Beatus 1
Beatus 1
111

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień szesnasty.

Maryja Niepokalana, Matka miłosierdzia Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Miłosierdzia. Oto jestem ja, która was przyprowadzam do Jezusa, ponieważ świat jest od Niego daleko i nie znajduje …
Beatus 1
"...Czym jest według was miłosierdzie? Ono nie jest jedynie pobłażliwością, ale również środkiem, lekarstwem, operacją chirurgiczną. Pierwszym miłos…More
"...Czym jest według was miłosierdzie? Ono nie jest jedynie pobłażliwością, ale również środkiem, lekarstwem, operacją chirurgiczną. Pierwszym miłosierdziem, które powinna otrzymać ta biedna ziemia, a Kościół jako pierwszy, jest oczyszczenie. Nie bójcie się nie lękajcie, jest bowiem konieczne, aby straszliwy huragan przeszedł najpierw nad Kościołem, a potem nad światem. Kościół wydawać się będzie prawie opuszczony i ze wszystkich stron pozostawiony przez swoje sługi...Będą nawet zamykane kościoły! Pan rozetnie swoją potęgą wszystkie więzy, które teraz krępują ziemię i ją paraliżują! Zaniedbali chwałę Bożą dla chwały ludzkiej, dla prestiżu ziemskiego, dla przepychu zewnętrznego i cała ta okazałość zostanie pochłonięta przez straszne prześladowanie, nowe! Zobaczymy wtedy, na co się zdadzą ludzkie przywileje, i ujrzymy, że byłoby lepiej oprzeć się tylko na Chrystusie, który jest prawdziwym życiem Kościoła. Kiedy zobaczycie pasterzy wypędzonych ze swoich siedzib i sprowadzanych do …More
Beatus 1
129

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień piętnasty.

Odnowieni, przemienieni, uniesieni Przez Ducha Świętego Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Oblubienica Ducha Świętego. W tym dniu serca wszystkich powinny być zwrócone do Ducha Świętego, aby …
Beatus 1
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar …More
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
Czym jest książka? To skarb prawdy, jeśli jest napisana przez człowieka mądrego. Dajcie ją dziecku, a stanie się dla niego ciężarem, który będzie mu wadził. Niech temu dziecku ktoś ją przeczyta i pozwoli zrozumieć nie tylko słowa, ale ich sens i piękno, a książka stanie się życiem.
Jezus Chrystus daje wam książkę - dał wam jedną bardzo wzniosłą w Słowie Bożym. Jaką korzyść z niej wyciągnęłyście? Często stawała się przeszkodą i mówiłyście: "Dlaczego życie duchowe jest takie trudne?". To konieczne, aby łaska Ducha Świętego pozwoliła wam czytać tę Boską Księgę i aby stała się ona dla was …More
Beatus 1
1498

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień czternasty.

Niepokalana Królowa Nieba i Ziemi Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, wasza Matka i Królowa, Królowa Nieba i Ziemi. Wzywacie mnie wiele razy jako Królową i nie pojmujecie sensu tego słowa i jego …
Beatus 1
"...Bóg pragnie, abym królowała na nowo i jak w czasach ostatecznych Jezus ma być uwielbiony jako Król Wszechświata, tak i ja powinnam być uwielbiona…More
"...Bóg pragnie, abym królowała na nowo i jak w czasach ostatecznych Jezus ma być uwielbiony jako Król Wszechświata, tak i ja powinnam być uwielbiona jako Królowa..."
Beatus 1
144

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień trzynasty.

Wyobraźnia pożerająca duchowe energie Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, pokój duszy i Stolica Mądrości. Skarżycie się bardzo na rozproszenia w modlitwie i niepokoje ducha, i wiele razy mówicie…
Beatus 1
"...Dam wam przykład, by łatwiej można było to pojąć. Bóg może dać duszy pragnienie męczeństwa, fantazja może wzbudzić w duszy, podobnie, poezję …More
"...Dam wam przykład, by łatwiej można było to pojąć. Bóg może dać duszy pragnienie męczeństwa, fantazja może wzbudzić w duszy, podobnie, poezję męczeństwa, Pragnienie wzbudzone przez Boga jest przede wszystkim docenieniem Jego wielkości. Dusza kontempluje Boga, szanuje Go, kocha i czując niedostateczność swego świadczenia o miłości, pragnie oddać Mu życie. To jest proste pragnienie, nie ma w sobie nic szczególnego poza miłością, która stawia Boga ponad wszystkim. To pragnienie pełne pokoju, które nie czyni duszy zarozumiałą, ale upokarza ją w jej nicości. To pragnienie, które spełnia się natychmiast, i dusza nie oczekuje już prześladowań, aby poświęcić się, ale zaczyna ofiarowywać się sama Bogu w małych rzeczach, w ciągu dnia, i czuje potrzebę, aby być całą dla Boga. To pragnienie, które ukryte jest w głębi serca i które nie uzewnętrznia się poprzez paplanie.
Fantazja tymczasem ukazuje w żywych kolorach piękno śmierci; wydaje się duszy, że jest do niej zdolna, i już wyobraża …More

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień dwunasty.

