Clicks1.3K
csk.news
12

Mamma Mia: Taliansky biskup sa modlí k Pachamame

Talianska časť Missio, Pápežskej organizácie na podporu zámorských misií, uverejnila ešte v apríli 2019, v časopise venovanom nadchádzajúcej Amazonskej synode, „modlitbu“ za Pachamamu na strane 17.

Organizáciu ovládajú talianski biskupi. Text bol prezentovaný ako „Modlitba národov Inkov k Matke Zemi“. Text hovorí,

Pachamama týchto miest,
pi a jedz túto obeť podľa vlastnej vôle,
aby táto zem mohla byť plodná.
Pachamama, dobrá matka,
buď priaznivá ! Buď priaznivá!
Nechaj voly chodiť dobre,
aby sa neunavili,
Nechajte semeno dobre rásť,
nech sa mu nič zlé nestane.
nech ho mráz ho nezničí,
nech môže vyrásť dobré jedlo.
Žiadame ťa: dajte nám všetko.
Buď priaznivá! Buď priaznivá!

#newsHcwyjirmqd

Joske
V čem je nebezpečný příklad italského biskupa, který se stal pohanem a modlí se k démonu?
Odpadlý biskup nehledá pomoc u Hospodina. Porušuje tak první přikázání, protože klade před Boha jiné bohy. Dbejte na to, abyste příklad padlého italského biskupa nenásledovali. Padlý italský biskup zbloudil a je na široké cestě vedoucí k věčnému zatracení.

Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z …More
V čem je nebezpečný příklad italského biskupa, který se stal pohanem a modlí se k démonu?
Odpadlý biskup nehledá pomoc u Hospodina. Porušuje tak první přikázání, protože klade před Boha jiné bohy. Dbejte na to, abyste příklad padlého italského biskupa nenásledovali. Padlý italský biskup zbloudil a je na široké cestě vedoucí k věčnému zatracení.

Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.

Vyjděte z jejich společenství a oddělte se, praví Pán.
Joske
Jasněji to už nemůže být napsáno! Bůh chce, abychom vyšli z jejich společenství a oddělili se.
Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán!
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh …More
Jasněji to už nemůže být napsáno! Bůh chce, abychom vyšli z jejich společenství a oddělili se.
Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán!
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
Pro všechny z vás, kteří se chcete vyjít z jejich společnosti a oddělit se. Nepřehlédněte, co nám říká Bůh skrze svatého apoštola Pavla. "Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." Říká: "Potom vás přijmu"! Tedy až vyjdete z jejich společenství a oddělíte se! Bůh nebude vaším Otcem, pokud zůstanete v jednotě s čaroději a jejich démony.
Roberto 55
"Nechaj voly chodiť dobre,
aby sa neunavili," - Ten biskup tam hovori o sebe...
Pravda bude skryta
toto sa strašne zle číta a tú modlitbu radšej ani celú nečítam.Preberáme pohanstvo,takže teraz sa vyplnia tie slová o rozkole.Kardináli a biskupi proti sebe.
ľubica
Coburg
Rituály k pachamame vedú šamani

Jeanne Smits


Rím, 29.10.2019 (www.lifesitenews.com) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej brožúrke ( in an official booklet ) nadácie Missio ( Fondazione Missio ) Biskupskej konferencie Taliansk…More
Rituály k pachamame vedú šamani

