Jak Św. Jan Paweł II przeciwdziałał pedofilii.

W ostatnich czasach często Św. Jan Paweł II jest atakowany z tego powodu, zazwyczaj przez ludzi i media bez podstawowej znajomości faktów. Autorka największej na świecie biografii Papieża pt. "Hetman Chrystusa" tłumaczy, jak doskonale Ojciec Święty zdawał sobie sprawę z tego problemu i w jaki sposób walczył z pedofilią. Hetman Chrystusa - Biografia św. Jana Pawła II, Tom 4.
Cóż z tego, że ciało słabło, skoro ani duch, ani Jego umysł nie gasły; Papież Polak nie zamierzał schodzić z krzyża. Ostatni tom „Hetmana Chrystusa”, opowiadając o schyłku pontyfikatu, opowiada zarazem o nadal intensywnej posłudze, o heroicznym wypełnianiu Piotrowej misji aż do ziemskiego końca. Ojciec Święty nie miał spokojnej starości. Wręcz przeciwnie – zmagał się jak nigdy dotąd z siłami agresywnego zła, także w samym Kościele. Utrata dawnej sprawności ruchowej wyhamowała dynamizm Papieża. Tron musiał zamienić na wózek inwalidzki. Nic nie było jednak w stanie wyhamować ewangelizacyjnego i kapłańskiego entuzjazmu Hetmana Chrystusa. W opisywanym czasie – od drugiej połowy 1997 r. do 2 kwietnia 2005 r. – Jan Paweł II odbył 26 zagranicznych podróży apostolskich (w tym dwie do Ojczyzny), kontynuował pielgrzymki po Włoszech, wizytacje rzymskich parafii, a także – aż do ostatecznej utraty głosu – środowe audiencje ogólne i niedzielną modlitwę z wiernymi na Anioł Pański. Nauczał, napominał, przestrzegał, pisał. Zdołał bezpiecznie i pewnie przeprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dane Mu było zasiadać na tronie Piotrowym blisko 27 lat (trzeci co do długości pontyfikat w historii) i skutecznie bronić czystości nauki wiary. Miliony wiernych na całym świecie głośno domagały się już 2 kwietnia 2005 r. Jego natychmiastowej kanonizacji. Mimo to po śmierci Jana Pawła II ataki na Niego jeszcze się nasiliły. Dla reprezentantów zła pozostawał bowiem wciąż groźny – za sprawą nieprzemijającej aktualności Jego nauczania. Dlatego w tych czterech wielkich tomach „Hetmana Chrystusa” Jolanta Sosnowska opisała szczegółowo nie tylko przebieg życia Wielkiego Polaka, ale skrupulatnie przybliżyła Jego myśli i opinie obejmujące przeróżne aspekty współczesności i w ogóle człowieczego losu. Jakże bowiem krucha jest nasza egzystencja, gdy oderwiemy się od Boga – a czyż nie do tego ze wszystkich stron jesteśmy obecnie nakłaniani, a nawet już wręcz zmuszani? Warto poszerzać swoją wiedzę i czytać, aby wiedzieć więcej. Zobacz książkę w księgarni internetowej: Hetman Chrystusa - Biografia św. Jana Pawła II Tom 4 Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury).

,,Kiedy 1993 roku wybuchła afera, ze skandalem pedofilskim, Jan Paweł II zareagował natychmiast, trzy dni po ujawnieniu tego zjawiska 11.06.1993 wystosował list do wszystkich Biskupów, w którym zacytował Ewangelię Mateuszową, biada wszystkim tym , którzy sieją zgorszenie. W III Tomie ,, Hetman Chrystusa - Biografia św. Jana Pawła II'' jest przytoczony ten list, który jest w ogóle nie znany. Nie był publikowany w
L'Osservatore Romano, przynajmniej w wersji polskiej. W związku z tym nikt nie wie o tym, że Jan Paweł II, przystąpił natychmiast do działania.''

Jak św. Jan Paweł II przeciwdziałał pedofilii.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
291
,,Ojciec Święty nie miał spokojnej starości. Wręcz przeciwnie – zmagał się jak nigdy dotąd z siłami agresywnego zła, także w samym Kościele.''