Language
mavigerdan

Sv. Paisij: Rusko dobyje Turecko a začne tím 3. světová válka (české titulky)

chronologicky je nam ale nejblize flash crash na forexu i burze
nononsenseforex.com/uncategorized/flash-crash-2019/
podobny tomu z 2.1.2019
vetsinou k nim dojde mezi 11pm a 2am vychodniho casu
en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Slide_of_1962
3.valka a vsechno ostatni az potom
mavigerdan

Slovenský kněz varuje jako český P. Piťha a kard. Duka před uzákoňováním gender z Istanbulské …

z pohledu Pravoslavné církve je schizmatická ŘKC,
je to tvrzení proti tvrzení,
nálepkovaním "schizmatik"např.Sv.Serafima Sar. nebo Sv.Sergeje Rad. se sděluje pouze názor na úhel pohledu nikoliv Skutečnost samotnou, ta bude zjevena všem až v budoucnu
mavigerdan

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

Za 1.republiky, se nevyčleňovali židé z čs. společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako "židé" s malým ž.

Pod nacisty se muselo psát slovo "Žid" s velkým "Ž".

Po 2.válce je možno psát "žid" s malým "ž" (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým "Ž" (jako příslušník národa).
mavigerdan

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya … More
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Starec Paisij, když žil na Sinaji, měl zvláštní zjevení. Byl mu Duchem Svatým ukázán duchovní a posvátný vztah rodičů Jáchyma a Anny. Vztah, z něhož se narodila Panna Marie. Bylo mu zjeveno, že oba byli hluboce duchovní, bez jakéhokoliv tělesného smýšlení. Více než ostatní rodiče, jací kdy žili, byli bezvášniví. Nejprve se kajícně pomodlili k Bohu, každý zvlášť, aby jim daroval dítě, a pak se … More
mavigerdan

Rukopis, kterým prezident Beneš zradil vlast zveřejnila poprvé TV

Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, …
More
mavigerdan

Svatováclavská Panna Marie je ochránkyně = Palladium zemí českých

Zajímavé, že o.Petr Kliment Koutný (zde v roli Sv.Metoděje) se štolbou od řeky se křižují pravoslavně, ale Sv.Ludmila, Sv.Kyril a ostatní latinsky.
mavigerdan

Turecko brzy zanikne - Pjakin. I dle proroctví athoských svatých

"Ale von to císař pán takhle nenechá, to ho málo znáte.
Vojna s Turkem musí bejt! Zabili ste mě strejčka, tak tady máte přes držku!"
Jaroslav Hašek měl pravdu, válka s Turkem určitě bude, oni to risknou, na to vem jed.
mavigerdan

Řeč s budoucím papežem má jen 1 chybu

Góg znamená střechu a Magóg znamená zpod střechy, jsou to tedy ty národy, ve kterých byl ďábel uzavřen a skryt; Góg je dům, v němž byl uzavřen, a Magóg je vyjití z domu, v němž byl uzavřen. De Civitate Dei kap.20

Snaží se proto získat nejdříve dům-vězení-národ, ve kterém 1855 (tzv. Milenium) let přebýval v zajetí.
mavigerdan

Po r.2012 mrtvý řidič zmrtvýchvstal na přímluvu zesnulého světce Gabriela Urgebadze!

Mezi Deciem a Theodosiem II. je na první pohled jen 200 let, přesto všichni komentátoři 5./6.stol. vč. Jakoba ze Sarugy, diákonaTheodosia, Řehoře i pozdější píší o spánku přes 300 let, dokonce i sám Sv.Serafim Sarov., jak naznačuje Motovilov, mluvil o okolo 300 letech. Stejně tak i 18 Súra o 309 lun.letech tzn. 300 sol.letech. To by mohlo ukazovat na Nerona a r.68.
68 + 372 (údaj Jakoba ze Sarugy… More
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Je to neúcta k Sv.Bohorodičům (Sv.Anně a Sv.Jáchymovi),
ke kterým je modlitba na konci každé Sv.Liturgie.
Staří františkáni učili, že k početí došlo u Zlaté Brány v Jeruzalémě jen objetím a polibkem,
snad ano, ale důležité je věřit, že Přesvatá Bohorodice a VždyPanna Marie byla dítětem
svých Sv.rodičů.
A to právě o.Libor popírá a to už není dobré.

