TerezaK
16

POSELSTVÍ BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE ZE DNE 4. LISTOPADU 2022

"JSEM s vámi v nesnázích a JSEM s vámi i nyní. Příští týden přinese problémy jiného druhu. Z dlouhodobého hlediska vás to neovlivní, protože jste Moji. Zůstaňte mi věrní a uvidíte Syna člověka přicházet na oblacích. Radujte se, křesťané, pozvedněte hlasy a zpívejte! Jeho Veličenstvo přichází! Dávejte na něj pozor, protože se brzy objeví! Amen."
~ Bůh