Beatus 1
Beatus 1
1639

Komunia Święta na rękę - fakty.

Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii świętej na rękę Ks. Piotr Majer Wielowiekową tradycją Kościoła przy udzielaniu Komunii świętej jest zwyczaj składania cząstki konsekrowanego chleba na …
Beatus 1
Tekst przeze mnie opublikowany jest fragmentem większej całości. Po lekturze przypomniałam sobie naukę Pana Jezusa: "Co tedy Bóg złączył, człowiek …More
Tekst przeze mnie opublikowany jest fragmentem większej całości. Po lekturze przypomniałam sobie naukę Pana Jezusa: "Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Rzekli mu: Czemuż tedy Mojżesz nakazał dać jej list rozwodowy i opuścić? Rzekł im: Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwolił wam opuszczać wasze żony, lecz na początku nie było tak."
"...Co więcej, w niektórych miejscach samowolnie wprowadzono taki obrzęd, bez zwracania się o aprobatę Stolicy Apostolskiej i bez należytego przygotowania wiernych..."
Jak widać, i tutaj samowolnie innowacje zostały wprowadzone tylnymi drzwiami. Można było postawić wszystko na ostrzu noża, ale czy nie spowodowałoby to rozłamu w Kościele i nie przyczyniło się do zatracenia wielu?

Cud Eucharystyczny w Buenos Aires

Osłabienie wiary w rzeczywistą obecność zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii jest jednym z bardzo istotnych znaków kryzysu życia duchowego. Pan Jezus pragnie ożywić naszą wiarę w Jego …
tommy 1
Cud eucharystyczny w Buenos Aires jest niezwykłym znakiem, potwierdzonym przez naukowe badania. Poprzez ten cudowny znak Jezus pragnie nas zachęcić …More
Cud eucharystyczny w Buenos Aires jest niezwykłym znakiem, potwierdzonym przez naukowe badania. Poprzez ten cudowny znak Jezus pragnie nas zachęcić do żywej wiary w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii pod postaciami chleba i wina; przypomina, że jest to obecność realna, a nie symboliczna. Możemy Go zobaczyć tylko oczami wiary pod postaciami konsekrowanego chleba i wina. Nie widzimy Go oczami ciała, ponieważ jest tam obecny w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Jezus w Eucharystii widzi, kocha nas i pragnie nas zbawić.
tommy1
Dzięki za materiał.
Beatus 1
1369

Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli.

Grzechy języka 3 1 Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. 2 Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest …
Beatus 1
Lubujemy się w pouczaniu innych nie proszeni. Wolimy pouczać niż dać się pouczyć. Może warto powściągnąć język, jeśli możemy swoją wypowiedzią kogoś …More
Lubujemy się w pouczaniu innych nie proszeni. Wolimy pouczać niż dać się pouczyć. Może warto powściągnąć język, jeśli możemy swoją wypowiedzią kogoś zgorszyć lub skrzywdzić.
Beatus 1
146

"Econe - koniec, kropka." Spojrzenie sedewakantystów.

POJAWIENIE SIĘ LEFEBRYZMU Pertraktacje z soborowym kościołem mogły mieć teoretycznie trzy możliwe zakończenia: uzyskanie prawa dla nurtu "tradycjonalistycznego", przyłączenie się do nowego …
Beatus 1
1252

"Econe - koniec, kropka." Spojrzenie sedewakantystów.

OD KOMPROMISU DO NIESPRAWIEDLIWOŚCI Abp Lefebvre spotkał się z Janem Pawłem II 16 grudnia 1978 roku. Po rozmowie dał wyraz swoim poważnym zastrzeżeniom. W niebywale swobodnym stylu mówił o …
Beatus 1
Należy pamiętać, że dla sedewakantystów tron Piotrowy jest pusty od Soboru Watykańskiego II. W ten sposób uniknęli, w swoim mniemaniu, zarzutu …More
Należy pamiętać, że dla sedewakantystów tron Piotrowy jest pusty od Soboru Watykańskiego II. W ten sposób uniknęli, w swoim mniemaniu, zarzutu nieposłuszeństwa względem Kościoła katolickiego. Po prostu go nie uznają. Siłą rzeczy, postępowanie lefebrystów jest dla nich nielogiczne.

