Kwal .
3812
A gdzie Hierarchowie Polscy ? Jego Eminencja bp. Gadecki ? jego Eminencja bp. Ryś ?
wordpress.com

Amerykański Jezuita o postępującej zagładzie człowieczeństwa

Krótka historia naszego unicestwienia Nie podoba mi się dokąd zmierzamy. Kończy nam się zasób dóbr, które moglibyśmy odrzucić albo zniszczyć …
Ad maiorem Dei gloriam
Wymienieni " hierarchowie " ani nie są Polscy ani katoliccy -tylko masońscy !
niewolnicaMaryi
w 2022 objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
niewolnicaMaryi
Między wilki Ryś się dostał !!!