Clicks669
poznanieprawdy
2

Czy mason może być papieżem?

rotary.org.pl/papiez-franciszek/

W związku z ostatnimi publikacjami, które wskazują że obecny biskup Rzymu jest honorowym członkiem Rotary Club, mam następujące pytanie.
Czy jeśli jest to prawdą, to wybór takiej osoby jest zgodny z Prawem Kościoła Katolickiego i ważny?

Oto co pisze Stanisław Krajski?
Czy kard. Bergoglio był honorowym członkiem Rotary Club?
Na stronie jednego z dystryktów Klubu Rotariańskiego znajdujemy duże zdjęcie papieża F...... W prawym górnym rogu tego zdjęcia umieszczono logo Klubów Rotariańskich. W prawym dolnym rogu tego zdjęcia jest napis: „Un Papa Argentino e Rotariano. O Papa Francisco é sócio honorário de Rotary Club de Buenos Aires, Argentina desde 1999” (Papież z Argentyny jest rotarianinem. Papież F.... jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”).
A oto adres, pod którym znajdujemy to zdjęce - (usunięte)

Informacje taka możemy znaleźć na wielu stronach rotariańskich.
Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z jego pieczątką), w którym czytamy: “Me es particarmente grato dirigirme al Sr. Presidente con el fin de avisar recibo de la atenta nota, que conjuntamente con el. Sr. Secretario Honorario, me enviaron, , con fecha 23 del corriente por la que se sirven confirmarme corno Socio Honorario de esa prestigiosa Institucion”.

W liście tym kard. Bergoglio potwierdza zatem swoje honorowe członkostwo w tej „prestiżowej instytucji”.
Fotokopię listu można znaleźć pod następującym adresem:


rotaryba.com.ar/…/Francisco1.jpg

Na portalu „Strona Informacyjna Rotary w Polsce” nie ma żadnej informacji na tej temat. Dlaczego się tym nie chwalą?
Wśród znanych polskich osobistości honorowym członkiem Rotary Club był tylko prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Przypomnijmy, ze Rotary Klub to organizacja założona przez masonów, określana jako „przedszkole masonerii” lub „organizacja masońska w szerokim tego słowa znaczeniu”. Pisałem o niej wiele w swoich książkach o masonerii, np. w pracy pt. „Masoneria polska 2012”. Opisałem tę organizację szczegółowo w swojej pracy „Szkice o masonerii i pogaństwie”. Można tam, między innymi przeczytać:Członkowie masonerii okresu międzywojennego jak stwierdza Chajn w swojej książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” (Warszawa 1975) nazywali Klub Rotariański „lożą przemysłowców i kapitalistów”. ( s.201).

Cytuję tam również jednego ze współczesnych polskich masonów, który stwierdził: „W odróżnieniu od wszystkich innych organizacji, do masonerii się nie wstępuje tylko jest się do niej przyjmowanym. W odniesieniu do Lwów i Rotarian uważam, że musi istnieć jakaś forma działalności społecznej, żeby kandydat na masona mógł się sprawdzić, pokazać, co potrafi”.

źródło więcej -www.bibula.com


.

Na portalu Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires znajdujemy fotokopię pisma podpisanego przez kard. Bergoglio (z
jego pieczątką)
, Polskie tłumaczenie:

„Arcybiskup Buenos Aires Prot.N. 753/99
Buenos Aires, 26 lipca 1999 r.
Szanowny Pan Juan Carlos Becciu
Prezes Rotary Club, Buenos Aires
San Martin, 969 P.8
1004 Buenos Aires
Z najgłębszym szacunkiem:
Jest mi szczególnie miło zwrócić się do Pana, Panie Prezesie, z potwierdzeniem otrzymania przeze mnie uprzejmego
zawiadomienia, datowanego na 23 bieżącego miesiąca, które Pan, wraz z Sekretarzem Honorowym, wysłaliście mi i w
którym to zawiadomieniu zatwierdzacie mnie Panowie jako Członka Honorowego tej prestiżowej instytucji. Głęboko
Panu dziękuję za tę uprzejmość i jednocześnie gratuluję Panu wybitnej pracy, którą Pan wykonuje dla dobra
społeczeństwa.
Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy mojego serdecznego szacunku.
Monsignor Jorge Mario Bergoglio
Arcybiskup Buenoas Aires
Prymas Argentyny
(Przypis pochodzący od Rotary Club)
Jako instytucja argentyńska, wysłaliśmy gratulacje naszemu byłemu członkowi honorowemu, który był zaszczycony
Argentyńską Nagrodą Osobowości Roku 2005, Monsignor Jorge Bergoglio, dzisiaj papież Franciszek I.