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

NACJONALIZM. Pogląd wyrażający się najczęściej słowami: “naród jest najwyższym dobrem”. Niezależnie od pojęcia narodu - różnego w różnych krajach - każdy nacjonalizm zawiera dwa twierdzenia: po …
Beatus 1
Patriotyzm czy już nacjonalizm? Warto zachować rozsądek, aby nie popaść w ten zabobon.

Wezwanie do posłuszeństwa wobec władzy.

13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi i ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, 14. Czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania …
Beatus 1
W Katechizmie czytamy: 2242 Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z …More
W Katechizmie czytamy:
2242 Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. "Oddajcie... Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Mt 22, 21). "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).
Tam... gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i ewangeliczne 25 .
2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy,…More
Beatus 1
Oczywiście sprzeczność z prawem Bożym jest oceniana według widzimisię katolika. Dlatego maseczki zostały uznane przez wielu za sprzeczne z prawem …More
Oczywiście sprzeczność z prawem Bożym jest oceniana według widzimisię katolika. Dlatego maseczki zostały uznane przez wielu za sprzeczne z prawem Bożym, a nawet, o zgrozo, zostało to poparte cytatami z Pisma Świętego. Gdy się tym cytatom przyjrzymy, w ogóle nie poruszają tego tematu, gdyż zasłona oznacza niewiarę, a nie noszenie czegoś na twarzy. Na takiej wątpliwej podstawie, wielu wierzących w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przyjmuje Komunię św. tylko duchowo i nie spowiada się księżom w maseczkach, dobrowolnie rezygnując z darów naszego Zbawiciela.
26 more comments

Napomnienie

"Fotokopia nie jest dla mnie żadnym dokumentem. Niech pokażą oryginał Dzienniczka. Trzeba też używać trochę swojego rozumu, a nie przyjmować wszystkiego co nam podają. Sam Kapłan na Spowiedzi jako …
Beatus 1
W Katechizmie czytamy: Jakie są warunki potrzebne do dobrej modlitwy? Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i …More
W Katechizmie czytamy:
Jakie są warunki potrzebne do dobrej modlitwy?
Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej.
Co to znaczy modlić się pokornie?
To znaczy: szczerze uznawać swą niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała.
Beatus 1
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA "Napisałam przecież, że Spowiednik tak nakazał się modlić, więc gdzie widzisz problem? W oddawanej czci Jezusowi ? Poza …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA "Napisałam przecież, że Spowiednik tak nakazał się modlić, więc gdzie widzisz problem? W oddawanej czci Jezusowi ? Poza tym własne sumienie mi podpowiada jak powinno się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego"
Gdzie widzę problem? W tym, że po raz kolejny twierdzisz, że to co Kościół naucza jest nieprawdziwe. Tak samo było z medalikiem św. Benedykta, obrazem Jezusa Miłosiernego itp. Opamiętaj się!
13 more comments
Beatus 1
1.2K

Rozporządzenia władzy świeckiej - maski.

Hawaje, 7 grudnia 1941 roku po japońskim ataku na Pearl Harbor Skąd pochodzi władza rządząca społecznością cywilną? Władza rządząca społecznością cywilną pochodzi od Boga, który ją ustanowił dla …
Beatus 1
1334

