Intronizacja pachamamy w byłe święto Chrystusa Króla

Dwóch biskupów przeciwnych pogańskim kultom i apostazji;
abp Carlo Maria Viganò , Biskup Athanasius Schneider.

laicosunidosencristo.wordpress.com/…/la-abominacion-…
„Obrzydliwość obrzędów i kultu bożków weszła do świątyni Bożej”: arcybiskup Viganò
RZYM, 6 listopada 2019 r. ( LifeSiteNews ) - abp Carlo Maria Viganò wzywa do ponownej konsekracji Bazyliki Świętego Piotra, w świetle tego, co nazywa „przerażającym bałwochwalczym zbezczeszczeniem”, które zostało popełnione w jego ścianach poprzez cześć posągowi Pachamama.
W nowym wywiadzie na temat Synodu Amazońskiego z LifeSiteNews, abp Viganò powiedział: „Obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów weszła do świątyni Bożej i dała początek nowej formie apostazji, której nasiona działały od dłuższego czasu, a teraz rosną z nową energią i skutecznością. ”
Dalej mówi: „Proces wewnętrznej transformacji wiary, który miał miejsce w Kościele katolickim od kilku dziesięcioleci, można zobaczyć, że wraz z tym Synodem gwałtowne przyspieszenie w kierunku założenia nowego wyznania,i nowego rodzaju kultu [cultus ]. W imię inkulturacji - pogańskie żywioły atakują kult boski, aby przekształcić go w kult bałwochwalczy ”.
Zarówno duchowieństwo, jak i świeccy „nie mogą pozostać obojętni wobec bałwochwalczych czynów, których jesteśmy świadkami”...
„Bogini Pachamama” ujawnia o stan Kościoła i jaka jest logiczna konsekwencja innych „nienormalnych” wypowiedzi obecnego pontyfikaut. Mówimy także o ostatecznym dokumencie synodu , który nazywa on „frontalnym atakiem na boski budynek” Kościoła ; to osiągnął Synod Amazoński w „synodalności”; i to osiągnęli ich organizatorzy.
Według arcybiskupa Viganò „amazoński paradygmat” ma przede wszystkim na celu „przekształcenie” Kościoła katolickiego, jest dostosowany do programu „globalistycznego” i „służy jako brama do przeniesienia resztek budynku katolickiego do niewyraźnej powszechnej religii”. „
„Dla wszystkich katolików krajobraz w Kościele Świętym ciemnieje każdego dnia”, mówi. „Jeśli ten szatański plan się powiedzie, katolicy, którzy się do niego zastosują, faktycznie zmienią religię, a ogromna trzoda Naszego Pana Jezusa Chrystusa zostanie zredukowana do mniejszości”.
„Ta mniejszość prawdopodobnie będzie musiała wiele cierpieć ... ale wraz z nią zwycięży”, mówi i kończy swoje komentarze proroczymi i aktualnymi słowami mistycyzmu z XIV i XIV wieku, Św.Brygida Szwecka.

LifeSiteNews: Wasza Ekscelencjo, jak scharakteryzujecie trajektorię narracji synodu? Czy istnieje obraz, który poprawnie go podsumowuje?
Arcybiskup Viganò: Łódź Kościoła jest w środku szalejącej burzy. Aby stłumić burzę, następcy apostołów, którzy próbowali zostawić Jezusa na brzegu i nie dostrzegają już Jego obecności, zaczęli wzywać Pachamamę!
Jezus prorokował:
„ Kiedy zatem ujrzycie ohydę spustoszenia ogłoszoną przez proroka Daniela, wzniesioną na Świętym Miejscu ... ... nastąpi wielki ucisk, którego nie było od początku świata aż do teraźniejszości, i nigdy nie będzie. „ (Mt 24:15; 21).
-Jak myślisz, co jest najbardziej niepokojącą lub problematyczną częścią końcowego dokumentu Amazon Synod?
-Strategią całej operacji Amazon Synod jest oszustwo, ulubiona broń demona: mówienie półprawd, by osiągnąć przewrotny koniec. Brak kapłanów: dlatego mówią, że konieczne jest otwarcie się na księży żonatych i diakonat kobiet, aby zniszczyć celibat, najpierw w Amazonii, a następnie w całym Kościele. Na jakim kontynencie pierwszą ewangelizację Kościoła katolickiego przeprowadzili małżeńscy księża? Misje w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej były realizowane głównie przez Kościół łaciński, a jedynie w bardzo niewielkim stopniu przez Kościoły wschodnie z duchowieństwem małżeńskim.
Ostatecznym dokumentem tego wstydliwie zmanipulowanego zgromadzenia, którego program i rezultaty zostały zaplanowane od dawna, jest frontalny atak na boską budowę Kościoła, atakujący świętość katolickiego kapłaństwa i naciskający na zniesienie kościelnego Celibatu i wprowadzenie diakonatu kobiet.