Libor Halik 10. lis 2016

Já si biologicky nepos… More
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Otázka spíše zní, jestli učení o.Libora o tom, že Sv. Anna Samotřetí Богопраматерь byla pouze inkubátorem a Sv.Jáchym pouze pěstounem je herezí jen v pravoslaví nebo i v řím.katolictví.
Toto učení luterána Valentýna Weigela bylo Západem odsouzeno 1677. Sv.Jan Damašský svědčí o starší tradici, že Sv.Anna byla vdaná jen jednou, na Západě ale rozšířeny legendy, že se vdala 3x, ještě za Klopase a … More
mavigerdan

32. den protestu nám homosexuál nalomil kříž a roztrhl nápis na něm

nevypadá to dobře ... asi se obě hry budou hrát : (

Představení "Prokletí", které v jedné ze scén spojuje papeže se sexem s dětmi, hraje Husa na provázku už zítra - ve čtvrtek 24.5. . "Naše násilí a vaše násilí" chtějí uvést tuto sobotu. Obě představení jsou vyprodaná.

„Řešili jsme dva návrhy na předběžné opatření. První byl špatně sepsaný. Ve druhém se právník argumenty opíral o nekalé soutěže… More
mavigerdan

Wskrzeszenie w Barnauł, Syberia 1965 (świadectwo nawróconej ateistki)

This took place at 9:00 a.m. on February 23, 1965. There were eight different incisions with stitches on my body; all the doctors had used it for research and study. After two hours, I was warm, I opened my eyes and began to talk. I was fed artificially for twenty days. Then they brought me something to eat: bread with sour cream, and coffee, but I told them that I would not eat. The nurse tried … More
mavigerdan

Proroctví o zničení necelého Česka, ale Těšínska (Slezska)

Od roku 1956 spatřovaly komunistické úřady v reprezentantech jiných vyznání tichého společníka v boji s ŘKC. V 60. a 70. letech získala nekatolická vyznání mnohem více práv než předtím, i když
v některých případech je možné tento proces pozorovat již od konce 50. let.
Dekret z 31. prosince 1956, proti kterému ŘKC důrazně protestovala,
povolil nekatolickým vyznáním rozsáhlé misijní aktivity. Souhl… More
mavigerdan

Minimální mzda - a vrátilo se otroctví mužů i žen

Ekonomka Švihlíková spočítala skutečné průměrné zdanění někde mezi 72 a 76 % + např. DPH, spotřební daň atd.. Takže 40-50% je velmi střízlivé.

S čím přesně v následující tabulce nesouhlasí prům. zkušený účetní, se kterým se ve vlastním zájmu radí firma Pamatuju ?

Hrubá mzda 20 000

Pojistné placené zaměstnancem

zdravotní pojištění 900

sociální pojištění 1 300

Pojistné placené zaměstnavatel…
More
mavigerdan

Prezident Trump: USA nebudou bránit spojence NATO proti armádě Ruska. ČT24 9.11.2016

Sv. Kateřině Sienské Kristus zjevil, že svatá Panna měla ve svém početí účast na dědičném hříchu.

Sv. Bernard z Clairvaux : „Jsem zhrozen, když nyní vidím, jak někteří z vás touží změnit podmínky v důležitých záležitostech a zavedli nový svátek, neznámý pro církev, neschválený rozumným smýšlením a neospravedlněný starodávnou tradicí. Což jsme skutečně moudřejší a zbožnější než naši Otcové?...… More