Beatus 1
Beatus 1

Profanacja koscioła z premedytacją na Bielanach

W synagodze można tańczyć i przebierać się za klauna. To nie świątynia a dom modlitwy i noclegownia.
Beatus 1

Dzień 11 - "Maryja Niepokalana - Matka cierpienia i trwogi"

Nie znam linku. Opublikowane są w książce pt: "Tak, widziałem Niepokalaną". Jest to zbiór 33 listów księdza Dolindo Ruotolo do duchowych córek, wysyłanych z Rzymu, gdzie był przesłuchiwany przez Święte Oficjum (w zbliżonym czasie śledztwu poddawany był również ojciec Pio). Polecam tę książkę. Lubię ostrożnych/rozważnych katolików, więc jestem ciekawa Twojej opinii.
Beatus 1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień szesnasty.

"...Czym jest według was miłosierdzie? Ono nie jest jedynie pobłażliwością, ale również środkiem, lekarstwem, operacją chirurgiczną. Pierwszym miłosierdziem, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, jest oczyszczenie. Nie bójcie się nie lękajcie, jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się …More
"...Czym jest według was miłosierdzie? Ono nie jest jedynie pobłażliwością, ale również środkiem, lekarstwem, operacją chirurgiczną. Pierwszym miłosierdziem, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, jest oczyszczenie. Nie bójcie się nie lękajcie, jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się będzie prawie opuszczony i ze wszystkich stron pozostawiony przez swoje sługi...Będą nawet zamykane kościoły! Pan rozetnie swoją potęgą wszystkie więzy, które teraz krępują ziemię i ją paraliżują! Zaniedbali chwałę Bożą dla chwały ludzkiej, dla prestiżu ziemskiego, dla przepychu zewnętrznego i cała ta okazałość zostanie pochłonięta przez straszne prześladowanie, nowe! Zobaczymy wtedy, na co się zdadzą ludzkie przywileje, i ujrzymy, że byłoby lepiej oprzeć się tylko na Chrystusie, który jest prawdziwym życiem Kościoła. Kiedy zobaczycie pasterzy wypędzonych ze swoich siedzib i sprowadzanych do biednych domów, kiedy zobaczycie kapłanów pozbawionych tego, co posiadali, kiedy zobaczycie obalone wszystkie wielkości zewnętrzne, mówcie, że Królestwo Boże jest blisko! To wszystko jest miłosierdziem, a nie złem! Jezus chciał królować, rozszerzając miłość, i wiele rzeczy było Mu przeszkodą. Tak więc On rozproszy to wszystko, co nie jest Jego, i uderzy w swoje sługi, aby pozbawieni wszelkiego ludzkiego oparcia żyli tylko Nim i dla Niego!
Oto prawdziwe miłosierdzie i ja nie przeszkodzę temu, co, choć wydaje się czymś odwrotnym, to jest wielkim dobrem, bo jestem Matką miłosierdzia!. Pan rozpocznie od swojego domu i od niego przejdzie w świat...Podłość osiągnie swój szczyt i rozpadnie się sama, i zostanie pochłonięta..."
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