Co ujawniła „bożek Pachamama”? A co należy zrobić w odpowiedzi?
W Abu Zabi ... F. oświadczył na piśmie, że Bóg „chce” wszystkich religii. Pomimo braterskiej korekty złożonej osobiście i na piśmie przez biskupa Athanasiusa Schneidera, ... F. nakazał nauczanie jego heretyckiego oświadczenia na papieskich uniwersytetach i powołanie specjalnej Komisji, aby szerzyć ten poważny błąd doktrynalny.
Zgodnie z tą błędną doktryną nie jest zaskakujące, że pogaństwo i bałwochwalstwo są również zawarte w religiach pożądanych przez Boga. On ...F. Pokazał nam i wdrożył go osobiście, zbezczeszczając ogrody Watykanu i Kościół Santa Maria in Traspontina oraz zbezczeszczając bazylikę św. Piotra i mszę zamykającą synod, umieszczając tę bałwochwalczą „roślinę” na głównym ołtarzu - co jest ściśle związane z Pachamaną.
Zgodnie z tradycją Kościoła Kościół Santa Maria in Traspontina i bazylika San Pedro muszą zostać ponownie poświęcone w świetle bluźnierczego bałwochwalczego zbezczeszczenia, które zostało w nich popełnione
Bożek Pachamama ujawniła rażące i bardzo poważne pogwałcenie Pierwszego Przykazania, a także dryfowanie w kierunku bałwochwalstwa w „Kościele o twarzy amazońskiej”. Ten obrzęd, który miał miejsce w sercu chrześcijaństwa i w którym uczestniczył Bergo..., przyjmuje wartość rytuału inicjacji nowej religii . Cześć Pachamama jest trującym owocem „inkulturacji” za wszelką cenę i fanatycznym wyrażeniem „teologii indyjskiej”. Synod rozszerzył platformę startową dla tego nowego kościoła synkretycznego i neo-pogańskiego, poświęconego wielbieniu Matki. Ziemia, naturalistyczny mit „dobrego dzikusa”, odrzucenie modelu zachodniego i styl życia zaawansowanych społeczeństw.
Bałwochwalstwo pieczętuje apostazję. Jest to owoc zaprzeczenia prawdziwej wiary. Narodziło się z nieufności do Boga i przeradza się w protest i bunt. Ojciec Serafino Lanzetta powiedział niedawno:
Oddawanie czci idolowi to adorowanie siebie zamiast Boga ... to czczenie anty-boga, który nas uwodzi i oddziela od Boga, to czczenie diabła, co wyraźnie widać w słowach Jezusa do kusiciela na pustyni (por. Mt 4, 8-10). Tolerując obecność bożków, Pachamama w naszym obecnym kontekście, wraz z wiarą, mówi się, że religia jest w zasadzie tym, co zaspokaja pragnienia człowieka. Idole są zawsze atrakcyjne, ponieważ kochasz to, co chcesz, a przede wszystkim nie musisz znosić wielu moralnych bólów głowy. Wręcz przeciwnie, idole w większości są sublimacją wszystkich ludzkich instynktów. Jednak prawdziwy ból głowy pojawia się, gdy moralne zepsucie rozprzestrzenia się i atakuje Kościół. „Porzucenie Boga” z powodu nieczystości, aby stać się prostytutkami innych bogów, wymieniając prawdę Bożą kłamstwami oraz oddając cześć stworzeniom i służąc im zamiast Stwórcy (por. Rz 1, 24-25). Wygląda na to, że św. Paweł mówi dziś do nas. Źródłem tej smutnej i tragicznej historii jest załamanie dogmatyczne i moralne.

