csk.news
2.1K

Démon Pachamama oslavovaný v Limskej katedrále

„Matka Zem, Pachamama, prišli sme vám spievať“, bola démonická hymna, ktorá sa spievala počas vstupného sprievodu eucharistie dňa 1. septembra v katedrále Peruánskeho hlavného mesta Lima.

Akcii predsedal proti-Katolícky arcibiskup z Limy Carlos Castillo.

Hymna tiež sľubuje premenu na Pachamamu:

Pachamama, dobrá matka, zničená, bez lásky,
s týranou pôdou a zablatenými riekami,
už neexistujú žiadne lesy, sú tam mestá s betónom a samotou,
odpusť mi, Matka, za moju nedbanlivosť, Matka Zem, musím sa zmeniť.

#newsFwxxcwowcg

00:40