 r., Ostrołęka.
Córko Moja. Nie lękaj się! Bóg zna ciebie i prowadzi, aby wypełniła się Wola
Boża. To, co jest przeznaczone dla dusz zagubionych, stanie się. (...)
Dzieci Moje, ratujcie te biedne dusze, które wołają o ratunek, bo widzą jak
oddalają się od swego Boga i rozpacz ich jest wielka. Giniecie biedne
stworzenia, a nic nie czynicie, aby pomóc własnej duszy zbliżyć się do Boga
Dlaczego ją wyrywacie ze światłości, a wprowadzacie ją w ciemność, gdzie
bardzo cierpi. Zobaczycie to wszystko w wieczności. Dusza ludzka błaga i woła, abyście ją prowadzili do światłości Jezusa Chrystusa i życia wiecznego z Nim. Żyjcie w prawdzie, a prawda was obroni przed złymi czynami. Pomyśl, człowiecze, co czynisz. Każda katastrofa, każdy kataklizm jest twoim dziełem i będą one nawiedzać wszystkie narody, aż zegnie się wszelkie kolano przed Moim Majestatem i z całą ufnością oddadzą się Bogu. Nawracajcie się, aby powstrzymać Boży gniew, bo wiele ludzi ginie bez pojednania się z Bogiem. …More
02:47
jacek2pp
34

Moi synowie kapłani, pilnujcie Moich owieczek

Dnia 12.07.1995 r., Tolkmicko Córko Moja. Odpowiadam ci na twoją miłość. Moja Miłość woła do wszystkich serc ludzkich. Za miłość czystą do Mnie wynagradzam hojniej niż dusza potrzebuje. Zatapiam ją …More
Dnia 12.07.1995 r., Tolkmicko
Córko Moja. Odpowiadam ci na twoją miłość. Moja Miłość woła do
wszystkich serc ludzkich. Za miłość czystą do Mnie wynagradzam hojniej niż
dusza potrzebuje. Zatapiam ją w Mej Miłości i napełniam. Radość Moja jest
wielka, gdy ludzkie serca otwierają się na Bożą Miłość. Takie serca są światłem
ziemi, a dusze pochodnią. Szatan takich dusz się boi. Choć je atakuje, ale
przegrywa. Odpornością na wszelkie ataki zła jest Moja Miłość i Ciało Moje.
Dzieci Moje ostatnich czasów, wy którzy czujecie Miłość Bożą, nie dajcie się zwieść szatanowi i jego sługom. Wytrwajcie, bo czas walki ze złymi mocami toczy się. Moi synowie kapłani, pilnujcie Moich owieczek. Za każdą utraconą owieczką serce Mnie boli. Bądźcie dobrymi i świętymi pasterzami. Nie odchodźcie z Mojej Owczarni, bo te małe bezbronne owieczki mogą wam wyprosić zbawienie wieczne - nie lekceważcie ich! Nimi się właśnie posługuję na ratunek Kościoła i świata. Nie wchodźcie w życie świata, bo świat was zgubi. Wiel…More
02:47
jacek2pp
63

Szatan nienawidzi Różańca i boi się go.

Dnia 11.07.1995 r., Tolkmicko Córko Moja. Widzę jak bardzo pragniesz pomagać swemu Bogu w ratowaniu zabłąkanych dusz. Przyszedłem na świat, aby zbawić całą ludzkość. Kochałem i kocham wszystkich …More
Dnia 11.07.1995 r., Tolkmicko
Córko Moja. Widzę jak bardzo pragniesz pomagać swemu Bogu w
ratowaniu zabłąkanych dusz. Przyszedłem na świat, aby zbawić całą ludzkość.
Kochałem i kocham wszystkich bez wyjątku. Moja Krew była przelana za
wszystkie grzechy świata.
Ja, Jezus, byłem ukrzyżowany i umęczony za wszystkie pokolenia. Tak, Moje
dzieci, które grzeszycie i znieważacie Boga, czy myślicie, że możecie czynić źle i
żadnej kary nie będzie, bo Jezus wziął grzechy na siebie? O, jak bardzo mylicie się. Grzechy wszystkich epok Mnie krzyżują i wciąż jestem na Golgocie. Opamiętaj się, grzeszny człowiecze! Jestem sędzią sprawiedliwym. Za dobre wynagradzam, a za złe karzę. O ile jesteś Moim naśladowcą, staję przy tobie w godzinie twej śmierci jako obrońca, bo dawałeś świadectwo dzieci Bożych i należysz do Mojej owczarni. A ty biedny, zagubiony człowiecze, co uczyniłeś w swoim życiu, żeby otrzymać życie wieczne z Bogiem? Nie licz tylko na Moje miłosierdzie, ale i na swoje życie, aby skorzysta…More
03:27
jacek2pp
60

Szatan i jego słudzy nienawidzą ciebie, człowiecze.

