Clicks1.5K
Libor Halik
2
Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují, ukázal 28.2.2013 bývalý žid, poté pravoslavný mnich z USA Nathanael Kapner. Zeď je zbytkem římské pevnosti, nikoliv zbytkem jeruzalémského chrámu, ze …More
Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,

ukázal 28.2.2013 bývalý žid, poté pravoslavný mnich z USA Nathanael Kapner. Zeď je zbytkem římské pevnosti, nikoliv zbytkem jeruzalémského chrámu, ze kterého NEzůstal ani 1 kámen dle předpovědi Krista. Dle proroctví nejstaršího rabína Kaduriho, který se stal před smrtí tajně křesťanem, se po smrti premiéra Šarona (zesnul v lednu 2014) začne zjevovat Pán Ježíš Kristus srdcím nikoliv těchto zbožných, ale těch sekulárních ateistických židů. Vůbec se tomu nedivím.
Ak existuje nejaký iniciačný obrad, ktorým
si každý americky politik musí prejsť,
tak ním je zloženie sľubu poslušnosti
Židom pri Múre nárekov.
Dokonca aj Rand Paul sa Židom podriadil
(niečo, čo by jeho otec v živote neurobil),
a ocitol sa v pozícii, keď rabínovi
Západného múru obetoval vlastného
syna, ktorý vyzeral, ako by
ho viedli na porážku.
Ako vidíte, od prijatia znaku šelmy, za
účelom kúpenia si vstupenky medzi Židov,
aby im predali politické služby, závisí kariéra
každého jedného amerického politika -
- od tohto iniciačného obradu.
A teraz Židia chcú, aby sme verili, že je
niečo posvätného na Západnom múre,
že ide o pozostatok Druhého chrámu,
kde "Božská prítomnosť", ktorá má
údajne prebývať v jeho kameňoch a
štrbinách, preberá gójmi napísané
modliby na papieri. Sú totálne na omyle.
Múr nárekov je v skutočnosti pozostatkom
rímskej pevnosti, ktorá sa volá "Pevnosť
Antónia", a bola postavená severnejšie
od skutočného miesta chrámu, kde
nikdy žiadna skala nevyčnievala,
a skôr ho postavili nad prameňom Gihonu.
Skala hraničiaca so Západným múrom,
na ktorej bol postavený Skalný dom,
v skutočnosti tvorila stred, okolo ktorého
Pevnosť Antónia postavili. Nie je nič
posvätného na tejto skale alebo múre.
Je to potvrdené očitým svedectvom
židovského historika Jozefusa,
ktorý vo svojej knihe Židovská vojna píše,
že Rimania Druhý chrám zrovnali úplne
so zemou, až neostalo z neho nič, takže
ak by ste krátko potom navštívili Jeruzalem,
neuverili by ste, že tam niekedy nejaký
chrám stál. Podľa Jozefusa, rímsky generál
Titus, ktorý v roku 70 zrovnal celý Jeruzalem
so zemou, nechal Pevnosť Antónia stáť,
aby sa v nej mohla ubytovať desiata légia,
ktorá v Jeruzaleme ostala, aby dohliadala
na záležitosti Ríma. Týmto sa vyplnilo
Kristovo proroctvo: Nezostane tu kameň
na kameni." Boh sa vysmievať nedá. Boh
je pravda a Židia sú klamári.
Ak mi ešte stále neveríte, potom si zožente
knihu prof. Dr. Ernesta Martina - "The Temples
That Jerusalem Forgot" (Chrámy, na ktoré
Jeruzalem zabudol), a sami sa presvedčíte.
Rand Paul by mal vedieť, že Múr nárekov
je miestom satanistického obradu, ktorý
má pôvod v židovskom okultnom systéme
z 13. storočia známeho ako Kabala,
tak to vykladá Zohar, a v 18. storočí
ho šírilo Chasidské hnutie.
Ako vidíte, tak táto tzv. "Božská prítomnosť"
v Múre nárekov nie je ničím iným, než
kabalistickým ženským vyžarovaním
ich falošného boha "Šekiny".
Pozorne sledujte, ako rabíni prirážajú
svoju panvu a penisy tam a späť
pri predpísanom pohybe počas modlitby,
ktorý sa volá "davening", kde Žid kopuluje
so "Šekinou", aby tak v erotickom spojení
priviedol na svet Ejn Sofa, kabalistické
mužské vyžarovanie ich falošného boha.
Teraz sledujte tohto mladého židovského
chlapca, ktorý inštinktívne vie, že
"davening" je oplzlý a zahanbujúci čin.
Jednoducho sa nedokáže prinútiť, aby
prirážal svojou panvou.
Priatelia, pre Randa Paula, a mnohých
ďaľších podobných truľov, akými sú
McCain, Bush, Obama, Clintonová a Romney,
je vykonanie inciačného politického obradu
pri Múre nárekov ničím iným, než potrasením
si rukou so samotným diablom.
A ak Boh neprebýva v chrámoch, ktoré
postavila ľudská ruka, (ako nám to
Biblia hovorí), o to menej by prebýval
v rímskej pevnosti.
Podvod je odhalený. Nielen, že naši politici
predávajú svoje duše Židom pri rímskej
pevnosti menom Pevnosť Antónia, nesprávne
nazývanej "Západný múr", ešte sa aj
účastnia na oplzlom okultnom obrade,
pri ktorom tzv. "Božskou prítomnosťou"
je samotný satan. Satanov trón je pri
Múre nárekov a naši politici, ktorých
tam Židia zaviedli, ho prinášajú späť so
sebou na ceste domov do Ameriky.
