pl.news
3.2K

Biskup odmawia Rzymskich święceń, klasztor znajduje rozwiązanie

Angielskojęzyczny klasztor Saint Benoit w Brignoles, we Francji, w kwietniu zorganizował "nieautoryzowane" święcenia Obrządku Rzymskiego w dyskretnym miejscu poza granicami Francji. Święcenia zostały odprawione przez "starszego prałata pozostającego w duchowej bliskości ze Stolicą Apostolską".

Prałat wyświęcił Przeora Alcuina Reida, który to od kilku lat jest diakonem, oraz jednego z zakonników. Klasztor Saint Benoit w Brignoles stanowi jedynie diecezjalne zgromadzenie wiernych.

Pochodzący z Australii przeor jest liturgistą. Kardynał Ratzinger napisał przedmowę do jednej z jego książek zatytułowanej Organiczny Rozwój Liturgii i wydanej w 2005 roku.

Klasztor nie zawsze może polegać na księżach diecezjalnych w kwestii odprawiania mszy. Trzech wizytatorów w grudniu zaleciło wyświęcenie jednego z zakonników.

Jednakże cieszący się nieposzlakowaną opinią Biskup Fréjus-Toulon Dominique Rey, nie chciał odprawić święceń. To, co Rey nazywa "roztropnością", zakon określa jako strach przed konsekwencjami, który dodatkowo spotęgowała wizytacja apostolska seminarium diecezjalnego. W styczniu Rey potwierdził, że nie udzieli święceń kapłańskich.

Zakon usprawiedliwił przeprowadzone święcenia, zasłaniając się nadzwyczajną sytuacją w Kościele. Rey "zawiesił" wyświęconych kapłanów.

#newsJspowwjcgd