Nie możemy pozostać obojętni na bałwochwalcze czyny, których byliśmy świadkami i które oszołomiły nas
. Te ataki na świętość naszego Kościoła-matki wymagają sprawiedliwego i hojnego zadośćuczynienia. Pilnie musimy odkryć na nowo znaczenie modlitwy, zadośćuczynienia i pokuty, postu, „drobnych ofiar, kwiatów”, a przede wszystkim cichej i długotrwałej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Modlimy się do Pana, aby powrócił i przemówił do serca swojej Ukochanej Oblubienicy, przyciągając ją do Niego w łasce swojej pierwszej i nieodwołalnej miłości, po popełnieniu błędu podporządkowania się światu i z nim prostytucji.
-Co pokazał nam Synod Amazoński na temat natury „synodalności”?
Kościół nie jest demokracją. Synod Biskupów, odkąd Paweł VI ustanowił go „Motu Proprio Apostolica Sollicitudo 15 września 1965 r.,” Zawsze zajmował się problemami związanymi z Kościołem powszechnym i udzielał biskupom reprezentującym wszystkie konferencje biskupie prawo do uczestnictwa, Synod dla Amazoni nie spełnił tego kryterium.
Kościół w Amazonii z pewnością ma własne ważne problemy, które należy rozwiązać na szczeblu lokalnym. Aby je rozwiązać, wystarczyłoby, aby biskupi latynoamerykańscy zastosowali się do zaleceń papieża Benedykta XVI z okazji jego wizyty w Aparecidzie w 2007 r. Nie zrobili tego. W rzeczywistości przez dziesięciolecia wielu z nich pozwalało, jeśli nie zachęcało, zwolenników teologii wyzwolenia i ideologii głównie germańskich, z jezuitami na czele, w dalszym ciągu odmawiać głoszenia Chrystusa jako jedynego Zbawiciela .
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was ubrani w owce, ale wewnątrz są żarłocznymi wilkami” (Mt 7, 15). Sytuacja w części Kościoła w Amazonii zakończyła się niepowodzeniem, częściowo z powodu nuncjusza apostolskiego w Brazylii, takiego jak obecny Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, który zaproponował kandydatów na biskupa tak, jak widzieliśmy w Amazonii. Świętując Synod w Rzymie, zamiast świętować lokalny synod , zapraszono wybranych biskupów "ślepych", aby poprowadzili innych "ślepych", aby ci podjęli próbę wyeksportowania i rozprzestrzenienia choroby na cały Kościół powszechny?
On ...F. używa „synodalności” w bardzo sprzeczny i minimalnie synodalny sposób! „Synodalność” jest jedną z „mantr” obecnego pontyfikatu, magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów wpływających na życie Kościoła. Bardzo cenione „nawrócenie synodalne” wyparło nawrócenie do Chrystusa. Właśnie dlatego „synodalność” nie jest rozwiązaniem, ale problemem.
Ponadto, ...F. wydaje się postrzegać synodalność jako ulicę jednokierunkową: aktorzy, treść i wyniki są planowane i reżyserowane w określony i jednoznaczny sposób. W rezultacie instytucja synodalna zostaje poważnie de-legitymizowana, a przywiązanie do niej wiernych jest podważone.
Odnosi się również wrażenie, że synodalność jest wykorzystywana i wykorzystywana jako narzędzie do uwolnienia się od Tradycji i od tego, czego Kościół zawsze nauczał. Jak może istnieć prawdziwa synodalność, gdy nie ma absolutnej wierności doktrynie?
Mówiąc w Angelus o niedawno zakończonym zgromadzeniu, F. powiedział: „Chodzimy, patrząc sobie w oczy i słuchając szczerości, nie ukrywając trudności”. Te słowa mówią o synodalności wykonywanej z dołu, a nie od Chrystusa Pana czy słuchania Jego wiecznej prawdy. Odzwierciedlają socjologiczną i przyziemną synodalność, która służy czysto ludzkiemu ideologicznemu projektowi....