Pre www.lifenews.sk
preložil Miroslav Čonka
ľubica
Ak existuje nejaký iniciačný obrad, ktorým si každý americky politik musí prejsť,tak ním je zloženie sľubu poslušnosti Židom pri Múre nárekov. Dokonca aj Rand Paul sa Židom podriadil(niečo, čo by jeho otec v živote neurobil), a ocitol sa v pozícii, keď rabínovi
Západného múru obetoval vlastného syna, ktorý vyzeral, ako by ho viedli na porážku. Ako vidíte, od prijatia znaku šelmy, za účelom …More
Ak existuje nejaký iniciačný obrad, ktorým si každý americky politik musí prejsť,tak ním je zloženie sľubu poslušnosti Židom pri Múre nárekov. Dokonca aj Rand Paul sa Židom podriadil(niečo, čo by jeho otec v živote neurobil), a ocitol sa v pozícii, keď rabínovi
Západného múru obetoval vlastného syna, ktorý vyzeral, ako by ho viedli na porážku. Ako vidíte, od prijatia znaku šelmy, za účelom kúpenia si vstupenky medzi Židov, aby im predali politické služby, závisí kariéra každého jedného amerického politika - od tohto iniciačného obradu. A teraz Židia chcú, aby sme verili, že je niečo posvätného na Západnom múre,že ide o pozostatok Druhého chrámu,kde "Božská prítomnosť", ktorá má údajne prebývať v jeho kameňoch a štrbinách, preberá gójmi napísané modliby na papieri. Sú totálne na omyle.Múr nárekov je v skutočnosti pozostatkom rímskej pevnosti, ktorá sa volá "PevnosťAntónia", a bola postavená severnejšie od skutočného miesta chrámu, kde nikdy žiadna skala nevyčnievala, a skôr ho postavili nad prameňom Gihonu.
Skala hraničiaca so Západným múrom, na ktorej bol postavený Skalný dom, v skutočnosti tvorila stred, okolo ktorého Pevnosť Antónia postavili. Nie je nič posvätného na tejto skale alebo múre. Je to potvrdené očitým svedectvom židovského historika Jozefusa,
ktorý vo svojej knihe Židovská vojna píše,
že Rimania Druhý chrám zrovnali úplne
so zemou, až neostalo z neho nič, takže ak by ste krátko potom navštívili Jeruzalem, neuverili by ste, že tam niekedy nejakýchrám stál. Podľa Jozefusa, rímsky generál Titus, ktorý v roku 70 zrovnal celý Jeruzalem so zemou, nechal Pevnosť Antónia stáť,
aby sa v nej mohla ubytovať desiata légia,ktorá v Jeruzaleme ostala, aby dohliadala
na záležitosti Ríma. Týmto sa vyplnilo Kristovo proroctvo: Nezostane tu kameň
na kameni."
Boh sa vysmievať nedá. Boh je pravda a Židia sú klamári.Ak mi ešte stále neveríte, potom si zožente knihu prof. Dr. Ernesta Martina - "The Temples That Jerusalem Forgot" (Chrámy, na ktoré Jeruzalem zabudol), a sami sa presvedčíte.Rand Paul by mal vedieť, že Múr nárekov je miestom satanistického obradu, ktorý má pôvod v židovskom okultnom systéme z 13. storočia známeho ako Kabala, tak to vykladá Zohar, a v 18. storočí ho šírilo Chasidské hnutie. Ako vidíte, tak táto tzv. "Božská prítomnosť" v Múre nárekov nie je ničím iným, než kabalistickým ženským vyžarovaním
ich falošného boha "Šekiny". Pozorne sledujte, ako rabíni prirážajú
svoju panvu a penisy tam a späť pri predpísanom pohybe počas modlitby,
ktorý sa volá "davening", kde Žid kopuluje so "Šekinou", aby tak v erotickom spojení
priviedol na svet Ejn Sofa, kabalistické mužské vyžarovanie ich falošného boha.
Teraz sledujte tohto mladého židovského chlapca, ktorý inštinktívne vie, že "davening" je oplzlý a zahanbujúci čin. Jednoducho sa nedokáže prinútiť, aby prirážal svojou panvou.
Priatelia, pre Randa Paula, a mnohých ďaľších podobných truľov, akými sú
McCain, Bush, Obama, Clintonová a Romney,
je vykonanie iniciačného politického obradu pri Múre nárekov ničím iným, než potrasením si rukou so samotným diablom.
A ak Boh neprebýva v chrámoch, ktoré postavila ľudská ruka, (ako nám to Biblia hovorí), o to menej by prebýval v rímskej pevnosti. Podvod je odhalený. Nielen, že naši politici
predávajú svoje duše Židom pri rímskej pevnosti menom Pevnosť Antónia
, nesprávne nazývanej "Západný múr", ešte sa aj účastnia na oplzlom okultnom obrade,
pri ktorom tzv. "Božskou prítomnosťou" je samotný satan. Satanov trón je pri Múre nárekov a naši politici, ktorých tam Židia zaviedli, ho prinášajú späť so sebou na ceste domov do Ameriky.
apredsasatoci
tento zid je rozkosny.