( + 20.9.2021) ODKAZ Reného Baláka

Obsah portálu je primárne orientovaný na morálnu teológiu, ktorá je časťou systematickej teológie. theologiamoralis.info *KAUZA: “René Balák”
Peter(skala)
Kresťanská etika.
S moderátorom Miroslavom Vetríkom diskutujú odborníci na morálnu teológiu: prof. Helena Hrehová, ktorá získala doktorát na prestížnej Gregorovej univerzite v Ríme a Dr. René Balák, odborník na používanie vakcín z hľadiska kresťanskej etiky a morálky.More
Kresťanská etika.

S moderátorom Miroslavom Vetríkom diskutujú odborníci na morálnu teológiu: prof. Helena Hrehová, ktorá získala doktorát na prestížnej Gregorovej univerzite v Ríme a Dr. René Balák, odborník na používanie vakcín z hľadiska kresťanskej etiky a morálky.