-Co konkretnie w Kościele i jego wierze zostało zagrożone lub zagrożone przez Synod Amazonki?
Synod Amazonki jest częścią procesu, który ma na celu jedynie zmianę Kościoła. Pontyfikat F. jest pełen sensacyjnych czynów podważających doktryny, praktyki i struktury, które do tej pory uważane były za współistotne z Kościołem katolickim. On sam zdefiniował ten proces jako „zmianę paradygmatu”, to znaczy wyraźne zerwanie z Kościołem, który go poprzedzał. Wraz z synodem amazońskim na horyzoncie pojawiła się utopia nowego kościoła plemienia i ekologów. Jest to stary projekt tego latynoamerykańskiego progresywizmu, który zmierzył się już z Janem Pawłem II, a następnie kardynałem Ratzingerem, ale nigdy tak naprawdę nie został wykorzeniony, a teraz jest promowany przez szczyt hierarchii katolickiej. Celem tego Synodu jest przejście do ostatecznej konsekracji teologii wyzwolenia w jej „zielonej” i „plemiennej” wersji.
Wraz z tym Synodem, podobnie jak przy innych okazjach, Kościół katolicki wydaje się być dostosowany do strategii, które dominują na scenie globalistycznej i mają poparcie potężnych sił i finansów. Strategie te są radykalnie antyludzkie i wewnętrznie antychrześcijańskie. Program obejmuje nawet promocję aborcji, ideologii płci i homoseksualizmu oraz dogmatuje teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia.

Dla wszystkich katolików krajobraz w Kościele Świętym ciemnieje każdego dnia. Ciągła postępująca ofensywa zapowiada prawdziwą rewolucję, nie tylko w rozumieniu Kościoła, ale także w apokaliptycznych obrazach, które przedstawia całemu porządkowi światowemu. Z głębokim smutkiem widzimy obecny pontyfikat naznaczony niezwykłymi faktami, niepokojącymi zachowaniami i stwierdzeniami, które zaprzeczają tradycyjnej doktrynie, i które budzą w duszach ogólne wątpliwości co do tego, czym jest Kościół Katolicki i jakie są jego prawdziwe i niezmienne zasady. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie opanować chaosu religijnego o gigantycznych proporcjach.
Jeśli ten szatański plan się powiedzie, katolicy, którzy go przestrzegają (F.), faktycznie zmienią religię, a ogromna trzoda Naszego Pana Jezusa Chrystusa zostanie zredukowana do mniejszości. Ta mniejszość prawdopodobnie będzie musiała wiele cierpieć. Ale obietnica Naszego Pana podtrzyma, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła, a wraz z Nim zwycięży w triumfie Niepokalanego Serca Maryi obiecanego przez Matkę Bożą w Fatimie.

-Jak myślisz, co osiągnęli organizatorzy synodu z ich punktu widzenia? Jakie postępy zostały wprowadzone w twoim programie?
Organizatorzy i bohaterowie Synodu z pewnością osiągnęli jeden ze swoich celów: uczynić Kościół bardziej amazońskim, a Amazonkę mniej katolickim. Dlatego paradygmat amazoński nie jest końcem procesu transformacji, na który wskazuje „rewolucja duszpasterska”, promowana przez obecne magisterium papieskie. Służy jako przejście do przeniesienia resztek katolickiego budynku do niewyraźnej religii powszechnej.
Amazoński paradygmat z panteistycznym kultem Matki Ziemi i utopijnym połączeniem wszystkich elementów pozwoli (zgodnie ze spekulacjami teologicznymi rozwiniętymi w regionach germańskich) przezwyciężyć tradycyjną religiię katolicką poprzez Światowy panteon . Niedawny Synod z powodzeniem stworzył amazoński kościół składający się z pogańskich wierzeń, kultu, praktyk sakramentalnych, innokulturowych liturgii w komunii z naturą, z zamiarem wyświęcania kobiet. Jest to naprawdę znaczący krok w programie „Kościoła w odejściu”, - który zajmuje się procesem wielkiej substytucji katolicyzmu w inną religie, która gloryfikuje człowieka w miejsce Boga....