Jeanne Smits


Rím, 29.10.2019 (www.lifesitenews.com) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej brožúrke ( in an official booklet ) nadácie Missio ( Fondazione Missio ) Biskupskej konferencie Talianska!
Modlitba je tam bez varovania pred tým, že nie je adresovaná Bohu a je tam aj iná modlitba s rovnakým typom písma s nadpisom k Najsvätejšej Trojici – ale k pohanskému božstvu prosiac o materiálnu prosperitu a tíšiaca duchov Zeme!
Brožúrka je súčasťou série publikácií sa je určená pre katolíckych misionárov so špeciálnym zameraním na Synodu o Amazónii. Vydali ju už pred synodou! Prítomnosť pachamamy v oficiálnej publikácii talianskych biskupov ukazuje, že domorodci aj európski biskupi v Ríme si plne uvedomovali kult „matky Zeme“ so synkretickými kresťanskými tónmi, ktoré sa opakovali vo Vatikánskych záhradách aj v Kostole Santa Maria in Traspontina pri Bazilike sv. Petra, ako aj na „amazonskej“ krížovej ceste Via Crucis.
To vrhá úplne nové svetlo na prítomnosť drevených sošiek nahých tehotných žien s názvom pachamama na synode.
Brožúrka má 30 stránok a je venovaná „animácii“ a „formácii“ veriacich z hľadiska synody s názvom Sinodo sull’Amazzonia. Vysvetľuje ako vznikla REPAM, cirkevná sieť pan-amazonského regiónu v r. 2014 na pomoc Cirkvi „kráčať spoločne“ s jej obyvateľmi, najmä domorodými kmeňmi, podľa ich tradície, z ktorých niektoré úplne odmietajú kontakt so svetom. Obsahuje udivujúce výpovede ako:
„Amazonská kotlina obsahuje 20% nezmrazenej vody planéty. Z každých päť pohárov vody, ktoré pijete, pochádza jeden z rieky Amazonka.“
Pozoruhodné je, že knižka obsahuje mnohé frázy a koncepcie, ktoré teraz nájdeme v záverečnom dokumente synody aj z Instrumentum laboris. Nikde sa neuvádza výraz „pachamama“, ale druhým najčastejším slovom je „matka Zem“ alebo „matka vesmíru“ ( Madre Tierra ).
Domorodé rituály k pachamame sú rôzne vrátane najdôležitejších začiatkom augusta, keď je vraj „matka Zem“ unavená a vyčerpaná. Rituál obsahuje spevy, tance a pitie okolo plachty, na ktorej sú uložené obety niektoré spálené, či obradne fajčené na „nakŕmenie“ Zeme, ktorá živí, ale aj ničí a zabíja zemetraseniami a inými katastrofami, keď ľudia podľa pohanských legiend využívajú príliš veľa jej zdrojov. Rituál vedie miestny šaman! Často sa vykope jama symbolizujúca lono pachamamy a pália sa obety a do jamy sa hádže veľmi vyhľadávaný fetus lamy, ktorý má prinášať šťastie a bohatstvo. Rituál vedú mužskí aj ženskí šamani.
Pred príchodom Španielov obsahoval tento kult Inkov aj ľudské obete – často deti vo veku okolo 7 rokov, ktorých smrť mala uzmierovať „božstvo“ Zeme, odvrátiť jej hnev a získať prosperitu. Tak bolo obetovaných 200 detí na sprevádzanie korunovácie Pachacuteca v Cuzcu, v období medzi rokmi 1530 až 1540. Obeta sa konala zmrazením detí na smrť po tom, čo im podali drogu koku, posvätnú rastlinu mnohých domorodých kmeňov Južnej Ameriky. Na dôkaz tejto praxe sa našli aj múmie obetovaných detí ( that confirm the truth ) – najmä obete pachamame!

Pozostatky tohto kultu sa našli ešte v 60. rokoch a odvtedy sa rétorika „matka Zem“ stala viditeľnejšou, ak nie zrovna mainstreamom domorodcov v Andách.
Domorodý prezident Bolívie Evo Morales v úrade od r. 2006 zohral dôležitú úlohu v obnove predkolumbových zvykov a rituálov – dokonca zašiel tak ďaleko, že zahrnul synkretickú „kozmogóniu“ do ústavy! ...

Preklad modlitby Inkov k pachamame – matke Zemi :

Pachamama týchto miest, pi a jedz koľko chceš z týchto obetí, aby táto krajina bola plodná.
Pachamama, dobrá matka, buď blahovoľná!
Buď blahovoľná!
Nech voly dobre ťahajú a nech sa neunavia.
Nech semená dobre chutia, aby sa im nestalo nič zlé, aby ich nespálil mráz, aby priniesli dobré jedlo.
Prosíme ťa, daj nám všetko.
Buď blahovoľná! Buď blahovoľná!


Je zaujímavé, že pôvodná modlitba verzie kmeňa Quechua mala v prvých riadkoch znenie:
Pachamama týchto miest, pi, žuj koku a jedz ... Nadácia Missio tú „ilegálnu“ koku , z ktorej sa vyrába kokaín, zjavne radšej vynechala.
Túto modlitbu už použili aj na misionárskej vigílii vo Verone. ...
Coburg
Takže toto je tá "záchrana" bratov amzončanov. Z lásky k blížnym preberieme ich pohanstvo.
ľubica
ak za nich na kríži zomrela pachamama alebo pachatato.........
Joske
Kult matky země je pohanský.
apredsasatoci
Boh dal každému slobodnú vôľu. Taliansky biskup si vybral.