VRS, Matka Boża tak opisuje kondycję Kościoła w 1921 roku: "Kościół pielgrzymujący jeszcze na ziemi tworzą słabe stworzenia, często nędzne i pełne grzechu; jest on zniewolony różnymi przeciwnościami i żyje jak owca pośród drapieżnych wilków. Kościół walczący, widziany w swojej ziemskiej rzeczywistości, w swoich członkach, w swoich walkach, wydaje się małą łodzią, bezpieczną w ręku Boga jak arka …More
VRS, Matka Boża tak opisuje kondycję Kościoła w 1921 roku: "Kościół pielgrzymujący jeszcze na ziemi tworzą słabe stworzenia, często nędzne i pełne grzechu; jest on zniewolony różnymi przeciwnościami i żyje jak owca pośród drapieżnych wilków. Kościół walczący, widziany w swojej ziemskiej rzeczywistości, w swoich członkach, w swoich walkach, wydaje się małą łodzią, bezpieczną w ręku Boga jak arka Noego, ale pozostawioną na falach niszczącego potopu...". Mogę jeszcze przytoczyć Jej słowa dotyczące początków Kościoła Świętego. Piszesz, że:"...obecnie ludzie wydają się mniej rozumni albo bardziej zamknięci na prawdę...". Kiedy to mianowicie ludzie byli bardziej rozumni i otwarci na prawdę? Piszesz enigmatycznie i sama Matka Boża zadaje kłam Twoim twierdzeniom.
Piszesz: "...łamał ówczesny reżym sanitarny, np. spotykając się z trędowatymi...". Owszem, Pan Jezus uzdrawiał trędowatych, ale jak czytamy u Anny Katarzyny Emmerich: "Gdy się Jezus zbliżył do tych domów, rzekł do uczniów: Wołajcie z daleka tych trędowatych, aby szli za Mną, a ja ich uzdrowię! Gdy wyjdą, oddalcie się, abyście się nie zarazili..."
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła: "Jakże! klasztory nasze są na to, by rozweselić Najsłodsze Serce tego dobrego Pana, On przychodzi do nas, aby odpocząć, zapomnieć o bezustannych skargach swoich przyjaciół, pośród świata żyjących; tam bowiem, zamiast uznawać łaskę krzyża, płaczą tylko i jęczą zazwyczaj pod jego ciężarem...". Ty nie jęczysz ani płaczesz...Ty się bez przerwy skarżysz. Nie wiedzieć czemu grzechy innych osobiście Ciebie dotykają. Posuwasz się nawet do stwierdzenia: "Jeżeli jakiś duchowny tej prostej i krótkiej prawdy nie pojmuje to widać prosto i jasno że rozminął się z powołaniem." Szczyt pychy i arogancji. Kto jest Twoim Mistrzem, bo na pewno nie Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
Warto naśladować świętą Tereskę, która mówiła: "Jedyną rzeczą, nie podlegającą zazdrości, jest ostatnie miejsce; ono tylko nie jest próżnością i udręczeniem ducha...". Można narzekać na nasze czasy, ale to jak się w chwili próby zachowujemy zależy od nas, gdyż: "Okoliczności nie czynią człowieka ułomnym, lecz okazują jakim jest".
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Manipulacją jest sugerowanie, że ksiądz Michał chwalił, co nie jest prawdą.
Beatus 1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień piętnasty.

"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
More
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
Czym jest książka? To skarb prawdy, jeśli jest napisana przez człowieka mądrego. Dajcie ją dziecku, a stanie się dla niego ciężarem, który będzie mu wadził. Niech temu dziecku ktoś ją przeczyta i pozwoli zrozumieć nie tylko słowa, ale ich sens i piękno, a książka stanie się życiem.
Jezus Chrystus daje wam książkę - dał wam jedną bardzo wzniosłą w Słowie Bożym. Jaką korzyść z niej wyciągnęłyście? Często stawała się przeszkodą i mówiłyście: "Dlaczego życie duchowe jest takie trudne?". To konieczne, aby łaska Ducha Świętego pozwoliła wam czytać tę Boską Księgę i aby stała się ona dla was głębokim poznaniem, świadomością, życiem..."
Beatus 1

W obronie Sakramentu Eucharystii

Przeciwherezjom, tylko Pan Bóg może "pisać prosto na krzywych liniach". Coraz częściej spotykamy się z pozytywnymi opiniami i coraz rzadziej wychodzi do nas ksiądz, aby prosić o zaprzestanie rozdawania. To pocieszające. Pocieszające jest też to, że w wielu parafiach wróciła do kropielnic woda święcona. Chwała niech będzie Panu Bogu w Niebiosach!
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Wolno, ale to manipulacja. Pozdrawiam.
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

VRS, kieruje Tobą zawsze ta sama intencja...podzielenie Kościoła Świętego na przed i posoborowy. Judzisz jednych wiernych na innych. Kto czerpie korzyści z dzielenia katolików na lepszych i gorszych, prawdziwych i nieprawdziwych, mądrych i głupich?! Apage!
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Kto mówił o chwaleniu? Słuchałaś wypowiedzi księdza Michała, czy tylko piszesz kalkę z wypowiedzi Weroniki S.?
Beatus 1

Czy katolickie poglądy mają jeszcze znaczenie?