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

WOLNOŚĆ. Odróżnia się zwykle wolność fizyczną (której nie ma więzień), psychiczną (której pozbawiony jest chory umysłowo) i polityczną (przeciwieństwo niewolnictwa). Wolności dotyczą rozmaite …
Beatus 1
W Katechizmie czytamy: Czy człowiek jest wolny w swych działaniach? Tak, człowiek jest wolny w swych działaniach i każdy z nas sam czuje, że może …More
W Katechizmie czytamy:
Czy człowiek jest wolny w swych działaniach?
Tak, człowiek jest wolny w swych działaniach i każdy z nas sam czuje, że może coś czynić, albo tego zaniechać, albo wybrać taką bądź inną czynność.
Wyjaśnij wolność człowieka na jakimś przykładzie.
Jeżeli na przykład świadomie kłamię, wiem, że mógłbym zachować milczenie, albo przeciwnie, że mógłbym też powiedzieć prawdę.
Wielu odbiera nam tę wolność uznając, że wiedzą lepiej co jest dla nas dobre. Tym czasem każdy człowiek ma prawo decydowania o samym sobie. Gdy jego działanie jest dobrowolne i potrafi je uzasadnić, powinniśmy uszanować jego decyzję. Dlatego nie należy zmuszać ludzi do przyjmowania szczepionki, jak również do jej nieprzyjmowania. Nie powinno się piętnować ani jednej ani drugiej decyzji. Nie powinno się złorzeczyć osobie niezaszczepionej, ani zaszczepionej. Owszem, powinniśmy życzyć każdemu bliźniemu, niezależnie od jego decyzji, samego dobra. Mamy dawać dobry przykład swoim życiem i nie naśladować …More
Beatus 1
3289

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

LUDZKOŚĆ. Najważniejszym zabobonem związanym z pojęciem ludzkości jest proste bałwochwalstwo francuskiego filozofa A. Comte’a, który nazwał ludzkość “wielką istotą” (grand etre) i uwielbiał ją. …
Maciej Marczyński
do ELkam artykuł poniżej . Spadaj trolu. Wszystkich krytykujesz , tylko ty najmądrzejszy jesteś. Sprzedawczyku , który nie wiadomo kogo reprezentuje
Beatus 1
Tym zabobonem kierują się organizacje ekologiczne, które walczą ze zmianami klimatycznymi, zaśmiecaniem planety, wymieraniem gatunków zwierząt, itp.,…More
Tym zabobonem kierują się organizacje ekologiczne, które walczą ze zmianami klimatycznymi, zaśmiecaniem planety, wymieraniem gatunków zwierząt, itp., a wszystko dla dobra ludzkości. Indywidualni ludzie będący składnikiem tej ludzkości, traktowani są przez nich jak pasożyty, które powinny przepraszać, że żyją.
Zanikanie więzi narodowych na rzecz ludzkości osłabia naród. Czy w chwili wojny będziemy mogli się skutecznie się przeciwstawić agresorowi, jeżeli członkowie narodu nie są solidarni? Rządź i dziel!
One more comment
Beatus 1
2553

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

RÓWNOŚĆ. Ludzie są oczywiście nierówni: jedni są młodzi, inni starzy, jedni silni, inni słabi, mądrzy i głupi, szlachetni, zbrodniczy i tak dalej. Mało jest więc zabobonów tak idiotycznych jak wiara,…
wacula25wp.pl
Beatus 1Mądra myśl 😊 😊 😇 😇 😂 😂 😍 😍 🤗 🤗 🤭 🤭More
Beatus 1Mądra myśl 😊 😊 😇 😇 😂 😂 😍 😍 🤗 🤗 🤭 🤭
Beatus 1
Egalitaryzm moralny...zabobon, który powoduje w nas wyrzuty sumienia, że bardziej nas obchodzi nasza rodzina od głodujących w Afryce. Wręcz czyni …More
Egalitaryzm moralny...zabobon, który powoduje w nas wyrzuty sumienia, że bardziej nas obchodzi nasza rodzina od głodujących w Afryce. Wręcz czyni się nas odpowiedzialnymi za ten niedostatek drugiego człowieka. Zamiast się zająć tym co jest w naszym zasięgu, zużywamy naszą energię na pomaganie bliżej nieokreślonej ludzkości.
Beatus 1
1332

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

RELIGIA. Religii w ogóle, podobnie jak jarzyny, zdefiniować niepodobna. Na ogół nazywa się jednak w Europie religiami tzw. wielkie religie albo “religie książki”, tj. brahmanizm, buddyzm, mozaizm, …
Beatus 1
Wielu katolików modlitwy, dewocjonalia, a i samego Boga pojmuje w sposób magiczny. Odmówię modlitwę tyle a tyle razy, a uzyskam konkretne łaski. …More
Wielu katolików modlitwy, dewocjonalia, a i samego Boga pojmuje w sposób magiczny. Odmówię modlitwę tyle a tyle razy, a uzyskam konkretne łaski. Będę nosił specjalny medalik, a wtedy w magiczny sposób on mnie ochroni. Poproszę Boga o coś, a On mi to da i zniszczy moich wrogów, bo Go wyznaję. Zapominają, że siłą sprawczą jest sam Bóg Ojciec. Roszczeniowe traktowanie religii może się źle skończyć. Jeżeli moje oczekiwania nie zostaną spełnione, czy nadal będę wierzyć?
Niepokojące jest też przekonanie, że lepiej wiemy jaka jest wola Boga. Tak naprawdę próbujemy Bogu narzucić naszą wolę i nasze przekonania, gdyż nie mamy wiedzy na temat planów naszego Stwórcy.
Mam wrażenie, że Bractwo zrobiło z religii rodzaj techniki. Ich piorunochronem są obrzędy sprawowane podczas Mszy trydenckiej. Ryt stał się najważniejszym składnikiem ich religijności. Zapominają o zaufaniu i pokorze względem Boga, zawartych w słowach: "Ale niech się Twoja wola dzieje, a nie moja".
Beatus 1
1456

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

BEŁKOT. Mowa ludzka pozbawiona sensu. Sam bełkot nie jest zabobonem; jest nim natomiast wierzenie, że można za pomocą bełkotu przekazać informacje o przedmiotach. Istnieją dwa podstawowe rodzaje …
Beatus 1
Słowa mają znaczenie, lecz w dzisiejszych czasach w różnych środowiskach różnie się je rozumie. Dlatego, mam wrażenie, tak trudno nam się porozumieć. …More
Słowa mają znaczenie, lecz w dzisiejszych czasach w różnych środowiskach różnie się je rozumie. Dlatego, mam wrażenie, tak trudno nam się porozumieć.
Należy się zastanowić, czy artykuł który publikujemy służy wymianie myśli, informacji, czy jest tylko i wyłącznie przekazem emocji lub manipulacją mającą wywołać określone emocje. Często na Glorii mam do czynienia z manipulacją. Autor posługuje się bełkotem: zlepkiem sloganów, haseł, wyrażeń, które niosą w sobie negatywny ładunek i mają sprowokować gniew, lęk, frustrację...emocje przeciwne działaniu Ducha Świętego. Warto wystrzegać się takiej praktyki, bo działa na szkodę naszej duszy.
Beatus 1
2316

