Edward7
1351.7K

Trzej kardynałowie biorą udział w ceremonii określanej jako „obrządek Majów”

Trzej kardynałowie (mianowani przez Bergoglio) uczestniczą w synkretycznej ceremonii pogańskiego kultu w Panamie

29 października 2022 roku włoska strona internetowa La Nuova Bussola Quotidiana, która jest włoską edycją Daily Compass, doniosła o interesującym incydencie, który miał miejsce w Panamie w związku z siódmym Kontynentalnym Sympozjum Teologii Indian, które odbywało się w dniach 3-8 października. Najpierw jednak kilka informacji na temat samej konferencji. Vatican News wyjaśnia: Około 50 pełnomocników ds. duszpasterstwa, biskupów odpowiedzialnych za duszpasterstwo tubylcze, zakonników, świeckich i teologów tubylczych oraz delegatów z ich wspólnot będzie się zastanawiać nad "Duchem Świętym i ludami tubylczymi", tematem spotkania, które ma na celu kontynuowanie drogi pogłębiania treści doktrynalnych teologii indiańskiej, aby posuwać się naprzód w jej wyjaśnianiu w świetle Słowa Bożego i Magisterium Kościoła. ( „VII Simposio Continental de Teología India: 'Espíritu Santo y los pueblos originarios'” , Vatican News , 5 października 2022 r.;)

Dla niektórych refleksja nad "Duchem Świętym i ludami tubylczymi" obejmowała również udział w neopogańskiej ceremonii Majów, która podobno obejmowała modlitwę do "boga-ojca", a także kult Pachamamy (Gai) i boga-słońca. La Nuova Bussola Quotidiana nazwała rytuał; słownym i symbolicznym koncentratem politeistycznych pogańskich obrzędów, świec i flag narodowych. Rzeczy, które sięgają wieków wstecz, gdy Kościół przeciwstawiał Ewangelii wierzenia ludów prekolumbijskich. A gdy mówimy o wierze, nie należy zapominać o ofiarach z ludzi. Tym razem jednak to sam Kościół promuje niejasną duchowość ludów, których religijność nie do końca była do naśladowania.

( „I tre cardinali benedicono iculti di maya, Pachamama e dio Sole” , La Nuova Bussola Quotidiana , 29 października 2022 r.)

Bałwochwalcza ceremonia odbyła się 5 października w duchowym domu rekolekcyjnym Monte Alverna w Panamie. Co ciekawe, było ono transmitowane na żywo przez oficjalne konto YouTube Konferencji Episkopatu Panamy. Video (na stronie, lepiej nie oglądać bałwochwalstwa):

Według tego samego raportu cytowanego powyżej, obecni byli również trzej kardynałowie... : José Luis Lacunza Maestrojuán (wyniesiony w 2015), Álvaro Leonel Ramazzini Imeri (wyniesiony w 2019) i Felipe Arizmendi Esquivel (wyniesiony w 2020). Wszyscy otrzymali swoje czerwone kapelusze od Francisa. Nie jest jasne, w jakim stopniu ich udział był aktywny , jeśli w ogóle. Przynajmniej byli obecni wśród obecnych. Cztery oburzone dusze napisały potężny list otwarty do konferencji episkopatu Panamy, aby narzekać i potępiać ten niebezpieczny pogański nonsens. List można znaleźć w języku hiszpańskim tutaj: „Carta abierta a la Conferencia Episcopal de Panamá por elculto a la pachamana con presencia de cardenales” ( InfoVaticana )

Autorzy listu zwracają uwagę, że "w pierwszych minutach transmisji na żywo" ceremonia jest określana jako "obrzęd 'Majów'", co stanowi wyraźne naruszenie samego Pierwszego Przykazania: "Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów obcych przede mną" (Wj 20,2-3; por. Mk 12,30). Wyjaśniają również, jak rażąco to neopogaństwo jest sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego i misją Kościoła Katolickiego, i potępiają powoływanie się na "boga-ojca" jako "bezpośrednią obrazę Trójcy Świętej".

Poniższe wersety z listu otwartego dostarczają nieco więcej szczegółów na temat tego, co miało miejsce podczas bałwochwalczej celebracji:

Na początku rytuału pewna osoba opisuje, co jest umieszczone w centrum rzeszy na ziemi i jest to punkt centralny dla całego rytuału Majów. Jest tam umieszczona pewna księga zwana Popol Vuh, która jest świętą księgą Majów - powiedziała ta sama osoba, która przemawiała. Księga ta jest księgą politeistyczną, pogańską i nie jest niczym zdalnie zbliżonym ani powiązanym ze Świętym Objawieniem danym przez Boga w Biblii i w Tradycji Apostolskiej. Jest to księga pełna dziwnych postaci, ofiar z ludzi, kultu fikcyjnych bogów, morderstw, wśród innych elementów, które są całkowicie przeciwne wierze katolickiej. Nie jest możliwe, aby katolik uczestniczył w obrzędzie, w którym ta księga jest podziwiana lub umieszczana na honorowym miejscu, z powodów wcześniej wymienionych, jak również potwierdzając to, co jest powiedziane w 1 Koryntian 10; 16, 21-22 i 2 Koryntian 6, 15-16, gdzie Apostołowie stanowczo stwierdzają, że bałwochwalstwo i pogaństwo są sprzeczne z wiernością, jaką musimy mieć wobec Boga; i te czyny mogą wyzwolić Jego gniew. W dalszej części rytuału wyraźnie przywołuje się tak zwaną "Pachamamę", której istnieje wiele koncepcji lub sposobów wyjaśniania tego fałszywego bóstwa w różnorodnych starożytnych wierzeniach Ameryki Hiszpańskiej; jesteśmy zobowiązani do odrzucenia tego pogańskiego bóstwa, ponieważ sprzeciwia się ono i kłóci bezpośrednio z tym, co zostało wcześniej wyjaśnione [w tym liście] w odniesieniu do bałwochwalstwa i pogaństwa.... Wreszcie, jest aktem zgubnym, że słońcu kilkakrotnie oddawano pokłony, jak gdyby było bóstwem, któremu winniśmy cześć lub uwielbienie. To samo w sobie jest wystarczającym dowodem, że rytuał ten dobrowolnie oddala się zarówno w całości, jak i w szczegółach od tego, czego nieomylnie nauczał Kościół katolicki, a jednocześnie stanowi czyn obrzydliwy w oczach Boga Wszechmogącego. (Por. Duży Katechizm Papieża św. Piusa X nr 365 i 367, KKK 2110, 2112-2114). Więcej informacji na temat zawartości Popol Vuh można znaleźć na Wikipedi tutaj .

Panie i panowie, ten ostatni skandaliczny epizod pokazuje, że; po Vaticanum II (po 2013 r. dopow.), znajduje się na trajektorii prowadzącej do pełnego pogaństwa... Franciszek naprawdę "podniósł poprzeczkę" swoim kultem „Matki Ziemi” , słabo przebranym za „troskę o nasz wspólny dom”, czyli ekologię. Jeśli spojrzymy na kilka ostatnich lat w kontekście – zamiast patrzeć na każdy skandaliczny incydent z osobna, w oderwaniu od reszty – wyłania się jasny obraz:

Hinduski ekoaktywista: encyklika Franciszka Laudato Si' brzmi jak święty tekst hinduizmu

„Laudato Si” w akcji: „Kardynał” Ravasi czci Boginię Ziemi

Złoty cielec 2.0: bałwochwalcza ceremonia kultu bogini ziemi w ogrodach watykańskich

Bez bałwochwalstwa w Ogrodach Watykańskich? Tim Staples broni pogańskiego rytuału

Kiedy wzywa Gaia: transmitowana przez telewizję „Msza” Novus Ordo z Hymnem do Bogini Ziemi

Daj Gai, co należy do Gai? Watykan emituje monetę „Matka Ziemia”.

Nawiązywanie kontaktu z „Matką Ziemią” na Watykańskim Koncercie Bożonarodzeniowym

Matka Ziemia w Kościele: Wystawa „Gaja” bezcześci katolicką katedrę w Irlandii

Franciszek: „Rany zadane naszej Matce Ziemi są Ranami, które krwawią również w nas”

Zemsta Gai? Franciszek obwinia koronawirusa za szkody wyrządzone środowisku przez człowieka

Witamy w dżungli: Kronika Synodu Amazońskiego

Seria podcastów: Krytyczna recenzja Querida Amazonia

Oczywiście „katoliccy kardynałowie” obecni na tej uroczystości nie będą musieli obawiać się dyscyplinowania przez „papieża”. On sam przecież prowadzi ich wszystkich przykładem: Za „Dostęp do Świętego Kręgu Duchów”: Francis uczestniczy w ceremonii rozmazywania rdzennych Amerykanów W międzyczasie Franciszek chroni swój (nowy, odzielony dopow.) kościół przed tradycyjną mszą łacińską , aby bramy niebios go nie zwyciężyły. Nie chciałbyś teraz wokół siebie takiego „bałwochwaczego rytualizmu” , prawda?!

Źródło obrazu: YouTube (zrzut ekranu) Licencja: (fair use) Three Novus Ordo Cardinals attend Syncretistic Pagan Worship Ceremony in Panama
V.R.S.
A żydowską masonerię (B'nai B'rith International) to przypomnijmy JPII witał słowami: "Drodzy przyjaciele..." Nie bez kozery też to dzięki niemu powstał taki potwór jak "dzień judaizmu" w Kościele i zapłonęły chanukowe świece w Watykanie.
V.R.S.
"Kto obecnie atakuje Papieża Jana Pawła II służy masonerii i usprawiedliwia czyny Bergoglio
Kto atakuje JPII nie zna jego nauczania , ani nie wie co mówi Bergoglio..."
---
Żyje pan w nieprawdzie, panie Edwardzie i nie chce tego stanu opuścić. To pan nie zna ani dokonań Karola Wojtyły na etapie soborowym i przed wyborem na papieża, i potem oraz jego uczestnictwa (nie wnikam w intencje, bo Luder,…More
"Kto obecnie atakuje Papieża Jana Pawła II służy masonerii i usprawiedliwia czyny Bergoglio
Kto atakuje JPII nie zna jego nauczania , ani nie wie co mówi Bergoglio..."
---
Żyje pan w nieprawdzie, panie Edwardzie i nie chce tego stanu opuścić. To pan nie zna ani dokonań Karola Wojtyły na etapie soborowym i przed wyborem na papieża, i potem oraz jego uczestnictwa (nie wnikam w intencje, bo Luder, jak pisał sam JP II w swoim wiekopomnym liście z okazji 500-tnej rocznicy jego urodzin, też w sumie niby chciał dobrze) w dziele destrukcji Religii Katolickiej.
Katolicki papież nie napisałby tak skandalicznego dokumentu jak Ut unum sint a to tylko jeden z przykładów dokonań Jana Pawła II w ramach tego dzieła. Katolicki papież nie pocałowałby Koranu ani nie poszedł z braterską wizytą do talmudycznej synagogi. Są to rzeczy bezprecedensowe i niewyobrażalne. I tak dalej.
Proponuję zatem przejść z poziomu gładkich komunałów ad personam na poziom prawdy obiektywnej tj. zapoznać się choćby z manifestem programowym JPII - Redemptor Hominis oraz jego "testamentem duchowym", zapoznać się z tym jak to chciał ekumenicznie świętować Jubileusz roku 2000 z żydami i muzułmanami, zapoznać się z tym jak to latami odprawiał Msze z formułą per tutti i udzielał Komunii na rękę w ramach nowej "czcigodnej tradycji" posoborowej.
Zobaczy pan że Jan Paweł II nazywał schizmatyków i heretyków "Kościołami siostrzanymi" i "braćmi odłączonymi" których wspólnoty otwierają im drogę do komunii zbawienia a katolików "schizmatykami".
Zobaczy pan że Jan Paweł II poważył się na coś na co nie poważył się nawet rewolucjonista Paweł VI - podjął próbę podniesienia dokumentów SWII i to takich jak deklaracja Nostra Aetate cz Unitatis redintegratio, słowotok "duszpasterski" Gaudium et spes do rangi dogmatów, na których budował swoje "nauczanie". A "nauczanie" to opierał na najbardziej heterodoksyjnych, najbardziej niekatolickich fragmentach ww. dokumentów.

Wszystkie zasadnicze projekty Bergoglia - liturgiczne (Traditionis Custodes, zmiany w tłumaczeniach Mszałów, Komunia na rękę), ekumeniczne (duch Asyżu - duch Astany - ducha Abu Dabi, Budda na ołtarzu asyskim - Paczamama w kościołach Rzymu), doktrynalne (patrz wyżej) stanowią rozwinięcie drogi wyznaczonej przez JPII.
Jednocześnie, można powiedzieć, JP II był obyczajowo konserwatywny i Franciszek jest tu bardziej postępowy, jednak nie powinno to budzić zdziwienia. Albowiem, jak pisali dawni katoliccy papieże - moralność się rozlatuje jeśli nie ma oparcia w wierze.
Jeśli zatem Wojtyła był jeszcze wychowany w tej moralności, która znajdowała oparcie w ortodoksyjnej Wierze Katolickiej, której zrobił razem z Congarami i de Lubacami rewolucję, to Bergoglio to jest już kolejne pokolenie, które tego wychowania już nie ma. Jest to naturalny proces ewolucji i degeneracji każdej rewolucji. Posoborowie transformuje - z "teatru żywego słowa" za JPII w "teatr absurdu" za F.
I dobrze, bo łatwiej teraz można dostrzec fałszywość jego podstaw, problem w tym że w Polakach karmiących się bardziej niż Wiarą Świętą mitami narodowymi zachodzi mechanizm wyparcia - na zasadzie że ten kryzys to dopiero teraz, to Bergoglio (nb. kreacja kardynalska JPII i jego "kanonizator") jest winny. A prawda jest zgoła inna.
Sługa Prawdy shares this
507
Wasz Papież jest dobrym człowiekiem, ale jest też słaby, ma ludzkie słabości i wywierają na niego wielką nadmierną presję....
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

"Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». - Św. Łukasza" 22: 31-32
MÓDLCIE SIĘ
„Módlcie się za swojego Wikariusza (…More
Wasz Papież jest dobrym człowiekiem, ale jest też słaby, ma ludzkie słabości i wywierają na niego wielką nadmierną presję....

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

"Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». - Św. Łukasza" 22: 31-32

MÓDLCIE SIĘ

„Módlcie się za swojego Wikariusza (Papieża Jana Pawła II). Nastąpi kolejny zamach na jego życie. Módlcie się za swojego Wikariusza. Nie oceniajcie go przez media, ponieważ jest dobrym człowiekiem, z sercem miękkim i często można go jednak wprowadzić w błąd. Jednak jest dobrym człowiekiem i jest tym, którego trzymam teraz pod Moim płaszczem dla jego ochrony. Ale potrzebujemy waszych modlitw, Moje dzieci, waszych Mszy i waszych ofiar, jeśli chcecie, aby pozostał pośród was." - Matka Boża Różana, 30 czerwca 1984

DOBRZE WYBRANY

„Nasz następca Piotra został dobrze wybrany. Posadziliśmy go na tronie Piotra z głównego powodu, aby przywrócić Kościół Mojego Syna do jego pierwotnego stanu.
„Zrozum dobrze, moje dzieci, że jest on również istotą ludzką podlegającą błędom. Ale to nie znaczy, że ma być narażony na pośmiewisko i nienawiść, dopóki nie rozpali(sz/my) ognia w sercach tych, którzy chcą innych zniszczyć. Lepiej, żebyś modlił się za Ojca Świętego, niż wyszydzał go.
„Nie pytajcie w tej chwili, ponieważ zapewniam was, Moje dzieci - jak wam powiem we właściwym czasie - ja też ukazałam się Ojcu Świętemu”. - Matka Boża Różana, 27 września 1986
Edward7
Wasz Papież jest dobrym człowiekiem, ale jest też słaby, ma ludzkie słabości i wywierają na niego wielką nadmierną presję....
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

"Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». - Św. Łukasza" 22: 31-32
MÓDLCIE SIĘ
„Módlcie się za swojego Wikariusza (…More
Wasz Papież jest dobrym człowiekiem, ale jest też słaby, ma ludzkie słabości i wywierają na niego wielką nadmierną presję....

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

"Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». - Św. Łukasza" 22: 31-32

MÓDLCIE SIĘ

„Módlcie się za swojego Wikariusza (Papieża Jana Pawła II). Nastąpi kolejny zamach na jego życie. Módlcie się za swojego Wikariusza. Nie oceniajcie go przez media, ponieważ jest dobrym człowiekiem, z sercem miękkim i często można go jednak wprowadzić w błąd. Jednak jest dobrym człowiekiem i jest tym, którego trzymam teraz pod Moim płaszczem dla jego ochrony. Ale potrzebujemy waszych modlitw, Moje dzieci, waszych Mszy i waszych ofiar, jeśli chcecie, aby pozostał pośród was." - Matka Boża Różana, 30 czerwca 1984

DOBRZE WYBRANY

„Nasz następca Piotra został dobrze wybrany. Posadziliśmy go na tronie Piotra z głównego powodu, aby przywrócić Kościół Mojego Syna do jego pierwotnego stanu.
„Zrozum dobrze, moje dzieci, że jest on również istotą ludzką podlegającą błędom. Ale to nie znaczy, że ma być narażony na pośmiewisko i nienawiść, dopóki nie rozpali(sz/my) ognia w sercach tych, którzy chcą innych zniszczyć. Lepiej, żebyś modlił się za Ojca Świętego, niż wyszydzał go.
„Nie pytajcie w tej chwili, ponieważ zapewniam was, Moje dzieci - jak wam powiem we właściwym czasie - ja też ukazałam się Ojcu Świętemu”. - Matka Boża Różana, 27 września 1986

POBOJOWISKO

„Do tego czasu, Moje dziecko i Moje dzieci, dobrze wiecie, że życzenia i dyrektywy z Rzymu, od Ojca Przedwiecznego w Niebie, (przekazane) przez Papieża Jana Pawła II, zostały odrzucone, a każdy z osobna poszedł swoją własną drogą i rujnując Dom Mojego Syna ”. - Matka Boża Różana, 18 marca 1983 r

1992

„Planowany jest zamach na życie waszego Wikariusza: nie w tym roku, ale w następnym. Szatan będzie starał się pogrzebać tę wiedzę. Módlcie się o jego dobro [Papieża]” - Matka Boża Różana, 18 marca 1983 r

INFILTRACJA

„Jest wielu wrogów Boga i tych, którzy przeniknęli do (otoczenia) papieża w jednym celu: aby zrealizować plan wyeliminowania Naszego drogiego namiestnika, papieża Jana Pawła II”. - Matka Boża Różana, 21 maja 1983 r

NIEBEZPIECZEŃSTWO

„Przekażesz tę wiadomość Janowi Pawłowi II. Jest w poważnym niebezpieczeństwie. W przeszłości prosiłem go, aby nie wyjeżdżał zbyt często poza jego ojczyznę, która jest teraz siedziba Piotra w Rzymie”. - Matka Boża Różana, 2 czerwca 1979 r

DUSZE OFIAR

Weronika - A ten kielich teraz kapie. O mój! Och, to, co przelewa się z kielicha, to krew. Matka Boża wie, że wywołało to we mnie straszny szok wewnętrzny ...
„Moje dziecko, zrozumiesz, że to krew ofiar, dusze ofiar, które oddadzą (ją) wszystko za swojego Papieża Jana Pawła II”. - Matka Boża Różana, 18 czerwca 1983 r

MÓDL SIĘ ZA MNIE

Weronika - A obok widzę stojącego Papieża Jana Pawła II. On się rozgląda. I wyciąga ramiona w ten sposób i mówi: „Moje dzieci świata, módlcie się za mnie”. - 14 września 1985

BISKUP RZYMU

„Módlcie się za swojego Papieża w Rzymie, Biskupa Rzymu; jest on bardzo atakowany. Jeśli nie pomodlicie się za swojego Papieża, pójdzie drogą innych”. - Jezus, 4 sierpnia 1979

WIADOMOŚĆ DLA TWOJEGO WIKARIUSZA


„Moje dziecko i Moje dzieci, nie odrzucajcie tego poselstwa, ponieważ jest ono najpilniejsze. Wkrótce nadejdzie na was wojna, wielka wojna, zabierając wielu z ziemi.
„Przekazałem wam, Moje dziecko, przesłanie dla waszego Wikariusza, a on musi postępować zgodnie z nim. Gdyby podążał drogami człowieka, posługując się humanizmem i modernizmem do zniszczenia dusz i Kościoła Mojego Syna, nie Mogę wtedy już dłużej powstrzymywać ludzkość od ciężkiej kary ”. - Matka Boża Różana, 7 grudnia 1978

ZJEDNOCZONY

„Nie chcemy podziału w Kościele, to niczego nie rozwiąże. Nie możesz oddzielić się od Ojca Świętego w Rzymie!” - Matka Boża Różana, 27 września 1986

(...)
Matka Boża - „Jeśli nie pomodlisz się za swojego Wikariusza, Papieża Jana Pawła II, zostanie on usunięty spośród was. A jeśli tak się stanie, w Rzymie i parafiach na całym świecie dojdzie do znacznie gorszego świętokradztwa. . . . ”

Weronika - widzę Bazylikę św. Piotra. Ale teraz widzę krew, krew spływającą po Bazylice św. Piotra na plac i to dzieli - dzieli Kościół na pół.

Matka Boża - „To, Moje dziecko, jest symbolem tego, co ma być. Kiedy Papież Jan Paweł II zostanie usunięty, Kościół zostanie podzielony między siebie. Zjednoczeni to przetrwają, podzielone upadnie ”. - Matka Boża Różana, 18 marca 1983 r

WIARA I MORALNOŚĆ

„Wielu teraz buntuje się przeciwko swojemu przywódcy, przywódcy otrzymanemu od Boga, waszemu Namiestnikowi. W sprawach wiary i moralności człowiekowi nie wolno zmieniać praw nadanych przez Boga, pochodzących z siedziby Piotra i ustanowionych przez tradycję na ziemi poprzez prawa Mojego Syna. Kościół." - Matka Boża Różana, 6 października 1979 r

WYSŁANE DO CIEBIE

„Jak ostrzegałem was, czas ucieka, a wrogowie Kościoła Mojego Syna przyspieszają w swoim planie pozbycia się waszego Wikariusza, waszego Namiestnika, który został do was wysłany przez Boga Ojca, aby ocalić całą instytucję religii na świecie i nie pozwolić jej wpaść w ręce "egomaniaków" zamieszkujących ziemię zwaną Rosją ”. - Matka Boża Różana, 7 września 1985

KONSEKRACJA ROSJI

„Wasz Papież jest dobrym człowiekiem, ale jest też słaby, ma ludzkie słabości i wywierają na niego wielką nadmierną presję.
„Pomóżcie mu, Moje dzieci, pisząc, próbując przejść przez blokadę, którą ustawili przed nim w Rzymie: wyślijcie przesłanie łaski z Nieba do Ojca Świętego Jana Pawła II. On musi poświęcić Rosję Mojemu Niepokalanemu Sercu; inaczej Rosja przejdzie przez cały świat, niszcząc naród po narodzie, nawet Stany Zjednoczone i Kanadę ”. - Matka Boża Różana, 2 października 1987

FATIMA

„Moje dziecko, droga do pokoju została dana światu. Musisz napisać do swojego Ojca Świętego w Rzymie i błagać go o przekazanie pełnego orędzia Fatimy”. - Matka Boża Różana, 6 czerwca 1987

BIAŁY NIEDŹWIEDŹ

„Słuchaj, Moje dziecko, i powtarzaj za Mną: Niedźwiedź brunatny komunizmu, czerwonej orientacji, będzie próbował pożreć Ojca Świętego, waszego Wikariusza Papieża, poprzez zabójstwo i umieści na tronie Piotra komunistyczną marionetkę znaną wszystkim jako Biały Niedźwiedź. " - Jezus, 18 czerwca 1991

OSTRZEŻENIE

„Moje dziecko, spekulujesz wiele na temat nadchodzącego Ostrzeżenia. Wiele razy prosiłem cię, abyś nie spekulował na temat dat, ale daję ci jedną wskazówkę, że gdy nadejdzie czas: kiedy widzisz, kiedy usłyszysz, kiedy poczujesz rewolucję w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego, szukającego schronienia w innym kraju, wiedz, że nadszedł czas.
- Ale błagaj i błagaj, aby twój dobry Papież nie opuścił Rzymu, gdyż pozwoli człowiekowi mrocznych tajemnic zdobyć swój tron. - Jezus, 14 września 1976

WIZJA

„Tak, moje dziecko i moje dzieci, natychmiast powiedzcie światu, że Ojciec Święty bardzo cierpi, ponieważ on również otrzymał wgląd w wizje, aby wiedzieć, co go czeka. Ale jest gotów cierpieć wszystko dla zbawienia dusz i dla dobra Świętego Kościoła. " - Św.Michał, 1 listopada 1985

ST. HIACYNTA

„Pamiętajcie zawsze o swoim dziedzictwie, aż do męczeństwa, bo z takiej próby wielu jest doprowadzonych do świętości. Przyjmijcie Hiacyntę jako swoją siłę i idźcie za jego przewodnictwem, albo wielka kara spadnie na ludzkość.
„Czy nie pomożesz mi ponownie, mój synu? Nawróć Rosję. Nie musicie promować podziału w Kościele Mojego Syna. Uratuj świat przed wielkim płomieniem Kuli Odkupienia, która szybko zbliża się do twojego świata i ludzkości”. - List Otwarty Matki Bożej do Papieża Jana Pawła II, 25 listopada 1978

tłumaczenie automatyczne - błędy https://www.tldm.org/directives/directives.htm

Papież Jan Paweł II, i zniszczenia dokonane przez spisek kardynałów
Edward7
Kto obecnie atakuje Papieża Jana Pawła II służy masonerii i usprawiedliwia czyny Bergoglio
Kto atakuje JPII nie zna jego nauczania , ani nie wie co mówi Bergoglio...
Papież Jan Paweł II - pouczające słowa.
Jan Paweł II. Z całą mocą przeciw homopropagandzie
Jan Paweł II: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej …
More
Kto obecnie atakuje Papieża Jana Pawła II służy masonerii i usprawiedliwia czyny Bergoglio

Kto atakuje JPII nie zna jego nauczania , ani nie wie co mówi Bergoglio...
Papież Jan Paweł II - pouczające słowa.

Jan Paweł II. Z całą mocą przeciw homopropagandzie

Jan Paweł II: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa” (Familiaris consortio, 84).
Ostatnia próba Kościoła-”bramy piekielne nigdy go przemogą”

Bergoglio -

Intronizacja pachamamy w byłe święto Chrystusa Króla
Izabela Sylwia
Nie można PRAWDY nazywać atakowaniem, tak samo ci co mówią złą prawdę o obecnym papieżu, to można powiedzieć, że ,,też go atakują"
Izabela Sylwia
W przypadku Jana Pawła II działa psychologia tłumu, a nie rozsądek religijny i udowodnione fakty.
Edward7
Na okrągło mówi się o Asyżu i całowaniu koranu - oczywiście to były błędy, które zostały wykorzystane do złych celów (budda był podrzucony, całowanie koranu ,nie przyniosło dalszych kroków czyli zrównanie jak obecnie) ...
Wyolbrzymiania tamtych wydarzeń to usprawiedliwianie obecnej sytuacji - czyli że; obecnie to co dzieje się w Kościele to coś normalnego, że intronizacja czczenie demonów …More
Na okrągło mówi się o Asyżu i całowaniu koranu - oczywiście to były błędy, które zostały wykorzystane do złych celów (budda był podrzucony, całowanie koranu ,nie przyniosło dalszych kroków czyli zrównanie jak obecnie) ...

Wyolbrzymiania tamtych wydarzeń to usprawiedliwianie obecnej sytuacji - czyli że; obecnie to co dzieje się w Kościele to coś normalnego, że intronizacja czczenie demonów ... to tylko taka kontynuacja .... nigdy przedtem nie było otwartej apostazji ... Papieże głosili Ewangelie na całym świecie , a obecnie głosi się anty-ewangelię klimatyczną ...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
Edward, nie było żadnego całowania Koranu! Nie ma dowodów! To jest manipulacja i domysły lefebrystów.
Edward7
Dowodem są zdjęcia, i zeznania światków, ale jeśli w otoczeniu Papieża byli sami masoni -to wszystko mogło być spreparowane - brakuje filmu - czyli nie ma wyraźnych dowodów...
Jednak Papieża mogły zmylić dokumenty soborowe - Nostra aetate „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”, ogłoszone 28 października 1965 roku (odrzucenie Chrystusa jako jedynego Boga i Zbawiciela); "Kościół …More
Dowodem są zdjęcia, i zeznania światków, ale jeśli w otoczeniu Papieża byli sami masoni -to wszystko mogło być spreparowane - brakuje filmu - czyli nie ma wyraźnych dowodów...

Jednak Papieża mogły zmylić dokumenty soborowe - Nostra aetate „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”, ogłoszone 28 października 1965 roku (odrzucenie Chrystusa jako jedynego Boga i Zbawiciela); "Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają..". Alain Besançon: Czy Sobór Watykański II zrozumiał islam?
V.R.S.
@Edward7
"Dowodem są zdjęcia, i zeznania światków, ale jeśli w otoczeniu Papieża byli sami masoni -to wszystko mogło być spreparowane - brakuje filmu - czyli nie ma wyraźnych dowodów."
---
I w tym momencie stwierdził pan że całą tę "beatyfikację" i "kanonizację" JPII można między baśnie włożyć albowiem to nie kto inny jak postulator procesu ks. Oder potwierdził fakt całowania Koranu przez JPII …More
@Edward7
"Dowodem są zdjęcia, i zeznania światków, ale jeśli w otoczeniu Papieża byli sami masoni -to wszystko mogło być spreparowane - brakuje filmu - czyli nie ma wyraźnych dowodów."
---
I w tym momencie stwierdził pan że całą tę "beatyfikację" i "kanonizację" JPII można między baśnie włożyć albowiem to nie kto inny jak postulator procesu ks. Oder potwierdził fakt całowania Koranu przez JPII, podając idiotyczne tłumaczenie że okazał on w ten sposób szacunek mahometanom.
A zatem jeśli postulator to kłamca to i proces na kłamstwie się opierał.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
Jakie zdjęcia? Jedno zdjęcie, na którym nie widać ,aby papież przytykał usta do ,,zielonej księgi''Nie ma też żadnego podpisu na tej księdze. Mogło dobrze być to Pismo Święte.
To jest manipulacja i tylko poszlaki a nie żadne dowody.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
,,Jednak Papieża mogły zmylić dokumenty soborowe - Nostra aetate „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”, ogłoszone 28 października 1965 roku (odrzucenie Chrystusa jako jedynego Boga i Zbawiciela);''
***************************************************
Edward, naszego świętego Papieża, który miał mądrość porównywalną do Salomona i większą niż tuzin profesorów, nic nie …
More
Edward7
,,Jednak Papieża mogły zmylić dokumenty soborowe - Nostra aetate „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”, ogłoszone 28 października 1965 roku (odrzucenie Chrystusa jako jedynego Boga i Zbawiciela);''
***************************************************
Edward, naszego świętego Papieża, który miał mądrość porównywalną do Salomona i większą niż tuzin profesorów, nic nie mogło zmylić. Dodatkową ochroną przed wszelkimi zwiedzeniami i błędami, było całkowite oddanie się Maryi. A wiadomo, że kogo Matka Boża Prowadzi ten nie może zbłądzić.
Walczyć o prawdę
Jan Paweł II wiedząc jaką postawę religijną reprezentuje Bergoglio, nominował go kardynałem i umożliwił mu wybór na papieża. Jan Paweł II był właśnie tym papieżem, który pierwszy w dziejach Kościoła głosił religijne braterstwo wszystkich religii. Przemawiając w instytucjach międzynarodowych nie eksponował postaci Chrystusa jako zbawiciela świata, jak więc mógłby być prawdziwym wikariuszem …More
Jan Paweł II wiedząc jaką postawę religijną reprezentuje Bergoglio, nominował go kardynałem i umożliwił mu wybór na papieża. Jan Paweł II był właśnie tym papieżem, który pierwszy w dziejach Kościoła głosił religijne braterstwo wszystkich religii. Przemawiając w instytucjach międzynarodowych nie eksponował postaci Chrystusa jako zbawiciela świata, jak więc mógłby być prawdziwym wikariuszem Kościoła Katolickiego? Do katolików mówił jak katolik, natomiast do wyznawców innych religii, jakby się z nimi zgadzał. Wytworzył taką atmosferę, jakby islam mógł być traktowany jako religia przyjazna katolikom, podczas gdy islamiści mordowali chrześcijan. Czy to nie swego rodzaju zdrada? Pisma Jana Pawła II sugerują, że Żydom chrzest jest niepotrzebny. Nawracanie na katolicyzm zostało już przed Franciszkiem potępione jako prozelityzm, co jest sprzeczne z odwieczną misją Apostołów, których celem zgodnie z zaleceniem Chrystusa był chrzest święty. Uważam, że Franciszek reprezentuje i zdecydowanie wciela w życie to, co rozpoczął Jan Paweł II. Znana jest wizja, że Jan Paweł II podróżuje pana mobile wraz z Franciszkiem, nawet kiedyś zostało opublikowane takie zdjęcie.
Izabela Sylwia
Przypuszczam, że jak Franciszek zostanie ,,kanonizowany" to też wiele osób będzie twierdzić, że był ,,najświętszy"
Elkam -
Tak tak , a wilk połknął babcię i zaraz zje czerwonego Kapturka .
Elkam -
@Izabela Sylwia - 😂 Jeden komentator stwierdził że rozumujesz na poziomie 10- latki , czyli 4klasy podstawówki - Więc jesli to rozumiesz , to zamilcz i się zacznij uczyć mysleć .
Izabela Sylwia
@Elkam - zauważam prawdę, a do tego trzeba mieć rozum, a nie ośli upór, żeby zamykać oczy na prawdę o JP II (dobrą czy złą) i innych posoborowych papieżach.
Izabela Sylwia
@Elkam - ,,Paniusia zna " prawdę " że Św Piotr żałował i zna prawdę że Św Jan Paweł II "nie żałował"
mam nadzieję, że żałował.
Elkam -
Oto komentarz "sędziny" z marketu @Izabela Sylwia
https://euroislam.pl/calowanie-koranu-przez-jana-pawla-ii-to-samobojcze-szalenstwo/ Tak nie postępuje prawdziwy wikariusz Chrystusa.
-----------------------------------------------------------
Patrzcie ludzie , Pan Jezus syn Boga , po tym gdy Piotr się go wyparł , uczynił go swoim Namiestnikim , a baba po podstawówce, grzesznica , wydaje wyroki …More
Oto komentarz "sędziny" z marketu @Izabela Sylwia

https://euroislam.pl/calowanie-koranu-przez-jana-pawla-ii-to-samobojcze-szalenstwo/ Tak nie postępuje prawdziwy wikariusz Chrystusa.
-----------------------------------------------------------
Patrzcie ludzie , Pan Jezus syn Boga , po tym gdy Piotr się go wyparł , uczynił go swoim Namiestnikim , a baba po podstawówce, grzesznica , wydaje wyroki na Świętego Jana Pawła II !!
Elkam -
Ograniczony "rozumek" niczego nie zauważa ! Nawet tego jakiego durnia z siebie robi.
Elkam -
Paniusia zna " prawdę " że Św Piotr żałował i zna prawdę że Św Jan Paweł II "nie żałował" , bo nie ZAUWAŻYŁA ... poprostu DNO moralne!
Izabela Sylwia
@Elkam - można jaśniej, bo nie rozumiem, Pierwszy Papież Piotr gorzko żałował zaparcia się Chrystusa, a u posoborowych papieży tego nie zauważyłam.
Elkam -
Nie można paniusiu , bo będzie NIESPRAWIEDLIWIE kasjerko @Izabela Sylwia
Izabela Sylwia
@Elkam - można liczyć od Soboru Watykańskiego II (oprócz Jana Pawła I). Mam na myśli zmienianie Przykazań Bożych np .Amoris Leatitia, kult pachamamy, sympatyzowanie z islamem, modlitwy w meczetach itp)
Elkam -
@Izabela Sylwia pisze
"To są poważne przestępstwa przeciw Bogu, jako Jedynemu Bogu, a nie jakieś tam błędy. Wypominanie zła popełnianego przez Franciszka, a pomijanie zła popełnianego przez poprzednich papieży lub negowanie tegoż zła jest niesprawiedliwością."
----------------------------------------------
Kasjerko , to ilu jest tych papieży do "wypominania zła" , poczynając od Św Piotra ?😂More
@Izabela Sylwia pisze

"To są poważne przestępstwa przeciw Bogu, jako Jedynemu Bogu, a nie jakieś tam błędy. Wypominanie zła popełnianego przez Franciszka, a pomijanie zła popełnianego przez poprzednich papieży lub negowanie tegoż zła jest niesprawiedliwością."
----------------------------------------------
Kasjerko , to ilu jest tych papieży do "wypominania zła" , poczynając od Św Piotra ?😂

...żeby było sprawiedliwie , jak paniusia powiedziała.
Izabela Sylwia
,,Trzej kardynałowie biorą udział w ceremonii określanej jako „obrządek Majów” Zagubili drogę, tę wąską i ciasną, która prowadzi do Życia Wiecznego, idą szeroką, wygodną i tłumną, ale wciąż mogą dzięki swej wolnej woli z niej zawrócić, lecz najpierw muszą uznać swój grzech.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Niewierząca ignorantka niech lepiej nie bredzi, niech się nie ośmiesza i nie pokazuje swojej głupoty. Bo nawet głupiec gdy milczy, uchodzi za mądrego.
Izabela Sylwia
Franciszek nie jest pierwszym papieżem, który lekceważy Boże Przykazania (szczególnie pierwsze).
Edward7
Poprzedni papieże byli prawdziwymi wikariuszami Chrystusa, na sposób ludzki popełniali błędy, ale nie przekraczali granicy odrzucenia Ewangelii ...
Chrystus spotykał się z heretykami .... można się spotykać ale nie wolno przejmować ich herezji - trzeba mówić o Chrystusie Bogu Królu ...More
Poprzedni papieże byli prawdziwymi wikariuszami Chrystusa, na sposób ludzki popełniali błędy, ale nie przekraczali granicy odrzucenia Ewangelii ...

Chrystus spotykał się z heretykami .... można się spotykać ale nie wolno przejmować ich herezji - trzeba mówić o Chrystusie Bogu Królu ...
Izabela Sylwia
Izabela Sylwia
To są poważne przestępstwa przeciw Bogu, jako Jedynemu Bogu, a nie jakieś tam błędy. Wypominanie zła popełnianego przez Franciszka, a pomijanie zła popełnianego przez poprzednich papieży lub negowanie tegoż zła jest niesprawiedliwością.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Bałwochwalcza ceremonia odbyła się 5 października w duchowym domu rekolekcyjnym Monte Alverna w Panamie. Co ciekawe, było ono transmitowane na żywo przez oficjalne konto YouTube Konferencji Episkopatu Panamy. Video (na stronie, lepiej nie oglądać bałwochwalstwa):
Według tego samego raportu cytowanego powyżej, obecni byli również trzej kardynałowie... : José Luis Lacunza Maestrojuán (wyniesiony …More
,,Bałwochwalcza ceremonia odbyła się 5 października w duchowym domu rekolekcyjnym Monte Alverna w Panamie. Co ciekawe, było ono transmitowane na żywo przez oficjalne konto YouTube Konferencji Episkopatu Panamy. Video (na stronie, lepiej nie oglądać bałwochwalstwa):

Według tego samego raportu cytowanego powyżej, obecni byli również trzej kardynałowie... : José Luis Lacunza Maestrojuán (wyniesiony w 2015), Álvaro Leonel Ramazzini Imeri (wyniesiony w 2019) i Felipe Arizmendi Esquivel (wyniesiony w 2020). Wszyscy otrzymali swoje czerwone kapelusze od Francisa. Nie jest jasne, w jakim stopniu ich udział był aktywny , jeśli w ogóle. Przynajmniej byli obecni wśród obecnych. Cztery oburzone dusze napisały potężny list otwarty do konferencji episkopatu Panamy, aby narzekać i potępiać ten niebezpieczny pogański nonsens. List można znaleźć w języku hiszpańskim tutaj: „Carta abierta a la Conferencia Episcopal de Panamá por elculto a la pachamana con presencia de cardenales” ( InfoVaticana )''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Poniższe wersety z listu otwartego dostarczają nieco więcej szczegółów na temat tego, co miało miejsce podczas bałwochwalczej celebracji:
Na początku rytuału pewna osoba opisuje, co jest umieszczone w centrum rzeszy na ziemi i jest to punkt centralny dla całego rytuału Majów. Jest tam umieszczona pewna księga zwana Popol Vuh, która jest świętą księgą Majów - powiedziała ta sama osoba, …More
,,Poniższe wersety z listu otwartego dostarczają nieco więcej szczegółów na temat tego, co miało miejsce podczas bałwochwalczej celebracji:

Na początku rytuału pewna osoba opisuje, co jest umieszczone w centrum rzeszy na ziemi i jest to punkt centralny dla całego rytuału Majów. Jest tam umieszczona pewna księga zwana Popol Vuh, która jest świętą księgą Majów - powiedziała ta sama osoba, która przemawiała. Księga ta jest księgą politeistyczną, pogańską i nie jest niczym zdalnie zbliżonym ani powiązanym ze Świętym Objawieniem danym przez Boga w Biblii i w Tradycji Apostolskiej. Jest to księga pełna dziwnych postaci, ofiar z ludzi, kultu fikcyjnych bogów, morderstw, wśród innych elementów, które są całkowicie przeciwne wierze katolickiej. Nie jest możliwe, aby katolik uczestniczył w obrzędzie, w którym ta księga jest podziwiana lub umieszczana na honorowym miejscu, z powodów wcześniej wymienionych, jak również potwierdzając to, co jest powiedziane w 1 Koryntian 10; 16, 21-22 i 2 Koryntian 6, 15-16, gdzie Apostołowie stanowczo stwierdzają, że bałwochwalstwo i pogaństwo są sprzeczne z wiernością, jaką musimy mieć wobec Boga; i te czyny mogą wyzwolić Jego gniew. W dalszej części rytuału wyraźnie przywołuje się tak zwaną "Pachamamę", której istnieje wiele koncepcji lub sposobów wyjaśniania tego fałszywego bóstwa w różnorodnych starożytnych wierzeniach Ameryki Hiszpańskiej; jesteśmy zobowiązani do odrzucenia tego pogańskiego bóstwa, ponieważ sprzeciwia się ono i kłóci bezpośrednio z tym, co zostało wcześniej wyjaśnione [w tym liście] w odniesieniu do bałwochwalstwa i pogaństwa...''