W tych godzinach świeccy są niewątpliwie grotem oporu. Ze względu na swoją odwagę powinni do nas apelować i zachęcać nas, byśmy z większą odwagą i determinacją szli naprzód, aby bronić Oblubienicy Chrystusa. Ostrzeżenie św. Katarzyny ze Sieny skierowane jest do nas, duchownych: „Otwórzcie oczy i spójrzcie na śmiertelną przewrotność, która przyszła na świat, a zwłaszcza na Ciało Świętego Kościoła...”
Czy chcesz coś dodać?
Dajmy ostatnie słowo św. Brygidy Szwedzkiej, patronce Europy:
Ojciec przemówił, podczas gdy cała armia niebios słuchała i powiedział:
”(Objawienia, Księga I, rozdział 24). (Objawienia, VII/10)
Wiedz również i to, że jeżeli jakiś papież dałby kapłanom pozwolenie na zawieranie związku małżeńskiego, to on sam zostanie przez Boga
ukarany takim wyrokiem, jak człowiek, który by tak ciężko zawinił, że
według sprawiedliwości Boga
zasługiwałby dosłownie na wyłupienie oczu, naobcięcie języka, warg, nosa i uszu, rąk i nóg, a także na to by wypuszczono mu całą krew z ciała i całkowicie go uśmiercono, i wreszcie na to by tak wykrwawione ciało rzucono na pożarcie psom i innym dzikim bestiom. Podobnie, choć w sposób duchowy, stałoby się owemu papieżowi, który by dał kapłanom pozwolenie na zawieranie związku małżeńskiego wbrew wspomnianemu postanowieniu Boga i Jego woli. Taki bowiem papież zostałby całkowicie pozbawiony przez Boga
duchowego wzroku i słuchu, duchowego języka i działania, zgasłaby też cała jego duchowa mądrość, a ponadto po śmierci jego dusza zostałaby
wrzucona do piekła na wieczne męki, by tam stać się na wieki
pokarmem demonów.


Panie, zmiłuj się nad swoim Kościołem ...


www.pch24.pl/arcybiskup-viga…
....
F. intronizował boginię Pachamamę w byłe święto Chrystusa Króla(co było uwieńczeniem apostazji i owocem synodu)
laicosunidosencristo.wordpress.com/…/bergoglio-entro…
Podczas święta Chrystusa Króla F. zbezcześcił Ołtarz główny w bazylice San Pedro, umieszczając na nim roślinę reprezentującą bożka Pachamama
.
F. naruszył Pierwsze Przykazanie „Nie będziesz miał innych bogów przede Mną”.
Anty papież wydał rozkaz Guido Mariniemu do zbezczeszczenia ołtarza.

...zamiast białych nosił zielone, liturgiczne szaty,- stosownie do okoliczności.
Vox Cantoris zwraca uwagę, że ogólne instrukcje mszału rzymskiego zabraniają składania kwiatów na ołtarzu.
Tylko to, co jest wymagane do świętowania Mszy Św. można umieścić na ołtarza. 305. Kompozycje kwiatowe jeśli są umiarkowane , stawia się je raczej blisko niego, a nie na stole ołtarzowym.
...
enraizadosencristo.wordpress.com/…/el-obispo-schne…

Biskup Schneider potępił bałwochwalczy kult Pachamamy przeprowadzany na synodzie amazońskim

Biskup Athanasius Schneider opublikował w sobotę list otwarty, zdecydowanie potępiając użycie posągu Pachamama („Matki Ziemi”) podczas Synodu Amazon w Watykanie. Uważa ją za „nowe złote ciele”

( InfoCatólica )
W piątek F. potwierdził, że kilka posągów kobiety w ciąży bez ubrania, które zostały użyte podczas ceremonii 4 października w Ogrodach Watykańskich, zostały w Bazylice Świętego Piotra i przechowywane na ołtarzu bocznym Kościół Santa María w Traspontinie przy Via della Conciliazione - i że to symbole Pachamama. Rozmawiając z biskupami i innymi uczestnikami synodu w sali synodalnej, "papież" przeprosił tych, którzy byli obrażeni posągami zabranymi z kościoła w Traspontinie i wrzuconymi do Tybru.

