Marieta Ria
Klobúk dolu, otec arcibiskup - veľká vďaka za Vaše múdre slová, jednoznačné stanovisko a vôbec za Váš boj na poli genderizmu a poukazovanie súčasných protiprávnych postupov za posledné mesiace na Slovensku! Zatiaľ osamotený hlas medzi našimi najvyššími pastiermi - nech Vás Pán požehnáva a dáva silu na hájenie PRAVDY!