Posłuszeństwo i ofiara Tylko Bóg! Posłuszeństwa dopełniła w Maryi Jej wewnętrzna pokora Oto ja, Maryja Niepokalana, pocieszycielka strapionych! Nie martwcie się , moje dzieci, jeśli utrapienie spadni…
Orędzia
Beatus 1
"...On musiał ponownie dać człowiekowi utraconą godność i upokarzając się, stał się posłusznym. Musiał ponownie dać mu synostwo Boże i był opuszczony…More
"...On musiał ponownie dać człowiekowi utraconą godność i upokarzając się, stał się posłusznym. Musiał ponownie dać mu synostwo Boże i był opuszczony na krzyżu jako ktoś obcy Bogu: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Miał ponownie dać ludowi Bożemu swoje dziedzictwo i morderczym krzykiem został zdeptany i odrzucony przez sam lud! W ten sposób wypełniło się dzieło Odkupienia - poprzez proces całkowicie przeciwny zamiarom ludzkim, proces, który zniszczył dzieło Jezusa w ludzie aż do tego stopnia, że najbliżsi Go zdradzili, opuścili i wyrzekli się Go. Zniszczone zostało w pierwszym momencie, pozornie, całe głoszenie Jezusa, a z Jego wielkiego nauczania pozostało w ludzie tylko straszne podsumowanie: "Bluźnił!". Apostołowie się rozproszyli i ten, który miał być głową nowego Kościoła i miał głosić światu Odkupiciela, rozpoczął życie publiczne od bardzo smutnego kazania: "Nie znam tego człowieka'. Wszystko przeszło przez Mękę, wszystko zostało zniszczone, odczytane na odwrót, Jezus …More

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień jedenasty.

Maryja Niepokalana Matka cierpienia i trwogi Tylko Bóg! Zrodziłam ludzkość w cierpieniu Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Słowa Bożego, które stało się ciałem, Matka cierpienia i trwogi…
Beatus 1
'...Ufajcie, przede wszystkim ufajcie w potęgę krzyża i przyjmijcie go za broń, za bogactwo, za siłę. Jeśli nie staniecie się córkami krzyża, nie …More
'...Ufajcie, przede wszystkim ufajcie w potęgę krzyża i przyjmijcie go za broń, za bogactwo, za siłę. Jeśli nie staniecie się córkami krzyża, nie uczynicie nic dobrego i będziecie bezpłodnymi i pustymi duszami. Musicie utożsamić się z krzyżem, macie chlubić się jedynie w ukrzyżowanym Jezusie. Pozostańcie u stóp krzyża, medytując Mękę..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień dziesiąty.

Niepokalana Matka Jezusa Matka powszechne Tylko Bóg! Kiedy moje serce było wypełnione Twoją miłością, wtedy ofiarowałam Tobie mnie samą. Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Słowa Wcielo…
Beatus 1
"...To dzięki mnie pasterze przyszli do szopki, to ja byłam błyszczącą gwiazdą, która przyciągnęła Mędrców ze Wschodu; moja modlitwa i moja miłość …More
"...To dzięki mnie pasterze przyszli do szopki, to ja byłam błyszczącą gwiazdą, która przyciągnęła Mędrców ze Wschodu; moja modlitwa i moja miłość już wtedy były miłosierdziem, które wylewało się na tych, którzy bali się Boga!..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień dziewiąty.

Matka Boga; oddanie - Eucharystia - wyniszczenie Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Słowa Wcielonego. Matka! Czy kiedykolwiek rozważałyście moc tego słowa? Matka ma znaczenie…
Beatus 1
"...Chrześcijanin często przyjmuje Jezusa w sposób opłakany, bez świadomości, w rozproszeniu, a nawet świętokradzko! Kiedy zaś jest świadom tego co …More
"...Chrześcijanin często przyjmuje Jezusa w sposób opłakany, bez świadomości, w rozproszeniu, a nawet świętokradzko! Kiedy zaś jest świadom tego co czyni, przyjmuje Go, aby mieć wszystko od Niego, i nie wie, że on, chrześcijanin, ma kształtować Go w sobie samym i ma sprawić, by ten Boski zarodek się rozwijał. Jezus przychodzi, aby go umocnić, nakarmić, a chrześcijanin musi przyjąć Go w głębokiej pokorze i w wielkiej miłości. Ale kiedy Jezus uświęcił go już swoją obecnością, nakarmił go, wtedy oczekuje, by chrześcijanin oddał Mu życie, to znaczy: ukształtował Go we własnym sercu i we własnym życiu..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień ósmy.