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

AUTORYTET. Wokoło autorytetu powstało kilka groźnych zabobonów. Aby zrozumieć ich przewrotność, wypada przede wszystkim wyjaśnić znaczenie nazwy autorytet. Mówimy, że jeden człowiek jest autorytetem …
wacula25wp.pl
Beatus 1 Piszesz -[ Jeszcze gorzej, gdy na oślep szuka autorytetów, które mają potwierdzić jego opinię,itd.]== Hmm -Jeżeli sam nie posiada swoje …More
Beatus 1 Piszesz -[ Jeszcze gorzej, gdy na oślep szuka autorytetów, które mają potwierdzić jego opinię,itd.]== Hmm -Jeżeli sam nie posiada swoje mądrości więc szuka głupiej mądrości podobnej do jego i wtedy pisze jeszcze większe głupoty typu -{ płaskiej lub kwadratowej ziemi }-.Nadzieja jest że tylko kiedyś zmądrzeje .MUSIMY BYĆ w miarę tolerancyjni. 😎 🤭
Beatus 1
Wielu wypowiadając się na Glorii, koniecznie musi podpierać się czyimś autorytetem. Dlatego w swojej publikacji obszernie cytuje wielkich myślicieli,…More
Wielu wypowiadając się na Glorii, koniecznie musi podpierać się czyimś autorytetem. Dlatego w swojej publikacji obszernie cytuje wielkich myślicieli, nieśmiało między wierszami dodając własną opinię. Jeszcze gorzej, gdy na oślep szuka autorytetów, które mają potwierdzić jego opinię, nie upewniwszy się, czy aby we wszystkim się zgadzają.
Lepiej kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi autorytetami - Matką Bożą i Zbawicielem.
Beatus 1
2517

"Sto zabobonów" O. Józef Maria Bocheński OP

AKTYWIZM. Mniemanie, że tylko ruch, działanie, dążenie do celu ma wartość i może dać sens ludzkiemu życiu. Życie miałoby zatem sens tylko wtedy, gdy człowiek działa, dąży do czegoś. Aktywizm potępi…
Beatus 1
Francuzi rozbijają telewizory. Czysty aktywizm. Czy wiedzą po co to robią? Jaki cel chcą osiągnąć?
Beatus 1
Wielu piszących na Glorii, uległo aktywizmowi. Tylko w działaniu, ruchu odnajdują sens. Może warto zatrzymać się i zastanowić do czego to wszystko …More
Wielu piszących na Glorii, uległo aktywizmowi. Tylko w działaniu, ruchu odnajdują sens. Może warto zatrzymać się i zastanowić do czego to wszystko nas prowadzi...jaki mamy ostateczny cel.
Beatus 1
505

Posłuszeństwo i uległość.

15 16 Samuel odpowiedział Saulowi: «Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» 17 I mówił Samuel: «Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty …
Beatus 1
2371

Rady i wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

"Gdy byłam maleńką, w domu ciotki dano mi kiedyś piękną książkę. Czytając ją zauważyłam, że chwalono w niej bardzo pewną nauczycielkę, która zawsze zręcznie wydobyć się umiała z kłopotu, a nikogo …
Matricaria
Rady św.Teresy Genialnej są najlepszym prezentem na Nowy Rok.Dusze niemiłe są wśród nas,często maskują się pozorem słodzonej dobroci,wystarczy …More
Rady św.Teresy Genialnej są najlepszym prezentem na Nowy Rok.Dusze niemiłe są wśród nas,często maskują się pozorem słodzonej dobroci,wystarczy jednak parę słów gorzkiej prawdy by pokazały swoje prawdziwe oblicze, wtedy trzeba je zostawić sobie samym w chłodni,jak radzi młodziutka Doktor Kościoła. Dusze niemiłe zazwyczaj wielce są skłonne do wywyższania siebie i wygłaszania ocen na każdy temat ,a tu zonk,nagle im ktoś wyrzaża błędne postępowanie. Święta Teresa to generał w habicie,kto jako dziecko ujrzał jej słodki obrazek w różach od razu pod jej komendę szedł na całe życie,jo tyż.I wielce to sobie cenię.
One more comment
Beatus 1
208

Rady i wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Mówiła do Matki Przełożonej: "Matko droga, gdybym była niewierną, gdybym najlżejszą popełniła niewierność, czuję, że doznawałabym zaraz najokropniejszych niepokojów, nie mogłabym już przyjąć śmierci …
Beatus 1
193

Rady i wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Zawiniłam, a błąd mój bardzo zasmucił siostrę Teresę; czyniłam sobie gorzkie wyrzuty. Postanowiłam za karę nie przystąpić do Komunii świętej i o tym moim postanowieniu zawiadomiłam listownie naszą …