Niektóre wyciągi z listu Mons. Schneidera

«1. Nie będziesz miał innych bogów przede mną ”, mówi Pan Bóg, jako pierwsze z przykazań (Wj 20,3). ...
W naszych czasach to przesłanie ma szczególne znaczenie, ponieważ synkretyzm i pogaństwo są jak trucizny, które dostają się do żył Mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła. Jako następca apostołów, odpowiedzialny za opiekę nad trzodą Bożą, nie mogę milczeć w obliczu rażącego naruszenia świętej woli Boga i katastrofalnych konsekwencji, jakie będzie to miało dla poszczególnych dusz, Kościoła jako całości, a w rzeczywistości całość rasa ludzka Dlatego z wielką miłością do dusz moich braci i sióstr piszę to przesłanie.

2. 4 października 2019 r., W przeddzień Synodu Amazońskiego, w Ogrodach Watykańskich odbyła się ceremonia religijna w obecności ...F. oraz kilku biskupów i kardynałów, która była częściowo prowadzona przez szamanów i w której użyto obiektów symbolicznych; mianowicie drewniana rzeźba kobiety w ciąży bez ubrania. Przedstawienia te są znane i należą do rdzennych rytuałów plemion amazońskich, a szczególnie do kultu tak zwanej Matki Ziemi, Pachamama. W kolejnych dniach czczone były także nagie drewniane postacie kobiece w Bazylice Świętego Piotra przed Grobowcem Świętego Piotra, a także ...F. powitał dwóch biskupów, którzy nosili na ramionach obiekt Pachamama i przetwarzali go w Sali Synod, gdzie został umieszczony w honorowym miejscu. Posągi Pachamama były również eksponowane w kościele Santa María w Traspontinie.
W odpowiedzi na protesty wiernych katolickich dotyczące tych obrzędów i użycia pogańskich posągów, rzecznicy Watykanu i członkowie komitetów Synodu Amazonskiego zminimalizowali lub zaprzeczali oczywistemu religijnemu synkretyzmowi charakteru posągów. Ich reakcje były jednak wymijające i sprzeczne; były aktami intelektualnej akrobatyki i zaprzeczeniem oczywistych dowodów.
Amerykańska firma wizualna «Getty Images» wykonała oficjalne zdjęcie tego rytuału w prasie z następującym opisem: «P.... F... i kardynał C... H..., arcybiskup Emeryta z São Paulo, Prezydent Wspólnoty Kościelnej (REPAM ), stanęli przed posągiem przedstawiającym Pachamama (Matka Ziemia) ». Wielebny Paulo Suess, uczestnik Synodu Amazonskiego, nie pozostawił wątpliwości co do pogańskiego charakteru ceremonii z drewnianymi figurami w Ogrodach Watykańskich,- oni nawet odważyli się przyjmować pogańskie obrzędy, mówiąc: „Nawet jeśli był to obrzęd pogański Jest to jednak pogańskie uwielbienie Boga”.(17 października, wywiad Vatican News). W oficjalnym oświadczeniu z 21 października Wspólnota Kościelna (REPAM) potępiła heroiczny akt mężczyzn, którzy wrzucili drewniane obrazy do Tybru, jako akt „nietolerancji religijnej”. W ten sposób zdemaskowali kłamstwa i sztuczki, którymi zaprzeczali religijnemu charakterowi czczonych drewnianych obrazów. Wolontariusze kościoła Santa Maria Carmelite w Traspontinie, gdzie wystawiono drewniane posągi, potwierdzili to stwierdzenie, mówiąc: „Matka [rzeźbiona], którą przywiozłem z Brazylii ... która była w procesji, no cóż, przywieźliśmy ją z Brazylii. Został wykonany przez miejscowego artystę i jest to dzieło sztuki, które symbolizuje wszystkie związki Matki Ziemi, kobiet, kobiecy aspekt Boga, że Bóg jest tym, który chroni i odżywia życie„...Obiektywne źródła wskazują, że Pachamama jest przedmiotem kultu, boginią, której niektórzy Boliwijczycy poświęcają lamy, bóstwo ziemi czczonej przez niektórych Peruwiańczyków, zakorzenione w pogańskich wierzeniach i praktykach Inków.

3. Katolicy nie mogą przyjąć pogańskiego kultu ani synkretyzmu między pogańskimi wierzeniami i praktykami a wyznaniem Kościoła katolickiego. Akty kultu zapalania światła, kłaniania się, po-kłaniania się lub kłaniania się głęboko na ziemi i tańczenia przed nagą postacią kobiety, która nie reprezentuje Matki Bożej lub kanonizowanej świętej Kościoła, naruszają pierwsze Przykazania Boże: «Ty nie będziesz miał innych bogów przede mną ”...Apostołowie zabronili nawet najmniejszych aluzji i dwuznaczności dotyczących czynów kultu bożków: (2 Kor. 6: 15-16) „ Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:* Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący”...
4. Nieprzerwana tradycja Kościoła unikała najmniejszych dwuznaczności lub współpracy z aktami bałwochwalczymi. Wyjaśnienia przedstawione przez rzeczników Watykanu i te związane z Synodem Amazonkmi, aby uzasadnić kult religijny drewnianej figury nagiej kobiety w ciąży, były bardzo podobne do argumentów przedstawionych przez pogan w czasach Ojców Kościoła..Święty Atanazy powiedział: «Będą się chwalić, że wielbią i służą nie tylko egzystencjom, kamieniom i formom irracjonalnych ludzi i ptaków oraz pełzającym zwierzętom i zwierzętom, ale słońcu i księżycowi oraz całemu niebiańskiemu wszechświatowi i ziemi, w ten sposób deifikując stworzenie ”(Przeciw Gojom, 21, 1-3) i:„ Wszyscy połączą się, jako jedno ciało, i powiedzą, że całość jest Bogiem ”(Przeciw Gojom, 28, 2). „Zamiast prawdziwego Boga deifikowali rzeczy, które nie są Bogiem, służąc stworzeniu zamiast Stwórcy (zob. Rz 1,25), angażując się w głupotę i bezbożność” (Against Gentiles, 47, 2) .
...
5. Wierzący w Jedynego Prawdziwego Boga zawsze starali się wyeliminować kult fałszywych bogów i wyeliminować ich wizerunki ze środka świętego ludu Bożego. Kiedy Hebrajczycy pokłonili się posągowi Złotego Cielca, zachęceni i zachęceni przez wysokie duchowieństwo, Bóg potępił takie czyny. Jego sługa Mojżesz potępił także akty „powitania i tolerancji” wobec miejscowych miejscowych bóstw tamtych czasów, zniszczył posągi w proch i rozrzucił go na wodzie (zob. Wj 32:20). Podobnie wychwalano Lewitów za powstrzymanie wszystkich, którzy czcili złote cielę (Wj 32: 20,29). Przez stulecia prawdziwi katolicy pracowali także nad obaleniem „mocy ciemności” (Efezjan 6:12) i czci reprezentujących ich wizerunków.
Pośród przerażenia i szoku z powodu obrzydliwości popełnianych przez synkretyzujące akty religijne w Watykanie, cały Kościół i świat doświadczyli wysoce zasłużonego, odważnego i godnego pochwały działania niektórych odważnych chrześcijańskich dżentelmenów, którzy 21 W październiku wyrzucili drewniane bałwochwalcze posągi Kościoła Santa Maria in Traspontina w Rzymie i wrzucili je do Tybru. [...]
Papież św. Grzegorz Wielki w liście do św. Aethelberta, pierwszego chrześcijańskiego króla Anglii, zachęca go do zniszczenia bałwochwalczych obrazów: «Stłumić kult bożków; obalić jego budynki i sanktuaria »(Bede, Historia Kościoła, Księga I).
Święty Bonifacy, apostoł Niemiec, sam zburzył dąb poświęcony bożkowi Thorowi lub Donarowi, który był nie tylko religijny, ale także symbolem ochrony żołnierzy, roślinności, a nawet płodności rdzennej ludności . Kultura plemion germańskich.
Święty Włodzimierz, pierwszy chrześcijański książę w Kijowie, wziął drewniane bożki, które wzniósł, rozebrał i pokroił na kawałki. Drewniana statua głównego pogańskiego boga Peruna wrzuciła ją do Dniepru. Ten akt św. Włodzimierza bardzo przypomina heroiczny akt chrześcijańskich rycerzy, którzy 21 października 2019 r. Wrzucili drewniane rzeźby pogańskiej rdzennej kultury plemion amazońskich do Tybru.
Gdyby w naszych czasach miały miejsce działania Mojżesza, Naszego Pana Jezusa Chrystusa polegające na brutalnym wydaleniu kupców ze świątyni, San Bonifacio i San Vladimir, rzecznicy Watykanu z pewnością potępiliby je jako akty religijne i kulturowe. nietolerancji i kradzieży.

7. Z uwagi na wymogi autentycznego wielbienia i czczenia Jedynego Prawdziwego Boga, Świętej Trójcy i Chrystusa, naszego Zbawiciela, na mocy mojego święcenia biskupa katolickiego i następcy Apostołów, z prawdziwą wiernością i miłością. Dla Biskupa Rzymskiego, Następcy Piotra, i za jego zadanie przewodniczenia Katedrze Prawdy (cathedra veritatis), potępiam cześć pogańskiego symbolu Pachamama w Ogrodach Watykańskich, w Bazylice Świętego Piotra i w Rzymski kościół Santa Maria in Traspontina.
Byłoby dobrze dla wszystkich prawdziwych katolików, przede wszystkim biskupów, a następnie kapłanów i wiernych świeckich, aby utworzyć ogólnoświatowy łańcuch modlitw i aktów zadośćuczynienia za obrzydliwość czci drewnianych bożków popełnianych w Rzymie podczas Synodu Amazońskiego. [...]
Uczciwa i chrześcijańska reakcja na taniec wokół Pachamamy, nowego Złotego Cielca, w Watykanie powinna polegać na godnym proteście, naprawienie tego błędu, a przede wszystkim na zadośćuczynieniu. […]

Czy ktoś ma wątpliwość kto jest autorem apostazji... czyż nie ten który zajmuje miejsce prawdziwego Papieża Benedykta XVI... do tego odrzuca Jedynego Boga Jezusa Chrystusa i wybiera pogańskie bożki , oczywiście nie jest to chwilowy wybryk, gdyż od początku systematycznie i wytrwale walczy z prawdziwym Kościołem tworząc nowy anty-Chrystusowy co jasno wynika z powyższych tekstów. To już nie jest herezja ale zupełna apostazja , każdy kto jest mu posłuży wybiera tą samą drogę, drogę odrzucenia Jezusa Chrystusa jako Boga i odrzuca niezmienną Ewangelie.

tłumaczenie - automatyczny translator+małe korekty
zdj-enraizadosencristo.wordpress , laicosunidosencristo.wordpress
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1.4K
Program obejmuje nawet promocję aborcji, ideologii płci i homoseksualizmu oraz dogmatuje teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
“Dlatego – na moje życie – wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami* i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał.
Jedna trzecia twoja pomrze od zarazy i zginie pośrodku ciebie od głodu;
jedna trzecia padnie wokół ciebie od miecza,
a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie …
More
+

“Dlatego – na moje życie – wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami* i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał.

Jedna trzecia twoja pomrze od zarazy i zginie pośrodku ciebie od głodu;

jedna trzecia padnie wokół ciebie od miecza,

a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry, nadto miecza nad nimi dobędę.”
Rafał_Ovile shares this
38
Intronizacja pachamamy w byłe święto Chrystusa Króla
m.rekinek
„ Kiedy zatem ujrzycie ohydę spustoszenia ogłoszoną przez proroka Daniela, wzniesioną na Świętym Miejscu ... ... nastąpi wielki ucisk, którego nie było od początku świata aż do teraźniejszości, i nigdy nie będzie. „ (Mt 24:15; 21).