František vymenúva druhého súkromného tajomníka

Vatikánsky diplomat Monsignore Fabio Salerno bol dňa 1. augusta vymenovaný za druhého Františkovho súkromného tajomníka. Salerno slúžil v Indonézii a Štrasburgu. Je nástupcom egyptského monsignora …
Pavol Iring
Dúfajme, aby niektorý zo spomínaných tajomníkov na dôchodku nezačal rozprávať a nevznikli tak ďalšie škody.
zaba
Možná by to ale některým otevřelo oči, v jakých rukách se ocitla Pánova církev. Proč je v ní tolik chaosu a zmatku. A že teď už je jedinou naší nadějí, že nápravu může zjednat jen sám Pán.

Musíme teď aktivovat poučení Pánovo vůči farizeům: poslouchejte je, ale podle jejich skutků nejednejte. Máme reagovat jen na kroky týkající se jejich kompetentní vlády, ale nikoli na jejich osobní příklad …More
Možná by to ale některým otevřelo oči, v jakých rukách se ocitla Pánova církev. Proč je v ní tolik chaosu a zmatku. A že teď už je jedinou naší nadějí, že nápravu může zjednat jen sám Pán.

Musíme teď aktivovat poučení Pánovo vůči farizeům: poslouchejte je, ale podle jejich skutků nejednejte. Máme reagovat jen na kroky týkající se jejich kompetentní vlády, ale nikoli na jejich osobní příklad žití podle Božích zákonů. Nemáme na čele světce typu apoštola Pavla, který ještě mohl vyzvat, aby jednali ostatní podle jeho příkladu. Jeho příklad se perfektně kryl s tím co učil Pán Ježíš. To se o dnešní hierarchii rozhodně nedá říci po té, co ona byla vychovávána v tom, že samozřejmě nejsme druhým Kristem, ale jen jeho nájemci nad jeho dílem. O této pozici též Kristus cosi řekl ve smyslu, když pak přijdou vlci takový nájemce nechrání stádo, ale sebe, aby to pro něj bylo vlastně stále výhodné. Pravý pastýř dává život za své ovce.

Myslím, že Bůh krizi ještě prohloubí, aby se ti vlažní pastýři vzpamatovali a ti nepraví, aby naprosto odvrhli i oficiálně onu ještě zdravou část katolické církve (,která je pro ně stálou výčitkou) a ona tak byla bezděčně osvobozena z tohoto soužení žití vedle hereze a ......
Kallistratos
Každý má OSOBNÍ odpovědnost především za sebe a své blízké. Tam je půda často neoraná a duše chřadne, pokud jen ukazuje napřaženým ukazovákem na jiné... Jedna věc je mentorovat a lát jak je něco špatně a druhá věc je žít dobrý a poctivý život ve cti a pravdě a zcela reálně se angažovat aktivně v charitativních, modlitebních nebo evangelizačních či pastoračních projektech.... Nikdy jsem zde na …More
Každý má OSOBNÍ odpovědnost především za sebe a své blízké. Tam je půda často neoraná a duše chřadne, pokud jen ukazuje napřaženým ukazovákem na jiné... Jedna věc je mentorovat a lát jak je něco špatně a druhá věc je žít dobrý a poctivý život ve cti a pravdě a zcela reálně se angažovat aktivně v charitativních, modlitebních nebo evangelizačních či pastoračních projektech.... Nikdy jsem zde na Glorii nečetl, že by někdo tak činil... Proč?