CÓRKA MARYI
111.2K

BÓG OJCIEC: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 12 października 2014 roku, godz. 18.40

Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, tak by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie Dzień początku świata bez końca. Moje obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej na świecie, aby rodzaj ludzki mógł się połączyć jako jedno w Moich Oczach.

Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwości na świecie nagle się zakończą, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Mojej Interwencji będą się trzymali diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia część Mojego Przymierza.

Powstańcie, Moje dzieci, wznieście swoje serca w nadziei i ufności.

Zainterweniuję na wiele sposobów, nie dopuszczając, byście zostali zniszczeni poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, ponieważ dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe. Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości i podniosę cichych, pokornych i tych o czułych sercach, by zajęli swoje miejsca w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Nigdy nie traćcie nadziei, ponieważ cała Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moje maleństwa, i znajdujcie pocieszenie w Mojej bezwarunkowej Miłości do was. Ufajcie Mi, a cała Chwała będzie wasza.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ieci-zostana-oczyszczone-ze-wszystkich-nieprawosci
wordpress.com/…as-my-children-will-be-cleansed-of-all-iniquities/
CÓRKA MARYI
"Zainterweniuję na wiele sposobów, nie dopuszczając, byście zostali zniszczeni poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, ponieważ dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe.