Edward7
11.9K

„Zmiana klimatu” są wykorzystane do ukrycia zawałów serca spowodowanego szczepieniami

Co najmniej 20 milionów ludzi zostało już zabitych na całym świecie szczepionkami covid-19... G20: Paszporty szczepionek zostaną przyjęte w celu „ułatwienia” wszystkich podróży międzynarodowych...

By Kit Knightly
Każdy, kto śledzi cykl wiadomości od czasu wprowadzenia „szczepionek” Covid, zauważył po prostu niezwykły wzrost liczby rzeczy, które podobno mogą powodować nagłe udary lub zawały serca. Zimna pogoda, gorąca pogoda, depresja, różnorodne jedzenie, długi i krótki covid , nowe magiczne chemikalia właśnie znalezione, „zespół stresu popandemicznego” , niezdiagnozowane zwężenie zastawki aortalnej i drogi prąd... To nawet nie jest wyczerpująca lista, po prostu ciągnie się i ciągnie. … a teraz możemy dodać zanieczyszczenie do galerii łotrów, zgodnie z tym artykułem z Science Alert , w nagłówku: Małe cząsteczki w powietrzu mogą wywołać nagły atak serca, sugerują badania
Na podobny temat, Daily Mail napisał wczoraj w nagłówku : Naukowcy ostrzegają, że narastający kryzys pożarów w Ameryce może doprowadzić do fali ataków serca, chorób płuc i raka przez wiele lat

Nie musimy rozbijać tych artykułów kawałek po kawałku, to doskonale widać, co się tutaj dzieje. Szczepionki Covid albo powodują więcej ataków serca, albo ludzie odpowiedzialni są świadomi, że mogą, i przygotowują odpowiednio historie awaryjne. Przewidywaliśmy, że będzie to trwała historia w tym roku z powrotem w styczniu, i nie zawiedli się. Nowym elementem jest włączenie do narracji zanieczyszczeń i pożarów oraz powiązanie ryzyka zawału serca z ekologizmem i zmianami klimatycznymi. To daje paliwo do metamorfozy "zmiany klimatu" z kwestii środowiskowej w kwestię zdrowia publicznego, pozwalając im mówić o tym w ten sam sposób, w jaki mówią o "Covid", a może i traktować to w ten sam sposób (blokady klimatyczne itp.).

Jest to klasyczny warkocz narracyjny, czyli praktyka splatania ze sobą dwóch odrębnych narracji propagandowych tak, by się wzajemnie wzmacniały. To ja ukułem ten termin, właśnie w tym momencie, ale to doskonała metafora. Jest pięknie skuteczna, naprawdę. Ataki serca związane ze szczepionkami dostarczają dowodów na to, że "zmiana klimatu" stają się problemem zdrowia publicznego, i termin' "zmiana klimatu" może być teraz używany do ukrycia ataków serca związanych ze szczepionkami. Przykrywanie czegoś, co spowodowali, czymś, co wymyślili, i wspieranie czegoś, co wymyślili, czymś, co spowodowali. Mądre w teorii, ale raczej przejrzyste w praktyce.

More “sudden heart attacks” … with a “climate change” twist

NADMIERNA ŚMIERTELNOŚĆ: Ponad 2400 Amerykanów UMIERA każdego dnia w następstwie nakazów szczepień… Ed Dowd ujawnia alarmujące, oparte na dowodach dane

Mike Adams
Dziś przedstawiamy wywiad z Edem Dowdem, autorem książki Nieznane przyczyny: Epidemia nagłych zgonów w 2021 i 2022 roku . Ed Dowd wraz ze swoim zespołem analityków zebrał najbardziej wszechstronne i przekonujące dane ujawniające nadmierną śmiertelność po wprowadzeniu szczepionek na COVID-19 . Jego strona internetowa, na której prezentowane są niektóre z tych wyników, to TheyLiedPeopleDied.com . Ed Dowd jest także szefem The Humanity Project, który można znaleźć pod tym linkiem: phinancetechnologies-com.translate.goog/HumanityProjects/Humanity Projects.asp Dziś dołącza do mnie w wywiadzie, aby omówić swoje odkrycia, ostrzegając, że prędzej czy później społeczność medyczna i naukowa nie będzie w stanie zignorować faktu, że ponad 2400 Amerykanów umiera każdego dnia – prawie na pewno z powodu szczepionek – co dotyczy około 900 000 Amerykanów zabity w ciągu roku . Oto tylko jeden wykres Eda Dowda, który pokazuje nadmiar zgonów po wprowadzeniu „szczepionek” covid-19 (eksperymentalne zastrzyki mRNA):

W całej populacji, wyjaśnia Ed Dowd w wywiadzie, nadmierna śmiertelność wynosi około 32% . Każdego dnia rutynowo umiera około 7700 Amerykanów, z czego 32% to ponad 2400 zgonów dziennie. To tylko licząc Amerykę. Liczba zgonów na świecie jest oczywiście znacznie wyższa. Wiarygodne szacunki globalnej liczby zgonów spowodowanych szczepionkami covid-19 zostały opracowane przez innych analityków i ekspertów i twierdzą, że co najmniej 20 milionów ludzi zostało już zabitych na całym świecie z powodu szczepionek covid-19, co sprawia, że skala tego „holokaustu szczepionkowego” przekracza trzykrotnie większy od historycznego okrucieństwa .... EXCESS MORTALITY: Over 2400 Americans are DYING each day following vaccine mandates... Ed Dowd unveils alarming, evidence-based data

Nadmierna liczba zgonów z jakiejkolwiek przyczyny wzrosła o 1314% w ciągu ostatnich 6 miesięcy w porównaniu z 2020 r. i 731% w porównaniu z 2021 r.

Oficjalne dane rządu Wielkiej Brytanii niestety potwierdzają, że liczba zgonów z jakiejkolwiek przyczyny wzrosła o szokujące 1314% w ciągu ostatnich 6 miesięcy w 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Urząd Statystyk Narodowych (ONS) opublikował cotygodniowe aktualizacje dotyczące zgonów zarejestrowanych w Anglii i Walii, które można obejrzeć tutaj . Ich najnowsza aktualizacja, opublikowana 8 listopada, obejmuje zgony zarejestrowane do 28 października 2022 r.

Niestety ta aktualizacja od dłuższego czasu ujawnia, że Anglia i Walia odnotowują co tydzień znaczną liczbę nadmiernych zgonów. Tak długo, że trzeba by cofnąć się do połowy kwietnia, żeby przypomnieć sobie czas, kiedy liczba zgonów była poniżej 5-letniej średniej. Ale najbardziej niepokojące we wszystkich tych nadmiernych zgonach, które miały miejsce w tym roku, jest to, że nie można ich wszystkich przypisać Covid-19/grypie, mimo że znaczna liczba ludzi wciąż rzekomo zmarła z powodu choroby (grypy) pomimo ogromnej większości osób poddanych co najmniej podwójnemu szczepieniu. Zamiast tego obserwujemy ogromny wzrost liczby zgonów z innych przyczyn.

ONS udostępnia link do arkusza kalkulacyjnego w swoich aktualizacjach, który zawiera dane dotyczące zgonów innych niż Covid-19 i zgonów z powodu Covid-19 aż do pierwszego tygodnia 2020 r. Ten arkusz kalkulacyjny, który można pobrać tutaj , zawiera również pięć -średnia roczna liczba zgonów. Według ONS, nadmiar zgonów występuje w Anglii i Walii co tydzień od 16 tygodnia (tydzień rozpoczynający się 18 kwietnia) 2022 r. Jedyne dwa tygodnie, w których od 18 kwietnia nie odnotowano nadmiernej liczby zgonów, to tygodnie, które zbiegają się z Platynowym Jubileuszem zmarłej Królowej i pogrzebem zmarłej Królowej, w których odnotowano opóźnienia w rejestracji zgonów z powodu świąt państwowych. Przyjrzeliśmy się więc liczbom za rok 2022, od tygodnia 16 do tygodnia 43 (najnowsze dane) i porównaliśmy je z latami 2020, 2021 i średnią z pięciu lat.
Zbiór danych dostarczony przez ONS ujawnia całkowitą liczbę zgonów między 16 a 43 tygodniem w pięcioletniej średniej wynoszącej 264 180. Tymczasem poniższy wykres pokazuje całkowitą liczbę zgonów innych niż Covid-19 między 16 a 43 tygodniem w ciągu ostatnich trzech lat – Jak widać, w 2022 roku było znacznie więcej zgonów ze wszystkich przyczyn oprócz Covid-19 niż w 2021 i 2020 roku. Poniższy wykres pokazuje dokładnie, o ile więcej zgonów (nadwyżki zgonów) miało miejsce między tygodniem 16 a tygodniem 43 w ciągu ostatnich trzech lat w porównaniu ze średnią z pięciu lat

Według ONS w 2020 r. odnotowano 1492 dodatkowych zgonów niezwiązanych z Covid-19. W 2021 r. liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie do 2537. Ale w 2022 r. doszło do szokującego zwrotu, z 21 107 dodatkowymi zgonami w stosunku do średniej z pięciu lat. Oznacza to, że nadmiar zgonów w 2022 r. niezwiązanych z Covid-19 jest o 731% wyższy niż w 2021 r. i szokująco o 1314% wyższy niż w 2020 r. Pytanie brzmi: dlaczego? Cóż, to powinien wiedzieć twój rząd, a ty nigdy się o tym nie dowiesz. Ale możesz znaleźć odpowiedzi, kontaktując się z drogimi przyjaciółmi twojego rządu, znanymi jako Pfizer i Moderna.... Oznacza to, że w Anglii i Walii odnotowano 35 723 zgonów więcej niż zwykle, odkąd w połowie kwietnia 2022 r. rozpoczął się tygodniowy trend umierania tysięcy osób większej niż zwykle. Kiedy uwzględnimy w tych liczbach Szkocję, liczba zgonów wzrośnie do 39 121. Czy media głównego nurtu kiedykolwiek zaczną robić o tym szum?

Czy rząd zamierza kiedykolwiek rozpocząć dochodzenie w tej sprawie i wprowadzić plany zakończenia tego niekończącego się cyklu śmierci? A może wszyscy będą zachowywać się tak, jakby to było normalne? Bo to nie jest normalne. To szokujące. Ale może to właśnie miał na myśli rząd, kiedy powiedział, że wszyscy będziemy musieli przyzwyczaić się do życia (lub nie) w nowej normalności... All-Cause Excess Deaths are up 1,314% in the past 6 Months compared to 2020 & 731% compared to 2021

Nadmiar zgonów wynosi już 37% w Hiszpanii - wynik szczepień
Mimo tego że szczepienia są totalną katastrofą ...Deklaracja G20: Paszporty szczepionek zostaną przyjęte w celu „ułatwienia” wszystkich podróży międzynarodowych

Chcą, abyś to zaakceptował, ponieważ jest to kluczowy czynnik umożliwiający ich totalitarną kontrolę – dr Michael Yeadon
Przywódcy G-20 przyjęli wspólną deklarację wzywającą do ustanowienia „globalnych cyfrowych sieci zdrowotnych”, które opierają się na istniejących cyfrowych paszportach szczepionek przeciwko COVID-19. G20 oficjalnie się zakończyło i w ten sposób G20 opublikowało dokument PDF o nazwie – „Aktualizacja G20 Bali 2022 na temat planu działania G20 w sprawie programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i zobowiązań G20 na rzecz rozwoju”. Ten dokument śledzi postępy i status aktywnych zobowiązań rozwojowych G20. Oprócz zapewnienia odpowiedzialności i przejrzystości, Aktualizacja z Bali pomaga również przyszłym prezydencjom G20 zoptymalizować wkład G20 w realizację celów zrównoważonego rozwoju i zobowiązań rozwojowych G20. Co w tym jest? Ze strony 38:

W sekcji Zbiorowe i konkretne działania grup roboczych i strumieni roboczych przyczyniające się do wdrażania Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w szczególności w ramach SDS Global Health, można znaleźć następujący fragment: „ Uznanie znaczenia wspólnych standardów technicznych w celu ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz uznania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych zgodnych z odpowiednimi przepisami prawnymi poszczególnych krajów, w tym tymi stosowanymi do potwierdzania szczepienia na COVID-19 lub weryfikacji testów, a także IHR (2005), który zapewnia nadrzędne ramy prawne dla rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym, które mogą przekraczać granice
Starać się zmierzać w kierunku interoperacyjności systemów, w tym mechanizmów potwierdzających dowód szczepienia, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności krajowych polityk zdrowotnych i odpowiednich przepisów krajowych, takich jak ochrona danych osobowych i udostępnianie danych. ” „ Uznaj, że ciągła globalna współpraca jest niezbędna do budowania zaufania między krajami. Wspieraj ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w zakresie tworzenia zaufanych globalnych cyfrowych sieci zdrowia w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia zapobiegania przyszłym pandemiom i reagowania na nie ”. „ Dalsze kroki powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów COVID19 ”. Aby wykorzystać i wykorzystać istniejące paszporty szczepień na przyszłe pandemie? Kontynuuj czytanie

Dr Michael Yeadon w Telegramie:

Po powrocie do G20 właśnie wydano komunikat, który mówi: „w następnej pandemii będziemy narzucać VaxPass, aby podróżować. Żadnego dźgnięcia, żadnych (międzynarodowych) podróży. Upewnij się jednak, że nie zmieni się w żadne dźgnięcie, pozostanie w wirtualnym areszcie domowym lub blisko niego. Widzieliśmy, jak robili rzeczy bardzo zbliżone do tego i zauważyliśmy, że niewielu sprzeciwiało się.

Od dawna ostrzegałem, wraz z innymi, że uniemożliwienie sprawcom zrealizowania ich diabolicznego planu zniewolenia ludzkości wymaga obowiązkowego identyfikatora cyfrowego i bezgotówkowych walut cyfrowych banku centralnego.

Kłamstwo na temat patogenów pandemicznych i konieczność szczepienia czynnikami, które nie są szczepionkami, jest podstawową częścią tego planu, bez którego nie może się powieść. Bądź świadomy i przygotuj jeden lub dwa argumenty na wyciągnięcie ręki, aby przekonać innych, że nie jest to konieczne i w rzeczywistości jest całkowicie złośliwe.

1. Pośpieszne „szczepionki” oparte na genach będą z natury rzeczy bardzo niebezpieczne na poziomie populacji, niezależnie od indywidualnych doświadczeń. To, że twój sąsiad miał pięć zastrzyków bez świadomego odczuwania skutków ubocznych, nie oznacza, że „to jest bezpieczny”. Chodzi mi o to, że są one z natury szkodliwe i nie można ich tolerować. Głównym powodem jest to, że nawet jeśli zrobili to, co powiedzieli, że zrobili (czego nie zrobili i nie mogli z kilku powodów technicznych), istnieje ogromna, wewnętrzna różnorodność osób reagujących na takie „szczepionki”.
2. To niedorzeczne udawać, że wszyscy muszą być zaszczepieni. Zakładając, że narracja jest prawdziwa (nie jest), zaoferowałbyś dźgnięcia tylko populacji wyraźnie zagrożonej. Wszyscy inni nie potrzebują i nie skorzystają nawet z naprawdę bezpiecznego i skutecznego produktu. Jak na ironię, nawet osoby starsze nie odniosą korzyści, ponieważ ich układ odpornościowy nie będzie reagował na te nowe antygeny.
3. NIE MOGĄ wystąpić globalne pandemie patogenów układu oddechowego, które budzą duże obawy / wysoka zachorowalność i śmiertelność. Okłamują cię nawet w kwestii teoretycznego tła. Infekcje o wysokiej śmiertelności powodują, że ludzie szybko chorują, co powoduje, że ludzie mimowolnie wycofują się z interakcji międzyludzkich. Przypomnijmy, SARS (2003) i MERS (2012) były samoograniczające się i stały się chorobami zinstytucjonalizowanymi. Nie rozpowszechniły się dobrze w społeczeństwie. Oni też nigdy nie mieli. Nawet grypa hiszpańska nie miała nic wspólnego z 50 milionami zmarłych, które podają (wynik szczepień). Mamy wiele dowodów na to, że "grypa" nie pojawiła się w międzynarodowych przepisach zdrowotnych zaktualizowanych na początku lat 20-tych, zaledwie kilka lat po rzekomo najgorszej globalnej pandemii od czasów średniowiecznych infekcji, takich jak dżuma i czarna śmierć.
4. Chcą, abyś to zaakceptował, ponieważ jest to kluczowy czynnik umożliwiający ich totalitarną kontrolę.

G20 Declaration: Vaccine Passports Will Be Adopted To “Facilitate” All International Travel
jac05
A u młodych winne są gry komputerowe, które doprowadzają do wzrostu emocji i ciśnienia że młode, silne serce nie wytrzymuje takiego wielkiego obciążenia i .... nagle staje. Ile ja stresów w życiu przeszedłem, o wiele, wiele, wiele większych niż z gry na komputerze i nadziwić się nie mogę jak to moje serce to wszystko przeżyło. Bogu dzięki, że tak silne serce mi dał i mogłem dożyć odwrócenia …More
A u młodych winne są gry komputerowe, które doprowadzają do wzrostu emocji i ciśnienia że młode, silne serce nie wytrzymuje takiego wielkiego obciążenia i .... nagle staje. Ile ja stresów w życiu przeszedłem, o wiele, wiele, wiele większych niż z gry na komputerze i nadziwić się nie mogę jak to moje serce to wszystko przeżyło. Bogu dzięki, że tak silne serce mi dał i mogłem dożyć odwrócenia się od tego świata i nawrócenia na Naukę Jego Syna.