maria klara

Pre INFORMÁCIU: Kardináli, biskupi - obhajcovia vysviacky žien sa tajne zišli

čo asi znamená 33

Nie, František. Boh nechce pluralitu a rozmanitosť náboženstiev

už sa opravil