jac505
Tylko Bóg się nie myli. Nigdy nie popełnia błędów. Bóg na podstawie swoich obliczeń, Swojej nauki ,przy której nasza nauka ziemska jest jak język i nauka barana w porównaniu do języka i nauki współczesnego człowieka, przy pomocy Swoje nauki Bóg ujrzał wszystko co się zdarzy w naszym świecie. My musimy uważać na każde słowo kapłana, tak ks. Chmielewskiego jak i ks. Bańki, arcybiskupów i odnosić …More
Tylko Bóg się nie myli. Nigdy nie popełnia błędów. Bóg na podstawie swoich obliczeń, Swojej nauki ,przy której nasza nauka ziemska jest jak język i nauka barana w porównaniu do języka i nauki współczesnego człowieka, przy pomocy Swoje nauki Bóg ujrzał wszystko co się zdarzy w naszym świecie. My musimy uważać na każde słowo kapłana, tak ks. Chmielewskiego jak i ks. Bańki, arcybiskupów i odnosić wszystko do jasnej nauki Pana naszego z Ewangelii. Ale to wymaga pomocy Ducha Świętego. Taką pomoc otrzymamy, w co bardzo wierzę czytając uważnie i powoli, rozmyślając historię zbawienia jaką miała łaskę ujrzeć bł. A.K. Emmerich. Niech mi nikt nie zarzuca, że jestem niemieckim agentem i promuje niemieckich świętych. Mi zależy tylko na zbawieniu, na dobru według Woli Boga ukazanej przez Jezusa. Zbaw nas Panie Jezu !
Beatus 1
Kapłani to tylko ludzie i dlatego lepiej nie stawiać żadnego na piedestale. Tylko Bóg!