Dnia 30.07.1994 r. Córko Moja. Jestem Bogiem, znam twoje myśli. Rozważasz czy Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są trzecim odgałęzieniem zakonu ludzi świeckich. Ile znaków otrzymałaś na potwierdzenie …More
Dnia 30.07.1994 r.
Córko Moja. Jestem Bogiem, znam twoje myśli. Rozważasz czy Mali
Rycerze Miłosierdzia Bożego są trzecim odgałęzieniem zakonu ludzi świeckich.
Ile znaków otrzymałaś na potwierdzenie twojej misji, o które nawet nie
prosiłaś. Czy ręka ludzka dokonałaby tego bez Bożej Łaski? Ja Pan, mocną Ręką prowadzę to Dzieło.
Wcześniej upodobałem sobie wielu, których ty spotkasz na tej Drodze
Zbawienia, jako Moje narzędzia. Wiedz córko, że w tym Dziele przygotowałem jeszcze większe znaki Mojej Obecności.
Stworzenie, ufaj swojemu Bogu. Posłałem małych wojowników, by zawstydzili świat, który nie zadajecie sobie trudu, by zrozumieć Wolę swojego Stworzyciela. Któż mógł ukształtować tę świętą ziemię poza Mną? Czyż nie jest piękna? Mnie, wszechmogącemu podoba się to Dzieło, którym obdarowałem Mój ukochany rodzaj ludzki. Umiłowałem Ciebie, Moje stworze nie, do końca. To Ja przyjąłem ciało ludzkie za Dom Mojego Bóstwa, aby was związać z Moim Miłosierdziem i Miłością. Jestem Dobrym …More
03:48
jacek2pp
62

Piekło jest strasznym „miejscem", trudnym do wyobrażenia

Dnia 22.07.1994 r. Córko Moja. Szatan atakuje, a ty, biedny człowiecze, tak szybko podporządkowujesz się złu. Nie stawiasz żadnego oporu, a na wyciągnięcie ręki masz niezwyciężone Miłosierdzie Boże. …More
Dnia 22.07.1994 r. Córko Moja. Szatan atakuje, a ty, biedny człowiecze, tak
szybko podporządkowujesz się złu. Nie stawiasz żadnego oporu, a na wyciągnięcie ręki masz niezwyciężone Miłosierdzie Boże. Zwróć się do Mnie, a pokonasz największe zło.
Walcz o zbawienie nieśmiertelnej duszy. Czy może być obojętne dla ciebie, dokąd pójdziesz po śmierci? Piekło jest strasznym
„miejscem", trudnym do wyobrażenia, a cóż dopiero być skazanym na
przebywanie w nim, w najstraszliwszych katuszach przez Wieczność, a to
oznacza, że nigdy nie będzie końca.
Ludu Mój, ludu, wzbudź w sobie skruchę za grzechy.
Przestań prześladować Mój Kościół, bo prawdziwie jest Domem Bożym. Walcząc z Kościołem, walczysz z Bogiem. Czy możesz pokonać Stworzyciela Nieba i ziemi, twojego Ojca? Wyrodne dzieci, dobrze wiecie, że zło Kościoła nie przemoże. Czy chcecie w walce z Kościołem stracić swoją duszę? Stworzenie Moje, podziękuj Mi, że otwarłem dla ciebie bramy Kościoła. Gdzie, jeśli nie w Moim Kościele twoja dusza lepiej …More
04:01
jacek2pp
30

Jestem Bogiem dobrym i sprawiedliwym

Dnia 02.05.1994 r. Córko Moja. Nadchodzi czas, abym wprowadził ciebie w tajemnice związane z Miłosierdziem Bożym. Miłosierdzie Boże zrodziło się z Miłości Boga do Swojego stworzenia. Jest łaską daną …More
Dnia 02.05.1994 r.
Córko Moja. Nadchodzi czas, abym wprowadził ciebie w tajemnice
związane z Miłosierdziem Bożym. Miłosierdzie Boże zrodziło się z Miłości Boga
do Swojego stworzenia. Jest łaską daną ludzkości, aby się nawróciła. Wszystkie
serca ludzkie powinny otworzyć się na Miłość i Miłosierdzie swojego
Stworzyciela. Nawrócone serca staną się wspomożeniem Moim w nawracaniu
świata i posłużę się nimi, aby zwyciężać zło i niesprawiedliwość podupadłej
ludzkości. Świat musi zajaśnieć światłością. Od tylu wieków ciemność ogarnia bezlitośnie świat. Zło dochodzi do krańca swego rozpanoszenia. Pragnę światu pokazać, że Jestem Bogiem dobrym i sprawiedliwym. Korzystajcie zatem z Miłosierdzia Bożego. Jako Bóg sprawiedliwy oczyszczę świat z wszelkiej nieprawości. Miłość promieniująca z serc Moich maluczkich rozproszy ciemności stanie się światłem nawrócenia grzeszników, którzy odnajdą drogę powrotu do Boga. Potrzebuję wiele czystych serc, bym mógł w nich zamieszkać. Poprzez takie serca Miłoś…More
03:34
jacek2pp
53

