CÓRKA MARYI
212.2K

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JESUS: My Era of Peace will be a new Earth, where twelve nations will rule, under My Guidance KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH czwartek, 26 kwietnia 2012 roku, godz. 20.30 Moja szczerze umiłowana córko …More
JESUS: My Era of Peace will be a new Earth, where twelve nations will rule, under My Guidance
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
czwartek, 26 kwietnia 2012 roku, godz. 20.30
Moja szczerze umiłowana córko, raz jeszcze muszę powiedzieć wszystkim dzieciom Bożym, aby nie czuli się zaniepokojeni lub przerażeni wydarzeniami, które mają nastąpić. Cała ludzkość wkrótce doświadczy Mojego Miłosierdzia i wielu, gdy będą pełni skruchy za swoje grzechy, nie będzie się Mnie bać. Przeciwnie, ich dusze zostaną napełnione Moją Boską Miłością. Moje Światło będzie promieniować poprzez ich ciała i będą się radować.
Czas na Nową Erę Pokoju przynosi ogromną radość i zachwyt tym, którzy przyjmują Moją Rękę Miłosierdzia. Każdy grzesznik jest zaproszony do życia Życiem Wiecznym i nie wolno mu odejść z tego powodu, że jest zdezorientowany. Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów będzie rządzić pod Moim Przewodnictwem. Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które widzicie …More
CÓRKA MARYI
"O jedno tylko was proszę, abyście przygotowali się przez modlitwę. Kiedy się modlicie o Łaskę i za innych, wszystko będzie dobrze. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że niewielu nie zdoła rozpoznać Mojej Boskiej Obietnicy zgromadzenia wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu i z daleka od uścisku szatana i jego aniołów demonów."