Niektórym słowo: maseczki, maseczki, maseczki zdominowało w ogólnym przekazie słowo Bóg. Jest to dla nich argument na wszystko, w tym również na względy religijne także wewnątrz kościoła/Kościoła.
Beatus 1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień czternasty.

"...Bóg pragnie, abym królowała na nowo i jak w czasach ostatecznych Jezus ma być uwielbiony jako Król Wszechświata, tak i ja powinnam być uwielbiona jako Królowa..."
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Weronika, VRS, zmuszasz mnie do jednoznaczności. O Waszej przewrotności świadczy fakt, że z całej wypowiedzi księdza Michała Chacińskiego wyciągnęliście tylko jedno zdanie, a resztę tendencyjnie pominęliście. Ten kapłan miał rację zachęcając do wybaczenia księdzu, który nie wpuszcza przez restrykcje wiernych do kościoła. Wierny nie powinien zaprzątać swoich myśli sądzeniem tych, których tylko …More
Weronika, VRS, zmuszasz mnie do jednoznaczności. O Waszej przewrotności świadczy fakt, że z całej wypowiedzi księdza Michała Chacińskiego wyciągnęliście tylko jedno zdanie, a resztę tendencyjnie pominęliście. Ten kapłan miał rację zachęcając do wybaczenia księdzu, który nie wpuszcza przez restrykcje wiernych do kościoła. Wierny nie powinien zaprzątać swoich myśli sądzeniem tych, których tylko Pan Bóg osądzić może jako wybranych, wyświęconych przez Niego. Słusznie zauważył, że naszym zadaniem jest zadbanie o godne uczestniczenie w Ofierze Pańskiej. Jeżeli zamkną Wam drzwi w jednej świątyni, idźcie do innej. Nie ma usprawiedliwienia dla nas wiernych. Zamiast patrzeć wkoło i koncentrować się na uchybieniach bliźnich, w pokorze walczmy ze swoimi uchybieniami. Krytykowanie bliźniego bez miłości, bez dobrej intencji jest tylko karmieniem własnej pychy.
Na Twoje osobiste zaczepki mogę odpowiedzieć tylko tak...nie interesuje mnie mądrość z tego świata, gdyż nie jest od Boga.
Beatus 1

Niezwykła wizja księdza z Kolumbii podczas Mszy

W związku z tym owoc widzenia tego kapłana był dobry. W tej parafii już żaden kapłan nie udzieli Komunii Świętej niewłaściwie. Mnie to wystarczy. Z Panem Bogiem.
Muszę coś dopisać. Nie twierdzę, że to widzenie było prawdziwe, ale stwierdziłam, że jego owoc jest dobry. Natomiast, gdyby ten sam kapłan miał następne widzenie niezgodne z nauczaniem Kościoła Świętego, z miejsca bym je odrzuciła. …More
W związku z tym owoc widzenia tego kapłana był dobry. W tej parafii już żaden kapłan nie udzieli Komunii Świętej niewłaściwie. Mnie to wystarczy. Z Panem Bogiem.
Muszę coś dopisać. Nie twierdzę, że to widzenie było prawdziwe, ale stwierdziłam, że jego owoc jest dobry. Natomiast, gdyby ten sam kapłan miał następne widzenie niezgodne z nauczaniem Kościoła Świętego, z miejsca bym je odrzuciła. Należy cały czas być czujnym, bo szatan działa podstępnie. Pozdrawiam.
Beatus 1