Świat pogrąża się w wielkiej ciemności

Dnia 31.04.1994 r. Córko Moja Tęskniłem za tobą, bo wiele jest do pisania. Świat pogrąża się w wielkiej ciemności, a szatan pragnie tej ciemności dla człowieka, aby nie mógł odnaleźć drogi do Boga. …More
Dnia 31.04.1994 r.
Córko Moja Tęskniłem za tobą, bo wiele jest do pisania. Świat pogrąża się
w wielkiej ciemności, a szatan pragnie tej ciemności dla człowieka, aby nie mógł odnaleźć drogi do Boga. Bóg jest Światłością, dlaczego więc człowieku, nie pozostajesz w światłości a wchodzisz w ciemność, aż się zagubisz. Czy brak ci rozsądku do rozpoznawania dobra lub zła? Wkrótce wybije godzina sprawiedliwości, a tu w duszach ludzkich taka ciemność.
Wzywaj, córko, do opamiętania się, bo Moje Serce jest tak zbolałe z
powodu utraty tylu dusz.
Odrętwiały człowiecze, obudź się, choć tak upadły - jesteś Moim dzieckiem i pragnę ciebie zbawić. Dla ciebie dałem się ukrzyżować, aby ci okazać Moje Miłosierdzie. W dniu święta Miłosierdzia Bożego wszyscy zbliżcie się do Mego zranionego Serca, w tym dniu dla wszystkich grzeszników udzielam wszelkich łask. Tylko zaufajcie, a w waszych sercach dokona się przemiana, a tym pocieszycie Moje Serce.
Gdy nastąpi kara oczyszczenia z nieprawości, wielka radość …More
02:08
jacek2pp
86

Wszędzie będą występować kary aż do opamiętania

Dnia 30.04.1994 r. Córko Moja. Sprawiasz Mi wiele radości, podążając za Moimi pragnieniami. Bardzo pragnę, aby ludzkość poznała głębię Mojego Miłosierdzia i zwróciła się z całą ufnością do Niego i …More
Dnia 30.04.1994 r.
Córko Moja. Sprawiasz Mi wiele radości, podążając za Moimi
pragnieniami. Bardzo pragnę, aby ludzkość poznała głębię Mojego Miłosierdzia i zwróciła się z całą ufnością do Niego i nie grzeszyła więcej. Wiele jest wezwań przez Moje dzieci wybrane, ale wielu nie chce o tym słyszeć lub lekceważą to.
Czy myślicie, że ludzkość pozostanie w ciemności? Trzeba oczyścić ten świat, nim przyjdzie Światłość. Wszędzie będą występować kary aż do opamiętania, aż ludzkość zwróci się do swojego Boga, który stworzył ten świat, odkupił człowieka.
Bóg dał mądrość człowiekowi, żeby Go kochał i pragnął do Boga wrócić. Jam jest tym, który was stworzył i powinniście do Mnie należeć,
dlaczego więc odchodzicie od swego Stwórcy. Dlaczego wyrywacie się z Mojej Miłości? Czego szukacie – zatracenia ?
O, biedna duszo, która jesteś nieśmiertelna, czy wiesz co ciebie czeka w wieczności? Pomyśl coś uczynił dobrego lub złego.
Człowiecze, przejdź myślą swoje życie a zobaczysz, że stoisz na skraju przepa…More
02:08
jacek2pp
96

Niebo i ziemia powinny się łączyć w modlitwie o ratunek dla świata

Dnia 28.02.1994 r. Córko Moja. Ja, twoja Matka Niebieska, powierzam ci to orędzie, które pragnę przekazać dla całego świata. Mój Boski Syn wybrał Ciebie do tego Dzieła, jakim jest Miłosierdzie Boże. …More
Dnia 28.02.1994 r.
Córko Moja. Ja, twoja Matka Niebieska, powierzam ci to orędzie, które
pragnę przekazać dla całego świata. Mój Boski Syn wybrał Ciebie do tego
Dzieła, jakim jest Miłosierdzie Boże.
Kierujcie wszystkie wasze modlitwy do Mojego Niepokalanego Serca. Ja,
Matka wasza, wspólnie z Aniołami i ze Świętymi będziemy modlić się z wami.
Niebo i ziemia powinny się łączyć w modlitwie o ratunek dla świata, aby kara, na którą ludzkość zasłużyła, została złagodzona. Wspomagajcie Mnie waszą modlitwą, dzieci Moje, wspólna modlitwa Nieba i Ludzi ma wielką moc uśmierzania Bożego gniewu.
Moje dzieci, nie troszczcie się zbytnio o ziemskie życie. Niewiele wam potrzeba. Uczyńcie Zbawienie celem waszego życia. Idźcie drogą zbawienia siebie i bliźniego. Nie żałujcie czasu na modlitwy. Wasz czas na trwaniu modlitewnym będzie uświęcony, bo JA, Wasza Matka, Aniołowie i święci poprzez łączność modlitewną uświęcamy wasze modlitwy, aby Łaska Boża spłynęła na każdą zagubioną duszę. Poprzez łączność …More
02:28