ľubica

Bratom kňazom, všetkým ľuďom dobrej vôle, nebojte sa! – Modlitba.sk

Prosba o spojenie sa v modlitbe k Matke Eucharistie a spolu s ňou k Trojjedinému Bohu za skoré ukončenie provizória v podávaní sv. prijímania Píšem …
ľubica
Peter(skala)
Vieme, že bezprostredným predobrazom prijímania eucharistického chleba bolo nielen zázračné rozmnoženie chlebov, ale aj Ježišova poznámka na záver: „pozbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar.“ (Jn 6,12) Cirkev si bola vedomá, že je prakticky nemožné pozbierať všetky malé odrobinky zo svätých hostií, ak by sa sv. prijímanie kládlo do rúk. Preto ustanovilajediný, úctivý a bezpečný …More
Vieme, že bezprostredným predobrazom prijímania eucharistického chleba bolo nielen zázračné rozmnoženie chlebov, ale aj Ježišova poznámka na záver: „pozbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar.“ (Jn 6,12) Cirkev si bola vedomá, že je prakticky nemožné pozbierať všetky malé odrobinky zo svätých hostií, ak by sa sv. prijímanie kládlo do rúk. Preto ustanovilajediný, úctivý a bezpečný spôsob: položiť svätú hostiu priamo na jazyk, a tak preventívne zabrániť vzniku omrviniek. „Touto už tradičnou formou je lepšie zabezpečené rozdávanie s úctou, ktoré je náležité a dostatočne hodné prijímania; zároveň sa tak predchádza nebezpečiu profanácie.“

(Inštrukcia Memoriale Domini)

🤔

Velmi sa mi páči hned v uvode ako sa ukazuje na udalosť z Biblie o "omrvinkach". Túto udalosť zrejme mnohí v sučastnosti nechcu pripustiť, že sa jedná skutočne o predobraz omrviniek z Hostie, lebo keby to naozaj brali vážne, tak by nesuhlasili s podávaním Hostie do ruk. Ved je nad slnko jasné, že z každej Hostie padaju omrvinky.

Su ludia, čo to nakoniec aj pripušťaju, zvlašť služobnici oltara, ktorí sa s tým stretávaju často, ale potom je pre nich ťachšie uznať, že udalosť z Biblie je naozaj predobrazom Eucharistie, konkretne omrviniek z Hostie.

Takýmto ludom by mohlo pomôcť, že to nie je názor len jednotlivcoch, ale aj sv.Pavla VI. ktorý to napísal v dokumente "Memoriale Domini", ktorý práve o tom rozhodoval, či sa môže prijmať do rúk.
Ked už pápež oficialne napísal že máme dávať pozor na to, aby ani kusok z Chleba sa nestratil, tak potom, čo ešte potrebuju vedieť?

Ináč, ked sa zamyslíme nad tým, prečo Ježiš chcel, aby nevyšla nazmar ani omrvinka z chlebov, tak o čo viac omrvinka z Eucharistie?!

Možno, že nechapu hodnotu omrvinky a celej Hostie, lebo ked omrvinka má rovnaku hodnotu aj pre štenatá, čo jedia zo zvyškov svojho Pána, tak ako niekto môže povedať, že to nevadí, ak ostane omrvinka na ruke, alebo na zemi?!

Myslim si že v tomto je problem: nevidia rovnaku hodnotu!

Aj človek, ktorý sice nemusí byť bohatí, ale má dosť jedla pre seba, tak nemusí vidieť hodnotu v omrvinkách, ktoré mu ostávaju, lebo má dojem, žeby nikto z nich nemal užitok. Avšal aj keby predsa uznal, že niekto by tým aspon zahnal hlad, tak pre neho samotného nemá cenu sa tým zaoberať. Prináša to toiž viac namahy, viac obety a ked už sa cíti byť nasýtení, tak zaroven aj ťarbaví na to, aby sa zohýňal a tieto omrvinky dal tomu, kto ich potrebuje.

Tak, či tak obidvaja nemaju vôľu sa obetovať
Peter(skala)
Na záver prosím o spojenie sa v modlitbe, aby sa liturgia oslobodila od svetského vplyvu nekompetentného zasahovať do posvätnej liturgie sv. omše. Kiežby sa podľa slov istej veriacej nielenže obnovilo sv. prijímanie do úst, ale i na kolenách – aj ako výraz vďačnosti za tento nevýslovný Boží dar i ako dlhodobé gesto pokánia odčiňujúc strach i pohodlie ochromených veriacich i nás kňazov, ak sme v …More
Na záver prosím o spojenie sa v modlitbe, aby sa liturgia oslobodila od svetského vplyvu nekompetentného zasahovať do posvätnej liturgie sv. omše. Kiežby sa podľa slov istej veriacej nielenže obnovilo sv. prijímanie do úst, ale i na kolenách – aj ako výraz vďačnosti za tento nevýslovný Boží dar i ako dlhodobé gesto pokánia odčiňujúc strach i pohodlie ochromených veriacich i nás kňazov, ak sme v uplynulom čase neboli dosť odvážni a vynaliezaví vo využití pastoračných možností na udržiavanie sviatostného života ovečiek nám zverených.
🤔

Záver sa mi tiež páči, lebo vystihli koren problému.
Ved problem nenstal až teraz, ked sme prišli o prijmanie do ust, ale už vtedy, ked sme prišli o prijmanie na kolenách.

Vtedy sa to nafukovalo a teraz to už prasklo.
... ale ono to už tak býva, že hriechy sa zvyknu nabalovať a až ked začnu byť obrovského rozmeru, tak sa začnu riešiť