Niezwykła wizja księdza z Kolumbii podczas Mszy

Jac505, każdy święty współuczestniczył w Ofierze Pana Jezusa. Mieli z pokorą znosić wszelkie niedostatki i przykrości. Jak to się ma do niewiary w obecność w Eucharystii Boga Żywego, nie potrafię pojąć. Przyjmowanie Pana Jezusa w pozycji stojącej, a także na rękę świadczy o tym, że osoba tak czyniąca nie wierzy, że przyjmuje ciało Zbawiciela. Nie wolno akceptować takiej praktyki!
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Nie dla tego kapłana. Potrafisz słuchać ze zrozumieniem, czy słyszysz to co chcesz usłyszeć? To wielka różnica. Nie omawiamy Twoich wyobrażeń/poglądów, ale słowa tego księdza.
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

Sprecyzuj: "mało boży".
Beatus 1

Deus Vult Ta wiadomość będzie dla Ciebie szokiem...

ViRuS i WeRonikaS, jesteście niereformowalni! Czego nie zrobicie, żeby odejść od meritum. To co robicie jest diabelskie! Apage!
Wspaniały wykład. Ksiądz pochylił się nad wszystkimi wadami naszego uczestnictwa w Ofierze. Z serca mu dziękuję. Rady dotyczące naszego rozwoju duchowego są bezcenne, bo są praktyczne i proste. Bóg zapłać
Beatus 1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień trzynasty.

"...Dam wam przykład, by łatwiej można było to pojąć. Bóg może dać duszy pragnienie męczeństwa, fantazja może wzbudzić w duszy, podobnie, poezję męczeństwa, Pragnienie wzbudzone przez Boga jest przede wszystkim docenieniem Jego wielkości. Dusza kontempluje Boga, szanuje Go, kocha i czując niedostateczność swego świadczenia o miłości, pragnie oddać Mu życie. To jest proste pragnienie, nie ma …More
"...Dam wam przykład, by łatwiej można było to pojąć. Bóg może dać duszy pragnienie męczeństwa, fantazja może wzbudzić w duszy, podobnie, poezję męczeństwa, Pragnienie wzbudzone przez Boga jest przede wszystkim docenieniem Jego wielkości. Dusza kontempluje Boga, szanuje Go, kocha i czując niedostateczność swego świadczenia o miłości, pragnie oddać Mu życie. To jest proste pragnienie, nie ma w sobie nic szczególnego poza miłością, która stawia Boga ponad wszystkim. To pragnienie pełne pokoju, które nie czyni duszy zarozumiałą, ale upokarza ją w jej nicości. To pragnienie, które spełnia się natychmiast, i dusza nie oczekuje już prześladowań, aby poświęcić się, ale zaczyna ofiarowywać się sama Bogu w małych rzeczach, w ciągu dnia, i czuje potrzebę, aby być całą dla Boga. To pragnienie, które ukryte jest w głębi serca i które nie uzewnętrznia się poprzez paplanie.
Fantazja tymczasem ukazuje w żywych kolorach piękno śmierci; wydaje się duszy, że jest do niej zdolna, i już wyobraża sobie przypuszczalnego tyrana, który ją przesłuchuje...i ona odpowiada z mocą, z heroizmem... Wyobraża sobie swoją mękę, w najmniejszych szczegółach, znajduje w tym upodobanie, wyobraża sobie tłum, który widzi jej mękę, i jej pycha karmi się chwałą, która nie istnieje! Dusza jest wzburzona...krew uderza do głowy, myśl staje się uporczywa, dusza wpada w zachwyt, cieszy się tym i pociesza...ale myśli o wszystkim w przyszłości. A teraz nie stać jej na żadną ofiarę, jest nietolerancyjna, spragniona ludzkiego poważania! Fantazja odebrała jej energię, rozochociła ją na próżno i kiedy znalazła się wobec zwykłych realiów, nie ma już siły, by oddać siebie Bogu każdego dnia, rezygnując z własnych wygód..."
Beatus 1

siostra Brunana. Wielkie pieniądze fałyszywej pustelnicy. Jest naprawdę sprytna

Strzeż się grzechu oszczerstwa, bracie w wierze. Może dał się nabrać.