dyk
2212

Zastavenia Krížovej cesty XIV

Meditácie z Pravého Života v Bohu 14. Ježiš je položený do hrobu (Mt 27,60; Mk 15,46; Lk 23,53; Jn 19,41-42) Pozdvihnem vás z vašich hrobov a povediem vás zase do vášho domova: Môjho Svätého Srdca.More
Meditácie z Pravého Života v Bohu
14. Ježiš je položený do hrobu
(Mt 27,60; Mk 15,46; Lk 23,53; Jn 19,41-42)
Pozdvihnem vás z vašich hrobov a povediem vás zase do vášho domova: Môjho Svätého Srdca. (22.4.90)
A ty, Moje dieťa, ktorý Ma čítaš alebo počuješ, ty, ktorého som navštívil v hrobe a oživil Svojím Dychom, hovorím ti: sleduj stopy Mojej Krvi, ktoré nechávam za sebou ako znamenie pre teba, a ak ťa niekto z okoloidúcich zastaví a spýta sa ťa, povedz mu, že si Môj žiak, Moja žiačka, a Ja tvoj Majster, a že ideš svedčiť ukrižovanému Kristovi, vzkriesenému Kristovi. A keď ťa zastaví obchodník, daj pozor na jeho nepoctivosť, dbaj, aby Kríž, ktorý Ja som ti dal, nenahradil skazenou takzvanú múdrosťou. Bez reči, bez slova, objímte ešte horlivejšie brvno na svojich ramenách a kráčajte po stopách Mojej Krvi a dovedú vás ku Mne. A ak niekto z nich začne postupovať proti vám, neskrývajte svoju tvár pred údermi, nastavte aj chrbát, aby vás spoznali podľa vašich rán. Nech, sú dokonalým napodobením …More
Peter(skala)
je posolstvo aj k ostatným zastaveniam krížovej cesty?
Peter(skala)
Už som to našiel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14