Sv.Prokop
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. (1. Jan 4,1)
Jana V
Někteří lidé se prohlašují za katolíky , ale nejsou jimi . Např . ne můj premiér Fiala. Je to člověk , který slouží cizím zájmům , není to Čech .