jankmita
jankmita
849
Advocata - Święte Oblicze Maryji z Monte Mario. Święte Oblicze Maryji z Monte Mario (Advocata) Obraz ten nazywany jest: „Madonna św. Łukasza”, „Madonna z Wieczernika”, „Orędowniczka”, „Mistrzyni …More
Advocata - Święte Oblicze Maryji z Monte Mario.
Święte Oblicze Maryji z Monte Mario (Advocata)
Obraz ten nazywany jest: „Madonna św. Łukasza”, „Madonna z Wieczernika”, „Orędowniczka”, „Mistrzyni Dziewic”, „Dziewica Modlitwy”, „Dziewica Pośredniczka”, z grecka zaś Haghiosoritissa czyli „Święte Naczynie Próśb Naszych”.
Bez wątpienia ikona ta powstała w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa. Została wykonana za pomocą używanej w starożytności techniki zwanej enkaustyczną. Wykorzystywano w niej gorący wosk i żywicę z drzewa mastykowego. Technikę taką stosowano przy wykonywaniu mumii egipskich w pierwszych wiekach naszej ery. Madonna namalowana jest bez Dzieciątka Jezus, co także świadczy o archaicznym pochodzeniu obrazu.
Bardzo stara, podtrzymywana przez siostry Dominikanki tradycja głosi, że Wizerunek był w Jerozolimie otoczony wielką czcią jako wizerunek Maryi namalowany jako pierwszy przez św. Łukasza Ewangelistę. Historycznie drugi Jego tytuł „Madonna z Wieczernika” wskazuje na miejsce …More
03:31