Boskie Macierzyństwo Maryi w Jego istnieniu, w Jego wewnętrznej tajemnicy Tylko Bóg! Wszystkie stworzenia są skierowane ku mnie Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Słowa Bożego, które stał…
Beatus 1
"...Anioł uważał mnie za ludzkie stworzenie i zobaczył mnie tak wielką między wszystkimi, że zdziwiony zwrócił się do mnie słowami: "Błogosławiona …More
"...Anioł uważał mnie za ludzkie stworzenie i zobaczył mnie tak wielką między wszystkimi, że zdziwiony zwrócił się do mnie słowami: "Błogosławiona między niewiastami". I to synowskie słowo anioła względem mnie, pełne czci i miłości, jest zadośćuczynieniem pełnego pychy krzyku aniołów zbuntowanych - to anioł, który w imieniu wszystkich pozdrawia swoją Królową..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień siódmy.

Boskie Macierzyństwo Maryi Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Słowa Bożego, które stało się Ciałem, Matka Boga. Tajemnica mojego Bożego Macierzyństwa nie jest wam jeszcze znana, moje córk…
Beatus 1
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, …More
"...Nazywają mnie błogosławioną właśnie dlatego, że jestem Matką Boga. Jestem między stworzeniem a Bogiem...Moja misja jest Jego uwielbieniem, dającym Boga ludzkości i ludzkość Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Jestem między stworzeniem a Bogiem jako ta, która oczekuje z utęsknieniem, by doprowadzić do połączenia się wszystkiego z Bogiem; a moim sercem, radością całego mojego istnienia spoglądam ponownie na Słowo Boga, na Zbawiciela, jako ogniwo tego połączenia. Wołam Go, przyciągam, bo czuję w moim niepokalanym życiu Jego uprzedzające odkupienie: Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień szósty.

Niepokalana, potęga Życia Kościoła i wasza Matka Oto ja, Maryja Niepokalana, potęga Kościoła i wasza Matka! Kościół pielgrzymujący jeszcze na ziemi tworzą słabe stworzenia, często nędzne i pełne …
Beatus 1
"...Również dzisiaj Kościół jest udręczony i walka staje się coraz bardziej gorzka, albowiem w świecie jest on potęgą ukrytą i spętaną łańcuchem! …More
"...Również dzisiaj Kościół jest udręczony i walka staje się coraz bardziej gorzka, albowiem w świecie jest on potęgą ukrytą i spętaną łańcuchem! Również dzisiaj trwa Męka Jezusa, a On sam jest wykpiony, wyszydzony, poraniony, skazany, ukrzyżowany, bo wszyscy Jego bliscy uciekają od Niego i zostawiają Go wydanego na pastwę ludzkiej niesprawiedliwości! Judasz, kiedy zdradził Jezusa, miał nadzieję, że Go nie skazał, ale zawierzył smutnej sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Apostołowie, kiedy uciekli od Niego, strwożeni prześladowaniem, mieli nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Oni jednak z braku ufności ukryli się, a Piotr - zaledwie odkryli, że jest uczniem Jezusa - pospiesznie się Go zaparł! Czy Jezus nie obdarzył ich wieloma zdolnościami? Czy nie czynili cudów? Czy nie słuchali Jego słowa, nie weszli w posiadanie Jego nauki? Powinni byli zaufać Mu, działać, bronić, nie milczeć! Wystarczyło odwołać się do Jego mocy, pozwolić poznać Jego życie, sprawić by rozbłysła …More

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień piąty.

Niepokalana Maryja Powszechny Pokój Tylko Bóg! Oto ja, Niepokalana Maryja, powszechny pokój dla całego stworzenia! Popatrzcie na mnie w chwale Nieba, zanurzona w wieczystym pokoju: uosabiam całą …
Beatus 1
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami…More
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się z powodu prób, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie Sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was samych uczynicie Go waszym naprawdę..."

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień czwarty.

Maryja Niepokalana pokorna przed Bogiem Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, pokorna przed Bogiem i dlatego wywyższona przez Niego. Dusza moja żyła w takim unicestwieniu, że możecie to zmierzyć …
Beatus 1
"...Drzewo, które podnosi do góry koronę gęstą od liści, w rzeczywistości rzuca na ziemię cień i nie odbiera dobrodziejstwa promieni słońca. Pokorny,…More
"...Drzewo, które podnosi do góry koronę gęstą od liści, w rzeczywistości rzuca na ziemię cień i nie odbiera dobrodziejstwa promieni słońca. Pokorny, maleńki fiołek cały jest zanurzony w słońcu i kwitnie jako pierwszy!..."
Beatus 1
140

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień trzeci.