www.ultramontes.pl/infiltracja_zydomasonska.htm
Związek pomiędzy Rotary Club a masonerią jest „strukturalny” – jak twierdzi Ojciec Esposito – „nie tylko ze
względu na założenie Rotary Club (23 lutego 1905) przez masona adwokata Paula Harrisa z Chicago i trzech jego
kolegów, również masonów; ale także ze względu na pozycję ideologiczną i prawną klubu, który w PRZESŁANIU
INAUGURACYJNYM PRZYJĄŁ ZA CEL LAICYZACJĘ SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI USUNIĘCIE
WSZELKICH KRĘPUJĄCYCH CZY RYTUALNYCH ASPEKTÓW”.


Każdy kto jest w masonerii (kościół szatana) jest w stanie ekskomuniki i jest poza Kościołem Chrystusa.
zdj-chiesa viva

Nie mówił czy jest masonem -Franciszek odpowiada na zarzuty, że jest antychrystem, antypapieżem i komunistą

..
o satanizmie Rotary; autamotyczny tłumacz
leondejudamins.blogspot.com/…/intercesion-por…

Według oficjalnych źródeł pierwszą graficzną reprezentacją tego symbolu było proste koło wozu. Ale w 1923 r. Koło zębate zostało zatwierdzone z 24 zębami i 6 ramionami, aby reprezentować „cywilizację i ruch” lub „organizację”. Członkowie tego klubu twierdzą, że reprezentuje on „organizację”; ale z 24 zębami symbol ten oznacza rząd, a 6 promieniami ludzki; to znaczy, ludzki rząd. Ale jeśli policzymy 6 piramid w środku, mamy najwyższy ludzki rząd (Obj. 13:18): 24 = 2 + 4 = 6 zębów zewnętrznych, 6 promieni wewnętrznych, 6 tajnych piramid: 666!
666, numer bestii, w logo Rotary Club
Oprócz tajnej ezoterycznej numerologii, aby wywyższyć najwyższy ludzki rząd, pod wpływem Lucyfera (satanistycznego), symbol ten jest w harmonii ze starym sojuszem między duchowością a materiałem, szczególnie między demonicznym i ludzkim, oraz wzywaniem mocy «Twórcze» ciemności, z użyciem kobiecego i męskiego symbolu (patrz zdjęcie poniżej). Ponieważ tak właśnie jest ezoteryczny i pogański symbol, powszechnie znany jako „gwiazda Dawida”, ale tak naprawdę reprezentuje „gwiazdę Moloka” (Amos 5:26). Moloc był bogiem pochodzenia kananejskiego, który był czczony przez Fenicjan, Kartagińczyków i Syryjczyków. Był uważany za symbol oczyszczającego ognia, który z kolei symbolizuje duszę. Utożsamiany jest z Cronosem i Saturnem.
...
Jestem jednak pewien, że najbardziej wrażliwy, ciekawy i oskarżycielski czytelnik / orędownik musi się zastanawiać: czy w symbolu Międzynarodowego Klubu Rotacyjnego dominuje liczba sześć (6) i jest ona używana jako symbol przywoływania sił, energii lub duchów płodności i Ludzko-duchowa płodność, dlaczego jest tylko pięć (5) miejsc, w których umieścili logo lub symbol klubu? Czy będzie szóste (6) miejsce? Cóż, jest! I dokładnie przed budynkiem siedziby Rotary Maracay Club, jest to posąg „Pomnika Matki” (patrz zdjęcie poniżej), który w układzie lub zestawie głowy, ramion, rąk i dłoni rysuje idealny heksagram. .. A jego nogi wyglądają na zbyt długie, tak bardzo, że wydają się raczej na szczycie menhiru lub kolumny ... A kwadrat ma kształt macicy lub obszaru miednicy ... A ludzka "matka" patrzy na Południe, jakby widział, obserwując w oddali swoją duchową „matkę”, Wenus z Tacarigua , starożytną matkę i boginię płodności, której nie mogło zabraknąć w tym anty-projekcie ciemności ...
Pomnik Matki, Maracay(Matki ziemi)
rycerz_Niepokalanej777
… BÓG ZAWSZE KARAŁ SWOJE LUDY ZA CZCZENIE BÓSTW W POSTACI POSĄGÓW I BOŻKÓW….
z Księgi proroka Sofoniasza:
„Strasznym się okaże Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi” (2,11a)

Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02


Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam…More
… BÓG ZAWSZE KARAŁ SWOJE LUDY ZA CZCZENIE BÓSTW W POSTACI POSĄGÓW I BOŻKÓW….
z Księgi proroka Sofoniasza:
„Strasznym się okaże Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi” (2,11a)

Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02


Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam ci Mój ból i smutek, gdy na nowo przeżywam Konanie, jakie znosiłem w Ogrodzie Oliwnym.

Wtedy ból, jaki zadał Mi zły duch, ukazując Mi wizję przyszłości, był spowodowany przez pogaństwo, które miało ogarnąć ziemię w waszych czasach. Poznałem wówczas to, co jest teraz widoczne, nienawiść na świecie, która istnieje wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zaostrza to Moje cierpienie, że ludzkość w dalszym ciągu nie rozumie w pełni Ofiary, którą złożyłem za ich dusze. Moje Ukrzyżowanie było po to, aby uratować wszystkie pokolenia, łącznie z tym z dzisiejszego świata. Mój ból w tym czasie jest wielki, a Moje cierpienie objawia się w tobie, Moja córko, i innych duszach ofiarnych, abym mógł uratować najbardziej wyniszczonych spośród was.

Wylewam gorzkie Łzy i coraz ciężej Mi na sercu, gdy w waszych krajach grzech rozprzestrzenia się poprzez ustawy, które siłowo prowadzą niewinne dusze w pokusy. Nie tylko odczuwają one, że grzech może być teraz usprawiedliwiany, ponieważ jest akceptowany przez prawa w ich państwach, ale i zostaną oskarżone o łamanie praw swoich krajów, jeśli będą stać na straży Mojego świętego Słowa.

O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak daleko odeszliście ode Mnie. Jak bardzo Mnie obrażacie. Odpowiedzialni za głoszenie Mojego Słowa, wysłuchajcie Mnie teraz. Waszym zadaniem jest ochrona Mojego świętego Słowa przez cały czas. Wasze przyrzeczenia to posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, bo one leżą u podstaw Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie oddalajcie się od Prawdy. Przygotujcie swoje dusze, ponieważ niedługo zostaniecie zmuszeni wbrew swojej woli do wyparcia się Mnie w sprawie sakramentów. Musicie przez cały czas zachowywać czujność, bo czekają was wielkie zmiany.

Wzywam was, cała ludzkości, abyście odpowiedzieli na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości waszego Mistrza. Wkrótce Mnie zobaczycie. Wtedy pajęczyny zostaną zdjęte z waszych oczu i Prawda stanie się oczywista. Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po nim. I gdy tęsknię za wami wszystkimi, abyście się do Mnie zwrócili, płaczę z żalu z powodu dusz, które są dla Mnie stracone.

Muszę ostrzec tych, którzy starają się Mnie powstrzymać od zbawiania dusz, że was ukarzę, gdy nadal będziecie odrzucać Słowo Boże. Nie chodzi Mi o te Orędzia, choć jestem zasmucony, że nie będziecie Mnie słuchać, lecz o usuwanie Mojego świętego Słowa z waszych narodów.

Światło przezwycięży ciemność. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was niszczy. Moje Światło zacznie się stawać coraz jaśniejsze, aż Moja Najświętsza Eucharystia zostanie wygnana. A potem zgaśnie. Wtedy Mój Kościół się rozpadnie i będzie się wydawało, że umarł. Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone. To będzie największe oszustwo, jakie przydarzy się ludzkości, a ci, którzy przyjmą tę nikczemną formę pogaństwa, zostaną porwani z powodzią. A potem, po pożarach, które ogarną ziemię, Mój Kościół ponownie powstanie w swojej pełnej chwalebnej formie. To będzie koniec dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, ale będzie to początkiem Życia Wiecznego dla tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus
poznanieprawdy
Klub Rotary młodszy brat masonerii i kult "matki ziemi"
Za masońskie pochodzenie, za udowodnioną wrogość wobec Kościoła katolickiego i za jego kodeks moralny, tak , całkowicie podobny do masonerii...