Maryja Niepokalana, chwała i blask Kościoła Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, chwała i blask Kościoła. Na Kalwarii Kościół formował się w Sercu Jezusa Chrystusa. Jezus umierał, Jego ciało skrwaw…
Beatus 1
"...Niech skupią się wasze serca, wzniosą ku Bogu, uwielbiajcie Go waszym życiem: Magnificat anima mea Dominum. Zapominajcie o sobie samych i …More
"...Niech skupią się wasze serca, wzniosą ku Bogu, uwielbiajcie Go waszym życiem: Magnificat anima mea Dominum. Zapominajcie o sobie samych i radujcie się tylko w Bogu: Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo..."
Beatus 1
165

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień drugi.

Maryja Niepokalana, Miłosierdzie i Pokój Kościoła Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Miłosierdzie i Pokój Kościoła. To jest moje wielkie zadanie w tej doniosłej chwili, w której rozpoczyna się …
Beatus 1
"...Czy dobry Jezus trzyma nas z dala od siebie? Czy pokazuje się w swoim majestacie? Czy króluje w blasku złota, kosztowności, potęgi, lęku? Przeciw…More
"...Czy dobry Jezus trzyma nas z dala od siebie? Czy pokazuje się w swoim majestacie? Czy króluje w blasku złota, kosztowności, potęgi, lęku?
Przeciwnie, On czyni się pokarmem, a sekret Jego panowania to nie deptanie, ale podnoszenie; nie chodzi o to, aby ukazać waszą małość, ale aby ją zniszczyć; nie chodzi o to, aby patrzeć z dystansem, ale zagłębiać się w was, miłując, całując was pocałunkiem miłosierdzia..."
Beatus 1
162

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień pierwszy.

Nowy ogień zapali się w Kościele Tylko Bóg! Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Kościoła, wasza Matka, Królowa miłosierdzia, Skarbnica darów Bożych, Pokój świata! Zaczyna się maj - mój miesiąc, miesiąc…
Beatus 1
"Co jest ważne dla mnie teraz, to tajemne słowo Matki Bożej, prawdziwy ukryty skarb. Proszę ją bardzo, żeby pomogła je wam zrozumieć. Dla mnie jest …More
"Co jest ważne dla mnie teraz, to tajemne słowo Matki Bożej, prawdziwy ukryty skarb. Proszę ją bardzo, żeby pomogła je wam zrozumieć. Dla mnie jest bardziej zrozumiałe, bo kiedy piszę, widzę Ją w wewnętrznej kontemplacji, bardzo jasno" - dzielił się Ks. Dolindo ze swymi córkami duchowymi.

W obronie Sakramentu Eucharystii

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Ulotka, która jest umieszczona na początku tego artykułu, wywołała spory zamęt w niejednej warszawskiej parafii. Od stycznia tego roku jest rozdawana …
Beatus 1
Przeciwherezjom, tylko Pan Bóg może "pisać prosto na krzywych liniach". Coraz częściej spotykamy się z pozytywnymi opiniami i coraz rzadziej wychodzi…More
Przeciwherezjom, tylko Pan Bóg może "pisać prosto na krzywych liniach". Coraz częściej spotykamy się z pozytywnymi opiniami i coraz rzadziej wychodzi do nas ksiądz, aby prosić o zaprzestanie rozdawania. To pocieszające. Pocieszające jest też to, że w wielu parafiach wróciła do kropielnic woda święcona. Chwała niech będzie Panu Bogu w Niebiosach!
radyjko11
Pomimo tego całego szczucia jesteście bohaterami! Walczyć dla Jezusa to zaszczyt.. Brawo!
View 3 more comments
Beatus 1
181

Modlitwa i post

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Pragnę Wam opisać 2 tygodnie mojego życia, które odmieniły mnie na zawsze. Mam 52 lata i jestem opiekunką seniorów. Kilka lat temu trafiłam do domu chorej …

Jak uczestniczyć w nowej Mszy Świętej.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Zawsze leżało mi na sercu dobro wiernych uczestniczących w nowej Mszy Świętej. Uważam, że jesteśmy nieustannie narażeni na działanie Szatana, gdyż w nowej …
Beatus 1
192

Świadectwo wiary.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Wiosną zeszłego roku zaczęła się globalna „katastrofa”, która odmieniła na zawsze nasz świat. Nie był to skutek konfliktu zbrojnego, czego wielu się …